J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 28 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101058/justel

Titel
10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Bijvoegsel : GEBIEDSOMSCHRIJVING EN ZETEL VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.
(NOTA : art. 1 gewijzigd door W 2017-12-25/08, art. 29-41; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2020)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-11-1985 en tekstbijwerking tot 31-12-2018)

Publicatie : 31-10-1967 nummer :   1967101058 bladzijde : 11360       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1967-10-10/07
Inwerkingtreding : 01-11-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 1999-03-25/50, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2000> <Om praktische redenen is het artikel 1 van de bijlage onderverdeeld in fictieve artikels (M1 tot M11)>

  Art. M1. [1 Afdeling 1. - Provincie Antwerpen
   1. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de Brouwersvliet (onpare nummers), de Oude-Leeuwenrui (onpare nummers), de Ankerrui (onpare nummers), de Zwedenstraat (pare nummers), de Italiëlei (onpare nummers), de De Keyserlei (onpare nummers), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Gemeentestraat (onpare nummers), de Carnotstraat (onpare nummers), de Kerkstraat (onpare nummers), de Pothoekstraat (onpare nummers) en de Schijnpoortweg (onpare nummers) en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de rechteroever van de Schelde ten noorden van een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, doch behoudens (1) het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen grenzende aan de deelgemeente Merksem van de Stad Antwerpen en omsloten door het Straatsburgdok, Noorderlaan (pare nummers), Ekersesteenweg tot de A12, de A12 tot verkeersknooppunt met de E19, de E19 en behoudens (2) het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen tussen de A12 en de deelgemeente Ekeren van de Stad Antwerpen vormen het eerste gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   2. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, de Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest tussen nrs. 9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat vormt het tweede gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   3. De deelgemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 (deel Herbouvillekaai) en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest (oneven nummers van 1 tot 53), de Desguinlei (onpare nummers vanaf 39 tot einde), de Jan Van Rijswijcklaan (pare nummers vanaf 162 tot einde), de Boomsesteenweg (pare nummers tot aan de Jules Moretuslei), de Jules Moretuslei (vanaf Boomsesteenweg tot de Krijgsbaan), vervolgens de volledige Krijgsbaan en de Sint Bernardsesteenweg en vanaf de scheidingslijn van de deelgemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen, met name vanaf de Van Praetstraat tot de Scheldekaaien vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   4. De deelgemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei (onpare nummers), de Simonsstraat (onpare nummers), de Pelikaanstraat (onpare nummers), het Koningin Astridplein, de Gemeentestraat (pare nummers), de Carnotstraat (pare nummers), de Kerkstraat (pare nummers), de Pothoekstraat (pare nummers) en de Schijnpoortweg (pare nummers) vormen het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   5. De gemeente Zwijndrecht en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de linkeroever van de Schelde en het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen (rechteroever) begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamse kaai, de Van der Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien en de nrs. 13b tot 25 van de Scheldekaaien vormen het vijfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   6. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de Generaal Lemanstraat (onpare nummers) tot aan de grens met het district Berchem, de Desguinlei (pare nummers vanaf grens district Berchem tot aan grens met 2de kanton zijnde hoek Desguinlei-Lange Elzenstraat), de Lange Elzenstraat (onpare nummers 103 tot einde), de Oudekerkstraat (onpare nummers), de Pyckestraat (onpare nummers), de Ballaarstraat (onpare nummers), de Isabella Brantstraat (onpare nummers), de Teichmannstraat (onpare nummers), de Aarschotstraat (onpare nummers), de Mechelsesteenweg (onpare nummers 3 tot en met einde - pare nummers 128 tot en met einde), de Frankrijklei (onpare nummers vanaf de hoek met Mechelsesteenweg tot de hoek met De Keyserlei), de De Keyserlei (pare nummers vanaf hoek met Frankrijklei tot de hoek met Pelikaanstraat), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Simonsstraat (pare nummers) uitmondend in de Plantin en Moretuslei, de Plantin en Moretuslei (pare nummers) tot de grens met het district Berchem en de grens met district Borgerhout vormt het zesde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   7. De deelgemeente Wilrijk van de stad Antwerpen, uitgezonderd het gedeelte begrensd door de middellijn van de Jules Moretuslei tussen de Boomsesteenweg en de Krijgsbaan en de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg, het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen, en het westelijke gedeelte van de deelgemeente Berchem, begrensd door de middellijn van de Singel vormen het zevende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
   8. De gemeenten Schoten, Wijnegem en de deelgemeente Merksem van de stad Antwerpen en het gebied langs Noorderlaan en omsloten door de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, de Ring en de Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe in het oosten (de grens met Merksem) en de A12 in het noorden (de wijk Rozemaai en het natuurgebied Oude Landen) vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Merksem.
   9. De gemeente Borsbeek en de deelgemeente Deurne van de stad Antwerpen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Deurne.
   10. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boom.
   11. De gemeenten Brasschaat, Brecht en Schilde vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brasschaat.
   12. De gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel en de deelgemeenten Berendrecht, Lillo, Ekeren en Zandvliet van de stad Antwerpen en het gedeelte ten noorden van de A12 dat grenst aan Ekeren vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kapellen.
   13. De stad Mortsel, de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en het deel buiten de Singel van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kontich.
   14. De gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zandhoven.
   15. De gemeenten Heist-op-den-Berg, Herenhout, Hulshout en Putte vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Heist-op-den-Berg.
   16. De stad Lier en de gemeenten Berlaar, Duffel en Nijlen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lier.
   17. De stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mechelen.
   18. De gemeenten Bornem, [2 Puurs-Sint-Amands]2 en Willebroek vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Willebroek.
   19. De gemeenten Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie vormen het eerste gerechtelijk kanton Mol-Geel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol.
   20. De stad Geel en de gemeente Kasterlee vormen het tweede gerechtelijk kanton Mol-Geel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol.
   21. De stad Turnhout en de gemeenten Merksplas en Vosselaar vormen het eerste gerechtelijk kanton Turnhout; de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout.
   22. De stad Hoogstraten en de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Lille, Oud-Turnhout, Ravels en Rijkevorsel vormen het tweede gerechtelijk kanton Turnhout; de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout.
   23. De stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herselt, Laakdal, Olen, Vorselaar en Westerlo vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Westerlo.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 29, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018, voor zover het in de eerste afdeling van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Antwerpen 1 tot Antwerpen 12 en de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde, Zandhoven, Mechelen en Willebroek vervangt door afdeling 1, 1. tot 14., 17. en 18.>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 159, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. M2.[1 Afdeling 2. - Provincie Limburg
   1. De stad Beringen en de gemeenten Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderlo vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beringen.
   2. De gemeente Diepenbeek en het gedeelte van het grondgebied van de stad Hasselt dat gelegen is ten oosten van de middellijn van de Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het eerste gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.
   3. De steden Halen, Herk-de-Stad, de gemeente Lummen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Hasselt dat ligt ten westen van de middellijn van de Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, de Hendrik Van Veldekesingel, de Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.
   4. De stad Peer en de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren en Zonhoven vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Houthalen-Helchteren.
   5. De steden Hamont-Achel, Lommel [2 en de gemeente Pelt]2 vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht [2 is gevestigd te Pelt]2.
   6. De stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden.
   7. De stad Bilzen en de gemeenten Hoeselt en Riemst vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bilzen.
   8. De steden Bree, Maaseik en de gemeenten Bocholt, Kinrooi [2 en Oudsbergen]2 vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bree.
   9. De stad Genk en de gemeenten As en Zutendaal vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Genk.
   10. De stad Dilsen-Stokkem en de gemeenten Lanaken en Maasmechelen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Maasmechelen.
   11. De steden Borgloon, Tongeren en de gemeenten Alken, Heers, Herstappe, Kortessem, Voeren en Wellen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tongeren.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 30, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 160, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. M3. [1 Afdeling 3. - Provincie Waals-Brabant
   1. De gemeenten Eigenbrakel, Kasteelbrakel en Waterloo vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eigenbrakel.
   2. De stad Geldenaken en de gemeenten Bevekom, Graven, Hélecine, Incourt, Orp-Jauche, Perwijs en Ramillies vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Geldenaken.
   3. De steden Genepiën, Nijvel, Tubeke en de gemeenten Itter, Lasne, Roosbeek en Villers-la-Ville vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van gerecht is gevestigd te Nijvel.
   4. De stad Waver en de gemeenten Rixensart en Terhulpen vormen het eerste gerechtelijk kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.
   5. De stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeenten Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert en Walhain vormen het tweede gerechtelijk kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 31, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018, voor zover het in afdeling 3 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het kanton Geldenaken-Perwijs en het eerste en tweede kanton Waver vervangt door afdeling 3, 2., 4. en 5.>

  Art. M4.[1 Afdeling 4. - Brussel-Hoofdstad
   1. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten oosten van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de de Formanoirstraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormt het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.
   2. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten westen van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de de Formanoirstraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormt het tweede gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.
   3. De gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudergem.
   4. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Maurice Lemonnierlaan, het Fontainasplein, de Anspachlaan, de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat, de Berlaimontlaan, de Collegialestraat, de Wilde Woudstraat, Treurenberg, de Wetstraat, de Regentlaan en door de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene vormt, samen met heel het grondgebied van de stad Brussel gelegen tussen het zuidwesten van het Louisaplein en de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis, het eerste gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
   5. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van het Saincteletteplein, de Sainctelettesquare, het IJzerplein en de lijn die de Antwerpselaan van de Boudewijnlaan scheidt tot de middellijn van de Adolphe Maxlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Etterbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene en de middellijnen van de Regentlaan, de Wetstraat, het deel van de Koningsstraat tot aan Treurenberg, Treurenberg, de Wilde Woudstraat, de Collegialestraat, de Berlaimontlaan, de Bergstraat, de Grasmarkt, de Kiekenmarkt, de Anspachlaan, het Fontainasplein en de Maurice Lemonnierlaan tot aan de grens van de stad Brussel vormt het tweede gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
   6. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten oosten door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan vormt het derde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
   7. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten westen door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, ten zuiden door de middellijn van het Saincteletteplein, de Sainctelettesquare, het IJzerplein en door de lijn die de scheiding vormt tussen de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan vormt het vierde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
   8. De gemeente Etterbeek vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Etterbeek.
   9. De gemeente Vorst vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vorst.
   10. De gemeente Elsene vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Elsene.
   11. De gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Koekelberg vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ganshoren.
   12. De gemeente Jette vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Jette.
   13. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek.
   14. De gemeente Sint-Gillis vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Gillis.
   15. De gemeenten Evere en Sint-Joost-ten-Node vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node.
   16. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen links van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node vormt het eerste gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.
   17. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen rechts van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node vormt het tweede gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.
   18. De gemeente Ukkel vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ukkel.
   19. De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe.
   20. De voormelde kantons vormen het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 32, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018, voor zover het in afdeling 4 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht, het kanton Oudergem, het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde kanton Brussel, de kantons Etterbeek, Vorst, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, het eerste en tweede kanton Schaarbeek en de kantons Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe vervangt door afdeling 4, 1., 3. tot 10. en 13. tot 19.>

  Art. M5. [1 Afdeling 5. - Provincie Vlaams-Brabant
   1. De gemeenten Affligem, Asse, Merchtem, Opwijk en Ternat vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Asse.
   2. De stad Halle en de gemeenten Beersel, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Halle.
   3. De gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Genesius-Rode.
   4. De gemeenten Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke en Roosdaal vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lennik.
   5. De gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Meise.
   6. De gemeenten Hoeilaart, Overijse, Steenokkerzeel en Zaventem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zaventem.
   7. De stad Vilvoorde en de gemeenten Kampenhout, Machelen en Zemst vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vilvoorde.
   8. De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.
   9. De stad Aarschot en de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarschot.
   10. De steden Diest, Scherpenheuvel-Zichem en de gemeenten Bekkevoort en Tielt-Winge vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Diest.
   11. De steden Landen, Zoutleeuw en de gemeenten Glabbeek, Geetbets, Kortenaken en Linter vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zoutleeuw.
   12. De gemeenten Herent, Kortenberg en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt en de de middellijnen van de Grote markt, Brusselsestraat en de Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
   13. De gemeenten Bierbeek, Holsbeek, Oud-Heverlee en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt en de Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt en de Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
   14. De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat en de Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat en de Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het derde gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
   15. De stad Tienen en de gemeenten Boutersem, Hoegaarden en Lubbeek vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tienen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 33, 013; Inwerkingtreding : 01-06-2018, voor zover het in afdeling 5 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Asse, Grimbergen, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Meise, Overijse-Zaventem en Vilvoorde vervangt door afdeling 5,1., 3. en 5. tot 7.>
  

  Art. M6.[1 Afdeling 6. - Provincie Oost-Vlaanderen
   1. De gemeente Erpe-Mere, het gedeelte van het grondgebied van de stad Aalst ten westen van de Dender en de deelgemeente Nieuwerkerken van de stad Aalst vormen het eerste gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst.
   2. De gemeente Lede, het gedeelte van het grondgebied van de stad Aalst ten oosten van de Dender en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert en Moorsel van de stad Aast vormen het tweede gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst.
   3. De gemeenten Beveren, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beveren.
   4. De stad Dendermonde en de gemeenten Buggenhout en Lebbeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Dendermonde.
   5. De gemeenten Hamme, Temse, Waasmunster en Zele vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hamme.
   6. De stad Lokeren en de gemeenten Moerbeke en Stekene vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lokeren.
   7. De stad Ninove en de gemeenten Denderleeuw en Haaltert vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ninove.
   8. De stad Sint-Niklaas vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas.
   9. De gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wetteren.
   10. De stad Deinze en de gemeenten Aalter [2 ...]2 en Zulte vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Deinze.
   11. De stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke, [2 Lievegem]2, Maldegem [2 en Sint-Laureins]2 vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eeklo.
   12. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend onder de torens van het Rabot, het kanaal de Lieve tot aan de Lievebrug, de middellijn van de Lievestraat, de middellijn van de Lange Steenstraat, de middellijn van de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de middellijn van het Sluizeken tot tegen de Achterleie, de zuidelijke grens van Achterleie tot aan de Leie, de Leie langs de Achterleie, de Leie tot aan de Slachthuisbrug, de Slachthuisbrug tot het kruispunt met de Koepoortkaai, de Koepoortkaai, de Filips Van Artveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de noordelijke grens van het Sint-Annaplein, de middellijnen van de Brabantdam tot aan de kruising met de Kortedagsteeg, de middellijn van de Kortedagsteeg, de middellijn van de Walpoortstraat, de middellijn van de Sint-Pietersnieuwstraat, het deel van het Sint-Pietersplein dat de verbinding vormt tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoortstraat, de middellijn van de Overpoortstraat, de middellijn van de Normaalschoolstraat, de middellijn van de Ottergemsesteenweg tot aan de spoorweglijn onmiddellijk ten zuiden van de Burggravenlaan, de spoorweg in oostelijke richting tot aan de Schelde en verder de Schelde in zuidelijke richting tot aan de Ringvaart, dan van de Ringvaart in noordwestelijke richting tot aan de Maaltebrug/kruising met de Kortrijksesteenweg, de zuidelijke grens van de Kortrijksesteenweg tot aan De Sterre - kruising N60/N43 met de Voskenslaan, de oostelijke grens van de Voskenslaan, de noordoostelijke grens van de Sint-Denijslaan volgend tot aan het kruispunt met de Valentin Vaerewyckweg, verder volgend noordelijk naar de parking Gent Sint-Pietersstation tot aan de kruising met de Koningin Fabiolalaan, de noordoostelijke grens van de Koningin Fabiolalaan over de kruising met de Gordunakaai tot aan de Ringvaart in zuidoostelijke richting, de Leie in noordelijke richting langs de Gordunakaai tot aan de splitsing ter hoogte van Aan De Bocht, met verder als grens de Leie in noordelijke richting langs Aan de Bocht, langs de Belvédèreweg, langs de Constant Dosscheweg, verder noordelijk langs de Leie tot aan de kruising van de Leie met Einde Were, de zuidelijke grens van Einde Were tot aan de kruising met Overzet en Nieuwe Wandeling, de noordelijke grens van de Nieuwe Wandeling, de middellijn van de Contributiestraat en de middellijn van de Begijnhoflaan tot aan de torens aan het Rabot vormt het eerste gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
   13. De gemeenten Sint-Martens-Latem en De Pinte, de deelgemeenten Drongen, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Lovendegem aan het kanaal Gent-Oostende, de deelgemeente Mariakerke, verder zuidelijk tot aan de Contributiebrug, de noordwestelijke grens van de Nieuwe Wandeling tot aan de kruising met Einde Were, de zuidelijke grens van Einde Were tot aan de kruising met de Leie, met verder als grens de Leie in zuidelijke richting, langs de Constant Dosscheweg, langs de Belvédèreweg, langs Aan de Bocht tot aan het kruispunt van de Gordunakaai met de Koningin Fabiolalaan en vanaf daar, de noordoostelijke grens van de Koningin Fabiolalaan tot aan en zuidelijk over de parking Gent Sint-Pietersstation, de noordoostelijke grens van de Sint-Denijslaan volgend, langs de oostelijke grens van de Voskenslaan tot aan De Sterre (kruising Voskenslaan met N60/N43), de zuidelijke grens van de Kortrijksesteenweg tot aan de Ringvaart in zuidoostelijke richting tot aan de grens met de gemeente Merelbeke vormen het tweede gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
   14. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent dat begint aan de Ringvaart en de grens tussen de deelgemeente Mariakerke en Wondelgem, de grens tussen de deelgemeente Mariakerke en Wondelgem in zuidelijke richting tot aan het fietspad langs de Zandstraat, het fietspad in westelijke richting tot aan het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Gent-Oostende in zuidelijke richting tot aan het Verbindingskanaal, dan het Verbindingskanaal, het Tolhuisdok, de Voorhaven en het kanaal Gent-Terneuzen in noordelijke richting tot aan de grens met de gemeente Zelzate en vervolgens de grens met de gemeente Zelzate in westelijke richting tot aan de grens met de gemeente Evergem vormt het derde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
   15. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent dat begint aan de grens met de gemeente Zelzate, het kanaal Gent-Terneuzen in zuidelijke richting, de Voorhaven, het Tolhuisdok en het Verbindingskanaal tot aan het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Gent-Oostende zuidelijk tot aan de Contributiebrug, de middellijn van de Contributiestraat, de middellijn van de Begijnhoflaan tot aan de torens van het Rabot, onder de torens van het Rabot het kanaal de Lieve tot aan de Lievebrug, dan de middellijn van de Lievestraat, de middellijn van de Lange Steenstraat, de middellijn van de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de middellijn van het Sluizeken tot tegen de Achterleie, de Achterleie tot aan de Leie en dan de Leie tot voor Portus Gandae, de waterweg in oostelijke richting naar het Octrooiplein, dwars door het Octrooiplein en het Antwerpenplein, door de middellijn van de Dendermondsesteenweg tot aan de grens met de gemeente Destelbergen en verder de grens met de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Zelzate vormt het vierde kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
   16. De gemeente Destelbergen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Destelbergen, de middellijn van de Dendermondsesteenweg tot aan het Antwerpenplein, de middellijn van het Antwerpenplein dwars door het Octrooiplein, de waterweg tussen het Octrooiplein en de Leie, de Leie tot aan de Slachthuisbrug, de Slachthuisbrug tot het kruispunt met de Koepoortkaai, verder de oostelijke grens van de Koepoortkaai en de Filips Van Artveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de noordelijke grens van het Sint-Annaplein, de middellijnen van de Brabantdam tot aan de kruising met de Kortedagsteeg, de middellijn van de Kortedagsteeg, de middellijn van de Walpoortstraat, de middellijn van de Sint-Pietersnieuwstraat, het deel van het Sint-Pietersplein dat de verbinding vormt tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoortstraat, de middellijn van de Overpoortstraat, de middellijn van de Normaalschoolstraat, de middellijn van de Ottergemsesteenweg tot aan de spoorweglijn onmiddellijk ten zuiden van de Burggravenlaan, de spoorweg in oostelijke richting tot aan de Schelde en verder de Schelde in zuidelijke richting tot aan tot aan de grens met de gemeente Merelbeke en verder de grens met de gemeente Melle vormt het vijfde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
   17. De gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Oosterzele vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Merelbeke.
   18. De gemeenten Assenede, Evergem, Lochristi, Wachtebeke en Zelzate vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zelzate.
   19. De steden Geraardsbergen, Ronse en de gemeente Brakel vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Geraardsbergen.
   20. De stad Oudenaarde en de gemeenten Horebeke, Kluisbergen, [2 Kruisem]2, Maarkedal, Wortegem-Petegem [2 ...]2 en Zwalm vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudenaarde.
   21. De stad Zottegem en de gemeenten Herzele, Lierde en Sint-Lievens-Houtem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herzele.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 34, 013; Inwerkingtreding : 01-07-2018>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 161, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. M7. [1 Afdeling 7. - Provincie West-Vlaanderen
   1. De gemeenten Beernem, Oostkamp en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het kanaal Brugge-Damme vormen het eerste gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
   2. De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan, Jabbeke en Zuienkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het Boudewijnkanaal en de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende vormen het tweede gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
   3. De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal vormen het derde gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
   4. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge ten noorden en ten oosten begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende vormt het vierde gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
   5. De gemeente Bredene en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het eerste gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.
   6. De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Middelkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten westen van de middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het tweede gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.
   7. De stad Tielt en de gemeenten Ardooie, Dentergem, Pittem, Ruiselede en Wingene vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tielt.
   8. De stad Torhout en de gemeenten Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Zedelgem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Torhout.
   9. De stad Ieper en de gemeenten Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ieper.
   10. De steden Lo-Reninge, Poperinge, Mesen en de gemeenten Heuvelland, Houthulst en Vleteren vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Poperinge.
   11. De stad Izegem en de gemeenten Ingelmunster, Ledegem, Lendelede en Meulebeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Izegem.
   12. De gemeente Kuurne en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk boven de E17 vormen het eerste gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.
   13. De gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Zwevegem en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk onder de E17 vormen het tweede gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.
   14. De steden Menen, Wervik en de gemeenten Moorslede en Wevelgem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Menen.
   15. De stad Roeselare en de gemeente Hooglede vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Roeselare.
   16. De stad Harelbeke en de gemeenten Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waregem.
   17. De steden Diksmuide, Nieuwpoort, Veurne en de gemeenten Alveringem, De Panne en Koksijde vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Veurne.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 35, 013;
  Inwerkingtreding : 01-06-2018, voor zover het in afdeling 7 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste, het tweede, het derde, het vierde kanton Brugge, het eerste en het tweede kanton Oostende, de kantons Tielt, Harelbeke, Izegem, Roeselare, Waregem en het eerste en tweede kanton Kortrijk vervangt door afdeling 7, 1. tot 7., 11. tot 13., 15. en 16.
  Inwerkingtreding : 01-12-2018, voor zover het in afdeling 7 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het kanton Torhout, het eerste kanton Ieper en het tweede kanton Ieper-Poperinge, de kantons Menen, Wervik, Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort vervangt door afdeling 7, 8. tot 10., 14. en 17.>

  Art. M8. [1 Afdeling 8. - Provincie Luik
   1. De stad Eupen en de gemeenten Kelmis, Lontzen en Raeren vormen het eerste gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen.
   2. De stad Sankt-Vith en de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland en Butgenbach vormen het tweede gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen.
   3. De stad Hoei en de gemeenten Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet en Tinlot vormen het eerste gerechtelijk kanton Hoei; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei.
   4. De gemeenten Amay, Braives, Burdinne, Héron, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Wanze en Wasseiges vormen het tweede gerechtelijk kanton Hoei; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei.
   5. De gemeenten Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron en Soumagne vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fléron.
   6. De gemeenten Awans, Engis, Flémalle en Grâce-Hollogne vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Grâce-Hollogne.
   7. De gemeenten Herstal en Oupeye vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herstal.
   8. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijnen van de Vesder (rechteroever), de Ourthe (rechteroever) en de Maas (rechteroever vanaf de pont de Fétinne) vormt het eerste gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
   9. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) tot de zuidgrens van de stad Luik, evenals het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue de Visé Voie tot de noordgrens van de stad Luik vormen het tweede gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
   10. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd ten noorden door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue Visé Voie en de gemeente Herstal, ten oosten door de middellijn van de Maas, ten zuiden door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) vormt het derde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
   11. De gemeenten Ans, Saint-Nicolas en het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen tussen het westen van de middellijn van de Ourthe (linkeroever) en de Maas (tot de pont de Fragnée) vormen het vierde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
   12. De stad Seraing vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seraing.
   13. De gemeenten Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Sprimont en Trooz vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sprimont.
   14. De stad Wezet en de gemeenten Bitsingen, Blégny, Dalhem en Juprelle vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wezet.
   15. De steden Borgworm, Hannuit en de gemeenten Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Lijsem, Oerle en Remicourt vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgworm.
   16. De stad Limburg en de gemeenten Aubel, Baelen, Jalhay, Plombières, Thimister-Clermont en Welkenraedt vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Limburg.
   17. De steden Malmedy, Stavelot en de gemeenten Lierneux, Spa, Stoumont, Trois-Ponts en Weismes vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Spa.
   18. De stad Herve, de gemeenten Dison, Olne, Pepinster en het gedeelte van het grondgebied van de stad Verviers gelegen ten noorden van de Vesder vormen het eerste gerechtelijk kanton Verviers; de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers.
   19. De gemeente Theux en het gedeelte van het grondgebied van de stad Verviers gelegen ten zuiden van de Vesder vormen het tweede gerechtelijk kanton Verviers; de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 36, 013;
  Inwerkingtreding : 01-06-2018, voor zover het in afdeling 8 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Fléron, Herstal, Seraing, Wezet, Limburg-Aubel en het eerste en het tweede kanton Verviers vervangt door afdeling 8, 5., 7., 12., 14., 16., 18. en 19.
  Inwerkingtreding : 01-09-2018, voor zover het in afdeling 8 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste kanton Luik, het tweede kanton Luik, het derde kanton Luik, het vierde kanton Luik en het kanton Saint-Nicolas vervangt door afdeling 8, 8. tot 11.
  Inwerkingtreding : 01-11-2018, voor zover het in afdeling 8 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste kanton Hoei, het tweede kanton Hoei-Hannuit, de kantons Grâce-Hollogne, Sprimont, Borgworm en Hamoir vervangt door afdeling 8, 3., 4., 6., 13. en 15.>

  Art. M9. [1 Afdeling 9. - Provincie Luxemburg
   1. [2 De steden Aarlen en Aubange en de gemeenten Attert]2 en Messancy vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarlen.
   2. De steden Chiny, Florenville, Virton en de gemeenten Etalle, Habay, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger en Tintigny vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Virton.
   3. De steden Durbuy, Marche-en-Famenne, La Roche-en-Ardenne en de gemeenten Erezée, Hotton, Manhay, Nassogne, Rendeux en Tenneville vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Marche-en-Famenne.
   4. De steden Bastenaken, Houffalize en de gemeenten Bertogne, Fauvillers, Gouvy, Léglise, Martelange, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre en Vielsalm vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bastenaken.
   5. De steden Bouillon, Neufchâteau, Saint-Hubert en de gemeenten Bertrix, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Libramont-Chevigny, Paliseul, Tellin en Wellin vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Neufchâteau.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 37, 013;
  Inwerkingtreding : 01-05-2018, voor zover het in afdeling 9 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het kanton Virton-Florenville-Etalle vervangt door afdeling 9, 2.
  Inwerkingtreding : 01-12-2018, voor zover het in afdeling 9 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Aarlen-Messancy, Marche-en-Famenne-Durbuy, Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize, Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul vervangt door afdeling 9, 1. en 3. tot 5.>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 162, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. M10.[1 Afdeling 10. - Provincie Namen
   1. De steden Beauraing, Dinant en de gemeenten Anhée, Bièvre, Gedinne, Houyet, Vresse-sur-Semois en Yvoir vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Dinant.
   2. De steden Ciney, Rochefort en de gemeenten Hamois, Havelange en Somme-Leuze vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ciney.
   3. De steden Couvin, Philippeville, Walcourt en de gemeenten Cerfontaine, Doische, Florennes, Hastière, Onhaye en Viroinval vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Philippeville.
   4. De stad Andenne en de gemeenten Assesse, Fernelmont, Gesves en Ohey vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Andenne.
   5. De stad Fosses-la-Ville en de gemeenten Floreffe, Mettet en Sambreville vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fosses-la-Ville.
   6. De stad Gembloers en de gemeenten Eghezée, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère en Sombreffe vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gembloers.
   7. De deelgemeenten Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux en Vedrin van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten noorden van de middellijn van de Samber en de Maas (linkeroevers) vormen het eerste gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.
   8. De gemeente Profondeville, de deelgemeenten Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion en Wierde van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten zuiden van de middellijn van de Samber (rechteroever) vormen het tweede gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 38, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Art. M11. [1 Afdeling 11. - Provincie Henegouwen
   1. De steden Beaumont, Chimay en de gemeenten Erquelinnes, Froidchapelle, Merbes-le-Château, Momignies en Sivry-Rance vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Chimay.
   2. De stad Binche en de gemeenten Estinnes en Morlanwelz vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Binche.
   3. De deelgemeenten Couillet, Dampremy en Gilly van de stad Charleroi alsook het grondgebied van de vroegere stad Charleroi vormen het eerste gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
   4. De stad Fleurus, de gemeente Les Bons Villers en de deelgemeenten Gosselies, Goutroux, Ransart en Montignies-sur-Sambre van de stad Charleroi vormen het tweede gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
   5. De gemeente Courcelles en de deelgemeenten Jumet, Lodelinsart, Monceau-sur-Sambre en Roux van de stad Charleroi vormen het derde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
   6. De stad Fontaine-l'Evêque en de deelgemeenten Marchienne-au-Pont, Marcinelle en Mont-sur-Marchienne van de stad Charleroi vormen het vierde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
   7. De stad Châtelet en de gemeenten Aiseau-Presles, Farciennes en Gerpinnes vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Châtelet.
   8. De gemeenten Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Pont-à-Celles en Seneffe vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seneffe.
   9. De stad Thuin en de gemeenten Anderlues, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes en Montigny-le-Tilleul vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Thuin.
   10. De stad Saint-Ghislain en de gemeenten Boussu, Hensies, Honnelles, Quaregnon en Quiévrain vormen het eerste gerechtelijk kanton Boussu-Colfontaine; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu.
   11. De gemeenten Colfontaine, Dour, Frameries en Quévy vormen het tweede gerechtelijk kanton Boussu-Colfontaine; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu.
   12. De stad La Louvière vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te La Louvière.
   13. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten noorden van de grens van de deelgemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam "La Clé du Bois ", ten noorden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam "Carrefour Saint-Fiacre ", ten noorden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten westen van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten noorden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten oosten van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten noorden van de vroegere grens van de deelgemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen vormt het eerste gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.
   14. De gemeente Jurbeke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten zuiden van de middellijn van de grens van de deelgemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam "La Clé du Bois", ten zuiden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam "Carrefour Saint-Fiacre", ten zuiden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten oosten van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten zuiden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten westen van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten zuiden van de vroegere grens van de deelgemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen vormen het tweede gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.
   15. De steden Le Roeulx, `s Gravenbrakel, Zinnik en de gemeenten Ecaussinnes en Lens vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zinnik.
   16. De steden Aat, Edingen, Lessen en de gemeenten Brugelette, Elzele, Opzullik en Vloesberg vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aat.
   17. De steden Komen-Waasten en Moeskroen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Moeskroen.
   18. De steden Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz en de gemeenten Beloeil en Bernissart vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuze-en-Hainaut.
   19. De stad Antoing en de gemeenten Celles, Frasnes-lez-Anvaing en Mont-de-l'Enclus en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de rechteroever van de Schelde vormen het eerste gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.
   20. De gemeenten Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de linkeroever van de Schelde vormen het tweede gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.]1
  ----------
  (1)<W 2017-12-25/08, art. 39, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018, voor zover het in afdeling 11 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Binche, Seneffe, La Louvière en Moeskroen-Komen-Waasten vervangt door afdeling 11, 2., 8., 12. en 17.>

  Art. 2.[1 In elk hierboven vermeld kanton wordt een vrederechter benoemd.]1
  ----------
  (1)<W 2013-12-01/01, art. 106, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 3.[1 Er wordt een politierechtbank opgericht in de hierna bepaalde plaatsen en rechtsgebieden.
   1. te Antwerpen.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
   2. te Hasselt.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
   3. te Brussel.
   De Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken hebben rechtsmacht over het grondgebied van de twee kantons Anderlecht, van de [2 vier]2 kantons Brussel, van het kanton Elsene, van de kantons Etterbeek, Jette, Oudergem, van de twee kantons Schaarbeek, van de kantons Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel [7 , Ganshoren]7 en Vorst.
   4. te Vilvoorde.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Asse [3 ...]3, Meise, [4 Zaventem]4 en Vilvoorde.
   5. te Halle.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Halle, [6 ...]6 [5 Sint-Genesius-Rode]5 en Lennik.
   6. te Leuven.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
   7. te Nijvel.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.
   8. te Gent
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
   9. te Brugge.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
   10. te Luik.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Luik.
   11. te Eupen.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Eupen.
   12. te Aarlen.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.
   13. te Namen.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Namen.
   14. te Bergen en te Charleroi.
   Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.]1
  ----------
  (1)<W 2013-12-01/01, art. 107, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<W 2017-12-25/08, art. 40,a, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (3)<W 2017-12-25/08, art. 40,c, 013; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (4)<W 2017-12-25/08, art. 40,d, 013; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (5)<W 2017-12-25/08, art. 40,f, 013; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (6)<W 2017-12-25/08, art. 40,e, 013; Inwerkingtreding : 01-02-2019>
  (7)<W 2017-12-25/08, art. 40,b, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2019>

  Art. 4.[1 1. De gerechtelijke kantons van de provincie Antwerpen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Antwerpen heeft rechtsmacht over het arrondissement Antwerpen.
   2. De gerechtelijke kantons van de provincie Limburg vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Hasselt heeft rechtsmacht over het arrondissement Limburg.
   De arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4 met zetel te Antwerpen hebben rechtsmacht over de arrondissementen Antwerpen en Limburg.
   3. De kantons Eigenbrakel, [2 Geldenaken]2, Nijvel [7 ...]7 en de twee kantons van Waver vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4, met zetel te Nijvel hebben rechtsmacht over het arrondissement Waals Brabant.
   4. De twee kantons van Anderlecht, het kanton Asse, de [2 vier]2 kantons van Brussel, het kanton Elsene, de kantons Etterbeek [3 ...]3, Halle, [5 ...]5 Jette, [3 Sint-Genesius-Rode]3, Lennik, Meise, Oudergem en [3 Zaventem]3, de twee kantons Schaarbeek, de kantons Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel [7 , Ganshoren]7, Vilvoorde en Vorst vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De zetel van de Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbanken en van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 is gevestigd te Brussel. De rechtbanken hebben rechtsmacht over het arrondissement Brussel.
   5. De kantons Aarschot, Diest, [7 ...]7 [7 Zoutleeuw]7, de drie kantons van Leuven en het kanton Tienen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de [4 ondernemingsrechtbank]4, met zetel te Leuven hebben rechtsmacht over het arrondissement Leuven.
   6. De gerechtelijke kantons van de provincie Oost-Vlaanderen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Gent heeft rechtsmacht over het arrondissement Oost-Vlaanderen.
   7. De gerechtelijke kantons van de provincie West-Vlaanderen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Brugge heeft rechtsmacht over het arrondissement West-Vlaanderen.
   De arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4 met zetel te Gent hebben rechtsmacht over de arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
   8. De gerechtelijke kantons van de provincie Luik, [6 de twee kantons van Eupen-Sankt-Vith]6 uitgezonderd, vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Luik heeft rechtsmacht over het arrondissement Luik.
   9. [6 De twee kantons van Eupen-Sankt-Vith]6 vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4, met zetel te Eupen hebben rechtsmacht over het arrondissement Eupen.
   10. De gerechtelijke kantons van de provincie Luxemburg vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Aarlen heeft rechtsmacht over het arrondissement Luxemburg.
   11. De gerechtelijke kantons van de provincie Namen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Namen heeft rechtsmacht over het arrondissement Namen.
   De arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4 met zetel te Luik hebben rechtsmacht over de arrondissementen Luik, Luxemburg, en Namen.
   12. De gerechtelijke kantons van de provincie Henegouwen vormen een gerechtelijk arrondissement.
   De rechtbank van eerste aanleg met zetel te Bergen en te Charleroi heeft rechtsmacht over het arrondissement Henegouwen.
   De arbeidsrechtbank en de [4 ondernemingsrechtbank]4 met zetel te Bergen en te Charleroi hebben rechtsmacht over het arrondissement Henegouwen.]1
  ----------
  (1)<W 2013-12-01/01, art. 108, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<W 2017-12-25/08, art. 41,a;f, 013; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (3)<W 2017-12-25/08, art. 41,c,e,h, 013; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (4)<W 2018-04-15/14, art. 252, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (5)<W 2017-12-25/08, art. 41,d, 013; Inwerkingtreding : 01-02-2019>
  (6)<W 2017-12-25/08, art. 41,k,l, 013; Inwerkingtreding : 01-10-2019>
  (7)<W 2017-12-25/08, art. 41,b,g,i,j, 013; Inwerkingtreding : 01-12-2019>

  Art. 5.<W 26-6-1974, art. 3> Naar luid van [1 artikel 156]1 van de Grondwet is er een hof van beroep:
  1° te Antwerpen, waarvan het rechtsgebied de provincies Antwerpen en Limburg omvat;
  2° te Brussel, waarvan het rechtsgebied [1 de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad]1 omvat;
  3° te Gent, waarvan het rechtsgebied de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen omvat;
  4° te Luik, waarvan het rechtsgebied de provincies Luik, Namen en Luxemburg omvat;
  5° te Bergen, waarvan het rechtsgebied de provincie Henegouwen omvat.
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/10, art. 11, 012; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

  Art. 6. Het Hof van Cassatie houdt zitting te Brussel.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : M1; M2; M6; M9)
 • originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M10; M11; 3; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 10-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2012 GEPUBL. OP 22-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : M4; M5; 3; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 11-03-2003 GEPUBL. OP 08-05-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : M1; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2001 GEPUBL. OP 28-04-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 25-03-1999 GEPUBL. OP 22-05-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4)
 • 1997009170; 1997-04-30
 • WET VAN 17-02-1997 GEPUBL. OP 30-04-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • WET VAN 11-07-1994 GEPUBL. OP 21-07-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • WET VAN 23-09-1985 GEPUBL. OP 05-11-1985
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 28 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Franstalige versie