J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/11/08/1998011347/justel

Titel
8 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-09-2014 en tekstbijwerking tot 11-09-2014)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 09-01-1999 nummer :   1998011347 bladzijde : 720       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-11-08/49
Inwerkingtreding : 09-01-1999
Opheffing : 22-09-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <KB 2014-09-04/01, art. 6,4į, 002; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-09-2014 GEPUBL. OP 11-09-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie