J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1970/02/28/1970022806/justel

Titel
28 FEBRUARI 1970. - Wet houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst inzake beperking van het gebruik van bepaalde detergentia in was- en reinigingsmiddelen, opgemaakt te Straatsburg op 16 september 1968.

Publicatie : 19-11-1970 nummer :   1970022806 bladzijde : 11789
Dossiernummer : 1970-02-28/30
Inwerkingtreding : 29-11-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De Europese Overeenkomst inzake beperking van het gebruik van bepaalde detergentia in was- en reinigingsmiddelen, opgemaakt te Straatsburg op 16 september 1968, zal volkomen uitwerking hebben.

  Art. N. Bijlage : Europese Overeenkomst inzake beperking van het gebruik van bepaalde detergentia in was- en reinigingsmiddelen. <zie CN :1968-09-16/30>

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1968-1969. KAMER. Parl. besch. - Wetsontwerp, memorie van toelichting en tekst van de internationale akten, nr. 453-1. Parl. Hand. - Neerlegging, 26-06-1969. Zitting 1969-1970. KAMER. Parl. Hand. - Bespreking, 23-10-1969. - Stemming, 23-10-1969. SENAAT. Parl. besch. - Verslag, nr. 143. Parl. Hand. - Ontwerp, 05-11-1969. - Bespreking, 21-01-1970. - Stemming, 21-01-1970.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie