J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/04/06/2010011166/justel

Titel
6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
(NOTA : de artikelen 110 tot 113 opgeheven bij <W 2013-12-26/37, art. 5; Inwerkingtreding : 31-05-2014> voor zover ze van toepassing zijn op de aangelegenheden geregeld door overeenkomstige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij W 2013-12-26/37)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-04-2010 en tekstbijwerking tot 27-04-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 12-04-2010 nummer :   2010011166 bladzijde : 20803       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2010-04-06/03
Inwerkingtreding : 12-05-2010

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1991011261        2005011238       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1
HOOFDSTUK 1.
Art. 2-3
HOOFDSTUK 2.
Afdeling 1.
Art. 4
Afdeling 2.
Art. 5-9
Afdeling 3.
Art. 10-12
Afdeling 4.
Art. 13-18
Afdeling 5.
Art. 19
Afdeling 6.
Onderafdeling 1.
Art. 20-23
Onderafdeling 2.
Art. 24-26
Onderafdeling 3.
Art. 27-32
Onderafdeling 4.
Art. 33-36
Afdeling 7.
Art. 37-39
HOOFDSTUK 3.
Afdeling 1.
Art. 40-44
Afdeling 2.
Onderafdeling 1.
Art. 45-48
Onderafdeling 2.
Art. 49-55
Onderafdeling 3.
Art. 56-57
Afdeling 3.
Art. 58-64
Afdeling 4.
Art. 65-70
Afdeling 5.
Art. 71-72
Afdeling 6.
Art. 73-78
Afdeling 7.
Art. 79
Afdeling 8.
Art. 80-81
Afdeling 9.
Art. 82
HOOFDSTUK 4.
Afdeling 1.
Onderafdeling 1.
Art. 83
Onderafdeling 2.
Art. 84-87
Onderafdeling 3.
Art. 88-91
Onderafdeling 4.
Art. 92-94
Afdeling 2.
Art. 95-97, 97/1, 98-99
Afdeling 3.
Art. 100, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7
Afdeling 4.
Art. 101-102
Afdeling 5.
Art. 103
HOOFDSTUK 5.
Art. 104-109
HOOFDSTUK 6. - Vordering tot staking
Art. 110-118
HOOFDSTUK 7.
Art. 119-122
HOOFDSTUK 8.
Art. 123
HOOFDSTUK 9.
Art. 124-132
HOOFDSTUK 10.
Art. 133-137
HOOFDSTUK 11.
Art. 138-140
HOOFDSTUK 12.
Art. 141-142

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 1/1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 41.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 43.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 46.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 53.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 54.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 55.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 56.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 57.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 58.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 59.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 60.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 61.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 62.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 63.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 64.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 65.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 66.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 67.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 68.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 69.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 70.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 71.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 72.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 73.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 74.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 75.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 76.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 77.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 78.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 79.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 8.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 80.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 81.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 9.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 82.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 83.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 84.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 85.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 86.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 87.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 88.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 89.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 90.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 91.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Onderafdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 92.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 93.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 94.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 95.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 96.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 97.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 97/1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 98.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 99.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/1.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/2.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/3.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/6.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 100/7.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 101.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 102.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 103.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 5.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 104.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 105.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 106.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 107.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 108.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 109.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 6. - Vordering tot staking

  Art. 110. Als de inbreuk een reclame betreft, kan de vordering tot staking wegens overtreding van de bepalingen van de artikelen 19, 84 tot 86, 96 en 97 alleen tegen de adverteerder van de gewraakte reclame worden ingesteld.
  Indien de adverteerder evenwel geen woonplaats in Belgiė heeft en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in Belgiė heeft aangewezen, kan de vordering tot staking eveneens worden ingesteld tegen :
  - de uitgever van de geschreven reclame of de producent van de audiovisuele reclame;
  - de drukker of de maker, indien de uitgever of de producent geen woonplaats in Belgiė hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in Belgiė hebben aangewezen;
  - de verdeler, alsmede elke persoon die er bewust toe bijdraagt dat de reclame uitwerking heeft, indien de drukker of de maker geen woonplaats in Belgiė hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in Belgiė hebben aangewezen.

  Art. 111. De vordering tot staking kan worden ingesteld tegen een onderneming voor handelspraktijken van haar agent gehanteerd buiten de lokalen van die agent, wanneer de agent zijn identiteit niet duidelijk kenbaar heeft gemaakt en zijn identiteit redelijkerwijze ook niet kon gekend zijn door degene die de vordering tot staking instelt.

  Art. 112.De voorzitter van de [1 ondernemingsrechtbank]1 kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan de inbreuk een einde te maken, wanneer de aard van de inbreuk dit nodig maakt. Hij kan de opheffing van het stakingsbevel toestaan wanneer een einde werd gemaakt aan de inbreuk.
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 011; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 113. De vordering gegrond op artikel 2 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wordt ingesteld op verzoek van :
  1° de belanghebbenden;
  2° de Minister of de directeur-generaal van de algemene directie Controle en Bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, tenzij het verzoek betrekking heeft op een daad als bedoeld in artikel 95;
  3° een beroeps- of interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid;
  4° een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vast te stellen criteria, erkend is, tenzij het verzoek betrekking heeft op een daad als bedoeld in artikel 95.
  In afwijking van de bepalingen in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de verenigingen bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°, in rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.
  De vordering tot staking van de door artikel 75 verboden handelingen kan, afzonderlijk of gezamenlijk, worden ingesteld tegen verscheidene ondernemingen van dezelfde economische sector of hun verenigingen die gebruik maken dan wel het gebruik aanbevelen van dezelfde of van soortgelijke algemene contractuele bedingen.
  Voor de daden die bedoeld worden in artikel 87 kan de vordering, gegrond op artikel 2 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, eveneens worden ingesteld door de minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd is.

  Art. 114.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 115.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 116.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 117.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 118.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK 7.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 119.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 120.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 121.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 122.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 8.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 123.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 9.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 124.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 125.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 126.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 127.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 128.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 129.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 130.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 131.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 132.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 10.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 133.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 134.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 135.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 136.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 137.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 11.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 138.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 139.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 140.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  HOOFDSTUK 12.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 141.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

  Art. 142.
  <Opgeheven bij W 2013-12-21/23, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 112)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 114-118)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 28-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 110-113; 115-118)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2013 GEPUBL. OP 30-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-109; 119-142)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 09-07-2013 GEPUBL. OP 16-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 10-07-2012 GEPUBL. OP 25-07-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 100; 100/1-100/7)
 • originele versie
 • WET VAN 23-06-2011 GEPUBL. OP 07-09-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 97/1; 124)
 • originele versie
 • WET VAN 14-04-2011 GEPUBL. OP 06-05-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 127)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 02-07-2010 GEPUBL. OP 28-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 115)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Gewone zitting 2009-2010. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 2340/1. - Amendementen, nrs. 2340/2, 2340/3, 2340/4. - Verslag namens de Commissie, nr. 2340/5. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 2340/6. - Amendementen ingediend in de plenaire vergadering, nr. 2340/7. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 2340/8. -Tekst aangenomen door de commissie, nr. 2340/9. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 2340/10. Integraal Verslag : 11 februari 2010. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp geėvoceerd door de Senaat, nr. 4-1657/1. - Amendementen, nr. 4-1657/2. - Verslag namens de commissie, nr. 4-1657/3. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 4-1657/4. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 4-1657/5.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Franstalige versie