J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 227 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1990/06/27/1990929930/justel

Titel
27 JUNI 1990. - Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
(NOTA : Opgeheven bij DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014 en 015; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-08-1990 en tekstbijwerking tot 31-05-2006) Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 08-08-1990 nummer :   1990929930 bladzijde : 15463
Dossiernummer : 1990-06-27/33
Inwerkingtreding :
10-12-1990 (ART. 3)     (ART. 64)     (ART. 69 - ART. 71)     (ART. 78)     (ART. 8 - ART. 38)
01-01-1991 (ART. 80)     (Art.65-Art.67)
01-12-1991 (ART. 39 - ART. 44)
01-04-1992 (ART. 72)     (ART. 74 - ART. 75)     (ART. 76)     (ART. 77,§1)     (ART. 77,§2)     (ART. 79)     (Art.1-Art.2)     (Art.4-Art.7)
01-01-1993 (Art.50)     (Art.52,2°)
01-07-1994 (Art.47,1-11)     (Art.48)
01-01-1995 (Art.55)     (Art.68)
01-01-1999 (Art.60-Art.63)
01-01-2001 (Art.56-Art.57)
onbepaald (ART. (81))

Opheffing : onbepaald

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1983023313        1963041602        1967111043       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Oprichting, opdrachten en gerechtigden.
Afdeling I. - Oprichting.
Art. 3
Afdeling II. - Opdrachten.
Art. 4-6
Afdeling III. - Gerechtigden.
Art. 7
HOOFDSTUK III. - De bestuursorganen en het personeel.
Afdeling I. - De Raad van Bestuur.
Art. 8-13
Afdeling II. - Het dagelijks bestuur.
Art. 14-17
Afdeling III. - Het personeel.
Art. 18-19
HOOFDSTUK IV. - Controle op het Fonds.
Afdeling I. - Begroting.
Art. 20-28
Afdeling II. - Controle.
Art. 29-38
HOOFDSTUK V. - De inschrijving bij het Fonds.
Art. 39-44
HOOFDSTUK VI. - Erkenning van de voorzieningen.
Art. 45-51
HOOFDSTUK VII. - Tussenkomsten aan gehandicapte personen en aan voorzieningen.
Art. 52-58
HOOFDSTUK VIIbis. <Ingevoegd bij DVR 2000-07-17/55, art. 2; Inwerkingtreding : 01-12-2000> - (Het toekennen van persoonsgebonden budgetten en persoonlijke assistentiebudgetten.) <DVR 2001-12-21/49, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Art. 58bis, 58ter, 58quater
HOOFDSTUK VIII. - De integratie in het arbeidsproces.
Art. 59-63
HOOFDSTUK IX. - De financiering.
Art. 64
HOOFDSTUK X. - Toezicht.
Art. 65-67
HOOFDSTUK XI. - Strafbepalingen.
Art. 68
HOOFDSTUK XII. - Slotbepalingen.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 69-71
Afdeling II. - Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen.
Art. 72-81

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

  Art. 2. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK II. - Oprichting, opdrachten en gerechtigden.

  Afdeling I. - Oprichting.

  Art. 3. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling II. - Opdrachten.

  Art. 4. Het Fonds heeft tot opdracht :
  (punten 1° tot 8° opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>
  9° (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  10° (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 5. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 6. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling III. - Gerechtigden.

  Art. 7. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  HOOFDSTUK III. - De bestuursorganen en het personeel.

  Afdeling I. - De Raad van Bestuur.

  Art. 8. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 9. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 10. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 11. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 12. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 13. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling II. - Het dagelijks bestuur.

  Art. 14. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 15. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 16. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 17. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling III. - Het personeel.

  Art. 18. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 19. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK IV. - Controle op het Fonds.

  Afdeling I. - Begroting.

  Art. 20. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 21. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 22. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 23. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 24. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 25. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 26. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 27. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 28. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling II. - Controle.

  Art. 29. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 30. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 31. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 33. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 34. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 35. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 36. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 37. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 38. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK V. - De inschrijving bij het Fonds.

  Art. 39. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 40. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 41. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 42. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 43. (Opgeheven) <DVR 1997-07-15/43, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 18-11-1997>

  Art. 44. (Opgeheven) <DVR 1997-07-15/43, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 18-11-1997>

  HOOFDSTUK VI. - Erkenning van de voorzieningen.

  Art. 45. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 46. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 47. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 48. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 49. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 50. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 51. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  HOOFDSTUK VII. - Tussenkomsten aan gehandicapte personen en aan voorzieningen.

  Art. 52. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 53. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 54. (NOTA : opgeheven maar blijft van kracht tot de datum waarop het decreet in werking treedt dat de in dat artikel vermelde taak toewijst aan een entiteit binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : onbepaald; BVR 2006-03-31, art. 62, 2°>) § 1. Het Fonds kan binnen de perken van zijn overeenkomstig artikel 21 goedgekeurde begroting, (overeenkomstig de bepalingen van het decreet van inzake de Infrastructuur voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) tegemoetkomen in de financiering van de aankoop, bouw en verbouwingswerken alsook in de kosten van uitrusting en apparatuur van de door haar erkende voorzieningen die in het kader van de programmatie ter zake hiervoor in aanmerking komen. <DVR 1994-02-23/35, art. 17, § 1, 005; Inwerkingtreding : 01-07-1994>
  § 2. (...) <DVR 1994-02-23/35, art. 17, § 2, 005; Inwerkingtreding : 01-07-1994>
  § 3. (...) <DVR 1994-02-23/35, art. 17, § 2, 005; Inwerkingtreding : 01-07-1994>
  § 4. (...) <DVR 1994-02-23/35, art. 17, § 2, 005; Inwerkingtreding : 01-07-1994>
  § 5. (...) <DVR 1994-02-23/35, art. 17, § 2, 005; Inwerkingtreding : 01-07-1994>
  § 6. De aankoop, het bouwen en het verbouwen of het inrichten van een bestaand gebouw met het oog op de oprichting van een voorziening die hiervoor een beroep wil doen of doet op subsidies van het Fonds, zijn onderworpen aan de voorafgaande vergunning van het Fonds.
  § 7. Het Fonds kan door de (regering) ertoe gemachtigd worden langlopende, halflange en kortlopende, hetzij openbare, hetzij particuliere leningen te sluiten voor de onder § 2 vermelde financiering. De Executieve legt de modaliteiten ervan vast, rekening houdend met artikel 49 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. De leningen worden door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd. <BVR 1994-01-19/31, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 25-02-1994>

  Art. 55. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 56. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 57. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 58. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK VIIbis. <Ingevoegd bij DVR 2000-07-17/55, art. 2; Inwerkingtreding : 01-12-2000> - (Het toekennen van persoonsgebonden budgetten en persoonlijke assistentiebudgetten.) <DVR 2001-12-21/49, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 58bis. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 58ter. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 58quater. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK VIII. - De integratie in het arbeidsproces.

  Art. 59. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 60. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 61. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 62. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 63. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK IX. - De financiering.

  Art. 64. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK X. - Toezicht.

  Art. 65. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 66. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 67. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK XI. - Strafbepalingen.

  Art. 68. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  HOOFDSTUK XII. - Slotbepalingen.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 69. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 70. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 71. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Afdeling II. - Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen.

  Art. 72. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 73. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 74. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 75. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 76. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 77. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 78. (Opgeheven) <DVR 1998-07-07/49, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 20-10-1998>

  Art. 79. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 80. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 81. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/62, art. 32, 3°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2000035567
PUBLICATIE :
2000-06-29
bladzijde : 22871

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
--OPGEHEVEN(NADER TE BEPALEN DATUM) DOOR--
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 11-06-2004
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2002 GEPUBL. OP 19-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 36)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2001 GEPUBL. OP 24-01-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 58BIS-58QUA; 53)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 17-07-2000 GEPUBL. OP 17-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 58BIS-58QUA)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-03-1999 GEPUBL. OP 28-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-07-1998 GEPUBL. OP 20-10-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 18; 19; 78)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-1997 GEPUBL. OP 17-09-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 69)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-1997 GEPUBL. OP 29-08-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 41; 43; 44)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 31-12-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 51)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-02-1994 GEPUBL. OP 01-06-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 54; 58; 64)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-1993 GEPUBL. OP 25-02-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 60; 74)
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-01-1994 GEPUBL. OP 15-02-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 5; 9; 10-15; 17-22; 24-29; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 32-40; 42; 44; 45; 47-50; 53-55; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 59; 60; 62-65; 68; 69; 74; 77-81)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-1993 GEPUBL. OP 29-12-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 52; 73)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-06-1992 GEPUBL. OP 11-07-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 79)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1989-1990. Stukken : Ontwerp van decreet : 318 - nr. 1. - Amendementen : 318 - nrs. 2 tot 4. - Verslag : 318 - nr. 5. - Amendementen : 318. - nrs. 6 en 7. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 13 juni 1990.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 227 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie