J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 70 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2006/06/15/2006021341/justel

Titel
15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-02-2007 en tekstbijwerking tot 14-07-2016)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 15-02-2007 nummer :   2006021341 bladzijde : 7355       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-06-15/57
Inwerkingtreding :
15-02-2007 (ART. 15)     (ART. 2,4$)     (ART. 31)     (ART. 77,3$)     (ART. 79 - ART. 80)
28-09-2011 (Art.12,L1)     (Art.16-21)     (Art.2,1°,5°-12°)     (Art.27)     (Art.3,1°-4°,9°,16°-21°)     (Art.35)     (Art.38,39)     (Art.41-43)     (Art.5-11)     (Art.72bis-74)     (Art.75,§2)
01-07-2013 A78
onbepaald (ART. (80))

Opheffing : 24-07-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1994021012        1991014096        2002022093        1991021064       

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2016-06-17/19, art. 190, 008; Inwerkingtreding : 24-07-2016>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 17-06-2016 GEPUBL. OP 14-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 41/1)
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-3; 4-33; 35-80; N1-N2)
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2016 GEPUBL. OP 14-07-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 45; 60; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2014 GEPUBL. OP 28-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 18; 20; 41/1; 55)
 • originele versie
 • WET VAN 05-08-2011 GEPUBL. OP 29-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 80)
 • originele versie
 • WET VAN 05-08-2011 GEPUBL. OP 29-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; NL5; 6; 7; NL8; 9; 11; NL13; NL14; NL16; 17; 18; 20; 21; 22; NL23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; NL36; 37; 40; 41; 42; 43; NL45; NL47; NL49; 52; 53; 54; 55; NL57; 58; 59bis; 62; 64; 65; NL66; 67bis; 67ter; 67quater; 67quinquies; 69; 70; 71; 72bis; NL74; 75; 76bis; 77; 79bis; 80; N1; N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2010 GEPUBL. OP 24-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 53; 66)
 • originele versie
 • WET VAN 12-01-2007 GEPUBL. OP 15-02-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 79BIS; 80)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 70 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie