J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/03/1999012359/justel

Titel
3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de opdrachten en de werking van de ComitÚs voor preventie en bescherming op het werk.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-09-2001 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 10-07-1999 nummer :   1999012359 bladzijde : 26537       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-05-03/87
Inwerkingtreding : 20-07-1999
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1947092752        1946021151        1998012228        1998012229       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/12, art. 2,5░, 006; Inwerkingtreding : 12-06-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-05-2014 GEPUBL. OP 24-09-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-08-2002 GEPUBL. OP 18-09-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2001 GEPUBL. OP 22-09-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 31BIS-31QUATER)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie