J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1988/04/13/1988029385/justel

Titel
13 APRIL 1988. - Decreet tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-04-2017 en tekstbijwerking tot 25-04-2017)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 12-05-1988 nummer :   1988029385 bladzijde : 6894
Dossiernummer : 1988-04-13/32
Inwerkingtreding : 01-10-1980
Opheffing : 01-01-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <DVR 2017-02-24/22, art. 122,6į, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie