J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1987/10/06/1987015173/justel

Titel
6 OKTOBER 1987. - Wet tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van BelgiŽ.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 22-10-1987 nummer :   1987015173 bladzijde : 15290
Dossiernummer : 1987-10-06/30
Inwerkingtreding : 01-11-1987

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De breedte van de territoriale zee van BelgiŽ wordt gebracht op twaalf zeemijl, zijnde tweeŽntwintigduizend tweehonderd vierentwintig meter, gemeten hetzij vanaf de laagwaterlijn van de kust, of van bij eb droogvallende bodemverheffingen indien deze zich binnen de twaalf zeemijl vanaf die laagwaterlijn bevinden, hetzij vanaf de uiteinden der permanente havenwerken welke buiten voornoemde laagwaterlijn uitsteken, zoals een en ander op de officiŽle Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten is aangeduid.

  Art. 2. Elke verwijzing in de Belgische wetgeving of reglementering naar de territoriale zee van BelgiŽ moet begrepen worden in de betekenis van territoriale zee waarvan de breedte-overeenkomt met deze vastgesteld bij deze wet.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1986-1987 Kamer. Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 635-1 (1986-1987). - Verslag, nr. 635-2 (1986-1987). Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Zitting van 14 januari 1987. - Stemming. Zitting van 15 januari 1987. Senaat. Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 451-1. - Rapport, nį 451-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Zitting van 13 juli 1987. - Stemming. Zitting van 18 juli 1987.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie