J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
48 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2007/06/07/2007031269/justel

Titel
7 JUNI 2007. - Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-05-2009 en tekstbijwerking tot 21-05-2013)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 11-07-2007 nummer :   2007031269 bladzijde : 37880       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-06-07/70
Inwerkingtreding :
02-07-2008
onbepaald


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2006E31598        1997031238        2004A31182        1999031155       

Tekst Begin
[Opgeheven] <ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-05-2013 GEPUBL. OP 21-05-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 08-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 33)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-07-2011 GEPUBL. OP 10-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 33) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 03-02-2011 GEPUBL. OP 04-02-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-05-2009 GEPUBL. OP 27-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 17; 18; 25; 19; 7; 9; 20; 21; 23; 23bis; 24; 39; 32; 34; 37; 22; 28; 25; 26; 28bis; 33; 34; 37)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  48 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie