J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/26/2016011243/justel

Titel
26 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende het logo dat de ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 07-06-2016 nummer :   2016011243 bladzijde : 34471       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-26/10
Inwerkingtreding : 01-06-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het logo bedoeld in artikel 14 van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman is een stempel die een officiŽle bevestiging van het ambacht aangeeft.
  Als bijlage bij dit besluit gaat een afbeelding van het logo.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 07-06-2016, p. 34471 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 mei 2016.
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,
   Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, artikel 14;
   Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van 9 september 2015;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 28 januari 2016;
   Gelet op advies 58.915/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2016 met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van 20 mai 2016 betreffende een voorstel van logo gedaan door de administratie,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie