J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten 33 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1971/03/26/1971B32613/justel

Titel
26 MAART 1971. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - VLAAMSE GEWEST.
(NOTA : voor de versies voorafgaand aan de bijwerking van 31-12-2003, zie de federale vorm 1971-03-26/02, gearchiveerde versies 032 en 033 en vorige.)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-02-2004 en tekstbijwerking tot 18-12-2018)

Publicatie : 01-05-1971 nummer :   1971B32613 bladzijde : 5663
Dossiernummer : 1971-03-26/31
Inwerkingtreding : 01-05-1974

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen.
Art. 2-7
HOOFDSTUK 2. - De waterzuiveringsmaatschappijen.
Afdeling 1. - Doel en bevoegdheid.
Art. 8-25
Afdeling 2. - Organisatie van de waterzuiveringsmaatschappijen.
Art. 26-32
Afdeling 3. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest.) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>
Art. 32bis, 32ter, 32quater, 32quinquies, 32sexies, 32septies, 32octies, 32novies, 32decies, 32undecies
HOOFDSTUK IIbis. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen (en inzake kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties).) <DVR 1995-12-22/41, art. 11; Inwerkingtreding : 01-01-1996> <DVR 1996-07-08/46, art. 2, ß 1; Inwerkingtreding : 01-07-1996>
Art. 32duodecies, 32terdecies, 32quaterdecies, 32quinquiesdecies, 32sexiesdecies, 32septiesdecies
HOOFDSTUK IIter. [1 - Grachten]1
Art. 32quaterdecies
HOOFDSTUK 3.
Art. 33-35
HOOFDSTUK IIIbis. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Afdeling 1. - (Algemene bepalingen.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35bis
Afdeling 2. - (Vaststelling heffing.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35ter
Afdeling 3. - (Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35quater
Afdeling 4. (Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35quinquies
Afdeling 5. - (Berekening van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35sexies
Afdeling 6. - (Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoŽfficiŽnten.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35septies
Afdeling 7. - (Vestiging en invordering van de heffing.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35octies, 35octies/1, 35novies, 35decies, 35undecies, 35duodecies, 35terdecies, 35quaterdecies, 35quaterdeciesbis, 35quinquiesdecies, 35sexiesdecies, 35septiesdecies
Afdeling 8. - (Overgangs- en slotbepalingen.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 35octiesdecies, 35noviesdecies, 35vicies, 35viciessemel
HOOFDSTUK 4. - Controle en strafbepalingen.
Art. 36-42
HOOFDSTUK 5. - Overgangs-, wijzigings- en opheffingsbepalingen.
Art. 43-50
BIJLAGEN. <Ingevoegd bij DVR 1990-12-21/33, art. 69; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen.

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 3.ß 1. De Koning stelt de algemene reglementen vast inzake de openbare riolen en de lozing van afvalwater in de wateren bedoeld in artikel 1, eerste lid.
  Onder openbare riool wordt verstaan elke openbare afwatering aangelegd als ondergrondse geleiding of openluchtgreppel of -gracht en bestemd voor het opvangen van afvalwater.
  ß 2. De Koning kan, op advies van de in Raad vergaderde Ministers, de vervaardiging, [...], [...] [1 ...]1 reglementeren van produkten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater geŽxploiteerd door de waterzuiveringsmaatschappijen ingesteld bij deze wet. (W 1998-12-21/41, art. 21,ß2, Inwerkingtreding : 21-02-1999)
  ----------
  (1)<DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.
  (opgeheven voor toepassing in het Vlaamse Gewest) <DVR 1985-06-28/36, art. 41>

  Art. 6.
  (opgeheven voor toepassing in het Vlaamse Gewest) <DVR 1985-06-28/36, art. 41>

  Art. 7.
  (opgeheven voor toepassing in het Vlaamse Gewest) <DVR 1985-06-28/36, art. 41>

  HOOFDSTUK 2. - De waterzuiveringsmaatschappijen.

  Afdeling 1. - Doel en bevoegdheid.

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 2. - Organisatie van de waterzuiveringsmaatschappijen.

  Art. 26.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 3. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest.) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>

  Art. 32bis. (ogeheven) <DVR 2004-05-07/63, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32ter. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/63, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32quater. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/63, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32quinquies. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/63, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32sexies.
  <Opgeheven bij DVR 2007-12-21/82, art. 13, 012; Inwerkingtreding : 01-05-2009>

  Art. 32septies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32octies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32novies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32decies. (opgeheven) <DVR 2004-05-07/63, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2006>

  Art. 32undecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IIbis. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen (en inzake kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties).) <DVR 1995-12-22/41, art. 11; Inwerkingtreding : 01-01-1996> <DVR 1996-07-08/46, art. 2, ß 1; Inwerkingtreding : 01-07-1996>

  Art. 32duodecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32terdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32quaterdecies. (Opgeheven) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>

  Art. 32quinquiesdecies. (Opgeheven) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>

  Art. 32sexiesdecies. (Opgeheven) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>

  Art. 32septiesdecies. (Opgeheven) <DVR 1990-12-12/39, art. 58; Inwerkingtreding : 21-12-1990>

  HOOFDSTUK IIter. [1 - Grachten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2014-02-28/11, art. 6, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 32quaterdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 3.

  Art. 33.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IIIbis. - (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Afdeling 1. - (Algemene bepalingen.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35bis.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 2. - (Vaststelling heffing.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35ter.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 3. - (Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35quater.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 4. (Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35quinquies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 5. - (Berekening van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35sexies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 6. - (Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoŽfficiŽnten.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35septies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 7. - (Vestiging en invordering van de heffing.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35octies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35octies/1.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35novies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35decies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35undecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35duodecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35terdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35quaterdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35quaterdeciesbis.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35quinquiesdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35sexiesdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35septiesdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 8. - (Overgangs- en slotbepalingen.) <DVR 1992-06-25/31, art. 44; Inwerkingtreding : 01-01-1992>

  Art. 35octiesdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35noviesdecies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35vicies.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35viciessemel.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 4. - Controle en strafbepalingen.

  Art. 36. (opgeheven voor toepassing in het Vlaamse Gewest) <DVR 1985-06-28/36, art. 41>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij DVR 2014-02-28/11, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij DVR 2014-02-28/11, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 39. (opgeheven voor toepassing in het Vlaamse Gewest) <DVR 1985-06-28/36, art. 41>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij DVR 2014-02-28/11, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 41.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 5. - Overgangs-, wijzigings- en opheffingsbepalingen.

  Art. 43.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 46.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  BIJLAGEN. <Ingevoegd bij DVR 1990-12-21/33, art. 69; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. N1.
  <Opgeheven bij DVR 2018-11-30/09, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. N2. (Opgeheven) <DVR 1994-12-21/40, art. 16, ß 4; Inwerkingtreding : 01-01-1995>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-11-2018 GEPUBL. OP 18-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1 -3 ; 4-50 ; N1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-2018 GEPUBL. OP 17-08-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-07-2017 GEPUBL. OP 04-08-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 32septies; 35bis; 35ter; 35quater; 35octies; 35novies; 35decies; 35duodecies; 35terdecies; 35quaterdecies; 35quinquiesdecies)
  (GEWIJZIGDE ART. : 35bis; 35ter; 35octies/1; 35terdecies; 35septiedecies; N1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-06-2017 GEPUBL. OP 07-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 32septies; 32duodecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2016 GEPUBL. OP 06-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 35bis)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 35bis; 35ter; 35quinquies; 35sexies; 35quinquiesdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 11-12-2015 GEPUBL. OP 22-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 30-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 23-10-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 32septies; 35bis; 35ter; 35quinquies; 35sexies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-02-2014 GEPUBL. OP 25-03-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 32quaterdecies; 35ter; 35quinquies; 35sexies; 35septies; 35terdecies; 35vicies; 37; 38; 40; 41)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-03-2013 GEPUBL. OP 15-04-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 32septies; 32octies; 32duodecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 32septies; 35bis; 35ter; 35quinquies; 35septies; 35vicies; N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-04-2012 GEPUBL. OP 22-05-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 32duodecies; 32terdecies; 35ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2011 GEPUBL. OP 30-12-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 35bis; 35quinquies; 35septies; 35terdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 18-02-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 32duodecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 35bis; 35quinquies; 35septies; 35undecies; 35duodecies; 35quinquiesdecies; N1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-07-2010 GEPUBL. OP 28-07-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 32septies; 35quinquiesdecies; 35septiesdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 35bis; 35ter; 35quinquies; 35septies; 35duodecies; 35terdecies; 35quaterdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-11-2008 GEPUBL. OP 27-01-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 35BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 35TER; 35QUINQUIES; 35VICIES)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 29-02-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 32SEXIES; 41)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2007 GEPUBL. OP 14-01-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 35BIS; 35TER; 35QQ)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 35TER; 35VICIES)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2007 GEPUBL. OP 14-09-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 35QUINQUIES; N1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 35BIS; 35TER; 35VICIES)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-05-2006 GEPUBL. OP 20-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 35TER; 32SEPT; 35QUI)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 32QUA; 32SEPT; 35TER; 35QUI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 35TERDEC; 35VICIES; BIJL.)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2005 GEPUBL. OP 24-08-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 35QUI; 35SEPT)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 32QUAT; 32SEP; 32OCT; 32DUODEC; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 35TER; 35QUAT; 35OCT; 35TERDEC; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 35QUATERDEC; 35VICIESSEMEL)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 11-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 32SEPT; 32OCT; 35QUI; 35OCT)
  (GEWIJZIGDE ART. : 35NOV; 35QUIDEC; 32BIS-32QUI)
  (GEWIJZIGD ART. : 32DEC)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-02-2004 GEPUBL. OP 20-02-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 35OCT)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 35BIS; 35TER; 35QUINQ; 35SEPTIE)
  (GEWIJZIGD ART. : 35TERDECIES)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1965-1966. SENAAT. Parl. besch. _ Ontwerp van wet, nr 212. Zitting 1966-1967. SENAAT. Parl. besch. _ Verslag, nr 321. Amendementen, nrs 322 en 323. Zitting 1967-1968. Parl. besch. _ Amendementen, nrs 16 en 17. Zitting 1969-1970. SENAAT. Parl. besch. _ Verslag, nr 238. Amendementen, nrs 409 en 489. Zitting 1970-1971. SENAAT. Parl. besch. _ Amendement, nr 16. Ontwerp geamendeerd door de Kamer, nr 278. Verslag, nr 326. Parl. Hand. _ 20, 21 en 22-10-1970 en 24-3-1971. KAMER. Parl. besch. _ Ontwerp door de Senaat overgezonden, nr 771-1. Amendementen, nrs 771-2 tot 7. Verslag, nr 771-8. Parl. Hand. _ 18-2-1971.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten 33 gearchiveerde versies
  Franstalige versie