J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1970/01/12/1970011222/justel

Titel
12 JANUARI 1970. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-04-1990 en tekstbijwerking tot 31-01-2019)

Publicatie : 22-04-1970 nummer :   1970011222 bladzijde : 4070
Dossiernummer : 1970-01-12/30
Inwerkingtreding : 02-05-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Bepalingen.
Art. 1
TITEL I. - POSTSTUKKEN EN POSTCOLLI IN BINNENVERKEER.
Frankering.
Art. 2
Taksen en voorwaarden.
Art. 3
Bijzondere modaliteiten en tarieven. <KB 28-08-1984, art. 1>
Art. 3bis
HOOFDSTUK I. - Taksen en voorwaarden voor de gewone poststukken.
Afdeling 1. - Geadresseerde poststukken.
Genormaliseerde zendingen.
Art. 4
Brieven.
Art. 5
Briefkaarten.
Art. 6
Drukwerken.
Art. 7-12
Verkiezingsdrukwerken.
Art. 13
(Dagbladen en tijdschriften). <KB 1990-04-06/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 06-05-1990>
Art. 14
(Bijvoegsels bij dagbladen en tijdschriften). <KB 1990-04-06/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 06-05-1990>
Art. 15
[...] <KB 08-12-1987, art. 3>
Art. 16
Pakjes.
Art. 17
Reclamemonsters.
Art. 18
Gegroepeerde zendingen.
Art. 19
Voorkeurtarieven.
Art. 19bis
Port betaald door de geadresseerde.
Art. 20
Antwoordnummer.
Art. 21
Blindenschrift.
Art. 22
(Taxipost). <KB 1990-10-18/32, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 23
(Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 23bis
Afdeling 2. - Poststukken zonder adres.
Art. 24-29
Afdeling 3. - Postabonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften.
Omvang van de dienst.
Art. 30
Toelating tot de dienst.
Art. 31
Duur van de postabonnementen.
Art. 32
Prijzen en voorwaarden voor de postabonnementen.
Art. 33-34
Hernieuwing van postabonnementen.
Art. 35
Proefkwijtschriften.
Art. 36
Schrijftaks en port.
Art. 37
Schrijftaks.
Art. 38
Port.
Art. 39-40
Afdeling IV. - Verkiezingsdrukwerken. <KB 1992-09-14/37, art. 19, 012; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
Art. 41
Betaling van de aan de uitgevers verschuldigde sommen.
Art. 42
HOOFDSTUK II. - Taksen en voorwaarden voor de ingeschreven poststukken.
Afdeling 1. - Aangetekende poststukken.
Bepalingen.
Art. 43
Omvang van de dienst.
Art. 44
Taksen.
Art. 45
Afdeling 2. - Poststukken met aangegeven waarden.
Bepaling.
Art. 46
Omvang van de dienst.
Art. 47
Taksen.
Art. 48
HOOFDSTUK III. - (Taksen en voorwaarden voor de snelpostzendingen). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
(Expressestukken). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 49
(Taxipost). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 50
(Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 50bis
HOOFDSTUK IV. - Taksen en voorwaarden voor de postcolli.
Art. 51
HOOFDSTUK V. - Taksen en voorwaarden voor de telegraaf- en telefoondiensten.
Art. 52
HOOFDSTUK VI. - Allerhande taksen.
Taks voor te late afgifte.
Art. 53
Taks voor bestellingen van postwaarden.
Art. 54
(...) (Opgeheven) <KB 08-04-1983, art. 7>
Art. 55
Taks voor kennisgeving van ontvangst.
Art. 56
Taks voor terugvordering of voor adreswijziging.
Art. 57
Dienst voor het meedelen van adresveranderingen. (Mutapost)
Art. 57bis, 57ter, 57quater, 57quinquies
Taks voor samenstelling van dossiers voor het nazenden van postzendingen.
Art. 58, 58bis
HOOFDSTUK VII. - (Taksen en voorwaarden voor de administratieve correspondentie en de correspondentie uitgaande van of geadresseerd aan militairen). <KB 11-03-1976, art. 1>
Afdeling 1. - Correspondentie portvrij tot het vervoer aangenomen.
Art. 59
(Correspondentie niet portvrij tot het vervoer toegelaten). <KB 1990-10-18/32, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 59bis, 60
Aantekening.
Art. 61
Expressebestelling.
Art. 62
Bedrog.
Art. 63
Afdeling 2. - Correspondentie toegelaten tot het vervoer mits uitgestelde vergoeding.
Rechthebbenden.
Art. 64-65
Afdeling 3. - Correspondentie die moet gefrankeerd worden.
Art. 66
Afdeling 4. - Algemene bepalingen.
Aanduidingen.
Art. 67-69
Aantekening.
Art. 70-71
Bedrog.
Art. 72-76
Afdeling 5. - Correspondentie uitgaande van of geadresseerd aan militairen.
Art. 77-78
HOOFDSTUK VIII. - Lichten der brievenbussen en verzenden van de poststukken.
Art. 79-80
HOOFDSTUK IX. - Uitreiking van de poststukken.
Principes.
Art. 81-82
Bestelling aan huis.
Art. 83-85
Bestelling postliggend.
Art. 86-87
Volmacht.
Art. 88
HOOFDSTUK X. - Onbestelbare poststukken.
Art. 89
TITEL II. - FINANCIELE DIENSTEN IN BINNENVERKEER.
Frankering.<KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 90
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 28, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 91
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 28, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 91bis, 91ter
HOOFDSTUK I. - Postwissels.
Omvang van de dienst.
Art. 92-93
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 94-99
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 100
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 101-102
HOOFDSTUK 2. - Dienst van de postchecks en postrekeningen-courant.
Art. 102bis
Afdeling 1. - Omvang van de dienst.
Art. 103-104, 104bis, 104ter
Afdeling 2. - Krediet aan een postrekening-courant.
Art. 105
Postoverschrijving.
Art. 106-109
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 109bis
(Opdracht van poststorting). <KB 2007-04-30/35, art. 12, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 110-119
Doorgestreepte titels.
Art. 120
Afdeling 3. - Debet van een postrekening-courant.
Art. 121-122
postcheques
Art. 123-125
Postcheckwaarborgkaart.
Art. 126
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 126bis
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 126ter
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 126quater
Verrekenkamers en andere organisaties.
Art. 127, 127bis
[Postassignaties en circulaire postchecks]<KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 128-138
HOOFDSTUK III. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 32, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 139-154
[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 155-158
HOOFDSTUK IV. [...] <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 159-160
[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 161
[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 162
HOOFDSTUK V. - Tussenkomst van [1 bpost]1 voor rekening van andere organismen.
Afdeling 1. - Fiscale plakzegels [opgeheven] <KB 2006-12-21/41, art. 92, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
Art. 163
Afdeling 2. - Visverloven.
Art. 164-166
Afdeling 3. - Uitbetaling van op andere instellingen getrokken cheques.
Art. 167
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 168
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 169
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 170
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 171
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 172-173
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 174-175
[...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 176
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 177-178
[...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 179
TITEL III. - POSTSTUKKEN, POSTCOLLI EN FINANCIELE DIENSTEN IN INTERNATIONAAL VERKEER.
HOOFDSTUK I. - Algemeenheden en taksen.
Art. 180-182
HOOFDSTUK II. - (Poststukken, luchtpost, EMS en Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 16, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Eerste afdeling. - Poststukken.
Art. 183-189
Afdeling 2. - Luchtpost.
Art. 190-191
Afdeling 3. - (EMS en Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
(EMS). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 191bis
(Taksen en voorwaarden). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 191ter
HOOFDSTUK III. - Dienst van de postcolli.
Art. 192
HOOFDSTUK IV. - [Internationale overdrachten van postale of non-postale geld]. <KB 2007-04-30/35, art. 38, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 193-200
HOOFDSTUK V. - Dienst der postrekeningen-courant.
Art. 201-204, 204bis, 204ter, 204quater
HOOFDSTUK VI. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 205-206
HOOFDSTUK VII. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 207-208
HOOFDSTUK VIII. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
Art. 209-213, 213bis
Slotbepalingen.
Art. 214-215
Bijlage.
Art. N, N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
Bepalingen.

  Artikel 1.[1 Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
   1° "minister": het lid van de federale regering dat bevoegd is voor de postsector. ]1
  ----------
  (1)<KB 2019-01-17/08, art. 1, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>

  TITEL I. - POSTSTUKKEN EN POSTCOLLI IN BINNENVERKEER.

  Frankering.

  Art. 2. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taksen en voorwaarden.

  Art. 3. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Bijzondere modaliteiten en tarieven. <KB 28-08-1984, art. 1>

  Art. 3bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK I. - Taksen en voorwaarden voor de gewone poststukken.

  Afdeling 1. - Geadresseerde poststukken.

  Genormaliseerde zendingen.

  Art. 4. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Brieven.

  Art. 5. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Briefkaarten.

  Art. 6. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Drukwerken.

  Art. 7. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 8. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 1°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Art. 9. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 2°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Art. 10. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 3°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Art. 11. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 4°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Art. 12. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 4°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Verkiezingsdrukwerken.

  Art. 13. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 5°, 012; Inwerkingtreding : 01-01-1995>

  (Dagbladen en tijdschriften). <KB 1990-04-06/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 06-05-1990>

  Art. 14. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (Bijvoegsels bij dagbladen en tijdschriften). <KB 1990-04-06/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 06-05-1990>

  Art. 15. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  [...] <KB 08-12-1987, art. 3>

  Art. 16. (Opgeheven) <KB 08-12-1987, art. 4>

  Pakjes.

  Art. 17. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Reclamemonsters.

  Art. 18. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Gegroepeerde zendingen.

  Art. 19. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Voorkeurtarieven.

  Art. 19bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Port betaald door de geadresseerde.

  Art. 20. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Antwoordnummer.

  Art. 21. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Blindenschrift.

  Art. 22. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (Taxipost). <KB 1990-10-18/32, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 23. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 23bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 2. - Poststukken zonder adres.

  Art. 24. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 25. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 26. (Opgeheven) <KB 17-12-1984, art. 2>

  Art. 27. (Opgeheven) <KB 17-12-1984, art. 2>

  Art. 28. (Opgeheven) <KB 17-12-1984, art. 2>

  Art. 29. (Opgeheven) <KB 17-12-1984, art. 2>

  Afdeling 3. - Postabonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften.

  Omvang van de dienst.

  Art. 30. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Toelating tot de dienst.

  Art. 31. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Duur van de postabonnementen.

  Art. 32. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Prijzen en voorwaarden voor de postabonnementen.

  Art. 33. (Opgeheven) <KB 1990-03-08/32, art. 2, 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1990>

  Art. 34. (Opgeheven) <KB 1990-03-08/32, art. 2, 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1990>

  Hernieuwing van postabonnementen.

  Art. 35. (Opgeheven) <KB 1990-03-08/32, art. 2, 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1990>

  Proefkwijtschriften.

  Art. 36. (Opgeheven) <KB 1990-03-08/32, art. 2, 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1990>

  Schrijftaks en port.

  Art. 37. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Schrijftaks.

  Art. 38. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Port.

  Art. 39. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 40. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling IV. - Verkiezingsdrukwerken. <KB 1992-09-14/37, art. 19, 012; Inwerkingtreding : 01-01-1995>

  Art. 41. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Betaling van de aan de uitgevers verschuldigde sommen.

  Art. 42. (Opgeheven) <KB 1990-03-08/32, art. 2, 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1990>

  HOOFDSTUK II. - Taksen en voorwaarden voor de ingeschreven poststukken.

  Afdeling 1. - Aangetekende poststukken.

  Bepalingen.

  Art. 43. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Omvang van de dienst.

  Art. 44. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taksen.

  Art. 45. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 2. - Poststukken met aangegeven waarden.

  Bepaling.

  Art. 46. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Omvang van de dienst.

  Art. 47. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taksen.

  Art. 48. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK III. - (Taksen en voorwaarden voor de snelpostzendingen). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  (Expressestukken). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 49. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (Taxipost). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 50. (Opgeheven) <KB 1997-12-09/38, art. 3, 4°, 014; Inwerkingtreding : 06-01-1998>

  (Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 50bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK IV. - Taksen en voorwaarden voor de postcolli.

  Art. 51. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK V. - Taksen en voorwaarden voor de telegraaf- en telefoondiensten.

  Art. 52. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 021; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK VI. - Allerhande taksen.

  Taks voor te late afgifte.

  Art. 53. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taks voor bestellingen van postwaarden.

  Art. 54.(Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (...) (Opgeheven) <KB 08-04-1983, art. 7>

  Art. 55. (Opgeheven) <KB 08-04-1983, art. 7>

  Taks voor kennisgeving van ontvangst.

  Art. 56.(Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taks voor terugvordering of voor adreswijziging.

  Art. 57. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Dienst voor het meedelen van adresveranderingen. (Mutapost)

  Art. 57bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 57ter. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 57quater. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>.

  Art. 57quinquies. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Taks voor samenstelling van dossiers voor het nazenden van postzendingen.

  Art. 58. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 58bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK VII. - (Taksen en voorwaarden voor de administratieve correspondentie en de correspondentie uitgaande van of geadresseerd aan militairen). <KB 11-03-1976, art. 1>

  Afdeling 1. - Correspondentie portvrij tot het vervoer aangenomen.

  Art. 59. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  (Correspondentie niet portvrij tot het vervoer toegelaten). <KB 1990-10-18/32, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 59bis. (Opgeheven) <KB 1997-12-09/38, art. 3, 6°, 014; Inwerkingtreding : 06-01-1998>

  Art. 60. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Aantekening.

  Art. 61. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Expressebestelling.

  Art. 62. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Bedrog.

  Art. 63. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 2. - Correspondentie toegelaten tot het vervoer mits uitgestelde vergoeding.

  Rechthebbenden.

  Art. 64. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 65. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 3. - Correspondentie die moet gefrankeerd worden.

  Art. 66. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 4. - Algemene bepalingen.

  Aanduidingen.

  Art. 67. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 68. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 69. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 8°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Aantekening.

  Art. 70. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 71. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Bedrog.

  Art. 72. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 73. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 74. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 75. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>e

  Art. 76. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 5. - Correspondentie uitgaande van of geadresseerd aan militairen.

  Art. 77. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 78. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK VIII. - Lichten der brievenbussen en verzenden van de poststukken.

  Art. 79. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 9°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Art. 80. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 10°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  HOOFDSTUK IX. - Uitreiking van de poststukken.

  Principes.

  Art. 81. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 82. (Opgeheven) <KB 1992-09-14/37, art. 22, 10°, 012; Inwerkingtreding : 01-10-1992>

  Bestelling aan huis.

  Art. 83. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 84. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 85. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Bestelling postliggend.

  Art. 86. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 87. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Volmacht.

  Art. 88. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK X. - Onbestelbare poststukken.

  Art. 89. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  TITEL II. - FINANCIELE DIENSTEN IN BINNENVERKEER.

  Frankering.<KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 90. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 28, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 91. Voor de financiėle diensten gelden de tarieven en voorwaarden voorkomende onder rubriek B van de bij dit besluit behorende tabel, rekening gehouden met de bepalingen hierna.

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 28, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 91bis.<KB 2007-04-30/35, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden van de financiėle postdiensten, verleend als opdracht van openbare dienst, die geregeld worden door het beheerscontract, in overeenstemming met artikel 141, § 1, B, van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven,[2 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. bpost verzoekt om de goedkeuring van de minister bij wege van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. De minister beschikt over een termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag om de algemene voorwaarden goed te keuren of te weigeren. Bij gebrek aan beslissing binnen de voormelde termijn wordt de aanvraag geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd]2.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>
  (2)<KB 2019-01-17/08, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>

  Art. 91ter.<ingevoegd bij KB 2007-04-30/35, art. 3; Inwerkingtreding : 01-06-2007> [1 bpost]1 is gemachtigd om financiėle postdiensten aan te bieden die uitsluitend in euro zijn uitgedrukt of uitsluitend in vreemde valuta zijn uitgedrukt of tegelijk in euro en in vreemde valuta zijn uitgedrukt.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  HOOFDSTUK I. - Postwissels.

  Omvang van de dienst.

  Art. 92. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 93.<KB 2007-04-30/35, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden van de nationale postwissels bepalen de regels waaronder deze geldoverdragen worden geacht te kunnen worden uitgegeven en uitbetaald.De algemene voorwaarden van de nationale postwissels,[1worden gepubliceerd op de website van de aanbieder ]1.
  
  ----------
  (1)<KB 2019-01-17/08, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 94. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 95. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 96. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 97. (Opgeheven) <KB 28-04-1980, art. 1>

  Art. 98. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 99. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 100. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 101. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 102. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  HOOFDSTUK 2. - Dienst van de postchecks en postrekeningen-courant.

  Art. 102bis. <ingevoegd bij KB 2007-04-30/35, art. 5 Inwerkingtreding : 01-06-2007> De bepalingen van huidig hoofdstuk II zijn van toepassing onverminderd de artikelen 91 en 91bis van huidig besluit.

  Afdeling 1. - Omvang van de dienst.

  Art. 103.<KB 28-04-1980, art. 1> <KB 2007-04-30/35, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. [2 Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, b), van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, opent bpost, in overeenstemming met haar algemene voorwaarden, de postrekeningen-courant :
   1° voor de Staat;
   2° op aanvraag van de organismen die behoren tot de sector overheid overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR95);
   3° met akkoord van de Staat, voor andere personen van publiek recht of van privaat recht;
   4° voor de Nationale Bank van Belgiė.]2
  § 2. [1 bpost]1 is bovendien gemachtigd om in zijn eigen boekhouding postrekeningen-courant te openen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten van openbare dienst en/of alle andere activiteiten die zij overeenkomstig zijn maatschappelijke doel ontplooit, deze, al dan niet onder haar eigen benaming, bij te houden en te beheren en in voorkomend geval over te gaan tot het sluiten ervan.
  § 3. [1 bpost]1 is gemachtigd om te beslissen tot het openen in zijn eigen boekhouding, het bijhouden en beheren en, in voorkomend geval, het sluiten van postrekeningen-courant op naam van fysieke personen, voor zowel professionele als particuliere doeleinden, en/of op naam van andere rechtspersonen dan in de voorgaande paragrafen bedoeld zijn, op naam van feitelijke verenigingen, trusts of andere structuren naar Belgisch en/of buitenlands recht.
  § 4. [2 De in bijlage vervatte algemene voorwaarden van de postrekeningen-courant bedoeld in § 1 zijn van rechtswege van toepassing op de verhouding die bpost en de titularissen van deze postrekeningen-courant verbindt.
   De in bijlage 1 vervatte algemene voorwaarden van de postrekeningen-courant bedoeld in § 3, zijn van rechtswege van toepassing op de verhouding die bpost en de titularissen van deze postrekeningen-courant verbindt]2
  [2 § 5. De tegoeden van postrekeningen-courant bedoeld in § 1, worden door bpost ter beschikking gesteld van de Staat onder diens verantwoordelijkheid overeenkomstig de algemene voorwaarden die deze rekeningen regelen en de bijzondere overeenkomsten.]2
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>
  (2)<KB 2013-04-14/16, art. 1, 024; Inwerkingtreding : 23-05-2013>

  Art. 104.
  <Opgeheven bij KB 2013-04-14/16, art. 4, 024; Inwerkingtreding : 23-05-2013>

  Art. 104bis.<KB 2007-04-30/35, art. 8, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. [1 bpost]1 is gemachtigd te voorzien of te bepalen dat het saldo van bepaalde categorieėn van postrekeningen-courant [2 onderworpen aan de algemene voorwaarden die in bijlage 1 van dit besluit zijn opgenomen]2 al dan niet credit- en/of debetintresten kunnen voortbrengen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vermeld in de geldende algemene voorwaarden.
  § 2. Onverminderd § 1, worden de regels voor het toekennen van creditintresten en het innen van debetintresten [2 in diezelfde algemene voorwaarden]2 vastgelegd.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>
  (2)<KB 2013-04-14/16, art. 3, 024; Inwerkingtreding : 23-05-2013>

  Art. 104ter.
  <Opgeheven bij KB 2013-04-14/16, art. 4, 024; Inwerkingtreding : 23-05-2013>

  Afdeling 2. - Krediet aan een postrekening-courant.

  Art. 105. <KB 2007-04-30/35, art. 10, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden bepalen de middelen, instrumenten en technieken waarmee een postrekening-courant kan worden gecrediteerd.

  Postoverschrijving.

  Art. 106. <KB 2007-04-30/35, art. 11, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden bepalen de middelen en/of instrumenten waarmee een postrekeninghouder en/of zijn gevolmachtigde gemachtigd is om op of vanaf een postrekening overschrijvingsopdrachten te ontvangen en/of overschrijvingsopdrachten te geven.

  Art. 107. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 108. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 109. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 109bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  (Opdracht van poststorting). <KB 2007-04-30/35, art. 12, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 110.<KB 2007-04-30/35, art. 12, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden stellen de regels vast voor het uitvoeren door [1 bpost]1 van opdrachten van poststortingen door derden, die geen rekeninghouder of gevolmachtigde zijn, met de bedoeling een bedrag over te maken op postrekeningen of financiėle rekeningen die bij andere financiėle instellingen dan [1 bpost]1 zijn geopend, met inbegrip van kredietinstellingen naar Belgisch recht of buitenlands recht.
  De algemene voorwaarden van de poststortingen, [2 worden gepubliceerd op de website van de aanbieder]2.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>
  (2)<KB 2019-01-17/08, art. 4, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>

  Art. 111.<KB 19-03-1970, art. 3> Is van de taks van afgifte vrijgesteld :
  1. het stortingsbulletin afgegeven door de houder van een postrekening-courant ten bate van zijn eigen rekening;
  2. het stortingsbulletin, afgegeven voor een storting zonder geld;
  3. het stortingsbulletin, afgegeven voor een storting ten bate van de bij [1 bpost]1 bestaande Dienst der Verzamelaars;
  4. het dienststortingsbulletin.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 112.<KB 2007-04-30/35, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De uitvoering van door derden gegeven opdrachten van poststorting is toegestaan in de postkantoren. [1 bpost]1 kan tevens andere postale servicepunten en/of andere plaatsen aanwijzen waar dergelijke poststortingen aanvaard worden. Een poststortingsopdracht kan geschieden door tussenkomst van de uitreiker op dienstronde voor zover het bedrag [2 500]2 euro per verrichting niet overschrijdt en voor zover de opdracht voorzien is van een gestructureerde mededeling.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>
  (2)<KB 2014-04-24/92, art. 62, 025; Inwerkingtreding : 09-09-2014>

  Art. 113 (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 114. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
  [...]. <KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 115. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 116. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 117. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 118. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 119. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Doorgestreepte titels.

  Art. 120.<KB 2007-04-30/35, art. 14, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> [1 bpost]1 is gemachtigd om checks uit te betalen die getrokken zijn op andere financiėle instellingen, met inbegrip van kredietinstellingen.
  Onverminderd lid 1, de algemene voorwaarden bepalen welke de postrekeningen-courant en/of de categorieėn van postrekeningen-courant zijn waarvan de houders en/of gevolmachtigden gekruiste titels kunnen overhandigen.
  De algemene voorwaarden mogen de regels preciseren volgens dewelke [1 bpost]1 dergelijke checks betaalt en/of zij gekruiste titels aanvaardt.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Afdeling 3. - Debet van een postrekening-courant.

  Art. 121. <KB 2007-04-30/35, art. 15, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden bepalen de middelen, instrumenten en technieken waarmee een postrekening-courant kan worden gedebiteerd.

  Art. 122. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  postcheques

  Art. 123. <KB 10-07-1981, art. 4> Het bedrag van een per postcheck bevolen order is onbeperkt.
  De check waarvan het bedrag voluit in letters en tevens in cijfers is geschreven geldt, in geval van verschil, ten belope van het bedrag voluit in letters geschreven.
  De cheque waarvan het bedrag meerdere malen is geschreven hetzij voluit in letters, hetzij in cijfers, geldt in geval van verschil, slechts ten belope van het kleinste bedrag.

  Art. 124.<KB 2007-04-30/35, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. De algemene voorwaarden kunnen bepalen welke de postrekeningen en/of categorieėn van postrekeningen zijn waarvan de houder en gevolmachtigde gemachtigd zijn om postchecks te trekken.
  § 2. De algemene voorwaarden mogen voorzien dat bepaalde postrekeningen-courant en/of categorieėn van postrekeningen-courant de houder of gevolmachtigde ervan niet in staat stellen om postchecks te trekken.
  § 3. Onverminderd §§ 1 en 2 bepalen de algemene voorwaarden voorzien dat de grenzen waarbinnen en de voorwaarden waaronder de postchecks kunnen worden getrokken zijn vastgesteld in een bijzondere overeenkomst tussen [1 bpost]1 en haar cliėnt.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 125. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Postcheckwaarborgkaart.

  Art. 126. <KB 2007-04-30/35, art. 17, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. De algemene voorwaarden bepalen welke de postrekeningen-courant en/of categorieėn van postrekeningen-courant zijn waarvoor een waarborgkaart wordt afgeleverd.
  § 2. De algemene voorwaarden mogen voorzien dat voor bepaalde postrekeningen-courant en/of categorieėn van postrekeningen-courant geen waarborgkaart kan worden afgeleverd.
  § 3. Onverminderd §§ 1 en 2 mogen de algemene voorwaarden de regels bepalen waaronder de waarborgkaarten kunnen worden afgeleverd.

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 126bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 126ter. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 29, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 126quater. (Opgeheven)<KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Verrekenkamers en andere organisaties.

  Art. 127. <KB 2007-04-30/35, art. 18, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De verrekenkamers waar het overhandigen van een postcheck, een postassignatie of een circulaire postcheck gelijkwaardig is aan een betaling zijn dezelfde als die welke door de regering zijn aangewezen voor het ter betaling overhandigen van bankcheques, overeenkomstig artikel 31 van de eenvormige wet op de check.

  Art. 127bis.<KB 2007-04-30/35, art. 19, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> [1 bpost]1 neemt deel, als stichtend lid, als effectief lid of plaatsvervangend lid, als aangesloten lid of sub-aangesloten lid of als eenvoudige waarnemer, aan Belgische of buitenlandse verenigingen of organisaties van publiek recht of privaatrecht, of aan feitelijke verenigingen, die zijn opgericht door ondernemingen, andere postoperatoren of postbanken, kredietinstellingen of andere financiėle instellingen, naar Belgisch recht of buitenlands recht, of met hun medewerking, om verrichtingen van financiėle aard uit te wisselen of om samen te werken aan onderzoek, toepassingen of ontwikkelingen waarvan het voorwerp in rechtstreeks verband staat met die verrichtingen of met de te gebruiken middelen.
  Niettegenstaande elke andersluidende bepaling, is [1 bpost]1 van rechtswege lid van alle Belgische of buitenlandse organisaties en/of verenigingen, van publiek recht of privaatrecht, die in Belgiė zijn gevestigd en met dit doel zijn opgericht, met de participatie van de Belgische overheid of instellingen of entiteiten waarin de Belgische overheid aanwezig of vertegenwoordigd is.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  [Postassignaties en circulaire postchecks]<KB 2007-04-30/35, art. 30, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 128. <KB 2007-04-30/35, art. 20, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De geldende algemene voorwaarden bepalen welke de postrekeningen-courant en/of de categorieėn van postale zichtrekeningen zijn waarvoor de diensten van postassignaties en circulaire postchecks, geacht zijn geleverd te worden.

  Art. 129.<KB 2007-04-30/35, art. 21, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> De algemene voorwaarden mogen voorzien dat de grenzen waarbinnen en de voorwaarden volgens dewelke postassignaties en circulaire postchecks geacht worden te zijn uitgegeven, uitgereikt en betaald, alsook de modaliteiten van hun uitgifte, van hun uitreiking en van hun betaling zijn vastgesteld in een bijzondere overeenkomst tussen [1 bpost]1 en van het uitgevend organisme.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 130.<KB 2007-04-30/35, art. 22, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007> Behalve bij machtiging, naar gelang van het geval, door de Rijksdienst voor Pensioenen of van de Federale Staat - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, zijn volmachten of mandaten niet geldig voor het uitbetalen van postassignaties waarvan het bedrag aan de begunstigde persoonlijk aan huis wordt uitbetaald.
  In elk geval kan de uitbetaling van die postassignaties alleen worden uitgevoerd tegen een ontvangstbewijs, met de hand geschreven in inkt of een ander onuitwisbare stof door de begunstigde of door de persoon die gemachtigd is door de Rijksdienst voor Pensioenen of van de Staat - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  [1 bpost]1 is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van de betalingsmachtigingen die door de Rijksdienst voor Pensioenen of door de Federale Staat - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid worden verleend, ter uitvoering van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 131. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 132. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 133. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 134. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 135. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 136. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 137. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 138. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 018; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  HOOFDSTUK III. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 32, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 139. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 140. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 141. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 142. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 143. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 144. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 145. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 146. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 147. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 148. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>
  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 149. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  [...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 150. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 151. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 152. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 153. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 154. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  [...]. <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 155. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 156. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 157. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 158. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  HOOFDSTUK IV. [...] <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 159. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 160. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 161. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 162. (Opgeheven) <KB 19-11-1975, art. 1>

  HOOFDSTUK V. - Tussenkomst van [1 bpost]1 voor rekening van andere organismen.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Afdeling 1. - Fiscale plakzegels [opgeheven] <KB 2006-12-21/41, art. 92, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 163.
  <Opgeheven bij KB 2006-12-21/41, art. 93, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Afdeling 2. - Visverloven.

  Art. 164. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 165. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 166. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Afdeling 3. - Uitbetaling van op andere instellingen getrokken cheques.

  Art. 167.<KB 2007-04-30/35, art. 24, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. [1 bpost]1is gemachtigd checks uit te betalen die getrokken zijn op elke andere financiėle instelling, openbaar of privé, die in Belgiė gevestigd is, met inbegrip van de kredietinstellingen, ter uitvoering van een bijzondere overeenkomst tussen DE POST en die andere financiėle instelling.
   § 2. Deze bijzondere overeenkomst bepaalt de grenzen waarbinnen en de voorwaarden volgens dewelke de titels die in § 1 zijn bedoeld aan de begunstigde en/of aan de gevolmachtigde van de begunstigde kunnen worden uitbetaald.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 168. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 169. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 170. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 171. (Opgeheven) <KB 20-05-1975>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 172. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 173. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 174. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 175. (Opgeheven) <KB 05-05-1976, art. 2>

  [...]<KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 176. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 177. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 178. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  [...] <KB 2007-04-30/35, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 179. (Opgeheven) <KB 19-12-1975, art. 1>

  TITEL III. - POSTSTUKKEN, POSTCOLLI EN FINANCIELE DIENSTEN IN INTERNATIONAAL VERKEER.

  HOOFDSTUK I. - Algemeenheden en taksen.

  Art. 180. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007 en bevestigd door KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 181. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007 en bevestigd door KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 182. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007 en bevestigd door KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK II. - (Poststukken, luchtpost, EMS en Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 16, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Eerste afdeling. - Poststukken.

  Art. 183. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 184. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 185. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 186. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 187. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 188. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 189. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 2. - Luchtpost.

  Art. 190. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Art. 191. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  Afdeling 3. - (EMS en Bureaufax). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  (EMS). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 191bis. (Opgeheven) <KB 1997-12-09/38, art. 3, 9°, 014; Inwerkingtreding : 06-01-1998>

  (Taksen en voorwaarden). <KB 1990-10-18/32, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 191ter. (Opgeheven) <KB 1997-12-09/38, art. 3, 10°, 014; Inwerkingtreding : 06-01-1998>

  HOOFDSTUK III. - Dienst van de postcolli.

  Art. 192. (Opgeheven) <KB 2007-04-27/92, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 11-06-2007>

  HOOFDSTUK IV. - [Internationale overdrachten van postale of non-postale geld]. <KB 2007-04-30/35, art. 38, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 193.<KB 2007-04-30/35, art. 25, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. [1 bpost]1 kan worden verplicht internationale dienst inzake overdrachten van postaal of non-postaal geld aan te bieden volgens de nadere regels die door internationale overeenkomsten, binnen of buiten het kader van de Wereldpostvereniging, kunnen voorzien worden.
   § 2. [1 bpost]1 kan met name verplicht worden meewerken :
   1° aan de uitgifte van postwissels of andere opdrachten van internationale geldoverdrachten, met het buitenland als bestemming;
   2° de uitbetaling van postwissels of andere vormen van internationale geldoverdrachten uit het buitenland.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 194. In het kader van de Wereldpostvereniging, is het maximumbedrag van de in Belgiė uitgegeven postwissels, in principe vastgesteld op 2 000 goudfrank. Een lager bedrag mag in gemeen overleg worden vastgesteld met de geļnteresseerde landen en rekening houdend met de beperkingen inzake controle van de wissel, opgelegd door het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel.

  Art. 195. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 196. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 197. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 198. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 199. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 200. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  HOOFDSTUK V. - Dienst der postrekeningen-courant.

  Art. 201. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 202. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 203. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 204. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 204bis.<KB 2007-04-30/35, art. 20, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. [1 bpost]1 is gemachtigd om checks getrokken op of andere titels uitgegeven door andere financiėle instellingen uit te betalen, waarvan de zetel is gevestigd in het buitenland, waarop de lokale wetgeving toestaat om postchecks of andere checks te trekken, ter uitvoering van een bijzondere overeenkomst tussen [1 bpost]1 en die andere financiėle instelling.
   § 2. Onverminderd lid 1, bepalen de algemene voorwaarden welke de postrekeningen-courant en/of de categorieėn van postrekeningen-courant zijn waarvan de houders en/of gevolmachtigden gekruiste titels ter betaling kunnen overhandigen.
   § 3. De algemene voorwaarden bepalen de regels waaronder de titels die in § 1 zijn bedoeld aan de begunstigde of aan de gevolmachtigde van de begunstigde kunnen worden uitbetaald.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 204ter. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 204quater. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  HOOFDSTUK VI. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 205. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 206. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  HOOFDSTUK VII. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 207. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 208. (Opgeheven) <KB 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  HOOFDSTUK VIII. [...] <KB 2007-04-30/35, art. 39, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 209. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 210. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 211. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 212. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 213. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Art. 213bis. (Opgeheven) <KB 2007-04-30/35, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2007>

  Slotbepalingen.

  Art. 214.Opgeheven worden :
  1. het koninklijk besluit van 12 oktober 1879 "regelende de uitvoering der wet van 30 mei 1879, houdende herziening en boeking der wetgeving rakende de posterijen";
  2. het koninklijk besluit van 16 mei 1881 betreffende de dienst van de Spaarkas in de postkantoren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 1924, het besluit van de Regent van 23 augustus 1947 en het koninklijk besluit van 17 november 1961;
  3. de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1890 betreffende de Lijfrentekas, alsmede artikel 8 van hetzelfde besluit, inzover het de dienst van de Lijfrentekas in de postkantoren betreft;
  4. het koninklijk besluit van 11 januari 1897 betreffende de medewerking van [1 bpost]1 aan de dienst van de Verzekeringskas; <W 1991-03-21/30, art. 130, 008; Inwerkingtreding : 01-10-1992>
  5. de artikelen 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit van 3 juli 1900 houdende wijziging van de regelen "betreffende de bemoeiing van de postbeambten met de verrichtingen van de Lijfrentekas en van de Verzekeringskas onder waarborg van de Staat";
  6. het koninklijk besluit van 30 december 1901 "tot invoering van een dienst voor afhaling ten huize van over te seinen telegrammen en poststukken met spoedbestelling";
  7. het koninklijk besluit van 14 augustus 1919 betreffende de niet-toepasselijkheid op de bij [1 bpost]1 ter invordering afgegeven checks, van de verklaring bestemd tot vervanging van het protest;
  8. het koninklijk besluit van 16 november 1922 betreffende de betaling door [1 bpost]1 van de vervallen interestcoupons van de rechtstreekse en onrechtstreekse Staatsschuld en andere daarmede gelijkgestelde waarden; <W 1991-03-21/30, art. 130, 008; Inwerkingtreding : 01-10-1992>
  9. het koninklijk besluit van 26 januari 1924 houdende wijziging van de koninklijke besluiten tot regeling van de medewerking der postkantoren aan de verrichtingen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas;
  10. het koninklijk besluit van 10 september 1936 tot ordening van de postwetgeving in binnenlandse dienst, gewijzigd bij :
  - de koninklijke besluiten van 26 maart en 22 december 1937, 10 september en 15 oktober 1938, 5 september en 19 december 1939;
  - de besluiten van de Regent van 30 augustus 1945, 18 mei 1946 en 10 december 1948;
  - de koninklijke besluiten van 27 juni, 1 juli, 28 augustus en 18 november 1953, 15 januari 1954, 29 april en 12 mei 1955, 14 april 1956, 27 september en 31 december 1957, 5 mei en 25 november 1958, 25 maart en 10 augustus 1959, 5 en 6 december 1960, 26 maart en 30 oktober 1962, 25 januari 1963, 20 maart, 16 juni en 30 augustus 1964, 18 mei en 23 december 1965, 20 januari, 7 februari en 20 december 1966, 26 januari en 17 maart 1967, 12 juni en 30 oktober 1968, (9 juli, 10 september, 6 en 27 november 1969);
  11. het koninklijk besluit van 10 september 1936 tot ordening van de postwetgeving in internationale dienst gewijzigd bij :
  - de besluiten van de Regent van 30 augustus 1946 en 10 december 1948;
  - de koninklijke besluiten van 27 september 1957, 25 november 1958, 25 maart 1959, 27 januari 1961, 12 mei 1965, 7 februari, 13 oktober en 20 december 1966, (6 november 1969);
  12; de tweede volzin van artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 december 1954 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij;
  13. de artikelen 2, 3, 4, 4bis en 4ter van het koninklijk besluit van 26 december 1956 houdende inwerkingstelling van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst en opheffing van de postbestelling op zondagen en wettelijke feestdagen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 1967;
  14. het koninklijk besluit van 27 mei 1958 betreffende het thuis bestellen van correspondentie door [1 bpost]1;
  15. het koninklijk besluit van 6 november 1959 houdende vaststelling van bijzondere posttarieven;
  16. het koninklijk besluit van 25 mei 1964 dat aan [1 bpost]1 machtiging verleent om een dienst van reispostbons in internationale dienst in te richten; <W 1991-03-21/30, art. 130, 008; Inwerkingtreding : 01-10-1992>
  17. het koninklijk besluit van 12 april 1965 betreffende de betaling op zicht van postchecks;
  18. het koninklijk besluit van 26 juni 1967 houdende vaststelling van de verzendingsvoorwaarden van de briefwisseling uitgaande van of geadreesseerd aan de militairen gestationeerd buiten het Rijk in vredestijd.
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 215. Onze Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Bijlage.

  Art. N.
  <Opgeheven bij KB 2014-04-24/92, art. 65, 025; Inwerkingtreding : 09-09-2014>

  Art. N1. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden die gelden voor de postrekeningen.
  
   (Voor de Algemene Voorwaarden, zie KB 2007-04-30/36).
  

  Art. N2. Bijlage. Algemene voorwaarden toepasselijk op de postrekeningen-courant die geopend zijn door de staat of door organismen die tot sector overheid behoren in de zin van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR 95)
  
   (Voor de Algemene Voorwaarden, zie KB 2013-04-14/17).
  

  Art. N3.
  <Opgeheven bij KB 2019-01-17/08, art. 5, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>

  Art. N4.
  <Opgeheven bij KB 2019-01-17/08, art. 5, 026; Inwerkingtreding : 10-02-2019>
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 10 juli 1877 op de protesten, inzonderheid op de artikelen 1 en 11;
   Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 9;
   Gelet op de wet van 2 mei 1956 op de postcheck, gewijzigd door de wet van 13 maart 1963, inzonderheid op de artikelen 4 tot 6;
   Gelet op de wet van 26 december 1956 op de Postdienst, inzonderheid op de artikelen 2, 3, laatste lid, 4, tweede en vierde lid, 5, 6, 14, 18, 19 en 35;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie, van Onze Minister van Financiėn en op advies van Onze Ministers die de artikelen 51, 52, 79, 80, 82, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 177 en 178 in de Raad besproken hebben;
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-01-2019 GEPUBL. OP 31-01-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 91bis; 93; 110; N3; N4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-04-2014 GEPUBL. OP 09-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 112; N-N4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-04-2013 GEPUBL. OP 13-05-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 103; 104bis; 104; 104ter; N2)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 91bis; 91ter; 103; 104; 104bis; 110; 112; 120; 124; 127bis; 129; 130; 163; 167; 193; 204bis; 214)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 01-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 3BIS; 4-7; 14; 15; 17-19; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 19BIS; 20-23; 23BIS; 24; 25; 30; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 31; 32; 37-41; 43-49; 50BIS; 51; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 52-54; 56; 57; 57BIS; 57TER; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 57QUAT; 57QQ; 58; 58BIS; 59; 60; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 61-68; 70; 71-76; 77; 78; 81; 83; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 84-89; 180-190; 191; 192)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-04-2007 GEPUBL. OP 01-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 193; 194; 204BIS; 90; 92; 94-96; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 98-102; 107-109; 109BI; 113-119)
  (GEWIJZIGDE ART. : 122; 125; 126BIS; 126TER; 126QUA)
  (GEWIJZIGDE ART. : 131-138; 159-161; 164-166; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 168-170; 172-173; 174; 176-178; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 180-182; 195-200; 201-204; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 204TER; 204QUAT; 209-213; 213BI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 91; 91BIS; 91TER; 93; 102BIS; 103)
  (GEWIJZIGDE ART. : 104; 104BIS; 104TER; 105; 106; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 112; 120; 121; 124; 126; 127; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 127BIS; 128; 129; 130; 163; 167; )
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 163)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-11-2004 GEPUBL. OP 13-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 139-141; 142; 143; 144-158; 205; 206; 207; 208)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-12-1998 GEPUBL. OP 30-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 147ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-12-1997 GEPUBL. OP 06-01-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 23; 50; 58; 59bis; 183; 190; 191bis:191ter; 2; 5; 19bis; 44; 49; 56; 77; 83; 183)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-05-1995 GEPUBL. OP 27-06-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 104; 104BIS; 104TER)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-08-1994 GEPUBL. OP 14-09-1994
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-09-1992 GEPUBL. OP 01-10-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 66; 69; 70; 79; 80; 82; BIJL)
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 24; 41; 62)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-09-1992 GEPUBL. OP 30-09-1992
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-03-1992 GEPUBL. OP 31-03-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 19BIS; 20; 23; 24; 25; 32; 39)
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 191BIS; BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-07-1991 GEPUBL. OP 31-08-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 59)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-06-1991 GEPUBL. OP 18-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 104BIS)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3BIS; 5; 6; 14; 19BIS; 21; 23)
  (GEWIJZIGDE ART. : 23BIS; 24; 25; 31; 32; 44; 49; 51)
  (GEWIJZIGDE ART. : 52; 53; 57BIS; 57QUI; 58; 59)
  (GEWIJZIGDE ART. : 59BIS; 64; 65; 68; 69; 70; 76; 78)
  (GEWIJZIGDE ART. : 91BIS; 96; 104; 107; 108; 109BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 114; 124; 125; 126; 126TER)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
  Franstalige versie