J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 392 uitvoeringbesluiten 91 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1976/07/08/1976070810/justel

Titel
8 JULI 1976. - Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
(NOTA : Voor het Vlaams Gewest, zie : 1976-07-08/35)
(NOTA : Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie : 1976-07-08/37)
(NOTA : Voor het Waals Gewest, zie : 1976-07-08/34)
(NOTA : Voor de Duitstalige Gemeenschap, zie : 1976-07-08/36)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-01-1984 en tekstbijwerking tot 21-12-2012)

Publicatie : 05-08-1976 nummer :   1976070810 bladzijde : 9876
Dossiernummer : 1976-07-08/01
Inwerkingtreding : 10-01-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M.
  
  (NOTA : voor de vorm van deze tekst geldig in de Vlaamse Gemeenschap, zie W 1976-07-08/35)
  
  (NOTA : voor de vorm van deze tekst geldig in het Waals Gewest, zie W 1976-07-08/34)
  
  (NOTA : voor de vorm van deze tekst geldig voor de Duitstalige Gemeenschap, zie W 1976-07-08/36)
  
  (NOTA : voor de vorm van deze tekst geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie W 1976-07-08/37)
  
Erratum Tekst Begin

originele versie
1976070824
PUBLICATIE :
1976-11-26
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 20-12-2012 GEPUBL. OP 21-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • WET VAN 19-01-2012 GEPUBL. OP 17-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 57ter; 57quinquies)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 71)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 57)
 • originele versie
 • WET VAN 12-01-2007 GEPUBL. OP 07-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 57; 57TER; 57TER/1)
 • originele versie
 • WET VAN 26-10-2006 GEPUBL. OP 30-03-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 98)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 68QUINQUIES)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 26-10-2006 GEPUBL. OP 09-11-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 12)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 28-07-2006 GEPUBL. OP 01-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 68QQ)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 71)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 08-12-2005 GEPUBL. OP 02-01-2006
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 57)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 98; 100BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 02-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 57; 57TER)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-2005 GEPUBL. OP 31-08-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 26BIS)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 03-03-2005 GEPUBL. OP 17-03-2005
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 57TER1) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 23-08-2004 GEPUBL. OP 27-09-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 57BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 28-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 112BIS; 112TER; 126)
  (GEWIJZIGDE ART. : 42; 42BIS; 56; 93TER; 111)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 68QQ; 98; 100BIS)
  (GEWIJZIGD ART. : 57TER1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 01-03-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 111)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 01-04-2004 GEPUBL. OP 23-04-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 43)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 68TER; 68QUA; 57; 57QUA; 58; 71)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-07-2003 GEPUBL. OP 19-09-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 77; 126)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 03-06-2003 GEPUBL. OP 18-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 114; 119; 126; 128; 129; 133)
  (GEWIJZIGDE ART. : 96; 106; 107; 109-111; 112; 113)
  (GEWIJZIGDE ART. : 80; 84; 86; 87; 88; 89; 90-93; 94)
  (GEWIJZIGDE ART. : 46BIS; 46TER; 46QUAT; 53; 56; 78; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 28; 33BIS; 38; 39; 40; 42; 43; 46; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 11; 18; 20BIS; 21; 22; 25; 26; 27)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-05-2003 GEPUBL. OP 12-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 29; 35; 37)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-2003 GEPUBL. OP 16-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 98)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-03-2003 GEPUBL. OP 24-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 42)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 29-03-2001 GEPUBL. OP 24-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • WET VAN 21-02-2003 GEPUBL. OP 28-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 68BIS; 68TER; 68QUATER)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 06-02-2003 GEPUBL. OP 17-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 27.38; 42; 115BIS; 115TER)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-12-2002 GEPUBL. OP 29-01-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 135BIS; 135TER; 135QUI; 135SEX)
  (GEWIJZIGDE ART. : 135OCT; 135NOV; 135UNDECIES)
  (GEWIJZIGD ART. : 135DUODECIES)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 57BIS)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 07-01-2002 GEPUBL. OP 12-09-2002
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 57; 57TER2; 57QUATER; 60)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2002 GEPUBL. OP 14-08-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 31; 36; 88)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2002 GEPUBL. OP 08-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 118)
 • originele versie
 • WET VAN 26-05-2002 GEPUBL. OP 31-07-2002
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 30-05-2002 GEPUBL. OP 12-06-2002
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 07-03-2002 GEPUBL. OP 08-05-2002
 • originele versie
 • WET VAN 07-01-2002 GEPUBL. OP 23-02-2002
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2001 GEPUBL. OP 22-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 68BIS)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 22-02-2001 GEPUBL. OP 04-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 135DUODECIES)
 • originele versie
 • WET VAN 29-04-2001 GEPUBL. OP 31-05-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 68)
 • originele versie
 • WET VAN 02-01-2001 GEPUBL. OP 03-01-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 57TER; 57TER1; 57QUATER)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 23-11-2000 GEPUBL. OP 30-12-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 11; 9) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 23-10-2000 GEPUBL. OP 05-12-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 19-10-2000 GEPUBL. OP 27-10-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 9; 42; 55)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 28-04-2000 GEPUBL. OP 19-09-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 9; 42)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 5QUATER)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 17-07-2000 GEPUBL. OP 11-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 38; 38BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-1999 GEPUBL. OP 31-12-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 57TER; 60; 61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-1999 GEPUBL. OP 30-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 79; 125; 135NOVIES-135TERDECIES; 118; 90; 111; 112BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-1999 GEPUBL. OP 30-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 43BIS-43OCTIES)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-1999 GEPUBL. OP 30-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-1999 GEPUBL. OP 30-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 27TER; 9)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 15-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 57TER)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 01-04-1999 GEPUBL. OP 29-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • WET VAN 22-03-1999 GEPUBL. OP 14-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 18)
 • originele versie
 • WET VAN 25-01-1999 GEPUBL. OP 06-02-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 57QUATER)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-07-1998 GEPUBL. OP 10-09-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 36; 42; 55; 55BIS; 79; 80; 93TER; 94; 109; 110; 111; 112; 112BIS; 113; 114; 118; 119; 120; 122; 124; 125; 126; 128; 131; 132; 135BIS-135OCTIES) Inwerkingtreding nader te bepalen

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 392 uitvoeringbesluiten 91 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie