J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/08/31/1998009789/justel

Titel
31 AUGUSTUS 1998. - Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-05-2005 en tekstbijwerking tot 29-12-2014) Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 14-11-1998 nummer :   1998009789 bladzijde : 36914       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-08-31/41
Inwerkingtreding :
14-11-1998 A20     A22     A24     A25     A28     A30     A31     A32

Opheffing : 01-01-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1994009586        1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <KB 2014-12-19/29, art. 4,7į, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 14)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2007 GEPUBL. OP 18-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 14)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 12SEX; 12SEPT)
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 12QUATER; 12QUINQUIES)
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2005 GEPUBL. OP 27-05-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 12BIS; 12TER; 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie