J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/09/2015009837/justel

Titel
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 28-12-2015 nummer :   2015009837 bladzijde : 79585       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-09/18
Inwerkingtreding : 07-01-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1997009399       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende materies :
  1░ het strafrechtelijk beleid in het algemeen;
  2░ de strafprocedure;
  3░ de opvolging van de strafuitvoering;
  4░ de cybercriminaliteit, in co÷rdinatie met de federale procureur.

  Art. 2. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende materies :
  1░ het recht en de criminaliteit in financieel-, fiscaal- en economisch zaken en de corruptie;
  2░ het terrorisme en de sekten;
  3░ de jeugdbescherming;
  4░ het slachtofferbeleid.

  Art. 3. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende materies :
  1░ de georganiseerde criminaliteit;
  2░ de internationale samenwerking in strafzaken;
  3░ de relaties met de Veiligheid van de Staat;
  4░ het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid;
  5░ de betrekkingen met het federaal parket.

  Art. 4. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot volgende materies :
  1░ de politie;
  2░ de verkeersveiligheid;
  3░ de stadscriminaliteit;
  4░ het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, bio-ethiek en het vreemdelingenrecht.

  Art. 5. Aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik worden specifieke taken toegewezen met betrekking tot de volgende materies :
  1░ de criminaliteit tegen personen;
  2░ de mensenhandel en -smokkel;
  3░ de drugscriminaliteit;
  4░ het sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving.

  Art. 6. Het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal wordt opgeheven.

  Art. 7. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 9 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel143bis, ž 5, vierde lid ;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal ;
   Gelet op het overleg met het college van procureurs-generaal ;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 19 november 2015 ;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie