J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2001/07/09/2001011298/justel

Titel
9 JULI 2001. - Wet houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
(NOTA 1 : opschrift en art. 2 ; 3 ; 4 ; 11 ; 14/1 ; 15 ; 17 ; 20 ; N5 gewijzigd door W 2010-12-13/07, art. 38 ŗ 52; Inwerkingtreding : 30-06-2011, zelf opgeheven door W 2011-05-31/02, art. 24, 002; ED : 21-06-2011>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-03-2012 en tekstbijwerking tot 28-09-2016)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 29-09-2001 nummer :   2001011298 bladzijde : 33070       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-07-09/43
Inwerkingtreding : 09-10-2001

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2016-07-21/40, art. 32,1į, 003; Inwerkingtreding : 28-09-2016 (KB 2016-09-14/06, art. 1)>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 21-07-2016 GEPUBL. OP 28-09-2016
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 15-02-2012 GEPUBL. OP 07-03-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 4; 11; 14/1; 15; 17; 20; N5)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie