J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 104 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1999/03/30/1999035594/justel

Titel
30 MAART 1999. - Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-05-1999 en tekstbijwerking tot 23-05-2017) Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 28-05-1999 nummer :   1999035594 bladzijde : 19149       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-03-30/40
Inwerkingtreding :
01-01-1999 (ART. 1 - ART. 2)     (ART. 11)     (ART. 13,L1,1)     (ART. 13,L1,4)     (ART. 14 - ART. 15)     (ART. 18)     (ART. 21)
01-07-2000 (ART. 20)
20-07-2000 (ART. 16,L2)     (ART. 19)
01-08-2000 (ART. 12)
01-10-2001 (ART. 3 - ART. 9(49))     (Art.10,§1)     (Art.10BIS)     (Art.13,L1,3)     (Art.13,L2-Art.13,L6)     (Art.21BIS-Art.23TER)
onbepaald (ART. (24))     (ART. 13,L1,3)


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1990929930       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - (Algemene bepalingen, definities, doelstelling, aansluiting en bijdragen) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 2°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>
Afdeling 1. - Algemene bepalingen en definities.
Art. 1, 1bis, 2
Afdeling 2. - (Doelstelling, aansluiting en bijdragen) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>
Art. 3-4
HOOFDSTUK II. - Toepassingsvoorwaarden en procedure.
Afdeling 1. - Toepassingsvoorwaarden.
Art. 5-6
Afdeling 2. - Procedure.
Art. 7-8, 8bis, 9-10, 10bis
HOOFDSTUK III. - Organisatie.
Afdeling 1. - Het Vlaams Zorgfonds.
Art. 11-13
Afdeling 2. - De Zorgkassen.
Art. 14-17, 17bis, 18
HOOFDSTUK IV. - Toezicht en controle.
Art. 19-21
HOOFDSTUK IVbis. (Ingevoegd bij DVR 2000-12-08/34, art. 11; Inwerkingtreding : 23-01-2001)
Art. 21bis
HOOFDSTUK V. - (Slotbepalingen.) <DVR 2001-05-18/48, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 18-05-2001>
Art. 22-23, 23bis, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, 24

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - (Algemene bepalingen, definities, doelstelling, aansluiting en bijdragen) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 2°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen en definities.

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 1bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Afdeling 2. - (Doelstelling, aansluiting en bijdragen) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  HOOFDSTUK II. - Toepassingsvoorwaarden en procedure.

  Afdeling 1. - Toepassingsvoorwaarden.

  Art. 5.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Afdeling 2. - Procedure.

  Art. 7.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 8bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 10bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 88,, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  HOOFDSTUK III. - Organisatie.

  Afdeling 1. - Het Vlaams Zorgfonds.

  Art. 11. (Opgeheven) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 6°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 12. (Opgeheven) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 6°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 13. (Opgeheven) <DVR 2004-05-07/58, art. 15, 6°, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling 2. - De Zorgkassen.

  Art. 14.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 17bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  HOOFDSTUK IV. - Toezicht en controle.

  Art. 19.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 21.§ 1. [1 ...]1
  § 2. De regering brengt jaarlijks voor 30 september aan het Vlaams Parlement omstandig verslag uit over de inkomsten en uitgaven en de werking van het Vlaams Zorgfonds tijdens het afgelopen begrotingsjaar.
  ----------
  (1)<DVR 2017-05-12/03, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 02-06-2017>

  HOOFDSTUK IVbis. (Ingevoegd bij DVR 2000-12-08/34, art. 11; Inwerkingtreding : 23-01-2001)

  Art. 21bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  HOOFDSTUK V. - (Slotbepalingen.) <DVR 2001-05-18/48, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 18-05-2001>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23bis.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23ter.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 88,, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23quater.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 88,, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23quinquies.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 23sexies.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-24/16, art. 82,1°, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2017, BVR 2016-10-14/08, art 217, eerste lid>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 30 maart 1999.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2016 GEPUBL. OP 06-09-2016
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-05-2017 GEPUBL. OP 23-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 14-10-2016 GEPUBL. OP 16-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 28-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 6; 7; 8; 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-06-2013 GEPUBL. OP 14-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 23sexies; 7; 8; 15; 23quater)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 23-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 14-18; 19-21; 21bis; 23) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-03-2011 GEPUBL. OP 14-04-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 8; 8bis; 10; 21bis; 23ter; 23quater)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 28-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 5; 16; 21bis; 23quater; 23quinquies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2008 GEPUBL. OP 11-03-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 6; 10; 10BIS; 21BIS; 23TER)
  (GEWIJZIGD ART. : 23QUATER)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 21-01-2009 GEPUBL. OP 13-02-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-11-2005 GEPUBL. OP 12-01-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1BIS; 2; 5; 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2005 GEPUBL. OP 24-08-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 10BIS; 13; 17; 21; 21BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 23TER; 23QUA)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 09-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 08-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 5; 11-13; 14; 16; 21BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 6; 7; 8; 9; 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-2001 GEPUBL. OP 28-07-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10BIS; 11-17)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17BIS; 23BIS; 24; 23TER)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 13-03-2001 GEPUBL. OP 27-03-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 23)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-12-2000 GEPUBL. OP 13-01-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 21BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-1999 GEPUBL. OP 30-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 24)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1998-1999. Stukken. - Voorstel van decreet : 1239. - nr. 1. - Motie : 1239. - nr. 2. - Advies van de Raad van State : 1239. nr. 3. - Amendementen : 1239. - nrs. 4 tot 6. - Verslag : 1239. - nr. 7. - Opmerking van het Rekenhof : 1239. - nr. 8. - Amendementen : 1239. - nr. 9. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 16 en 17 maart 1999.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 104 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
  Franstalige versie