J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1989/03/02/1989011067/justel

Titel
2 MAART 1989. - Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1991 en tekstbijwerking tot 12-06-2007)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.FINANCIEN.JUSTITIE
Publicatie : 24-05-1989 nummer :   1989011067 bladzijde : 8913
Dossiernummer : 1989-03-02/33
Inwerkingtreding : 03-06-1986

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Kennisgeving en openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen naar Belgisch recht.
Art. 1-14, 14bis
HOOFDSTUK II. - Openbare overnameaanbiedingen en wijzigingen in de controle op vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.
Art. 15-17, 17bis, 18, 18bis, 18ter
HOOFDSTUK III. - Diverse bepalingen.
Art. 19-20

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Kennisgeving en openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen naar Belgisch recht.

  Artikel 1. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 2. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 3. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 4. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 5. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 6. (Opgeheven). <W 1999-05-07/66, art. 22, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 7. (Opgeheven). <W 1999-05-07/66, art. 22, 005; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2007-05-23/32, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 9. (Opgeheven). <W 1993-06-29/30, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 01-10-1993>

  Art. 10. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 11. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 12. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 13. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 14. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 14bis. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  HOOFDSTUK II. - Openbare overnameaanbiedingen en wijzigingen in de controle op vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.

  Art. 15. (Opgeheven) <W 2007-04-01/45, art. 75, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  Art. 16. (Opgeheven) <W 2007-04-01/45, art. 75, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  Art. 17. (Opgeheven) <W 2002-08-02/64, art. 136, 008; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

  Art. 17bis. (Opgeheven). <W 1999-05-07/66, art. 22, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 18. (Opgeheven) <W 2007-04-01/45, art. 75, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  Art. 18bis. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 18ter. (Opgeheven) <W 2007-04-01/45, art. 75, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  HOOFDSTUK III. - Diverse bepalingen.

  Art. 19. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Art. 20. (Opgeheven) <W 2007-05-02/31, art. 60, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 23-05-2007 GEPUBL. OP 12-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 8) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 02-05-2007 GEPUBL. OP 12-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-5; 10-14; 14BIS; 18BIS; 19-20)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 23-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 16; 18; 18TER)
 • originele versie
 • WET VAN 01-04-2007 GEPUBL. OP 26-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 15-16; 18; 18TER)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2004 GEPUBL. OP 09-03-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 15; 16; 17; 18)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 18TER) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 22-08-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 06-08-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6; 7; 8; 17BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-03-1999 GEPUBL. OP 14-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 18BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-1998 GEPUBL. OP 15-01-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 14BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 16-06-1998 GEPUBL. OP 17-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • WET VAN 29-06-1993 GEPUBL. OP 21-07-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 17BIS)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Buitengewone zitting 1988 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 522/1. - Amendementen, nr. 522/2 tot 522/5. - Verslag, nr. 522/6. - Amendementen, nr. 522/7. Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergadering van 29 november 1988. - Aanneming. Vergadering van 1 december 1988. Zitting 1988-1989 : Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 511/1. - Verslag, nr. 511/2. - Amendementen, nr. 511/3. Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergadering van 21 en 23 februari 1989. - Aanneming. Vergadering van 23 februari 1989.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
  Franstalige versie