J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/05/08/2014024327/justel

Titel
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-07-2018 en tekstbijwerking tot 23-04-2019)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 08-09-2014 nummer :   2014024327 bladzijde : 70815       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-08/79
Inwerkingtreding : 18-09-2014
Opheffing : 03-05-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022681       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2019-04-04/31, art. 42, 003; Inwerkingtreding : 03-05-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 23-04-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 31; 33; 34; 36; 37; 40; 40/1; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie