J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/11/26/1994011457/justel

Titel
26 NOVEMBER 1993. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-08-2001 en tekstbijwerking tot 28-12-2017)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 08-01-1994 nummer :   1994011457 bladzijde : 371
Dossiernummer : 1993-11-26/30
Inwerkingtreding : 18-01-1994
Opheffing : 01-01-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-12-13/13, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-12-2017 GEPUBL. OP 28-12-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-05-2009 GEPUBL. OP 09-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-07-2001 GEPUBL. OP 14-08-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie