J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/09/12/1983011298/justel

Titel
12 SEPTEMBER 1983. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de [wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen]. <KB 2001-01-30/30, art. 223, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1991 en tekstbijwerking tot 29-10-2018)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 28-09-1983 nummer :   1983011298 bladzijde : 11846
Dossiernummer : 1983-09-12/33
Inwerkingtreding :
01-01-1976
18-07-1983

Opheffing : 01-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-10-21/02, art. 14,1į, 008; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1983011419
PUBLICATIE :
1983-12-03
bladzijde : 14939

ERRATUMWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-10-2018 GEPUBL. OP 29-10-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-01-2005 GEPUBL. OP 07-02-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5; 6; 7; 8; 9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-01-2001 GEPUBL. OP 06-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 11; 12; OPSCHRIFT; 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-1996 GEPUBL. OP 30-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-08-1992 GEPUBL. OP 01-09-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 14)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1991 GEPUBL. OP 31-12-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie