J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1987/05/15/1987009715/justel

Titel
15 MEI 1987. - Wet betreffende de namen en voornamen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-07-2007 en tekstbijwerking tot 02-07-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 10-07-1987 nummer :   1987009715 bladzijde : 10774
Dossiernummer : 1987-05-15/31
Inwerkingtreding : 20-07-1987
Opheffing : 31-03-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1803040101       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-06-18/03, art. 117,9į, 004; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 18-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • GRONDWET 1994 VAN 19-06-2019 GEPUBL. OP 21-01-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 18-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/1)
 • originele versie
 • WET VAN 25-06-2017 GEPUBL. OP 10-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 11-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie