J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/10/08/1976100801/justel

Titel
8 OKTOBER 1976. - Koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-03-1985 en tekstbijwerking tot 02-06-2001) Zie wijziging(en)

Publicatie : 19-10-1976 nummer :   1976100801 bladzijde : 13460
Dossiernummer : 1976-10-08/30
Inwerkingtreding : 29-10-1976

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
HOOFDSTUK I. - VORM EN INHOUD VAN DE JAARREKENING.
DEEL I. - ALGEMENE PRINCIPES.
Art. 2-6
DEEL II. - STRUCTUUR VAN DE JAARREKENING.
Art. 7-10
DEEL III. - BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING.
Art. 11-14
HOOFDSTUK II. WAARDERINGSREGELS.
DEEL I. ALGEMENE PRINCIPES.
Art. 15-19, 19bis
DEEL II. - AANSCHAFFINGSWAARDE.
Art. 20-22, 22bis, 23
DEEL III. - BIJZONDERE REGELS.
Art. 24-27, 27bis, 28-36, 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies
HOOFDSTUK III. - <KB 12-09-1983, art. 32> VORM EN INHOUD VAN DE JAARREKENING DIE VOLGENS DE WET MOET WORDEN NEERGELEGD.
Art. 37-39
HOOFDSTUK IV. - DIVERSE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Art. 40-46, 46bis, 47-48, 48bis, 48ter, 48quater, 49
BIJLAGEN.
Art. N, MN1-5MN1, MN2-4MN2, MN3-3MN3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  HOOFDSTUK I. - VORM EN INHOUD VAN DE JAARREKENING.

  DEEL I. - ALGEMENE PRINCIPES.

  Art. 2. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 3. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 4. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 5. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 6. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  DEEL II. - STRUCTUUR VAN DE JAARREKENING.

  Art. 7. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 8. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 9. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 10. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  DEEL III. - BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING.

  Art. 11. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 12. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 13. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 14. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  HOOFDSTUK II. _ WAARDERINGSREGELS.

  DEEL I. _ ALGEMENE PRINCIPES.

  Art. 15. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 16. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 17. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 18. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 19. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 19bis. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  DEEL II. - AANSCHAFFINGSWAARDE.

  Art. 20. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 21. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 22. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 22bis. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 23. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  DEEL III. - BIJZONDERE REGELS.

  Art. 24. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 25. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 26. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 27. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 27bis. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 28. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 29. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 30. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 31. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 32. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 33. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 34. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 35. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 36. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 36bis. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 36ter. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 36quater. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 36quinquies. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  HOOFDSTUK III. - <KB 12-09-1983, art. 32> VORM EN INHOUD VAN DE JAARREKENING DIE VOLGENS DE WET MOET WORDEN NEERGELEGD.

  Art. 37. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 38. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 39. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  HOOFDSTUK IV. - DIVERSE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

  Art. 40. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 41. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 42. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 43. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 44. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 45. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 46. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 46bis. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 47. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 48. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 009; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 48bis. <Ingevoegd bij KB 1991-12-30/31, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 10-01-1992> § 1. Artikel 1, 4° dat is ingevoerd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 december 1991 treedt in werking op 31 december 1991.
  § 2. Artikel 19bis is slechts van toepassing op meer- en minderwaarden die zijn vastgesteld bij overdrachtverrichtingen die zijn verwezenlijkt na 31 december 1991.
  § 3. De wijziging die wordt aangebracht in artikel 27bis door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 1991 geldt slechts voor effecten die zijn verworven na 31 december 1991 of, ten aanzien van de emittent, voor effecten die zijn uitgegeven na deze datum.
  § 4. Artikel 28, § 1, zoals gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 december 1991 blijft gelden voor de uitgiftepremies van leningen die zijn aangegaan voor 31 december 1991 en op die datum in de post " Oprichtingskosten " voorkwamen.
  § 5. Artikel 35 en de wijzigingen die door de artikelen 9, 1° tot 3°, 10, 1° en 2° en 11, 4° en 6° van het besluit van 30 december 1991 zijn aangebracht in de voorstelling van de jaarrekening en in de omschrijving van de uitgestelde belastingen en kapitaalsubsidies zijn van toepassing op de kapitaalsubsidies die op 31 december 1991 aan passiefzijde voorkomen alsook op de uitgestelde belastingen op deze subsidies.
  § 6. Artikel 35 en de wijzigingen die door de artikelen 9, 1° tot 3°, 10, 1° en 2° en 11, 3° en 6° van het besluit van 30 december 1991 zijn aangebracht in de voorstelling van de jaarrekening en in de omschrijving van de uitgestelde belastingen en van de belastingvrije reserves zijn van toepassing op meerwaarden waarvoor de regeling van de uitgestelde belastingen geldt en die zijn gerealiseerd na 31 december 1991. De ondernemingen mogen deze evenwel toepassen op meerwaarden waarvoor de regeling van de uitgestelde belastingen geldt en die zijn gerealiseerd vóór 31 december 1991; in dit geval mogen de uitgestelde belastingen op de bedragen die onder het eigen vermogen zijn geboekt aan deze eigen-vermogenspost worden onttrokken om rechtstreeks te worden geboekt in de post " Uitgestelde belastingen ".
  § 7. De artikelen 9, 4° en 5°, 10°, 3° en 11, 1°, 2° en 5° treden in werking op 31 december 1991.
  Het disagio van leningen die zijn aangegaan voor 31 december 1991 dat op die datum in de post " Oprichtingskosten " stond, blijft in die post geboekt tot het volledig is afgeschreven.

  Art. 48ter. (Opgeheven) KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 48quater. (Opgeheven) KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 49. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  BIJLAGEN.

  Art. N. Bijlage. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. MN1. HOOFDSTUK I. De jaarrekening. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 1MN1. Afdeling 1. Schema van de balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 2MN1. Afdeling II. Schema van de resultatenrekening. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 3MN1. Afdeling 2bis : Schema van de resultatenrekening. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 4MN1. Afdeling III. Vermeldingen op te nemen in de toelichting. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 5MN1. Afdeling 4 : Sociale balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>
  (NOTA : een wijziging van dit artikel, opgeheven vanaf 06-02-2001, treedt in werking op 01-01-2002; zie KB 2001-04-02/44, art. 1.)

  Art. MN2. De jaarrekening in verkorte vorm. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 1MN2. Afdeling I. Schema van de balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 2MN2. Afdeling II. Schema van de resultatenrekening. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 3MN2. Afdeling III. Vermeldingen op te nemen in de toelichting. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 4MN2. Afdeling 4 : Sociale balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>
  (NOTA : een wijziging van dit artikel, opgeheven vanaf 06-02-2001, treedt in werking op 01-01-2002; zie KB 2001-04-02/44, art. 2.)

  Art. MN3. HOOFDSTUK III. _ Omschrijving van de rubrieken. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 1MN3. Deel I. Balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 2MN3. Deel II. Resultatenrekening. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Art. 3MN3. Afdeling 3 : Sociale balans. (Opgeheven) <KB 2001-01-30/30, art. 220, 010; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gezien de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, inzonderheid artikelen 4, zesde lid, 7, vierde lid, 10 en 11, tweede lid;
   Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
   Gelet op het advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Middenstand en op advies van Onze Ministers die er in de Ministerraad over beraadslaagd hebben,
   (Verslag aan de Koning, B.St. 1976, p. 13460-13464)
   (Advies van de Raad van State, B.St. 1976, p. 13465-13469)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-04-2001 GEPUBL. OP 25-04-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-01-2001 GEPUBL. OP 06-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-48; 48TER-3MN3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-12-1998 GEPUBL. OP 25-12-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 37; 38; 48TER; 48QUA; BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-1996 GEPUBL. OP 30-08-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-02-1996 GEPUBL. OP 09-03-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 41)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-12-1993 GEPUBL. OP 23-12-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 29; 36BIS; 36TER; 36QUA)
  (GEWIJZIGDE ART. : 36QUI; 46BIS; 4MN1; 3MN2; 1MN3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1991 GEPUBL. OP 31-12-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 19BIS; 27BIS; 28; 35; 38; 48BIS)
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-03-1990 GEPUBL. OP 27-03-1990
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-11-1987 GEPUBL. OP 24-11-1987
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-03-1985 GEPUBL. OP 08-03-1985
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-09-1983 GEPUBL. OP 29-09-1983

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie