J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
199 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/02/09/1994011039/justel

Titel
9 FEBRUARI 1994. - [Wet betreffende de veiligheid van producten en diensten]. <Opschrift vervangen door W 2002-12-18/59, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 16-02-2003>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-06-2001 en tekstbijwerking tot 28-12-2017)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 01-04-1994 nummer :   1994011039 bladzijde : 8921
Dossiernummer : 1994-02-09/35
Inwerkingtreding : 01-07-1994
Opheffing : 01-01-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-12-13/14, art. 12,1į, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-12-2017 GEPUBL. OP 28-12-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 20-11-2013 GEPUBL. OP 29-11-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2013 GEPUBL. OP 27-05-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-5; 5bis; 6-10; 10bis; 11-13; 19bis; 26bis-26ter; 27)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 10BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 6; 7)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-2002 GEPUBL. OP 06-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 14; 15; 16; 19; 19BIS; 20; 22; )
  (GEWIJZIGD ART. : 26TER)
 • originele versie
 • WET VAN 04-04-2001 GEPUBL. OP 14-06-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 5; 5BIS; 6; 7; 9; 10; 21; 25)
  (GEWIJZIGDE ART. : 11-18; 19; 20; 22; 23; 26BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  199 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie