J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1854/05/24/1854052450/justel

Titel
24 MEI 1854. _ Octrooiwet. Zie wijziging(en)

Publicatie : 25-05-1854 nummer :   1854052450 bladzijde : 888888
Dossiernummer : 1854-05-24/30
Inwerkingtreding : 03-06-1854
Opheffing : 01-01-1987

Tekst Begin
(opgeheven) <W 1984-03-28/35, art. 76, 1į, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1987>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 28-03-1984 GEPUBL. OP 09-03-1985

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie