J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1975/05/20/1975052003/justel

Titel
20 MEI 1975. - Wet tot bescherming van kweekprodukten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-05-1993 en tekstbijwerking tot 25-02-2011)

Publicatie : 05-09-1975 nummer :   1975052003 bladzijde : 10910
Dossiernummer : 1975-05-20/30
Inwerkingtreding : 05-09-1976
Opheffing : 01-07-2015

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2011-01-10/06, art. 71, 005; Inwerkingtreding : onbepaald en bij KB 2015-05-12/11, art. 50, 1į, Inwerkingtreding : 01-07-2015 >

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 10-01-2011 GEPUBL. OP 25-02-2011
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 35; 36)
 • WET VAN 17-03-1993 GEPUBL. OP 28-05-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 46)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie