J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1975/12/30/1975123002/justel

Titel
30 DECEMBER 1975. - Wet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1999 en tekstbijwerking tot 17-03-2020)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 17-01-1976 nummer :   1975123002 bladzijde : 510       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1975-12-30/31
Inwerkingtreding : 27-01-1976
Opheffing : 01-09-2021

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2020-02-04/16, art. 35, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 04-02-2020 GEPUBL. OP 17-03-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 08-05-2013 GEPUBL. OP 03-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 30-11-1998 GEPUBL. OP 01-01-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie