J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/07/29/1994011232/justel

Titel
29 JULI 1994. - Wet betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-04-2007 en tekstbijwerking tot 11-09-2014) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 06-09-1994 nummer :   1994011232 bladzijde : 22597
Dossiernummer : 1994-07-29/32
Inwerkingtreding : 06-09-1994 (ART. (5))

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
Art. 1 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 2-5
BIJLAGE.
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. [1 ...]1
  Het bedrag van de jaartaks en van de eventuele toeslag te betalen voor het in stand houden van de aanvragen van aanvullende certificaten en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen wordt vastgesteld in de tabel in bijlage bij deze wet.
  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 1 TOEKOMSTIG RECHT.
   § 1. [1 ...]1
  

[2 ...]2

[1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>
  (2)<W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016 (zie KB 2015-11-09/13, art. 5, 2°)>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij KB 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; Inwerkingtreding : 22-09-2014>

  BIJLAGE.

  Art. N1.Jaartaksen voor het instandhouden van een aanvraag voor een certificaat of voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen. <Ingevoegd bij W 2007-03-06/55, art. 12; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
  

  
Te innen taksenBedrag in euro
---------------------------------------------------------------
Eerste jaartaks590
Tweede jaartaks640
Derde jaartaks685
Vierde jaartaks730
Vijfde jaartaks775
Toeslag bij te late betaling van de eerste tot210
de vijfde jaartaks  Art. N1 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016 (zie ook KB 2015-11-09/13, art. 5, 2°)>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 29 juli 1994.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
M. WATHELET
De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
M. WATHELET

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-09-2014 GEPUBL. OP 11-09-2014
 • originele versie
 • WET VAN 06-03-2007 GEPUBL. OP 12-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1993-1994. Senaat. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 1055/1. - Verslag namens de Commissie voor de Economische Aangelegenheden uitgebracht door de heer Van Rompaey, nr. 1055/2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 juni 1994. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1482/1. - Verslag namens de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen uitgebracht door de heer Vandeurzen, nr. 1482/2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 1 juli 1994.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie