J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/04/28/1999003332/justel

Titel
28 APRIL 1999. - Wet tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-01-2013 en tekstbijwerking tot 24-05-2019)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 25-06-1999 nummer :   1999003332 bladzijde : 23916       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1999-04-28/38
Inwerkingtreding : 05-07-1999
Opheffing : 01-01-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1975070904       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2019-05-05/10, art. 191, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 05-05-2019 GEPUBL. OP 24-05-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 31-01-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie