J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/06/02/2015202642/justel

Titel
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot oprichting van het Strategisch ComitÚ en Co÷rdinatiecomitÚ voor inlichting en veiligheid
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-02-2019 en tekstbijwerking tot 29-12-2020)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 05-06-2015 nummer :   2015202642 bladzijde : 32611       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2015-06-02/01
Inwerkingtreding : 05-06-2015
Opheffing : 29-12-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1996021205       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2020-12-22/08, art. 17, 003; Inwerkingtreding : 29-12-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2020 GEPUBL. OP 29-12-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-01-2019 GEPUBL. OP 11-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 8)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie