J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1977/07/22/1977072207/justel

Titel
22 JULI 1977. - Koninklijk besluit tot bescherming van kweekprodukten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-06-2015 en tekstbijwerking tot 01-06-2015)

Publicatie : 13-10-1977 nummer :   1977072207 bladzijde : 12464
Dossiernummer : 1977-07-22/30
Inwerkingtreding : 23-10-1977
Opheffing : 01-07-2015

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2015-05-12/11, art. 50,3į, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-05-2015 GEPUBL. OP 01-06-2015
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-03-2005 GEPUBL. OP 04-04-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-12-1984 GEPUBL. OP 21-02-1985
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; BIJLAGEN)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-07-1981 GEPUBL. OP 12-08-1981
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 61)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie