J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/11/26/1992031420/justel

Titel
26 NOVEMBER 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de stedebouwkundige vergunningen van beperkte duur.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-12-1992 en tekstbijwerking tot 24-03-2004)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 18-12-1992 nummer :   1992031420 bladzijde : 26942
Dossiernummer : 1992-11-26/32
Inwerkingtreding : 18-12-1992
Opheffing : 24-03-2004

Tekst Begin
(Opgeheven) <BESL 2004-01-29/52, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 24-03-2004>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 29-01-2004 GEPUBL. OP 24-03-2004
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 11-04-2003 GEPUBL. OP 15-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 23-09-1999 GEPUBL. OP 24-09-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-06-1999 GEPUBL. OP 09-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie