J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 33 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1975/11/24/1975112401/justel

Titel
24 NOVEMBER 1975. - Wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-01-2017 en tekstbijwerking tot 01-08-2019)

Publicatie : 12-06-1976 nummer :   1975112401 bladzijde : 7995       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1975-11-24/31
Inwerkingtreding : 22-06-1976

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 1972, het bijgevoegde Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972, zullen volkomen uitwerking hebben. <Voor het Verdrag en het Reglement, zie CN : 1972-10-20/30 en 31>

  Art. 2.§ 1. [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. Hij regelt de politie en scheepvaart in [1 ...]1 de Belgische wateren die met de zee in verbinding staan en voor zeeschepen toegankelijk zijn.
  ----------
  (1)<W 2019-05-08/14, art. 72, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 3.Wordt gestraft [1 ...]1 met een geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank [1 ...]1, al wie [2 ...]2 deze wet en hun uitvoeringsbesluiten heeft overtreden.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/38, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (2)<W 2019-05-08/14, art. 73, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 4. De artikelen 2 en 3 van deze wet treden in werking op de hiertoe door de Koning vastgestelde datum.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 19-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1974-1975. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp, nr. 427-1. Parlementaire Handelingen. - Indiening van het wetsontwerp. Vergadering van 20 februari 1975. - Bespreking. Vergadering van 22 mei 1975. - Stemming. Vergadering van 22 mei 1975. Senaat. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 622-1. Verslag, nr. 622-2. Parlementaire Handelingen. - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer. Vergadering van 29 mei 1975. - Bespreking. Vergadering van 22 oktober 1975. - Stemming. Vergadering van 22 oktober 1975.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 33 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie