J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/08/27/1993082750/justel

Titel
27 AUGUSTUS 1993. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof Zie wijziging(en)

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 09-09-1993 nummer :   1993082750 bladzijde : 19934
Dossiernummer : 1993-08-27/46
Inwerkingtreding : 01-09-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Volgende cursussen gegeven in het kader van het onderwijs in de plastische kunsten met beperkt leerplan, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof :
  1. foto- en filmkunst;
  2. boekkunst : boekbinden en vergulden;
  3. textielkunst : weef- en tapijtkunst, textieldruk, kantwerk, mode- en theaterkostuums;
  4. binnenhuiskunst : binnenhuisarchitectuur, dekor, etalage, dekoratie, meubelkunst, scenografie;
  5. monumentale kunsten : schilder-, beeldhouw-, teken-, glasschilder- en weefkunst;
  6. edelsmeedkunst en juwelierskunst;
  7. pottenbakken en keramiek;
  8. restauratietechnieken.

  Art. 2. § 1. Alle cursussen sociale promotie, welke ook hun betiteling moge wezen, vallend onder volgende categorieėn, komen niet langer in aanmerking om betaald educatief verlof te verkrijgen :
  1. sierkunsten - kunsten;
  2. huishoudkunde;
  3. schoonheidsverzorging;
  4. toerisme - onthaal.
  § 2. Volgende cursussen sociale promotie georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap komen niet langer in aanmerking om betaald educatief verlof te verkrijgen :
  1. behangen en garneren;
  2. bloemenbinden en -schikken;
  3. bloementeelt en -schikken;
  4. boekbinden;
  5. bontwerk;
  6. diamant;
  7. diamantbewerking;
  8. fotografie;
  9. fotografie en cinema;
  10. fotozetten;
  11. (...) <KB 1995-03-28/55, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-09-1995>
  12. goudsmederij;
  13. graveren;
  14. hersteller huishoudelijke electro-apparaten;
  15. hoefsmederij;
  16. klavierinstrumentenbouw;
  17. kleurenfotografie;
  18. klusjesdienst;
  19. kunstambachten;
  20. lay-out;
  21. lederbewerking;
  22. leerlooierij;
  23. luxe degen - getoerde degen;
  24. mandenmakerij;
  25. marokijnartikelen;
  26. modellering;
  27. muziekinstrumentenbouw;
  28. rijtuigbouw;
  29. schilderwerken;
  30. schrijnwerker;
  31. schrijnwerktekenen;
  32. siersmeden;
  33. smederij;
  34. uurwerkmaker;
  35. borduren;
  36. confectie;
  37. confectietechnieken;
  38. dameskleding;
  39. industriėle naad;
  40. jacquard en pré-industrieel textiel en conservatie;
  41. kinder- en juniorkleding;
  42. kleding - industriėle methoden;
  43. kleding;
  44. kleding - industriėle technieken;
  45. mode- en modeartikelen;
  46. mode-artikelen;
  47. onderhoud van linnen en kleding;
  48. paswerken;
  49. patroonstudie;
  50. snit en naad;
  51. textiel- en leerreiniging;
  52. dieet- en kookkunst;
  53. dieetkeuken;
  54. dieetkookkunst;
  55. gastronomische gerechten;
  56. garneren;
  57. garneren en dessert;
  58. gastronomische dieetkeuken;
  59. gastronomische visgerechten;
  60. gezonde en eenvoudige keuken;
  61. koken;
  62. koken, voeding en gezinsvoeding;
  63. koken voor beginners;
  64. voeding en kookkunst;
  65. voedingswaren : bereiding;
  66. voedselbereiding : inmaak en gebak;
  67. gastronomisch koken;
  68. koken, versnijden en serveren;
  69. serveren, versnijden, flamberen;
  70. wijn- en drankkennis, kaas;
  71. wijnen en cocktails;
  72. wijnkennis;
  73. wijnleer.
  § 3. Volgende cursussen sociale promotie georganiseerd door de Franse gemeenschap komen niet langer in aanmerking om betaald educatief verlof te verkrijgen :
  1. kunstambacht;
  2. studiokunst en -techniek;
  3. creatief atelier;
  4. audio-visuele media;
  5. audio-visuele media - video;
  6. juwelier;
  7. ciseleren;
  8. audio-visuele en video-communicatie;
  9. opbouw - modelleren;
  10. grafisch ontwerpen van juwelen;
  11. vergulden;
  12. emailleerder;
  13. siersmeedkunst;
  14. ingespoten gietijzerbewerking;
  15. overtrekker - behanger - garneerder;
  16. garneerder;
  17. garneerder en renoveerder van meubelen;
  18. edelsteenkunde;
  19. audio-visueel laboratorium;
  20. hoefsmederij;
  21. hoefsmederij : renpaarden en dravers;
  22. hoefsmederij : pechbestrijding;
  23. modelleren van was;
  24. hoefsmid - bedrijfsleider;
  25. schilderen;
  26. decoratie- en huisschilder;
  27. schilder-bouwbedrijf;
  28. fotocompositie;
  29. fotocompositie en computergestuurde publicatie;
  30. fotocompositie en reprografie;
  31. publiciteitsfotografie;
  32. fotografie;
  33. kunst- en publiciteitsfotografie;
  34. fotografie - film - geluid;
  35. kunstfotografie;
  36. fotomechanica : kleur;
  37. fotomontage;
  38. runderpodologie;
  39. grafische realisaties;
  40. boekbinden vergulden;
  41. reprografie;
  42. restauratie van papier en boeken;
  43. scanner;
  44. zetter van edelstenen;
  45. studio laboratorium bijwerken;
  46. behanger - garneerder;
  47. behangers;
  48. technieker in glastechniek;
  49. kunstdruktechniek;
  50. fotografische technieken;
  51. koperslager;
  52. mandenvlechter;
  53. het kind-psychologische as;
  54. toegepaste psychologie : ontwikkeling van het kind en de minderjarige;
  55. confectie - naaister jassen;
  56. orthopedische schoenen;
  57. gemechaniseerde confectie - specialiteit mannenkleding;
  58. toneel- en folklore kostuums en -hoeden;
  59. knippen;
  60. knippen - naaien;
  61. knippen - naaien (gezin);
  62. knippen en confectie;
  63. naaien (gezin);
  64. " flou " (loszittende kleding);
  65. kleding;
  66. kleding basisopleiding;
  67. kleding dames en heren : gradatie, aanpassen, verkoop, bijwerken;
  68. kleding mantels;
  69. kleding vervolmaking;
  70. kleding specialisatie " kinderen ", " flou ", " lingerie ", " mantel ", " patronen ", " regen- en sport- en vrijetijdskleding ", " mantelpakken ";
  71. lingerie;
  72. lederwaren;
  73. modes;
  74. hoedenmaker/maakster;
  75. patronenmaker : knippen op maat;
  76. vervolmaking naaien;
  77. herstellen van schoenen - sleutels;
  78. design;
  79. design - modellenmaker/maakster;
  80. kleermakers;
  81. kleermaker, snijden van kledingstukken;
  82. kleermaker, specialiteit vesten en broeken;
  83. ambachtelijke breitechnieken;
  84. bijkomende naaitechnieken;
  85. transformatie van oude kleren;
  86. breigoed;
  87. breigoed - haakwerk;
  88. machinaal breien op ambachtelijke wijze;
  89. integrale- en natuurvoeding;
  90. kennis van vis, kreeft en schaaldieren;
  91. inwijding tot de oenologie;
  92. oenologie.

  Art. 3. § 1. Volgende Middenstandsopleidingen georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap komen niet langer in aanmerking om betaald educatief verlof te verkrijgen :
  1. confectioneur van kinderkleding;
  2. dameskapper;
  3. dameskleermaker;
  4. decoratieschilder;
  5. fotograaf;
  6. glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen;
  7. glazenier;
  8. herenkapper;
  9. herenkleermaker;
  10. hoefsmid;
  11. hondentrimmer;
  12. hostess;
  13. huisschilder;
  14. juwelier - goudsmid;
  15. korsettenmaakster;
  16. kunstsmid;
  17. lijstenmaker - vergulder;
  18. mode-ontwerper;
  19. modiste;
  20. orthopedie - schoentechnicus;
  21. patroontekenen;
  22. pedicure;
  23. publiciteitstekenaar;
  24. realisator video-programma's;
  25. reisbureau - uitbater;
  26. reisleider;
  27. restaurateur van schilderijen;
  28. schoonheidsspecialisatie;
  29. schoenmaker;
  30. textielreiniging : witwasser en droogkuis-verver;
  31. wand- en vloerbekleder.
  § 2. Volgende Middenstandsopleidingen georganiseerd door de Franse gemeenschap komen niet langer in aanmerking om betaald educatief verlof te verkrijgen :
  1. kunstsmid;
  2. kachelsmid - slotenmaker;
  3. behanger - plaatsen van muur- en vloerbekleding;
  4. stoffeerder - decorateur;
  5. grafische communicator;
  6. juwelier - juwelenmaker;
  7. glazenier;
  8. fotograaf;
  9. restaurateur van schilderijen;
  10. hondenschoonheidsspecialist;
  11. dameskapper;
  12. herenkapper;
  13. schoonheidsverzorgster;
  14. pedicure;
  15. reukwaren - raadgever;
  16. wasserijuitbater;
  17. ontvetter - verver;
  18. designer - mode-ontwerper;
  19. mannequin;
  20. kleinhandelaar confectie;
  21. schoenlapper - schoenmaker;
  22. schoenmaker - technieker voor orthopedische schoenen;
  23. onthaalhostess;
  24. reisagent;
  25. toeristische reisleider;
  26. toeristisch promotor;
  27. animator - presentator.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1993.

  Art. 5. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid, artikel 109, § 1, 1°, 2°, 5° en § 3 gewijzigd door de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992;
   Gelet op het advies van de Erkenningscommissie voor het betaald educatief verlof;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de meeste opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof bij wijze van schooljaar georganiseerd zijn en dat dit gegeven noodzakelijk maakt dat de hierna volgende bepalingen op 1 september 1993 in voege zouden treden;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-1995 GEPUBL. OP 24-05-1995
    (GEWIJZIGD ART. : 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie