J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/05/2016031802/justel

Titel
5 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 19-12-2016 nummer :   2016031802 bladzijde : 87243       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-05/05
Inwerkingtreding : 29-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De geografische zones bedoeld door artikel 5 van het besluit van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren zijn de zones opgenomen in bijlagen I (letterlijke beschrijving) en II (beschrijving volgens kaart) van dit besluit.
  Overeenkomstig artikelen 17 ß 2 en 31 van het besluit van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren, kunnen, binnen de voormelde zones, de bedragen gestort aan de cedent met tien procent verhoogd worden en dit voor een maximale duur van drie jaar, te rekenen vanaf de eerste inbeheername of verhuur door het sociaal verhuurkantoor.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1
  Wijken die als geografische gebieden zijn opgenomen in artikel 5 van het besluit van 17 december 2015
  houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren
  In de gemeente Oudergem,
  - De wijken Putdael en Transvaal, wijken uit de tweede kroon, dichtbij de Mellaertsvijvers, met een recente, kwaliteitsvolle en vergroende woonomgeving.
  - De Vogelenzangwijk (aan de rand van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe), wijk uit de tweede kroon, dichtbij de Mellaertsvijvers en het Sint-Michielscollege, met een recente, kwaliteitsvolle en vergroende woonomgeving.
  - De wijk Oudergem centrum, oude woonkern, hersteld wegens haar lokale identiteit en haar omgeving.
  In de gemeente Etterbeek,
  - De wijk van de Tervuursepoort, ten noorden van het Jubelpark en Sint-Michiels, aan weerszijden van de Sint-Michielslaan, voor het gelijknamige college. Deze wijken worden gekenmerkt door een oude, kwaliteitsvolle woonomgeving en veel herenhuizen.
  In de gemeente Elsene,
  - De wijken Vijvers van Elsene, Louiza-Lange Haag en Kastelijn, dichtbij de Louizalaan, met een oude en gerenoveerde woonomgeving, geconcentreerd rond vrijetijdspolen.
  - De Boondaalwijk, wijk uit de tweede kroon, met een recente en kwaliteitsvolle woonomgeving, gelegen rond de Brusselse universiteitspool.
  In de gemeente Ukkel,
  - De Churchillwijk, dicht bij de Bascule, met een oude, kwaliteitsvolle woonomgeving.
  - De wijken Montjoie-Langeveld en Observatorium, dichtbij de Defrťlaan, met een kwaliteitsvolle en vergroende woonomgeving.
  - De wijken Fort-Jaco en Diesdelle, dichtbij de Waterloosesteenweg en het ZoniŽnwoud, wijken met een recente, kwaliteitsvolle en vergroende woonomgeving.
  - De wijken Kriekenput-Homborch-Verrewinkel, Globe en Vossegat-Roosendaal, wijken uit de tweede kroon, met een recente en vergroende woonomgeving.
  - De wijken Sint-Job-Kauwberg en Calevoet-Moensberg, oude woonkernen ten zuiden van Brussel, hersteld wegens hun lokale identiteit en hun omgeving.
  In de gemeente Watermaal-Bosvoorde,
  - De wijken Drie Linden en Bosvoorde centrum; wijken uit de tweede kroon, met een recente en vergroende woonomgeving.
  - De wijken Dries en Watermaal centrum; wijken uit de tweede kroon, met een recente en vergroende woonomgeving.
  In de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
  - de wijken Gribaumont en Roodebeek, wijken met een voornamelijk oude en kwaliteitsvolle woonomgeving, gelegen in de tweede kroon, in de kwadrant tussen de Brand Whitlocklaan en de Tervurenlaan.
  - De wijken Gulledelle en Kapelleveld, wijken uit de tweede kroon, aan de noordoostelijke rand van het Stadsgewest, met een recente en vergroende woonomgeving.
  In de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe,
  - De wijken Stockel en Sint-Aleydis-Joli-Bois, wijken uit de tweede kroon, aan de oostelijke rand van het Stadsgewest, met een recente en vergroende woonomgeving.
  Nummer en naam de wijken:
  

  
Nummer van de wijk Naam van de wijk
29 SQUARES SQUARES
30 TERVURENSE POORT PORTE TERVUEREN
31 SINT-MICHIEL SAINT-MICHEL
39 VIJVERS VAN ELSENE ETANGS D'IXELLES
40 LOUIZA - LANGEHAAG LOUISE - LONGUE HAIE
42 KASTELEIN CHATELAIN
44 CHURCHILL CHURCHILL
89 GRIBAUMONT GRIBAUMONT
90 ROODEBEEK - STERREBEELDEN ROODEBEEK - CONSTELLATIONS
91 GULLEDELLE VAL D'OR
92 KAPELLEVELD KAPELLEVELD
94 STOKKEL STOCKEL
95 SINTE-ALEIDIS - MOOIBOS SAINTE-ALIX - JOLI BOIS
97 PUTDAAL PUTDAAL
98 OUDERGEM CENTRUM AUDERGHEM CENTRE
99 VOGELZANG CHANT D'OISEAU
101 DRIE LINDEN TROIS TILLEULS
102 TRANSVAAL TRANSVAAL
103 BOSVOORDE CENTRUM BOITSFORT CENTRE
104 WATERMAAL CENTRUM WATERMAEL CENTRE
105 DRIES DRIES
106 BOONDAAL BOONDAEL
108 MONTJOIE - LANGEVELD MONTJOIE - LANGEVELD
109 OBSERVATORIUM OBSERVATOIRE
110 FORT JACO FORT JACO
111 DIESDELLE VIVIER D'OIE
112 KRIEKENPUT - HOMBORCH - VERREWINKEL KRIEKENPUT - HOMBORCH - VERREWINKEL
113 SINT-JOB KAUWBERG SAINT-JOB KAUWBERG
115 KALEVOET - MOENSBERG KALEVOET - MOENSBERG
116 GLOBE GLOBE
117 VOSSEGAT - ROOSENDAAL VOSSEGAT - ROOSENDAAL

Art. N2. Bijlage 2.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-12-2016, p. 87245 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 5 december 2016.
De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De minister die voor Huisvesting bevoegd is,
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode zoals gewijzigd door de ordonnantie van 26 juli 2013, Titel IV, hoofdstuk VII;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren;
   Gelet op de advies van de inspectie van financiŽn gegeven op 24 augustus 2016;
   Gelet op het akkoord van de minister van Begroting gegeven op 8 september 2016;
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing betreffende de het ontwerpbesluit houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren, gegeven op 3 juni 2015,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie