J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 72 uitvoeringbesluiten 39 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1965/04/08/1965040806/justel

Titel
8 APRIL 1965. - [Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] <Opschrift vervangen bij W 2006-06-13/40, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
(NOTA 1 : Voor de omzetting in euro, zie W 2000-06-26/42)
(NOTA : art. 37 en 52 gewijzigd in de toekomst door DVR 2019-02-15/20, art. 85-86, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2022)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-01-1990 en tekstbijwerking tot 01-10-2019)

Publicatie : 15-04-1965 nummer :   1965040806 bladzijde : 4014       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1965-04-08/03
Inwerkingtreding : 01-09-1966

Inhoudstafel Tekst Begin
Voorafgaande titel: Beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen <W 2006-06-13/40, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
Voorafgaande titel :VLAAMS GEWEST.
TITEL I. - Sociale bescherming.
Art. 1
Art. 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 1 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 1 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 1 VLAAMS GEWEST
Art. 2
Art. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 2 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 2 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 2 VLAAMS GEWEST
Art. 3
Art. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 3 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 3 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 3 VLAAMS GEWEST
Art. 4
Art. 4 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 4 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 4 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 4 VLAAMS GEWEST
Art. 5
Art. 5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 5 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 5 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 5 VLAAMS GEWEST
Art. 6
Art. 6 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 6 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 6 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 6 VLAAMS GEWEST
TITEL II. - Gerechtelijke bescherming.
HOOFDSTUK I. - Jeugdrechtbanken en jeugdkamers van de hoven van beroep.
Art. 7, 7/1, 8-10
Art. 10 VLAAMS GEWEST
Art. 11
HOOFDSTUK II. - Burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen.
Art. 12-28
HOOFDSTUK III. - Maatregelen ter bescherming van de minderjarigen.
Afdeling I. - Maatregelen ten aanzien van de ouders.
Art. 29
Art. 29 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 29 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 29 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 29 VLAAMS GEWEST
Art. 29bis
Art. 29bis VLAAMS GEWEST
Art. 29bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 30, 30 BRUSSELS
Art. 30 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 30 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 30 VLAAMS GEWEST
Art. 31
Art. 31 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 31 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 31 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 31 VLAAMS GEWEST
Art. 32-34
Art. 34 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 34 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 34 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 34 VLAAMS GEWEST
Art. 35
Afdeling II. - Maatregelen ten aanzien van de minderjarigen.
Art. 36
Art. 36 WAALS GEWEST
Art. 36 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 36 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 36 VLAAMS GEWEST
Art. 36 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 36bis
Art. 36bis VLAAMS GEWEST
Art. 36bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 37
Art. 37 VLAAMS GEWEST
Art. 37 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 37 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 37 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 37bis
Art. 37bis VLAAMS GEWEST
Art. 37bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 37ter
Art. 37ter VLAAMS GEWEST
Art. 37ter FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 37quater
Art. 37quater VLAAMS GEWEST
Art. 37quater FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 37quinquies
Art. 37quinquies VLAAMS GEWEST
Art. 37quinquies FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 38, 38bis, 39
Art. 39 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 39 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 39 VLAAMS GEWEST
Art. 39 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 40-41
Art. 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 41 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 41 VLAAMS GEWEST
Art. 41 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 42
Art. 42 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 42 VLAAMS GEWEST
Art. 42 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 43
Art. 43 VLAAMS GEWEST
Art. 43 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 43bis
HOOFDSTUK IV. - Territoriale bevoegdheid en rechtspleging.
Art. 44
Art. 44 VLAAMS GEWEST
Art. 45, 45bis
Art. 45bis VLAAMS GEWEST
Art. 45bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 45ter
Art. 45ter VLAAMS GEWEST
Art. 45ter FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 45quater
Art. 45quater VLAAMS GEWEST
Art. 45quater FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 46, 46bis
Art. 46bis VLAAMS GEWEST
Art. 47
Art. 47 VLAAMS GEWEST
Art. 48
Art. 48 VLAAMS GEWEST
Art. 48bis, 49
Art. 49 VLAAMS GEWEST
Art. 49 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 50
Art. 50 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 51
Art. 51 VLAAMS GEWEST
Art. 52
Art. 52 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 52 VLAAMS GEWEST
Art. 52 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 52bis
Art. 52bis VLAAMS GEWEST
Art. 52bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 52ter
Art. 52ter VLAAMS GEWEST
Art. 52quater
Art. 52quater VLAAMS GEWEST
Art. 52quater FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 52quinquies
Art. 52quinquies VLAAMS GEWEST
Art. 52quinquies FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 53
Art. 53 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 53 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 53 VLAAMS GEWEST
Art. 53bis, 54
Art. 54 VLAAMS GEWEST
Art. 54bis, 55-56
Art. 56 VLAAMS GEWEST
Art. 56bis, 57, 57bis
Art. 57bis FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 57bis VLAAMS GEWEST
Art. 57bis DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 58
Art. 58 VLAAMS GEWEST
Art. 59
Art. 59 VLAAMS GEWEST
Art. 59 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 60
Art. 60 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 60 VLAAMS GEWEST
Art. 60 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 61
Art. 61 VLAAMS GEWEST
Art. 61bis, 62, 62bis
Art. 62bis VLAAMS GEWEST
Art. 63
Art. 63 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 63 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 63 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 63 VLAAMS GEWEST
Art. 63bis, 63ter
Art. 63ter VLAAMS GEWEST
Art. 63quater
Art. 63quater VLAAMS GEWEST
Art. 63quinquies
TITEL III. - Algemene bepalingen.
Art. 64
Art. 64 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 64 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 64 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 64 VLAAMS GEWEST
Art. 65-66
Art. 66 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 66 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 66 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 66 VLAAMS GEWEST
Art. 67
Art. 67 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 67 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 67 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 67 VLAAMS GEWEST
Art. 68
Art. 68 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 68 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 68 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 68 VLAAMS GEWEST
Art. 69
Art. 69 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.
Art. 69 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 69 VLAAMS GEWEST
Art. 69 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 70
Art. 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 70 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 70 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 70 VLAAMS GEWEST
Art. 71
Art. 71 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 71 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 71 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 71 VLAAMS GEWEST
Art. 72
Art. 72 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 72 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 72 VLAAMS GEWEST
Art. 72 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 73-74
Art. 74 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 74 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 74 VLAAMS GEWEST
Art. 74 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 75-76
Art. 76 VLAAMS GEWEST
Art. 77-78
Art. 78 VLAAMS GEWEST
Art. 78 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 79
Art. 79 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 79 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 79 VLAAMS GEWEST
Art. 79 FRANSE GEMEENSCHAP
TITEL IV. - Strafbepalingen.
Art. 80-85
Art. 85 VLAAMS GEWEST
Art. 85 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 86-89
Art. 89 FRANSE GEMEENSCHAP
TITEL V. - Opheffings-, wijzigings- en overgangsbepalingen.
Art. 90-98
Art. 98 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 98 VLAAMS GEWEST
Art. 99-100, 100bis

Tekst Inhoudstafel Begin
Voorafgaande titel: Beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen <W 2006-06-13/40, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De volgende beginselen zijn erkend en van toepassing op de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen :
  1° de voorkoming van delinquentie is van wezenlijk belang om de maatschappij op lange termijn te beschermen. Zulks vereist dat de bevoegde autoriteiten de onderliggende oorzaken van de jeugddelinquentie aanpakken en een multidisciplinair actieplan uitwerken;
  2° elke rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen gebeurt, voor- zover zulks mogelijk is, door actoren, ambtenaren en magistraten met een specifieke en permanente opleiding inzake jeugdrecht;
  3° de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen streeft doelstellingen na inzake opvoeding, verantwoordelijkheidszin, resocialisatie en bescherming van de maatschappij;
  4° de minderjarigen mogen geenszins worden gelijkgesteld met meerderjarigen wat de mate van verantwoordelijkheid en de gevolgen van hun daden betreft. De minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, moeten evenwel bewust worden gemaakt van de gevolgen van hun daden;
  5° de minderjarigen genieten in het kader van deze wet van persoonlijke rechten en vrijheden, waaronder die omschreven in de Grondwet en in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid het recht om te worden gehoord tijdens het proces dat leidt tot beslissingen die hen aangaan en het recht daaraan deel te nemen. Deze rechten en vrijheden moeten gepaard gaan met bijzondere waarborgen :
  a) telkens als de wet afbreuk kan doen aan bepaalde rechten en vrijheden van de jongeren, hebben die jongeren het recht te worden geïnformeerd over de inhoud van deze rechten en vrijheden;
  b) de vader en moeder nemen het onderhoud en de opvoeding van en het toezicht op hun kinderen op zich. Bijgevolg kunnen de jongeren enkel volledig of gedeeltelijk aan het ouderlijk gezag worden onttrokken in de gevallen waarin maatregelen houdende handhaving van dit gezag als een contra-indicatie kunnen worden beschouwd;
  c) de situatie van de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, vereist toezicht, opvoeding, tucht en begeleiding. Hun toestand van afhankelijkheid, hun ontwikkelings- en maturiteitsgraad scheppen echter bijzondere noden die luisterbereidheid, raad en bijstand vereisen;
  d) elk optreden dat een opvoedende maatregel inhoudt, heeft tot doel de jongere aan te moedigen zich de maatschappelijke normen eigen te maken;
  e) bij de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, wordt, wanneer zulks mogelijk is, een beroep gedaan op de in de wet bepaalde vervangingsmaatregelen voor de gerechtelijke procedures, waarbij evenwel rekening wordt gehouden met de bescherming van de maatschappij;
  f) in het kader van de wet mogen aan het recht op vrijheid van de jongeren slechts minimale belemmeringen worden opgelegd die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de maatschappij, rekening houdend met de noden van de jongeren, de belangen van hun familie en het recht van de slachtoffers.

  Voorafgaande titel :VLAAMS_GEWEST.
  Beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen <W 2006-06-13/40, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De volgende beginselen zijn erkend en van toepassing op de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen :
  1° [1 ...]1
  2° elke rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen gebeurt, voor- zover zulks mogelijk is, door actoren, ambtenaren en magistraten met een specifieke en permanente opleiding inzake jeugdrecht;
  3° [1 ...]1
  4° [1 ...]1
  5° de minderjarigen genieten in het kader van deze wet van persoonlijke rechten en vrijheden, waaronder die omschreven in de Grondwet en in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid het recht om te worden gehoord tijdens het proces dat leidt tot beslissingen die hen aangaan en het recht daaraan deel te nemen. Deze rechten en vrijheden moeten gepaard gaan met bijzondere waarborgen :
  a) [1 ...]1
  b) de vader en moeder nemen het onderhoud en de opvoeding van en het toezicht op hun kinderen op zich. Bijgevolg kunnen de jongeren enkel volledig of gedeeltelijk aan het ouderlijk gezag worden onttrokken in de gevallen waarin maatregelen houdende handhaving van dit gezag als een contra-indicatie kunnen worden beschouwd;
  c) [1 ...]1
  d) [1 ...]1
  e) [1 ...]1
  f) [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 45, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  TITEL I. - Sociale bescherming.

  Artikel 1.In de hoofdplaats van ieder gerechtelijk arrondissement wordt een jeugdbeschermingscomité opgericht.
  Wanneer het belang van de jeugd het vergt, kan de Koning in eenzelfde gerechtelijk arrondissement twee of meer jeugdbeschermingscomités oprichten, daarbij rekening houdende met het bevolkingscijfer alsmede met de regionale behoeften of de noodwendigheden op taalgebied.

  Art. 1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 1_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 1_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32, 1°>

  Art. 2.Het jeugdbeschermingscomité heeft tot doel op te treden wanneer de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van een minderjarige gevaar loopt wegens het milieu waarin hij leeft of wegens zijn bezigheden of wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed door het gedrag van degenen die hem onder hun bewaring hebben gevaar opleveren.
  In dit geval kan het in het belang van de minderjarige een preventieve sociale actie doen voeren, voor zover zijn hulp is gevraagd of aanvaard door de personen die over de minderjarige de ouderlijke macht uitoefenen of hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
  Het jeugdbeschermingscomité heeft bovendien taak :
  1° aan de bevoegde overheden zijn medewerking te verlenen in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald;
  2° de feiten die op de lichamelijke gezondheid of de zedelijkheid van de jeugd nadelig kunnen inwerken, ter kennis van de bevoegde overheden te brengen;
  3° in plaatselijk of gewestelijk verband alle initiatieven voor een betere bescherming van de jeugd te bevorderen, te oriënteren en te coördineren.

  Art. 2_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 2_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995

  Art. 2_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 2_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32, 1°>

  Art. 3.Het jeugdbeschermingscomité bestaat uit twaalf tot vierentwintig leden, door de Minister van Justitie voor een hernieuwbare termijn van (vijf jaar) benoemd uit vertegenwoordigers van diensten, instellingen of organisaties die zich actief met de jeugd, de jeugdbescherming en het gezin bezighouden. <W 09-05-1972, art. 1>
  Een derde van die leden worden benoemd op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de nationale opvoeding behoort; een derde, op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid en het gezin behoren.
  Onder de wegens hun bevoegdheid of verdiensten inzake jeugdbescherming bekende personen kunnen er ten hoogste drie door het comité zelf met een twee derde meerderheid voor een duur van (vijf jaar) gecoöpteerd worden. <W 09-05-1972, art. 1>
  De Minister van Justitie benoemt uit de leden van het comité een voorzitter en twee ondervoorzitters.
  De Koning regelt de werkwijze van het comité en stelt de vergoedingen van de leden vast. In het comité kan Hij afdelingen oprichten, waarvan Hij de samenstelling bepaalt met inachtneming van het bovenstaande.

  Art. 3_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 3_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995

  Art. 3_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 3_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 4.Er wordt een nationale raad voor jeugdbescherming opgericht.
  Deze raad bestaat uit eenentwintig tot vierentwintig leden, door de Minister van Justitie voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar benoemd volgens de regels die gelden voor het samenstellen van de jeugdbeschermingscomités.
  De Minister van Justitie benoemt uit de leden van de raad een voorzitter en twee ondervoorzitters.
  De Minister van Justitie en de Ministers tot wier respectieve bevoegdheid de nationale opvoeding en de volksgezondheid en het gezin behoren, worden elk in de raad vertegenwoordigd door een bijzitter of diens plaatsvervanger, die raadgevende stem heeft.
  De directeur-generaal van de dienst voor jeugdbescherming neemt het ambt van secretaris-generaal van de raad waar.
  De nationale raad voor jeugdbescherming heeft tot taak :
  1° de actie van de jeugdbeschermingscomités aan te moedigen, de Minister van Justitie ter zake van advies te dienen en voorstellen te doen;
  2° de Ministers die recht van voordracht hebben voor de samenstelling van de raad, van advies te dienen omtrent elke kwestie betreffende de sociale bescherming van de jeugd, en wel op verzoek van de genoemde Ministers of uit eigen beweging;
  3° jaarlijks verslag uit te brengen over de ontwikkeling en de behoeften van de sociale bescherming van de jeugd.
  De Koning regelt de werkwijze van de raad en van het vast bureau dat in de raad wordt opgericht. Hij stelt de aan hun leden toe te kennen vergoedingen vast.

  Art. 4_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 4_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995

  Art. 4_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 4_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 5.De Minister van Justitie organiseert en stelt ter beschikking van de jeugdbeschermingscomités :
  1° een administratief secretariaat, belast met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het comité;
  2° een afdeling van de sociale dienst bedoeld in artikel 64.
  De Minister van Justitie stelt bovendien, in ieder gerechtelijk arrondissement of in iedere provincie, ter beschikking van de comités :
  1° een medisch-psychologisch centrum;
  2° een centrum voor eerste onthaal voor het onderbrengen van minderjarigen.
  Hij kan daartoe met openbare of private instellingen, alsmede met particulieren, overeenkomsten aangaan.
  Mocht hij geen overeenkomsten hebben kunnen aangaan die het mogelijk maken in de bestaande centra de onontbeerlijke onderzoeken te verzekeren, dan neemt de Minister van Justitie de maatregelen om de nodige raadplegingen te organiseren.

  Art. 5_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 5_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995

  Art. 5_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 5_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 6.De werkingskosten van de nationale raad voor jeugdbescherming en van de jeugdbeschermingscomités komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie.
  Dit is eveneens het geval met de uitgaven die voortvloeien uit de maatregelen van de comités en die niet door een openbare of private instelling worden gedekt.
  De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de comités die uitgaven mogen doen.
  De bijdrage van de minderjarigen en van de onderhoudsplichtige personen wordt door de comités vastgesteld onverminderd het recht van de betrokkenen zich bij verzoekschrift tot de jeugdrechtbank te wenden.

  Art. 6_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 6_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995

  Art. 6_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 6_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32, dit laatste artikel is bij arrest van het Arbitragehof dd. 30/06/1988 vernietigd in de mate waarin het art. 6, lid 4 opheft >
  (NOTA : Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt, in art. 6, het woord " comités " vervangen door de woorden " bureaus voor bijzondere jeugdbijstand " <DVR 1990-03-28/34, art. 23, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>)
  (NOTA : In artikel 6 wordt het vierde lid opgeheven <DVR 2008-03-07/38, art. 68; Inwerkingtreding : 02-03-2009>

  TITEL II. - Gerechtelijke bescherming.

  HOOFDSTUK I. - Jeugdrechtbanken en jeugdkamers van de hoven van beroep.

  Art. 7.[1 De jeugdrechtbank kan uitspraak doen over alle maatregelen inzake het ouderlijk gezag bedoeld in boek I, titel IX van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze samenhangen met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-03-19/08, art. 20, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

  Art. 7/1. [1 De door de familierechtbank uitgesproken maatregelen inzake ouderlijk gezag worden geschorst voor zover deze onverenigbaar zijn met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen, tot de beëindiging van de jeugdbeschermingsmaatregel of tot de jeugdrechtbank hier anders over beslist.
   Na de beëindiging van de jeugdbeschermingsmaatregel blijven de overeenkomstig artikel 7 bevolen maatregelen van toepassing, of treden, in voorkomend geval, de geschorste maatregelen opnieuw in werking, tot op het ogenblik dat de partijen hieromtrent anders overeenkomen, of de familierechtbank hierover beslist.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 21, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

  Art. 8.[1 Met betrekking tot zaken binnen het kader van deze wet doet de jeugdrechtbank, op straffe van nietigheid, eerst uitspraak na het advies of de vordering van het openbaar ministerie te hebben gehoord.]1
  [2 Niettemin, als de zaak uitsluitend betrekking heeft op de omvang van de burgerlijke belangen, is het advies van het openbaar ministerie niet vereist.]2
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 240, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2015-10-19/01, art. 88, 030; Inwerkingtreding : 01-11-2015>

  Art. 9. Een of meer door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aangewezen onderzoeksrechters worden speciaal belast met de zaken die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren.

  Art. 10. <Hersteld bij W 2006-06-13/40, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Elke beslissing, ongeacht of het gaat om een voorlopige maatregel of om een maatregel ten gronde, die door de jeugdrechter of de jeugdrechtbank in eerste aanleg of in hoger beroep genomen is, wordt op de dag van de beslissing zelf, door toedoen van de griffier, bij gewone kopie overgezonden aan de advocaat van de minderjarige.

  Art. 10_VLAAMS_GEWEST.
   <Hersteld bij W 2006-06-13/40, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Elke beslissing, ongeacht of het gaat om een [1 maatregel of om een sanctie]1, die door de jeugdrechter of de jeugdrechtbank in eerste aanleg of in hoger beroep genomen is, wordt op de dag van de beslissing zelf, door toedoen van de griffier, bij gewone kopie overgezonden aan de advocaat van de minderjarige.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 46, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2013-07-30/23, art. 241, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  HOOFDSTUK II. - Burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen.

  Art. 12. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 108)

  Art. 13. <Wijzigingsbepaling van BW, art. 148 en 160bis>

  Art. 14. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 236, art. 239, art. 264, art. 267 en art. 268)

  Art. 15. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 280, art. 283 en art. 284)

  Art. 16. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 302)

  Art. 17. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 307 en 311bis)

  Art. 18. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 355, art. 356 en art. 360>

  Art. 19. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 373, art. 374, art. 384 en art. 386)

  Art. 20. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 389 en art. 407)

  Art. 21. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 477, art. 478, art. 479 en art. 485)

  Art. 22. (Wijzigingsbepaling van WBR, art. 883)

  Art. 23. <Wijzigingsbepaling van W 1925-03-10/01, art. 79>

  Art. 24. <Wijzigingsbepaling van WKH, art. 4 en 5>

  Art. 25. <Wijzigingsbepaling van W 1900-03-10/01, art. 34, art. 35 en art. 36>

  Art. 26. (Wijzigingsbepaling van W 1928-06-05/01, art. 102)

  Art. 27. <Wijzigingsbepaling van B 1944-12-28/01, art. 8, B 1945-01-10/01, art. 5 en B 1945-02-07/01, art. 8>

  Art. 28. <Wijzigingsbepaling van W 14-12-1932, art. 5 en art. 18>

  HOOFDSTUK III. - Maatregelen ter bescherming van de minderjarigen.

  Afdeling I. - Maatregelen ten aanzien van de ouders.

  Art. 29.Wanneer kinderen die recht geven op gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen grootgebracht worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen aan de eisen inzake voeding, huisvesting en hygiëne, en wanneer het bedrag van de uitkeringen niet wordt aangewend in het belang van de kinderen, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een persoon aanwijzen die ermede belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezinsuitgaven die hen betreffen.
  Het jeugdbeschermingscomité kan daartoe worden aangewezen.
  Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, betekent de griffier van de jeugdrechtbank ze bij afschrift per ter post aangetekende brief aan de met de vereffening van de uitkeringen belaste instelling, die zich dan alleen geldig kan bevrijden door het verschuldigde bedrag te storten aan de persoon of aan het jeugdbeschermingscomité daartoe aangewezen.

  Art. 29_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  Wanneer kinderen die recht geven op gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen grootgebracht worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen aan de eisen inzake voeding, huisvesting en hygiëne, en wanneer het bedrag van de uitkeringen niet wordt aangewend in het belang van de kinderen, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een persoon aanwijzen die ermede belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezinsuitgaven die hen betreffen.
  (lid 2 opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, betekent de griffier van de jeugdrechtbank ze bij afschrift per ter post aangetekende brief aan de met de vereffening van de uitkeringen belaste instelling, die zich dan alleen geldig kan bevrijden door het verschuldigde bedrag te storten aan de persoon (...) daartoe aangewezen. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>


  Art. 29_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  Wanneer kinderen die recht geven op gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen grootgebracht worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen aan de eisen inzake voeding, huisvesting en hygiëne, en wanneer het bedrag van de uitkeringen niet wordt aangewend in het belang van de kinderen, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een persoon aanwijzen die ermede belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezinsuitgaven die hen betreffen.
  (Dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand) kan daartoe worden aangewezen. <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, betekent de griffier van de jeugdrechtbank ze bij afschrift per ter post aangetekende brief aan de met de vereffening van de uitkeringen belaste instelling, die zich dan alleen geldig kan bevrijden door het verschuldigde bedrag te storten aan de persoon of aan (dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand) daartoe aangewezen. <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>


  Art. 29_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  Wanneer kinderen die recht geven op gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen grootgebracht worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen aan de eisen inzake voeding, huisvesting en hygiëne, en wanneer het bedrag van de uitkeringen niet wordt aangewend in het belang van de kinderen, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een persoon aanwijzen die ermede belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezinsuitgaven die hen betreffen.
  (Lid 2 opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 1°, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>
  Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, betekent de griffier van de jeugdrechtbank ze bij afschrift per ter post aangetekende brief aan de met de vereffening van de uitkeringen belaste instelling, die zich dan alleen geldig kan bevrijden door het verschuldigde bedrag te storten aan de persoon (...) daartoe aangewezen. <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 2°, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>


  Art. 29_VLAAMS_GEWEST.
  Wanneer kinderen die recht geven op gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen grootgebracht worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen aan de eisen inzake voeding, huisvesting en hygiëne, en wanneer het bedrag van de uitkeringen niet wordt aangewend in het belang van de kinderen, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een persoon aanwijzen die ermede belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezinsuitgaven die hen betreffen.
  (de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank) kan daartoe worden aangewezen. <DVR 1985-06-27/35, art. 33, 1°>
  Wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, betekent de griffier van de jeugdrechtbank ze bij afschrift per ter post aangetekende brief aan de met de vereffening van de uitkeringen belaste instelling, die zich dan alleen geldig kan bevrijden door het verschuldigde bedrag te storten aan de persoon of aan (de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank) daartoe aangewezen. <DVR 1985-06-27/35, art. 33, 1°>


  Art. 29bis. <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 5; Inwerkingtreding : 02-04-2007> (Wanneer de jeugdrechtbank een als misdrijf omschreven feit waarvoor een minderjarige vervolgd werd, bewezen verklaart, kan ze, op vordering van het openbaar ministerie of ambtshalve, het volgen van een ouderstage bevelen aan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over deze minderjarige, indien ze zich duidelijk onverschillig opstellen tegenover het delinquent gedrag van deze laatste, en deze onverschilligheid bijdraagt tot de problemen van de minderjarige.) Dit kan enkel als aanvullende maatregel bij een maatregel die ten overstaan van de minderjarige opgelegd wordt door de jeugdrechter wanneer het volgen van zulke ouderstage de delinquente minderjarige zelf ten goede kan komen.

  Art. 29bis_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 47, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 29bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 30. Wanneer de gezondheid, de veiligheid, de zedelijkheid van een minderjarige gevaar lopen, of wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed, gevaar opleveren, kan de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie, een maatregel voor opvoedingsbijstand bevelen ten aanzien van degenen die hem onder hun bewaring hebben. <W 2006-12-27/33, art. 87, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 30_BRUSSELS.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 30_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 30_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 3, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>

  Art. 30_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 31.De opvoedingsbijstand verzekert aan de personen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, de hulp van het jeugdbeschermingscomité of van een afgevaardigde bij de jeugdbescherming.
  Die maatregel kan, daarenboven, naar gelang van de omstandigheden, voor dezelfde personen een of meer van de volgende verplichtingen inhouden :
  1° de minderjarige onderwerpen aan het toezicht van het jeugdbeschermingscomité of van een afgevaardigde bij de jeugdbescherming;
  2° hem onderwerpen aan de pedagogische of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige voorlichting of geestelijke hygiëne;
  3° hem geregeld een school voor gewoon of bijzonder onderwijs doen bezoeken;
  4° uitzonderlijk, hem plaatsen bij een betrouwbaar persoon of in een geschikte inrichting met het oog op zijn huisvesting, behandeling, opvoeding, onderrichting of beroepsopleiding.
  Het jeugdbeschermingscomité of de afgevaardigde bij de jeugdbescherming belast met de opvoedingsbijstand, waakt voor de vervulling van deze verplichtingen onder het toezicht van de jeugdrechtbank.
  Tot opvoedingsbijstand kan worden besloten afgezien van enigerlei rechtspleging ten opzichte van de minderjarige.

  Art. 31_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 31_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 31_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 3, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>

  Art. 31_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 32. Van (het ouderlijk gezag) ten aanzien van alle kinderen, of van één of meer onder hen, kan geheel of ten dele worden ontzet : <W 31-03-1987, art. 105>
  1° de vader of de moeder die is veroordeeld tot een criminele of correctionele straf wegens enig feit gepleegd op de persoon of met behulp van een van de kinderen of afstammelingen;
  2° de vader of de moeder die, door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengt.
  Hetzelfde geldt voor de vader of de moeder die huwt met een persoon die van (het ouderlijk gezag) is ontzet. <W 31-03-1987, art. 105>
  De ontzetting wordt uitgesproken door de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie.

  Art. 33. Volledige ontzetting slaat op alle rechten die uit (het ouderlijk gezag) voortvloeien. <W 31-03-1987, art. 105>
  (Ze slaat evenwel enkel op het recht om toe te stemmen in de adoptie van het kind wanneer het vonnis dit uitdrukkelijk bepaalt.) <W 2003-04-24/32, art. 8, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  Voor degene die erdoor getroffen wordt, betekent ze ten aanzien van het betrokken kind en van diens afstammelingen :
  1° uitsluiting van het recht van bewaring en opvoeding;
  2° onbekwaamheid om ze te vertegenwoordigen, tot hun handelingen toestemming te verlenen en hun goederen te beheren;
  3° uitsluiting van het recht van genot bedoeld in artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek;
  4° uitsluiting van het recht om levensonderhoud te vorderen;
  5° uitsluiting van het recht om hun nalatenschap geheel of ten dele te verkrijgen overeenkomstig artikel 746 van het Burgerlijk Wetboek.
  (Volledige ontzetting brengt bovendien algemene onbekwaamheid mede om voogd, pleegvoogd, toeziend voogd of curator te zijn.) <W 2001-04-29/39, art. 74, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  Gedeeltelijke ontzetting slaat op de rechten die de rechtbank bepaalt.

  Art. 34.Wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van (het ouderlijk gezag) uitspreekt, wijst de jeugdrechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de in artikel 33, 1° en 2°, vermelde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, zal uitoefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe aan het jeugdbeschermingscomité, dat iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vordering van het openbaar ministerie. <W 31-03-1987, art. 105>
  De vader en de moeder worden vooraf gehoord of opgeroepen.
  Werd slechts een der ouders ontzet, dan wijst de jeugdrechtbank, om hem te vervangen, de niet ontzette ouder aan, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige.

  Art. 34_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  Wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van (het ouderlijk gezag) uitspreekt, wijst de jeugdrechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de in artikel 33, 1° en 2°, vermelde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, zal uitoefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe (aan de betrokken instanties), dat iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vordering van het openbaar ministerie. <W 31-03-1987, art. 105> <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  De vader en de moeder worden vooraf gehoord of opgeroepen.
  Werd slechts een der ouders ontzet, dan wijst de jeugdrechtbank, om hem te vervangen, de niet ontzette ouder aan, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige.


  Art. 34_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  Wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van (het ouderlijk gezag) uitspreekt, wijst de jeugdrechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de in artikel 33, 1° en 2°, vermelde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, zal uitoefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe aan (dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand), dat iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vordering van het openbaar ministerie. <W 31-03-1987, art. 105> <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  De vader en de moeder worden vooraf gehoord of opgeroepen.
  Werd slechts een der ouders ontzet, dan wijst de jeugdrechtbank, om hem te vervangen, de niet ontzette ouder aan, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige.


  Art. 34_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  Wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van (het ouderlijk gezag) uitspreekt, wijst de jeugdrechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de in artikel 33, 1° en 2°, vermelde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, zal uitoefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe (aan de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd), dat iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vordering van het openbaar ministerie. <W 31-03-1987, art. 105> <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 4, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>
  De vader en de moeder worden vooraf gehoord of opgeroepen.
  Werd slechts een der ouders ontzet, dan wijst de jeugdrechtbank, om hem te vervangen, de niet ontzette ouder aan, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige.


  Art. 34_VLAAMS_GEWEST.
  Wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van (het ouderlijk gezag) uitspreekt, wijst de jeugdrechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de in artikel 33, 1° en 2°, vermelde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, zal uitoefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe aan (de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank), dat iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vordering van het openbaar ministerie. <W 31-03-1987, art. 105> <DVR 1985-06-27/35, art. 33>
  De vader en de moeder worden vooraf gehoord of opgeroepen.
  Werd slechts een der ouders ontzet, dan wijst de jeugdrechtbank, om hem te vervangen, de niet ontzette ouder aan, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige.


  Art. 35. Onverminderd de regels bepaald in het Burgerlijk Wetboek inzake toestemming tot het huwelijk (tot de adoptie en tot (de volle adoptie)), oefent de persoon die ingevolge artikel 34 is aangewezen, de rechten uit die hem werden verleend, eventueel met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek. Hij waakt ervoor dat de inkomsten van de minderjarige aan diens onderhoud en opvoeding worden besteed. <W 21-03-1969, art. 5.A.1> <W 2001-04-29/39, art. 75, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  In alle gevallen gelden voor het beheer van de goederen van de minderjarige de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende (de werking van de voogdij en de voogdijrekeningen). <W 2001-04-29/39, art. 75, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  De niet ontzette ouder heeft slechts het recht op wettelijk genot van de goederen van de minderjarige, indien hij is bekleed met de machten bedoeld in artikel 34.

  Afdeling II. - Maatregelen ten aanzien van de minderjarigen.

  Art. 36.De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° van de klachten ingediend door de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, of in rechte of in feite een minderjarige beneden de leeftijd van achttien jaar onder hun bewaring hebben, die door zijn wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen tot ontevredenheid geeft;
  2° van de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt hetzij wegens het milieu waarin zij leven hetzij wegens hun bezigheden, of wanneer de omstandigheden waarin zij worden opgevoed, gevaar opleveren door het gedrag van degenen die hen onder hun bewaring hebben;
  3° van de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen beneden de volle leeftijd van achttien jaar die bedelend of zwervend worden aangetroffen of van bedelarij of landloperij een gewoonte maken;
  4° (van de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar.) <W 1992-12-24/30, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 10-01-1993>
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten;) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  ----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 36_WAALS_GEWEST.
   De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° van de klachten ingediend door de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, of in rechte of in feite een minderjarige beneden de leeftijd van achttien jaar onder hun bewaring hebben, die door zijn wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen tot ontevredenheid geeft;
  2° van de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt hetzij wegens het milieu waarin zij leven hetzij wegens hun bezigheden, of wanneer de omstandigheden waarin zij worden opgevoed, gevaar opleveren door het gedrag van degenen die hen onder hun bewaring hebben;
  3° van de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen beneden de volle leeftijd van achttien jaar die bedelend of zwervend worden aangetroffen of van bedelarij of landloperij een gewoonte maken;
  4° (van de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar.) <W 1992-12-24/30, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 10-01-1993>
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten;) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  [3 7° de beroepen ingesteld krachtens artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid.]3
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  
----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (3)<DWG 2019-04-04/76, art. 54, 040; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

  Art. 36_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° (...) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  2° (...) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  3° (...) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  4° (van de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar.) <W 1992-12-24/30, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 10-01-1993>
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

  ----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 36_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° (...) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  2° (...) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  3° (...) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  4° (van de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar.) <W 1992-12-24/30, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 10-01-1993>
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

  ----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 36_VLAAMS_GEWEST.
  De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° (...) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
  2° (...) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
  3° (...) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
  4° [3 ...]3
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten;) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

  ----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (3)<DVR 2019-02-15/20, art. 48, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 36_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  De jeugdrechtbank neemt kennis :
  1° (...) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>
  2° (...) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>
  3° (...) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>
  4° [3 ...]3
  5° [1 van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  (6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.) <W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004>
  [2 7° van het beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie der spoorwegen, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  (tweede lid opgeheven) <W 2003-04-10/60, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  
----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (3)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 36bis. <Ingevoegd door W 09-05-1972, art. 2> In afwijking van artikel 36, 4°, en behoudens samenhang met vervolgingen wegens andere misdrijven dan die hieronder bepaald, nemen de gerechten, bevoegd op grond van het gemene recht, kennis van de vorderingen van het openbaar ministerie jegens (personen ouder dan zestien jaar en beneden en beneden achttien jaar), op het ogenblik van de feiten, vervolgd wegens overtreding van : <W 1994-02-02/33, art. 1, a), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  1° de bepalingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer;
  2° de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek voor zover er samenhang is met een overtreding van de onder 1° bedoelde wetten en verordeningen;
  3° (de wet van 21 november 1989) betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. <W 1994-02-02/33, art. 1, b), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  (...). (Indien uit de debatten voor die gerechten) blijkt dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding geschikter is, kunnen die gerechten de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen met het oog op de vorderingen voor de jeugdrechtbank als daartoe grond bestaat. <W 1994-02-02/33, art. 1, c) en d), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  De wet betreffende de voorlopige hechtenis is niet toepasselijk op de in dit artikel (bedoelde personen), tenzij bij vluchtmisdrijf. <W 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 36bis_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  De wet betreffende de voorlopige hechtenis is niet toepasselijk op de in [1 ...]1 artikel [1 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1 (bedoelde personen), tenzij bij vluchtmisdrijf. <W 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 49, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 36bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   [1 ...]1
  De wet betreffende de voorlopige hechtenis is niet toepasselijk op de in dit artikel (bedoelde personen), tenzij bij vluchtmisdrijf. <W 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  ----------
  (1)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37.<W 1994-02-02/33, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. De jeugdrechtbank kan de voor haar gebrachte personen maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding opleggen.
  (Om de beslissing bedoeld in het eerste lid te nemen, houdt de jeugdrechtbank rekening met de volgende factoren :
  1° de persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de betrokkene;
  2° zijn leefomgeving;
  3° de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;
  4° de vroegere maatregelen die ten aanzien van de betrokkene werden genomen, en diens gedrag gedurende de uitvoering ervan;
  5° de veiligheid van de betrokkene;
  6° de openbare veiligheid.
  Er wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin de behandelingswijzen, de opvoedingsprogramma's of enige andere middelen daartoe beschikbaar zijn, alsmede met het voordeel dat de betrokkene daaruit zou kunnen putten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 2. (Zij kan, in voorkomend geval, op cumulatieve wijze :
  1° de betrokkenen berispen en, met uitzondering van degenen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, hen laten bij of teruggeven aan de personen bij wie zij gehuisvest zijn, en dezen, in voorkomend geval, ertoe aanmanen in het vervolg beter toezicht op hen te houden en hen beter op te voeden;
  2° hen onder het toezicht plaatsen van de bevoegde sociale dienst;
  3° hen onder een intensieve educatieve begeleiding en onder de geïndividualiseerde omkadering plaatsen van een referentieopvoeder die afhangt van de door de gemeenschappen aangewezen dienst, of van een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  4° hen opleggen een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut te leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, die georganiseerd wordt via een door de gemeenschappen aangewezen dienst of door een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  5° hen opleggen een ambulante behandeling te volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving; de jeugdrechter kan erin toestemmen dat de minderjarige een behandeling start of voortzet bij een geneesheer-psychiater, een psycholoog of een therapeut die hem wordt voorgesteld door de persoon die bij hem wordt voorgeleid of door diens wettelijke vertegenwoordigers;
  6° hen toevertrouwen aan een rechtspersoon die voorstelt de verwezenlijking van een positieve prestatie te begeleiden, die bestaat in hetzij een opleiding, hetzij de deelname aan een georganiseerde activiteit;
  7° hen toevertrouwen aan een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen betrouwbaar persoon of plaatsen in een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen geschikte inrichting, met het oog op hun huisvesting, behandeling, opvoeding, onderricht of beroepsopleiding;
  8° hen toevertrouwen aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, met inachtneming van de plaatsingscriteria bedoeld in § 2quater. Ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 36, 4°, en onverminderd het bepaalde in artikel 60 wordt in de beslissing vastgesteld wat de duur van de maatregel is, alsmede of het om opname in een gesloten opvoedingsafdeling gaat, zoals georganiseerd door de overheden die daartoe bevoegd zijn op grond van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet, en van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988. De rechter of de bevoegde sociale dienst bezoekt de persoon die is toevertrouwd aan een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming indien de plaatsing vijftien dagen overschrijdt. (In geval van plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling, geldt de procedure vermeld in artikel 52quater, derde tot en met zesde lid, negende en tiende lid, inzake het verlaten van de instelling;) <W 2006-12-27/33, art. 92, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  9° hen plaatsen in een ziekenhuisdienst;
  10° overgaan tot residentiële plaatsing in een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving, of enige andere vorm van verslaving, ingeval uit een omstandig medisch verslag, dat minder dan een maand oud is, blijkt dat de fysieke of psychische integriteit van de betrokkene niet op een andere wijze kan worden beschermd;
  11° overgaan tot residentiële plaatsing van de betrokkene in hetzij een open afdeling, hetzij een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst, ingeval uit een door een jeugdpsychiater, volgens de door de Koning bepaalde minimumnormen opgesteld onafhankelijk verslag dat minder dan een maand oud is, blijkt dat hij lijdt aan een geestesstoornis waardoor zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen tot het beheersen van zijn handelingen ernstig is aangetast. Plaatsing in een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst is enkel mogelijk met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, overeenkomstig artikel 43.
  Alleen de in het eerste lid, 1°, 2° en 3° bedoelde maatregelen kunnen worden bevolen ten opzichte van personen van minder dan twaalf jaar (verwezen uit hoofde van een als misdrijf omschreven feit). Bij gebrek aan passende maatregelen, verwijst de rechtbank de zaak door naar het parket die haar op zijn beurt kan doorverwijzen naar de bevoegde diensten van de gemeenschappen. <W 2006-12-27/33, art. 88, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur. Alvorens een in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregel wordt opgelegd, dient de haalbaarheid van een door de betrokkene voorgesteld project, omschreven in § 2ter, te worden overwogen. De in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregelen verdienen de voorkeur boven een plaatsingsmaatregel. Tot slot verdient plaatsing in een open afdeling de voorkeur boven plaatsing in een gesloten afdeling;
  Indien de rechtbank een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een open of gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de maximumduur ervan, die enkel kan worden verlengd om uitzonderlijke redenen die verband houden met het aanhoudend wangedrag van de betrokkene en met zijn voor hemzelf of voor anderen gevaarlijke gedrag.
  De rechtbank kan de uitvoering van de plaatsingsmaatregel uitstellen voor een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van het vonnis, op voorwaarde dat de betrokkene zich verbindt tot het uitvoeren van een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut van ten hoogste 150 uur.
  Indien de rechtbank echter met toepassing van § 2quater, eerste lid, 4°, of tweede lid, 5°, een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de duur ervan die maximum zes maanden bedraagt en niet kan worden verlengd.
  Indien de rechtbank een andere maatregel oplegt, bepaalt zij de maximale duur ervan, met uitzondering van de maatregelen genoemd in het eerste lid, 1°.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 2°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° en 11° van de wet, aan artikel 37, § 2, tweede lid, van de wet en aan de eerste zin van artikel 37, § 2, derde lid, van de wet, luidende : " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2011>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 2° - zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (2006-12-27/33) en voorzover het refereert aan artikel 37, § 2, tweede lid, en aan artikel 37, § 2, derde lid, eerste zin, luidende " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade - vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 9)
  (§ 2bis. Ten aanzien van personen ouder dan 12 jaar kan de rechtbank het behoud van de voor haar gebrachte personen in hun leefomgeving afhankelijk maken van een of meer van de volgende voorwaarden waarvan zij de controle op de naleving kan toevertrouwen aan de bevoegde sociale dienst :
  1° geregeld een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs bezoeken;
  2° een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, onder toezicht van een door de gemeenschappen aangewezen dienst, of een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  3° betaalde arbeid verrichten, gedurende ten hoogste 150 uur, met het oog op de vergoeding van het slachtoffer indien de betrokkene tenminste zestien jaar oud is;
  4° de pedagogische of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige voorlichting of geestelijke gezondheidszorg in acht nemen;
  5° deelnemen aan een of meer opleidingsmodules of modules ter bewustwording van de gevolgen van de gestelde handelingen, alsook van de invloed daarvan op de eventuele slachtoffers;
  6° deelnemen aan een of meer begeleide sportieve, sociale of culturele activiteiten;
  7° niet omgaan met bepaalde personen of niet komen op bepaalde plaatsen die een band hebben met het als misdrijf omschreven feit dat werd begaan;
  8° een of meer bepaalde bezigheden niet uitoefenen, gelet op de specifieke omstandigheden;
  9° het naleven van een huisarrest;
  10° andere voorwaarden of specifieke verbodsmaatregelen die de rechtbank bepaalt, in acht nemen.
  De rechter of de rechtbank kan de controle op de uitvoering van de voorwaarden bedoeld in het eerste lid onder 7° en 9°, toevertrouwen aan een politiedienst. Wanneer hij daartoe overgaat, informeert de rechter de bevoegde sociale dienst regelmatig over de resultaten van die controle.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2ter. De personen bedoeld in artikel 36, 4°, kunnen aan de rechtbank een geschreven project voorleggen, inzonderheid betreffende een of meer van de volgende verbintenissen :
  1° schriftelijke of mondelinge verontschuldigingen aanbieden;
  2° de veroorzaakte schade zelf herstellen in natura, indien deze beperkt is;
  3° deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies;
  4° deelnemen aan een programma gericht op herintegratie in het schoolleven;
  5° deelnemen aan welbepaalde activiteiten in het kader van een leer- en opleidingsproject, van ten hoogste 45 uur;
  6° een ambulante behandeling volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een dienst deskundig op het gebied van alcohol- of drugsverslaving;
  7° zich aanmelden bij de diensten voor jeugdhulpverlening, ingericht door de bevoegde gemeenschapsdiensten.
  Dit project wordt ingediend uiterlijk op de dag van de terechtzitting. De rechtbank beoordeelt de opportuniteit van het haar voorgelegde project en belast, indien zij het goedkeurt, de bevoegde sociale dienst met het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan.
  Binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van het project richt de bevoegde sociale dienst een bondig verslag over de inachtneming van de verbintenissen van de jongere tot de rechtbank. Ingeval dit project niet ten uitvoer is gelegd, of de tenuitvoerlegging niet op toereikende wijze is geschied, kan de rechtbank tijdens een latere terechtzitting een andere maatregel opleggen.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 4°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 4°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet, luidende : " deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de arikelen 37bis tot 37quinquies ; " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 4° van de wet van 13 juni 2006 (2006-12-27/33) voorzover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet van 8 april 1965 <W 1965-04-08/03>, vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 10)
  (§ 2quater. De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die twaalf jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een open opvoedingsafdeling van een in § 2, eerste lid, 8°, bedoelde openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en ze een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  4° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening zoals bedoeld in artikel 60 en ze geplaatst zijn in een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming op het ogenblik van deze herziening.
  De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die veertien jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten een straf van vijf jaar tot tien jaar opsluiting of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als aanranding van de eerbaarheid met geweld, criminele organisatie met het oogmerk misdaden te plegen, of bedreiging van personen in de zin van artikel 327 van het Strafwetboek omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en die een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat hetzij omschreven wordt als slagen en verwondingen, hetzij, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  4° ze met voorbedachten rade een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd dat een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, hetzij een ongeneeslijke lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, of, in vereniging of in bende en met behulp van gewelddaden, feitelijkheden of bedreigingen, vernielingen hebben aangericht aan bouwwerken of stoommachines, of, met wapens en met geweld, weerspannigheid hebben gepleegd;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel, overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank.
  Onverminderd de in het tweede lid opgesomde voorwaarden, kan de rechtbank een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, ten aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2quinquies. Wanneer de rechtbank een van de in §§ 2, 2bis en 2ter bedoelde maatregelen beveelt, motiveert zij haar beslissing op grond van de in § 1 bedoelde criteria en de specifieke omstandigheden.
  Indien de rechtbank een van de in § 2, eerste lid, 6° tot 11°, bedoelde maatregelen, een combinatie van meerdere van de in § 2 bedoelde maatregelen, een combinatie van één of meer van deze maatregelen met één of meer van de in § 2bis bedoelde voorwaarden of een plaatsingsmaatregel beveelt in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, moet zij haar keuze bijzonder motiveren en daarbij rekening houden met de in § 2, derde lid, bedoelde prioriteiten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 6°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 3. De onder (§ 2, 2° tot 11°,) bedoelde maatregelen worden geschorst wanneer de betrokkene onder de wapens is. Ze nemen een einde wanneer hij de leeftijd van achttien jaar bereikt. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, a, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen kunnen deze maatregelen, (onverminderd het bepaalde in § 2, vierde lid, en in artikel 60), evenwel : <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, b, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  1° op verzoek van de betrokkene (dan wel, indien) de betrokkene blijk geeft van aanhoudend wangedrag of zich gevaarlijk gedraagt, op vordering van het openbaar ministerie, bij vonnis voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, worden verlengd. Het verzoek of de vordering moet binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt, bij de rechtbank worden ingesteld; <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, c, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  2° bij vonnis worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van (drieëntwintig jaar) heeft bereikt, wanneer het gaat om personen die na de leeftijd van (zestien jaar) een (als misdrijf omschreven feit) hebben gepleegd. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, d, 023; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 7°, d)
  (Ten aanzien van de in § 2, eerste lid, 11°, bedoelde personen dient de residentiële plaatsing te lopen tot het einde van de behandeling, zolang dat in het licht van die behandeling vereist is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, g, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  In geval van hoger beroep tegen deze vonnissen, doet de jeugdkamer van het hof van beroep onverwijld uitspraak. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking. De vonnissen en arresten uitgesproken met toepassing van dit artikel zijn niet vatbaar voor verzet.
  § 4. De maatregel van berisping bedoeld in § 2, 1°, is van toepassing op de personen die een als misdrijf gekwalificeerd feit gepleegd hebben vóór de leeftijd van achttien jaar, zelfs indien zij op het tijdstip van het vonnis deze leeftijd overschreden hebben.
  De in het vorige lid bedoelde personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op het ogenblik van het vonnis, worden met minderjarigen gelijkgesteld voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV van deze titel, alsmede van artikel (433bis van het Strafwetboek). <W 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 37_VLAAMS_GEWEST.
   <W 1994-02-02/33, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. [2 ...]2
  § 2. (Zij kan, in voorkomend geval, op cumulatieve wijze :
  1° [2 ...]2
  2° [2 ...]2
  3° [2 ...]2
  4° [2 ...]2
  5° [1 ...]1
  6° [1 ...]1
  7° [2 ...]2
  8° hen toevertrouwen aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, met inachtneming van de plaatsingscriteria bedoeld in § 2quater. Ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 36, 4°, en onverminderd het bepaalde in artikel 60 wordt in de beslissing vastgesteld wat de duur van de maatregel is, alsmede of het om opname in een gesloten opvoedingsafdeling gaat, zoals georganiseerd door de overheden die daartoe bevoegd zijn op grond van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet, en van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988. De rechter of de bevoegde sociale dienst bezoekt de persoon die is toevertrouwd aan een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming indien de plaatsing vijftien dagen overschrijdt. (In geval van plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling, geldt de procedure vermeld in artikel 52quater, derde tot en met zesde lid, negende en tiende lid, inzake het verlaten van de instelling;) <W 2006-12-27/33, art. 92, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  9° [1 ...]1plaatsing in een dien
  10° [1 ...]1
  11° [1 ...]1
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  Indien de rechtbank een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een open of gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de maximumduur ervan [2 ...]2.
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  Indien de rechtbank een andere maatregel oplegt, bepaalt zij de maximale duur ervan, met uitzondering van de maatregelen genoemd in het eerste lid, 1°.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 2°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° en 11° van de wet, aan artikel 37, § 2, tweede lid, van de wet en aan de eerste zin van artikel 37, § 2, derde lid, van de wet, luidende : " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2011>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 2° - zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (2006-12-27/33) en voorzover het refereert aan artikel 37, § 2, tweede lid, en aan artikel 37, § 2, derde lid, eerste zin, luidende " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade - vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 9)
  (§ 2bis. [2 ...]2
  (§ 2ter. [2 ...]2
  (§ 2quater. De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die twaalf jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een open opvoedingsafdeling van een in § 2, eerste lid, 8°, bedoelde openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en ze een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  4° [2 ...]2
  5° [2 ...]2
  De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die veertien jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten een straf van vijf jaar tot tien jaar opsluiting of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als aanranding van de eerbaarheid met geweld, criminele organisatie met het oogmerk misdaden te plegen, of bedreiging van personen in de zin van artikel 327 van het Strafwetboek omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en die een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat hetzij omschreven wordt als slagen en verwondingen, hetzij, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  4° ze met voorbedachten rade een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd dat een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, hetzij een ongeneeslijke lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, of, in vereniging of in bende en met behulp van gewelddaden, feitelijkheden of bedreigingen, vernielingen hebben aangericht aan bouwwerken of stoommachines, of, met wapens en met geweld, weerspannigheid hebben gepleegd;
  5° [2 ...]2
  Onverminderd de in het tweede lid opgesomde voorwaarden, kan de rechtbank een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, ten aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2quinquies. Wanneer de rechtbank een van de in §§ 2, 2bis en 2ter bedoelde maatregelen beveelt, motiveert zij haar beslissing op grond van de in § 1 bedoelde criteria en de specifieke omstandigheden.
  Indien de rechtbank [2 ...]2 een plaatsingsmaatregel beveelt in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, moet zij haar keuze bijzonder motiveren en daarbij rekening houden met de in § 2, derde lid, bedoelde prioriteiten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 6°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 3. [3 De onder paragraaf 2, 8°, bedoelde maatregelen nemen een einde wanneer betrokkene de leeftijd van achttien jaar bereikt.]3
  Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen kunnen deze maatregelen, (onverminderd het bepaalde in § 2, vierde lid, en in artikel 60), evenwel : <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, b, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  1° op verzoek van de betrokkene (dan wel, indien) de betrokkene blijk geeft van aanhoudend wangedrag of zich gevaarlijk gedraagt, op vordering van het openbaar ministerie, bij vonnis voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, worden verlengd. Het verzoek of de vordering moet binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt, bij de rechtbank worden ingesteld; <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, c, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  2° bij vonnis worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van [1 twintig jaar]1 heeft bereikt, wanneer het gaat om personen die na de leeftijd van [1 zeventien jaar]1 een (als misdrijf omschreven feit) hebben gepleegd. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, d, 023; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 7°, d)
  [2 ...]2
  [3 In geval van hoger beroep tegen deze vonnissen, doet de jeugdkamer van het hof van beroep onverwijld uitspraak. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking. De vonnissen en arresten uitgesproken met toepassing van dit artikel zijn niet vatbaar voor verzet.]3
  § 4. [2 ...]2

  ----------
  (1)<DVR 2016-07-15/17, art. 66, 034; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (2)<DVR 2019-02-15/20, art. 50, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (3)<DVR 2019-09-24/03, art. 2, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 37_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   <W 1994-02-02/33, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. De jeugdrechtbank kan de voor haar gebrachte personen maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding opleggen.
  (Om de beslissing bedoeld in het eerste lid te nemen, houdt de jeugdrechtbank rekening met de volgende factoren :
  1° de persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de betrokkene;
  2° zijn leefomgeving;
  3° de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;
  4° de vroegere maatregelen die ten aanzien van de betrokkene werden genomen, en diens gedrag gedurende de uitvoering ervan;
  5° de veiligheid van de betrokkene;
  6° de openbare veiligheid.
  Er wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin de behandelingswijzen, de opvoedingsprogramma's of enige andere middelen daartoe beschikbaar zijn, alsmede met het voordeel dat de betrokkene daaruit zou kunnen putten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 2. (Zij kan, in voorkomend geval, op cumulatieve wijze :
  1° de betrokkenen berispen en, met uitzondering van degenen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, hen laten bij of teruggeven aan de personen bij wie zij gehuisvest zijn, en dezen, in voorkomend geval, ertoe aanmanen in het vervolg beter toezicht op hen te houden en hen beter op te voeden;
  2° hen onder het toezicht plaatsen van de bevoegde sociale dienst;
  3° hen onder een intensieve educatieve begeleiding en onder de geïndividualiseerde omkadering plaatsen van een referentieopvoeder die afhangt van de door de gemeenschappen aangewezen dienst, of van een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  4° hen opleggen een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut te leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, die georganiseerd wordt via een door de gemeenschappen aangewezen dienst of door een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  5° [1 ...]1
  6°[1 ...]1
  7° hen toevertrouwen aan een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen betrouwbaar persoon of plaatsen in een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen geschikte inrichting, met het oog op hun huisvesting, behandeling, opvoeding, onderricht of beroepsopleiding;
  8° hen toevertrouwen aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, met inachtneming van de plaatsingscriteria bedoeld in § 2quater. Ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 36, 4°, en onverminderd het bepaalde in artikel 60 wordt in de beslissing vastgesteld wat de duur van de maatregel is, alsmede of het om opname in een gesloten opvoedingsafdeling gaat, zoals georganiseerd door de overheden die daartoe bevoegd zijn op grond van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet, en van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988. De rechter of de bevoegde sociale dienst bezoekt de persoon die is toevertrouwd aan een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming indien de plaatsing vijftien dagen overschrijdt. (In geval van plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling, geldt de procedure vermeld in artikel 52quater, derde tot en met zesde lid, negende en tiende lid, inzake het verlaten van de instelling;) <W 2006-12-27/33, art. 92, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  9°[1 ...]1
  10° [1 ...]1
  11° [1 ...]1
  Alleen de in het eerste lid, 1°, 2° en 3° bedoelde maatregelen kunnen worden bevolen ten opzichte van personen van minder dan twaalf jaar (verwezen uit hoofde van een als misdrijf omschreven feit). Bij gebrek aan passende maatregelen, verwijst de rechtbank de zaak door naar het parket die haar op zijn beurt kan doorverwijzen naar de bevoegde diensten van de gemeenschappen. <W 2006-12-27/33, art. 88, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur. Alvorens een in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregel wordt opgelegd, dient de haalbaarheid van een door de betrokkene voorgesteld project, omschreven in § 2ter, te worden overwogen. De in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregelen verdienen de voorkeur boven een plaatsingsmaatregel. Tot slot verdient plaatsing in een open afdeling de voorkeur boven plaatsing in een gesloten afdeling;
  Indien de rechtbank een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een open of gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de maximumduur ervan, die enkel kan worden verlengd om uitzonderlijke redenen die verband houden met het aanhoudend wangedrag van de betrokkene en met zijn voor hemzelf of voor anderen gevaarlijke gedrag.
  De rechtbank kan de uitvoering van de plaatsingsmaatregel uitstellen voor een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van het vonnis, op voorwaarde dat de betrokkene zich verbindt tot het uitvoeren van een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut van ten hoogste 150 uur.
  Indien de rechtbank echter met toepassing van § 2quater, eerste lid, 4°, of tweede lid, 5°, een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de duur ervan die maximum zes maanden bedraagt en niet kan worden verlengd.
  Indien de rechtbank een andere maatregel oplegt, bepaalt zij de maximale duur ervan, met uitzondering van de maatregelen genoemd in het eerste lid, 1°.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 2°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° en 11° van de wet, aan artikel 37, § 2, tweede lid, van de wet en aan de eerste zin van artikel 37, § 2, derde lid, van de wet, luidende : " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2011>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 2° - zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (2006-12-27/33) en voorzover het refereert aan artikel 37, § 2, tweede lid, en aan artikel 37, § 2, derde lid, eerste zin, luidende " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade - vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 9)
  (§ 2bis. Ten aanzien van personen ouder dan 12 jaar kan de rechtbank het behoud van de voor haar gebrachte personen in hun leefomgeving afhankelijk maken van een of meer van de volgende voorwaarden waarvan zij de controle op de naleving kan toevertrouwen aan de bevoegde sociale dienst :
  1° geregeld een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs bezoeken;
  2° een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, onder toezicht van een door de gemeenschappen aangewezen dienst, of een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  3° betaalde arbeid verrichten, gedurende ten hoogste 150 uur, met het oog op de vergoeding van het slachtoffer indien de betrokkene tenminste zestien jaar oud is;
  4° de pedagogische of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige voorlichting of geestelijke gezondheidszorg in acht nemen;
  5° deelnemen aan een of meer opleidingsmodules of modules ter bewustwording van de gevolgen van de gestelde handelingen, alsook van de invloed daarvan op de eventuele slachtoffers;
  6° deelnemen aan een of meer begeleide sportieve, sociale of culturele activiteiten;
  7° niet omgaan met bepaalde personen of niet komen op bepaalde plaatsen die een band hebben met het als misdrijf omschreven feit dat werd begaan;
  8° een of meer bepaalde bezigheden niet uitoefenen, gelet op de specifieke omstandigheden;
  9° het naleven van een huisarrest;
  10° andere voorwaarden of specifieke verbodsmaatregelen die de rechtbank bepaalt, in acht nemen.
  De rechter of de rechtbank kan de controle op de uitvoering van de voorwaarden bedoeld in het eerste lid onder 7° en 9°, toevertrouwen aan een politiedienst. Wanneer hij daartoe overgaat, informeert de rechter de bevoegde sociale dienst regelmatig over de resultaten van die controle.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2ter. De personen bedoeld in artikel 36, 4°, kunnen aan de rechtbank een geschreven project voorleggen, inzonderheid betreffende een of meer van de volgende verbintenissen :
  1° schriftelijke of mondelinge verontschuldigingen aanbieden;
  2° de veroorzaakte schade zelf herstellen in natura, indien deze beperkt is;
  3° deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies;
  4° deelnemen aan een programma gericht op herintegratie in het schoolleven;
  5° deelnemen aan welbepaalde activiteiten in het kader van een leer- en opleidingsproject, van ten hoogste 45 uur;
  6° een ambulante behandeling volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een dienst deskundig op het gebied van alcohol- of drugsverslaving;
  7° zich aanmelden bij de diensten voor jeugdhulpverlening, ingericht door de bevoegde gemeenschapsdiensten.
  Dit project wordt ingediend uiterlijk op de dag van de terechtzitting. De rechtbank beoordeelt de opportuniteit van het haar voorgelegde project en belast, indien zij het goedkeurt, de bevoegde sociale dienst met het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan.
  Binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van het project richt de bevoegde sociale dienst een bondig verslag over de inachtneming van de verbintenissen van de jongere tot de rechtbank. Ingeval dit project niet ten uitvoer is gelegd, of de tenuitvoerlegging niet op toereikende wijze is geschied, kan de rechtbank tijdens een latere terechtzitting een andere maatregel opleggen.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 4°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 4°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet, luidende : " deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de arikelen 37bis tot 37quinquies ; " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 4° van de wet van 13 juni 2006 (2006-12-27/33) voorzover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet van 8 april 1965 <W 1965-04-08/03>, vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 10)
  (§ 2quater. De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die twaalf jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een open opvoedingsafdeling van een in § 2, eerste lid, 8°, bedoelde openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en ze een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  4° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening zoals bedoeld in artikel 60 en ze geplaatst zijn in een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming op het ogenblik van deze herziening.
  De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die veertien jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten een straf van vijf jaar tot tien jaar opsluiting of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als aanranding van de eerbaarheid met geweld, criminele organisatie met het oogmerk misdaden te plegen, of bedreiging van personen in de zin van artikel 327 van het Strafwetboek omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en die een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat hetzij omschreven wordt als slagen en verwondingen, hetzij, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  4° ze met voorbedachten rade een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd dat een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, hetzij een ongeneeslijke lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, of, in vereniging of in bende en met behulp van gewelddaden, feitelijkheden of bedreigingen, vernielingen hebben aangericht aan bouwwerken of stoommachines, of, met wapens en met geweld, weerspannigheid hebben gepleegd;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel, overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank.
  Onverminderd de in het tweede lid opgesomde voorwaarden, kan de rechtbank een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, ten aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2quinquies. Wanneer de rechtbank een van de in §§ 2, 2bis en 2ter bedoelde maatregelen beveelt, motiveert zij haar beslissing op grond van de in § 1 bedoelde criteria en de specifieke omstandigheden.
  Indien de rechtbank een van de in § 2, eerste lid, 6° tot 11°, bedoelde maatregelen, een combinatie van meerdere van de in § 2 bedoelde maatregelen, een combinatie van één of meer van deze maatregelen met één of meer van de in § 2bis bedoelde voorwaarden of een plaatsingsmaatregel beveelt in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, moet zij haar keuze bijzonder motiveren en daarbij rekening houden met de in § 2, derde lid, bedoelde prioriteiten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 6°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 3. De onder (§ 2, 2° tot 11°,) bedoelde maatregelen worden geschorst wanneer de betrokkene onder de wapens is. Ze nemen een einde wanneer hij de leeftijd van achttien jaar bereikt. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, a, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen kunnen deze maatregelen, (onverminderd het bepaalde in § 2, vierde lid, en in artikel 60), evenwel : <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, b, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  1° op verzoek van de betrokkene (dan wel, indien) de betrokkene blijk geeft van aanhoudend wangedrag of zich gevaarlijk gedraagt, op vordering van het openbaar ministerie, bij vonnis voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, worden verlengd. Het verzoek of de vordering moet binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt, bij de rechtbank worden ingesteld; <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, c, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  2° bij vonnis worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van [1 twintig jaar]1 heeft bereikt, wanneer het gaat om personen die na de leeftijd van (zestien jaar) een (als misdrijf omschreven feit) hebben gepleegd. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, d, 023; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 7°, d)
  [1 ...]1
  (Ten aanzien van de in § 2, eerste lid, 11°, bedoelde personen dient de residentiële plaatsing te lopen tot het einde van de behandeling, zolang dat in het licht van die behandeling vereist is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, g, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  In geval van hoger beroep tegen deze vonnissen, doet de jeugdkamer van het hof van beroep onverwijld uitspraak. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking. De vonnissen en arresten uitgesproken met toepassing van dit artikel zijn niet vatbaar voor verzet.
  § 4. De maatregel van berisping bedoeld in § 2, 1°, is van toepassing op de personen die een als misdrijf gekwalificeerd feit gepleegd hebben vóór de leeftijd van achttien jaar, zelfs indien zij op het tijdstip van het vonnis deze leeftijd overschreden hebben.
  De in het vorige lid bedoelde personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op het ogenblik van het vonnis, worden met minderjarigen gelijkgesteld voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV van deze titel, alsmede van artikel (433bis van het Strafwetboek). <W 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>
  
  
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  ----------
  (1)<DDG 2016-02-22/24, art. 12, 033; Inwerkingtreding : 14-04-2016>

  Art. 37_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  [2 ...]2
  § 3. [2 ...]2
  In geval van hoger beroep tegen deze vonnissen, doet de jeugdkamer van het hof van beroep onverwijld uitspraak. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking. De vonnissen en arresten uitgesproken met toepassing van dit artikel zijn niet vatbaar voor verzet.
  [2 ...]2
  ----------

  (2)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   <W 1994-02-02/33, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. De jeugdrechtbank kan de voor haar gebrachte personen maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding opleggen.
  (Om de beslissing bedoeld in het eerste lid te nemen, houdt de jeugdrechtbank rekening met de volgende factoren :
  1° de persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de betrokkene;
  2° zijn leefomgeving;
  3° de ernst van de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;
  4° de vroegere maatregelen die ten aanzien van de betrokkene werden genomen, en diens gedrag gedurende de uitvoering ervan;
  5° de veiligheid van de betrokkene;
  6° de openbare veiligheid.
  Er wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin de behandelingswijzen, de opvoedingsprogramma's of enige andere middelen daartoe beschikbaar zijn, alsmede met het voordeel dat de betrokkene daaruit zou kunnen putten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 2. (Zij kan, in voorkomend geval, op cumulatieve wijze :
  1° de betrokkenen berispen en, met uitzondering van degenen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, hen laten bij of teruggeven aan de personen bij wie zij gehuisvest zijn, en dezen, in voorkomend geval, ertoe aanmanen in het vervolg beter toezicht op hen te houden en hen beter op te voeden;
  2° hen onder het toezicht plaatsen van de bevoegde sociale dienst;
  3° hen onder een intensieve educatieve begeleiding en onder de geïndividualiseerde omkadering plaatsen van een referentieopvoeder die afhangt van de door de gemeenschappen aangewezen dienst, of van een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  4° hen opleggen een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut te leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, die georganiseerd wordt via een door de gemeenschappen aangewezen dienst of door een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  5° hen opleggen een ambulante behandeling te volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving; de jeugdrechter kan erin toestemmen dat de minderjarige een behandeling start of voortzet bij een geneesheer-psychiater, een psycholoog of een therapeut die hem wordt voorgesteld door de persoon die bij hem wordt voorgeleid of door diens wettelijke vertegenwoordigers;
  6° hen toevertrouwen aan een rechtspersoon die voorstelt de verwezenlijking van een positieve prestatie te begeleiden, die bestaat in hetzij een opleiding, hetzij de deelname aan een georganiseerde activiteit;
  7° hen toevertrouwen aan een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen betrouwbaar persoon of plaatsen in een volgens de nadere regels bepaald door de gemeenschappen geschikte inrichting, met het oog op hun huisvesting, behandeling, opvoeding, onderricht of beroepsopleiding;
  8° hen toevertrouwen aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, met inachtneming van de plaatsingscriteria bedoeld in § 2quater. Ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 36, 4°, en onverminderd het bepaalde in artikel 60 wordt in de beslissing vastgesteld wat de duur van de maatregel is, alsmede of het om opname in een gesloten opvoedingsafdeling gaat, zoals georganiseerd door de overheden die daartoe bevoegd zijn op grond van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet, en van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988. De rechter of de bevoegde sociale dienst bezoekt de persoon die is toevertrouwd aan een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming indien de plaatsing vijftien dagen overschrijdt. (In geval van plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling, geldt de procedure vermeld in artikel 52quater, derde tot en met zesde lid, negende en tiende lid, inzake het verlaten van de instelling;) <W 2006-12-27/33, art. 92, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  9° hen plaatsen in een ziekenhuisdienst;
  10° overgaan tot residentiële plaatsing in een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving, of enige andere vorm van verslaving, ingeval uit een omstandig medisch verslag, dat minder dan een maand oud is, blijkt dat de fysieke of psychische integriteit van de betrokkene niet op een andere wijze kan worden beschermd;
  11° overgaan tot residentiële plaatsing van de betrokkene in hetzij een open afdeling, hetzij een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst, ingeval uit een door een jeugdpsychiater, volgens de door de Koning bepaalde minimumnormen opgesteld onafhankelijk verslag dat minder dan een maand oud is, blijkt dat hij lijdt aan een geestesstoornis waardoor zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen tot het beheersen van zijn handelingen ernstig is aangetast. Plaatsing in een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst is enkel mogelijk met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, overeenkomstig artikel 43.
  Alleen de in het eerste lid, 1°, 2° en 3° bedoelde maatregelen kunnen worden bevolen ten opzichte van personen van minder dan twaalf jaar (verwezen uit hoofde van een als misdrijf omschreven feit). Bij gebrek aan passende maatregelen, verwijst de rechtbank de zaak door naar het parket die haar op zijn beurt kan doorverwijzen naar de bevoegde diensten van de gemeenschappen. <W 2006-12-27/33, art. 88, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur. Alvorens een in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregel wordt opgelegd, dient de haalbaarheid van een door de betrokkene voorgesteld project, omschreven in § 2ter, te worden overwogen. De in het eerste lid, 1° tot 5° omschreven maatregelen verdienen de voorkeur boven een plaatsingsmaatregel. Tot slot verdient plaatsing in een open afdeling de voorkeur boven plaatsing in een gesloten afdeling;
  Indien de rechtbank een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een open of gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de maximumduur ervan, die enkel kan worden verlengd om uitzonderlijke redenen die verband houden met het aanhoudend wangedrag van de betrokkene en met zijn voor hemzelf of voor anderen gevaarlijke gedrag.
  De rechtbank kan de uitvoering van de plaatsingsmaatregel uitstellen voor een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van het vonnis, op voorwaarde dat de betrokkene zich verbindt tot het uitvoeren van een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut van ten hoogste 150 uur.
  Indien de rechtbank echter met toepassing van § 2quater, eerste lid, 4°, of tweede lid, 5°, een maatregel uitspreekt tot plaatsing in een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, bepaalt zij de duur ervan die maximum zes maanden bedraagt en niet kan worden verlengd.
  Indien de rechtbank een andere maatregel oplegt, bepaalt zij de maximale duur ervan, met uitzondering van de maatregelen genoemd in het eerste lid, 1°.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 2°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° en 11° van de wet, aan artikel 37, § 2, tweede lid, van de wet en aan de eerste zin van artikel 37, § 2, derde lid, van de wet, luidende : " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2011>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 2° - zoals gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (2006-12-27/33) en voorzover het refereert aan artikel 37, § 2, tweede lid, en aan artikel 37, § 2, derde lid, eerste zin, luidende " In eerste instantie verdient een in de artikelen 37bis tot 37quinquies omschreven herstelrechtelijk aanbod de voorkeur " van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade - vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 9)
  (§ 2bis. Ten aanzien van personen ouder dan 12 jaar kan de rechtbank het behoud van de voor haar gebrachte personen in hun leefomgeving afhankelijk maken van een of meer van de volgende voorwaarden waarvan zij de controle op de naleving kan toevertrouwen aan de bevoegde sociale dienst :
  1° geregeld een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs bezoeken;
  2° een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut leveren, in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden, van ten hoogste 150 uur, onder toezicht van een door de gemeenschappen aangewezen dienst, of een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden;
  3° betaalde arbeid verrichten, gedurende ten hoogste 150 uur, met het oog op de vergoeding van het slachtoffer indien de betrokkene tenminste zestien jaar oud is;
  4° de pedagogische of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige voorlichting of geestelijke gezondheidszorg in acht nemen;
  5° deelnemen aan een of meer opleidingsmodules of modules ter bewustwording van de gevolgen van de gestelde handelingen, alsook van de invloed daarvan op de eventuele slachtoffers;
  6° deelnemen aan een of meer begeleide sportieve, sociale of culturele activiteiten;
  7° niet omgaan met bepaalde personen of niet komen op bepaalde plaatsen die een band hebben met het als misdrijf omschreven feit dat werd begaan;
  8° een of meer bepaalde bezigheden niet uitoefenen, gelet op de specifieke omstandigheden;
  9° het naleven van een huisarrest;
  10° andere voorwaarden of specifieke verbodsmaatregelen die de rechtbank bepaalt, in acht nemen.
  De rechter of de rechtbank kan de controle op de uitvoering van de voorwaarden bedoeld in het eerste lid onder 7° en 9°, toevertrouwen aan een politiedienst. Wanneer hij daartoe overgaat, informeert de rechter de bevoegde sociale dienst regelmatig over de resultaten van die controle.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2ter. De personen bedoeld in artikel 36, 4°, kunnen aan de rechtbank een geschreven project voorleggen, inzonderheid betreffende een of meer van de volgende verbintenissen :
  1° schriftelijke of mondelinge verontschuldigingen aanbieden;
  2° de veroorzaakte schade zelf herstellen in natura, indien deze beperkt is;
  3° deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies;
  4° deelnemen aan een programma gericht op herintegratie in het schoolleven;
  5° deelnemen aan welbepaalde activiteiten in het kader van een leer- en opleidingsproject, van ten hoogste 45 uur;
  6° een ambulante behandeling volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een dienst deskundig op het gebied van alcohol- of drugsverslaving;
  7° zich aanmelden bij de diensten voor jeugdhulpverlening, ingericht door de bevoegde gemeenschapsdiensten.
  Dit project wordt ingediend uiterlijk op de dag van de terechtzitting. De rechtbank beoordeelt de opportuniteit van het haar voorgelegde project en belast, indien zij het goedkeurt, de bevoegde sociale dienst met het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan.
  Binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van het project richt de bevoegde sociale dienst een bondig verslag over de inachtneming van de verbintenissen van de jongere tot de rechtbank. Ingeval dit project niet ten uitvoer is gelegd, of de tenuitvoerlegging niet op toereikende wijze is geschied, kan de rechtbank tijdens een latere terechtzitting een andere maatregel opleggen.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 4°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 4°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet, luidende : " deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de arikelen 37bis tot 37quinquies ; " Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013>
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7, punt 4° van de wet van 13 juni 2006 (2006-12-27/33) voorzover het refereert aan artikel 37, § 2ter, eerste lid, 3°, van de wet van 8 april 1965 <W 1965-04-08/03>, vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 10)
  (§ 2quater. De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die twaalf jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een open opvoedingsafdeling van een in § 2, eerste lid, 8°, bedoelde openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en ze een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  4° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening zoals bedoeld in artikel 60 en ze geplaatst zijn in een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming op het ogenblik van deze herziening.
  De rechtbank kan slechts ten aanzien van personen die veertien jaar zijn of meer, een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, indien :
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten een straf van vijf jaar tot tien jaar opsluiting of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als aanranding van de eerbaarheid met geweld, criminele organisatie met het oogmerk misdaden te plegen, of bedreiging van personen in de zin van artikel 327 van het Strafwetboek omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en die een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat hetzij omschreven wordt als slagen en verwondingen, hetzij, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  4° ze met voorbedachten rade een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd dat een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, hetzij een ongeneeslijke lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, of, in vereniging of in bende en met behulp van gewelddaden, feitelijkheden of bedreigingen, vernielingen hebben aangericht aan bouwwerken of stoommachines, of, met wapens en met geweld, weerspannigheid hebben gepleegd;
  5° ze het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel, overeenkomstig artikel 60, om reden dat de eerder opgelegde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de betrokkenen, in welk geval de plaatsing voor een niet verlengbare termijn van maximum zes maanden kan worden opgelegd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen andere maatregelen slechts worden opgelegd na een herziening door de rechtbank.
  Onverminderd de in het tweede lid opgesomde voorwaarden, kan de rechtbank een plaatsingsmaatregel bevelen in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming bedoeld in § 2, eerste lid, 8°, ten aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (§ 2quinquies. Wanneer de rechtbank een van de in §§ 2, 2bis en 2ter bedoelde maatregelen beveelt, motiveert zij haar beslissing op grond van de in § 1 bedoelde criteria en de specifieke omstandigheden.
  Indien de rechtbank een van de in § 2, eerste lid, 6° tot 11°, bedoelde maatregelen, een combinatie van meerdere van de in § 2 bedoelde maatregelen, een combinatie van één of meer van deze maatregelen met één of meer van de in § 2bis bedoelde voorwaarden of een plaatsingsmaatregel beveelt in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, moet zij haar keuze bijzonder motiveren en daarbij rekening houden met de in § 2, derde lid, bedoelde prioriteiten.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 6°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  § 3. De onder (§ 2, 2° tot 11°,) bedoelde maatregelen worden geschorst wanneer de betrokkene onder de wapens is. Ze nemen een einde wanneer hij de leeftijd van achttien jaar bereikt. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, a, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen kunnen deze maatregelen, (onverminderd het bepaalde in § 2, vierde lid, en in artikel 60), evenwel : <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, b, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  1° op verzoek van de betrokkene (dan wel, indien) de betrokkene blijk geeft van aanhoudend wangedrag of zich gevaarlijk gedraagt, op vordering van het openbaar ministerie, bij vonnis voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, worden verlengd. Het verzoek of de vordering moet binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt, bij de rechtbank worden ingesteld; <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, c, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  2° bij vonnis worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de leeftijd van (drieëntwintig jaar) heeft bereikt, wanneer het gaat om personen die na de leeftijd van ([1 zestien jaar]1) een (als misdrijf omschreven feit) hebben gepleegd. <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, d, 023; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2013; zie ook art. 65 die ED geeft : Inwerkingtreding van artikel 7 vastgesteld op 16-10-2006 door KB 2006-09-28/31, art. 3, met uitzondering van punt 7°, d)
  (Ten aanzien van de in § 2, eerste lid, 11°, bedoelde personen dient de residentiële plaatsing te lopen tot het einde van de behandeling, zolang dat in het licht van die behandeling vereist is.) <W 2006-06-13/40, art. 7, 7°, g, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  In geval van hoger beroep tegen deze vonnissen, doet de jeugdkamer van het hof van beroep onverwijld uitspraak. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking. De vonnissen en arresten uitgesproken met toepassing van dit artikel zijn niet vatbaar voor verzet.
  § 4. De maatregel van berisping bedoeld in § 2, 1°, is van toepassing op de personen die een als misdrijf gekwalificeerd feit gepleegd hebben vóór de leeftijd van achttien jaar, zelfs indien zij op het tijdstip van het vonnis deze leeftijd overschreden hebben.
  De in het vorige lid bedoelde personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op het ogenblik van het vonnis, worden met minderjarigen gelijkgesteld voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV van deze titel, alsmede van artikel (433bis van het Strafwetboek). <W 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  ----------
  (1)<ORD 2015-12-18/56, art. 2, 031; Inwerkingtreding : 31-12-2015>

  Art. 37bis.<ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 2; Inwerkingtreding : O2-04-2007> § 1. De rechter of rechtbank kan een herstelrechtelijk aanbod doen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld :
  1° er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld;
  2° de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, verklaart zijn betrokkenheid bij het als misdrijf omschreven feit niet te ontkennen;
  3° een slachtoffer is geïdentificeerd.
  Een herstelrechtelijk aanbod kan enkel worden toegepast indien de personen die eraan deelnemen er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee instemmen en dit blijven doen zolang de bemiddeling of het herstelgericht groepsoverleg duurt.
  § 2. De bemiddeling heeft tot doel de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag uitoefenen, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben alsook het slachtoffer, de mogelijkheid te bieden om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit tegemoet te komen.
  De rechter of de rechtbank stelt aan de personen bedoeld in het eerste lid schriftelijk voor om deel te nemen aan een bemiddeling.
  § 3. Het herstelgericht groepsoverleg strekt ertoe aan de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan het slachtoffer, aan hun sociale omgeving, alsook aan alle dienstige personen, de mogelijkheid te bieden om in groep en met de hulp van een onpartijdige bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze waarop het conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, onder meer rekening houdend met de relationele en materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.
  De rechter of de rechtbank stelt een herstelgericht groepsoverleg voor aan de persoon die voor hem wordt gebracht en ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag uitoefenen en aan de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
  Het of de slachtoffers worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
  § 4. De rechter of de rechtbank brengt de in § 2, eerste lid, en § 3, tweede lid, bedoelde personen ervan op de hoogte dat zij :
  1° raad kunnen inwinnen bij een advocaat alvorens in te gaan op het herstelrechtelijk aanbod;
  2° zich kunnen laten bijstaan door een advocaat vanaf het ogenblik dat het akkoord dat de in § 2, eerste lid, en § 3, tweede lid, bedoelde personen bereiken wordt vastgelegd.
  (NOTA : bij arrest nr 50/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19894-19902), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 37bis, § 1, 1° en 2°, vernietigd)

  Art. 37bis_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 51, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 37bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37ter. <ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 3; Inwerkingtreding : O2-04-2007> § 1. De rechter of rechtbank laat een afschrift van haar beslissing toekomen aan de door de bevoegde overheden erkende bemiddelingsdienst of dienst voor herstelgericht groepsoverleg, die georganiseerd wordt door de gemeenschappen of beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden. Deze dienst wordt belast met de tenuitvoerlegging van het herstelrechtelijk aanbod.
  § 2. Indien de personen bedoeld in artikel 37bis, § 2, eerste lid en § 3, tweede lid, binnen acht werkdagen te rekenen vanaf het voorstel van de rechtbank geen contact opnemen met de bemiddelingsdienst of de dienst voor herstelgericht groepsoverleg, neemt deze dienst contact op met genoemde personen om hen een herstelrechtelijk aanbod te doen.
  § 3. De dienst voor herstelgericht groepsoverleg neemt in overleg met de personen bedoeld in artikel 37bis, § 3, tweede lid, contact op met de personen uit hun sociale omgeving en alle andere dienstige personen.
  De bemiddelingsdienst kan, met akkoord van de in artikel 37bis, § 2, eerste lid bedoelde personen, ook andere personen met een direct belang bij de bemiddeling betrekken.

  Art. 37ter_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 51, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 37ter_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37quater. <ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 4; Inwerkingtreding : O2-04-2007> § 1. Indien de bemiddeling of het herstelgericht groepsoverleg leidt tot een akkoord, wordt het door de persoon die verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag uitoefenen, alsook het slachtoffer, ondertekende akkoord bij het gerechtelijk dossier gevoegd.
  Bij een herstelgericht groepsoverleg wordt ook een intentieverklaring toegevoegd van de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd. Hierin verklaart deze welke concrete stappen hij zal ondernemen om de relationele en materiële schade en de schade aan de gemeenschap te herstellen en om verdere feiten in de toekomst te voorkomen.
  Het bereikte akkoord moet door de rechter of de rechtbank worden gehomologeerd. Deze kan de inhoud ervan niet wijzigen. De rechter of de rechtbank kan de homologatie slechts weigeren indien het akkoord strijdig is met de openbare orde.
  § 2. Ingeval het herstelrechtelijk aanbod niet tot een akkoord leidt, kunnen door de gerechtelijke overheden of de bij het herstelrechtelijk aanbod betrokken personen noch de erkenning door de persoon die verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd van de werkelijkheid van het als misdrijf omschreven feit, noch het verloop of het resultaat van het herstelrechtelijk aanbod worden gebruikt ten nadele van de jongere.
  De bemiddelingsdienst of dienst voor herstelgericht groepsoverleg stelt een bondig verslag op over het verloop en over het resultaat van het herstelrechtelijk aanbod. Dit verslag wordt ter advies voorgelegd aan de personen bedoeld in artikel 37bis, § 2, eerste lid en § 3, tweede lid. Het wordt bij het dossier van de procedure gevoegd.
  § 3. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in het kader van de tussenkomst van de bemiddelingsdienst of dienst voor herstelgericht groepsoverleg zijn vertrouwelijk met uitzondering van datgene waarmee de partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te brengen. Ze kunnen niet worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.

  Art. 37quater_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 51, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 37quater_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37quinquies. <ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 5; Inwerkingtreding : O2-04-2007> § 1. De bemiddelingsdienst of dienst voor herstelgericht groepsoverleg stelt een bondig verslag op over de uitvoering van het akkoord en richt het aan de rechter of de rechtbank evenals aan de bevoegde sociale dienst.
  § 2. Ingeval de uitvoering van het akkoord volgens de daarin bepaalde regels geschiedt vóór de uitspraak van het vonnis, moet de rechtbank rekening houden met dat akkoord en zijn uitvoering.
  § 3. Ingeval de uitvoering van het akkoord volgens de daarin bepaalde regels plaatsvindt na de uitspraak van het vonnis, kan de zaak bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt op grond van artikel 60, teneinde de ten opzichte van de persoon die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, bevolen definitieve maatregel of maatregelen te verlichten.

  Art. 37quinquies_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 51, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 37quinquies_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 38. (Opgeheven) <W 2006-05-15/35, art. 6, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  Art. 38bis.(oude 37bis) <Hersteld bij W 2004-05-07/65, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 05-07-2004> Aan minderjarigen kan een administratieve sanctie worden opgelegd als bedoeld in : <W 2006-05-15/35, art. 2, 022 ; Inwerkingtreding : 02-04-2007>
  1° [1 artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, indien de minderjarige de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten;]1
  2° artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, als de minderjarige de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten;
  [2 3° de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, indien de minderjarige de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten.]2
  ----------
  (1)<W 2013-07-19/64, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-04-27/18, art. 52,§2, 036; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 39.Indien de krachtens artikel 37 genomen maatregel zijn uitwerking mist wegens het voortdurend wangedrag of de gevaarlijke gedragingen van de minderjarige, kan de jeugdrechtbank beslissen dat hij, totdat hij meerderjarig is, ter beschikking van de Regering wordt gesteld.
  (Deze bepaling is niet van toepassing op de personen die een als misdrijf gekwalificeerd feit hebben gepleegd.) <W 1994-02-02/33, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 39_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 39_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 39_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 52, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 39_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 40. (Opgeheven) <W 1990-01-19/30, art. 48, 002; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 41.Wanneer de minderjarige ingevolge de artikelen 39 of 40 ter beschikking van de Regering is gesteld, beslist de Minister van Justitie op hem een van de in artikel 37, (§ 2, 2°, 7° en 8° en § 2bis), bepaalde maatregelen toe te passen of hem, zo hij ouder dan zestien jaar is, te doen opsluiten in een strafinrichting waar hij aan een bijzonder regime onderworpen zal worden. <W 2006-06-13/40, art. 8, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (Deze bepaling is niet van toepassing op de personen die een als misdrijf gekwalificeerd feit hebben gepleegd.) <W 1994-02-02/33, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 41_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 41_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 41_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 53, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 41_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 42.Buiten de in artikel 41 bepaalde gevallen staat de minderjarige tegen wie een van de in artikel (37, § 2, eerste lid, 6° tot 11°), bedoelde maatregelen is genomen, tot zijn meerderjarigheid onder toezicht van de jeugdrechtbank. <W 2006-05-15/35, art. 7, 022 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De jeugdrechtbank wijst (de bevoegde sociale dienst) aan om dit toezicht uit te oefenen. <W 1994-02-02/33, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 42_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 42_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 54, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 42_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 43. <W 2006-06-13/40, art. 9, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen past de rechter of de jeugdrechtbank de bepalingen van deze wet toe onverminderd de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
  In geval van toepassing van de voornoemde wet van 26 juni 1990 op de personen die oorspronkelijk voor de jeugdrechtbank waren verwezen op grond van artikel 36, 4°, wordt de beslissing van de geneesheer-diensthoofd om de maatregel op te heffen, die overeenkomstig artikel 12, 3°, of 19 van de wet van 26 juni 1990 genomen is, slechts uitgevoerd na een termijn van vijf werkdagen te rekenen van de dag waarop de jeugdrechtbank hiervan is geïnformeerd. Binnen deze termijn, en zonder deze te kunnen verlengen, spreekt de rechtbank zich uit over elke andere maatregel bedoeld in artikel 37, die zij nuttig acht.

  Art. 43_VLAAMS_GEWEST.
   <W 2006-06-13/40, art. 9, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Ten aanzien van de in [1 artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1, bedoelde personen past de rechter of de jeugdrechtbank de bepalingen van [1 het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1 toe onverminderd de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
  In geval van toepassing van de voornoemde wet van 26 juni 1990 op de personen die oorspronkelijk voor de jeugdrechtbank waren verwezen op grond van [1 artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1, wordt de beslissing van de geneesheer-diensthoofd om de maatregel op te heffen, die overeenkomstig artikel 12, 3°, of 19 van de wet van 26 juni 1990 genomen is, slechts uitgevoerd na een termijn van vijf werkdagen te rekenen van de dag waarop de jeugdrechtbank hiervan is geïnformeerd. Binnen deze termijn, en zonder deze te kunnen verlengen, spreekt de rechtbank zich uit over elke andere [1 sanctie, vermeld in artikel 29, § 2, eerste lid, van het voormelde decreet van 15 februari 2019]1, die zij nuttig acht.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 55, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 43_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 43bis. (opgeheven) <W 2006-12-27/32, art. 375, 026; Inwerkingtreding : 28-12-2006>

  HOOFDSTUK IV. - Territoriale bevoegdheid en rechtspleging.

  Art. 44.[1 De territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt bepaald door de verblijfplaats van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of, in geval van gezamenlijke uitoefening door gescheiden personen, door de verblijfplaats van de persoon bij wie de jongere gewoonlijk verblijft.
   § 2. Wanneer die personen geen verblijfplaats in België hebben of wanneer hun verblijfplaats onbekend is of niet vaststaat, is de bevoegde jeugdrechtbank die van de plaats waar de betrokkenen het als een misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, die van de plaats waar hij wordt aangetroffen of van de plaats waar de persoon aan wie of de instelling waaraan hij door de bevoegde instanties werd toevertrouwd, zijn woonplaats of haar zetel heeft.
   § 3. Wanneer de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt nadat de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt, is de bevoegde jeugdrechtbank die van de verblijfplaats van de jongere, of, indien die verblijfplaats onbekend is of niet vaststaat, van de plaats waar het als misdrijf omschreven feit werd gepleegd.
   § 4. Niettemin is de bevoegde jeugdrechtbank bij toepassing van artikel 18, vijfde lid, die van de verblijfplaats van de eiser.
   § 5. Wanneer de in § 1 bedoelde personen van verblijfplaats veranderen, terwijl voor de jongere een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding geldt, moeten ze de bevoegde jeugdrechtbank daarvan onverwijld bericht geven, op straffe van geldboete van een euro tot vijfentwintig euro.
   § 6. De verandering van verblijfplaats brengt met zich dat de zaak aan die rechtbank wordt onttrokken en verwezen wordt naar de jeugdrechtbank van het arrondissement waar de nieuwe verblijfplaats zich bevindt, tenzij de jeugdrechter, het openbaar ministerie of de ouders vragen dat de zaak aanhangig blijft bij de jeugdrechtbank waar ze reeds aanhangig gemaakt werd. De griffier van de rechtbank waaraan de zaak onttrokken wordt, zendt het dossier over aan de rechtbank waarnaar de zaak verwezen wordt.]1
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 242, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 44_VLAAMS_GEWEST.
   [1 De territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt bepaald door de verblijfplaats van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of, in geval van gezamenlijke uitoefening door gescheiden personen, door de verblijfplaats van de persoon bij wie de jongere gewoonlijk verblijft.
   § 2. Wanneer die personen geen verblijfplaats in België hebben of wanneer hun verblijfplaats onbekend is of niet vaststaat, is de bevoegde jeugdrechtbank die van de plaats waar de betrokkenen het [2 jeugddelict]2 heeft gepleegd, die van de plaats waar hij wordt aangetroffen of van de plaats waar de persoon aan wie of de instelling waaraan hij door de bevoegde instanties werd toevertrouwd, zijn woonplaats of haar zetel heeft.
   § 3. Wanneer de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt nadat de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt, is de bevoegde jeugdrechtbank die van de verblijfplaats van de jongere, of, indien die verblijfplaats onbekend is of niet vaststaat, van de plaats waar het als misdrijf omschreven feit werd gepleegd.
   § 4. Niettemin is de bevoegde jeugdrechtbank bij toepassing van artikel 18, vijfde lid, die van de verblijfplaats van de eiser.
   § 5. Wanneer de in § 1 bedoelde personen van verblijfplaats veranderen, terwijl voor de jongere een [2 maatregel en sanctie]2 geldt, moeten ze de bevoegde jeugdrechtbank daarvan onverwijld bericht geven, op straffe van geldboete van een euro tot vijfentwintig euro.
   § 6. De verandering van verblijfplaats brengt met zich dat de zaak aan die rechtbank wordt onttrokken en verwezen wordt naar de jeugdrechtbank van het arrondissement waar de nieuwe verblijfplaats zich bevindt, tenzij de jeugdrechter, het openbaar ministerie of de ouders vragen dat de zaak aanhangig blijft bij de jeugdrechtbank waar ze reeds aanhangig gemaakt werd. De griffier van de rechtbank waaraan de zaak onttrokken wordt, zendt het dossier over aan de rechtbank waarnaar de zaak verwezen wordt.]1
  
----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 242, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<DVR 2019-02-15/20, art. 56, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 45.De zaak wordt bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt :
  1. [2 ambtshalve, op vraag van het openbaar ministerie, de ouders of, in voorkomend geval, de pleegzorgers, in geval van een aangelegenheid overeenkomstig artikel 7.]2
  2. in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk III :
  a) op de vordering van het openbaar ministerie of de in artikel 49, derde lid, bedoelde beschikking tot verwijzing, ten einde de onderzoekingen bedoeld in artikel 50 te verrichten en in voorkomend geval (de in artikel 52) bepaalde voorlopige maatregelen van bewaring te bevelen; <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  b) door vrijwillige verschijning ingevolge een met redenen omklede waarschuwing van het openbaar ministerie of bij dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie ten einde over de zaak zelf te beslissen, (of ten einde de zaak uit handen te geven overeenkomstig artikel (57bis)) na de partijen in hun middelen gehoord te hebben. W 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-05-15/35, art. 8, 1, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  (c) door het verzoekschrift bedoeld in de artikelen 37, § 3, 1° (, 47, derde lid,) en 60, in welk geval de partijen worden opgeroepen bij gerechtsbrief, bezorgd op de wijze bepaald in artikel 46, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-05-15/35, art. 8, 2, 022; Inwerkingtreding : onbepaald et au plus tard Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 243, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2017-03-19/08, art. 22, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

  Art. 45bis. <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 11; Inwerkingtreding : 02-04-2007> (Ingeval de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige die verklaart niet te ontkennen een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, zich duidelijk onverschillig opstellen tegenover het delinquent gedrag van deze laatste, en deze onverschilligheid bijdraagt tot de problemen van de minderjarige, kan de procureur des Konings hen voorstellen een ouderstage te volgen.) Dit kan enkel wanneer het volgen van zulke ouderstage de delinquente minderjarige zelf ten goede kan komen. <L 2006-12-27/33, art. 89, 025; Inwerkingtreding : 07-01-2007>

  Art. 45bis_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 57, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 45bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45ter. <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 12; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 36, 4°, kan de procureur des Konings de vermoedelijke pleger van het als misdrijf omschreven feit een waarschuwingsbrief sturen waarin hij vermeldt dat hij kennis heeft genomen van de feiten, dat hij van oordeel is dat deze feiten ten laste van de minderjarige vaststaan en dat hij beslist heeft het dossier te seponeren.
  Een kopie van de waarschuwingsbrief wordt bezorgd aan de vader en aan de moeder, aan de voogd van de minderjarige of aan de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
  De procureur des Konings kan de vermoedelijke dader van het als misdrijf omschreven feit en zijn wettelijke vertegenwoordigers evenwel oproepen en hen wijzen op hun wettelijke verplichtingen en de risico's die zij lopen.

  Art. 45ter_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 57, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 45ter_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45quater.<Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 13; Inwerkingtreding : 02-04-2007> § 1. De procureur des Konings informeert de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben en het slachtoffer schriftelijk dat zij kunnen deelnemen aan een bemiddeling en in dit kader de mogelijkheid hebben zich te wenden tot een bemiddelingsdienst die hij aanwijst, door de gemeenschappen georganiseerd of beantwoordend aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden.
  De procureur des Konings kan dergelijk voorstel doen ingeval de volgende voorwaarden vervuld zijn :
  1° er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld;
  (NOTA : bij arrest nr 50/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19894-19902), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 45quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, vernietigd)
  2° de betrokkene verklaart het als misdrijf omschreven feit niet te ontkennen;
  (NOTA : bij arrest nr 50/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19894-19902), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 45quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, vernietigd)
  3° een slachtoffer is geïdentificeerd.
  De beslissing van de procureur des Konings om een dossier al dan niet te oriënteren naar een bemiddelingsprocedure moet schriftelijk zijn en gemotiveerd worden, behalve indien hij de zaak wenst te seponeren.
  Behalve in de in artikel 49, tweede lid, bedoelde gevallen, heeft de afwezigheid van dergelijke motivering tot gevolg dat de zaak niet regelmatig aanhangig gemaakt is bij de jeugdrechtbank.
  Ingeval een voorstel tot bemiddeling wordt gedaan, stelt de procureur des Konings de betrokkenen ervan in kennis dat zij :
  1° raad kunnen inwinnen bij een advocaat alvorens deel te nemen aan de bemiddeling;
  2° zich kunnen laten bijstaan door een advocaat op het ogenblik dat het akkoord dat de betrokken personen bereiken wordt vastgelegd.
  De procureur des Konings laat een afschrift van de schriftelijke voorstellen toekomen aan de aangewezen bemiddelingsdienst. Indien de betrokken personen binnen acht dagen te rekenen van de ontvangst van het schriftelijke voorstel van de procureur des Konings geen stappen ondernomen hebben bij de bemiddelingsdienst, neemt deze contact op met hen.
  Een bemiddeling kan enkel plaatsvinden indien de personen die eraan deelnemen er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee instemmen en dit blijven doen zolang de bemiddeling loopt.
  § 2. Binnen twee maanden te rekenen van zijn aanwijzing door de procureur des Konings, stelt de bemiddelingsdienst een bondig verslag betreffende de voortgang van de bemiddeling op.
  Het akkoord dat de bij de bemiddeling betrokken personen hebben bereikt wordt ondertekend door de persoon die verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, door de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag uitoefenen, alsook door het slachtoffer, en moet door de procureur des Konings worden goedgekeurd. Deze laatste kan de inhoud ervan niet wijzigen. Hij kan alleen weigeren een akkoord goed te keuren indien het strijdig is met de openbare orde.
  § 3. De bemiddelingsdienst stelt een verslag op over de tenuitvoerlegging van het akkoord en richt het aan de procureur des Konings. Het wordt bij het dossier van de procedure gevoegd.
  Als (in artikel 36, 4°, bedoelde persoon) het bemiddelingsakkoord volgens de erin bepaalde regels ten uitvoer heeft gebracht, maakt de procureur des Konings daarvan proces-verbaal op en houdt hij daarmee rekening bij zijn beslissing om de zaak al dan niet te seponeren. In dit geval doet een seponering de strafvordering vervallen. <W 2006-12-27/33, art. 13, 025; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  Een afschrift van het proces-verbaal wordt overhandigd aan de dader van het als misdrijf omschreven feit, aan de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, aan het slachtoffer evenals aan de dienst bemiddeling. Ingeval de overhandiging niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt het afschrift van het proces-verbaal bij gerechtsbrief ter kennis gebracht.
  § 4. Indien de bemiddeling geen resultaat oplevert, kan noch de erkenning van de feiten door de jongere, noch het verloop of het resultaat van de bemiddeling door de gerechtelijke overheden of enige andere persoon worden gebruikt ten nadele van de jongere.
  De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in het kader van de tussenkomst van de bemiddelingsdienst zijn vertrouwelijk met uitzondering van datgene waarmee de partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te brengen. Ze kunnen niet worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.

  Art. 45quater_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 57, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 45quater_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 46. De dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie of de waarschuwing die het geeft moet, op straffe van nietigheid, worden gericht aan de ouders, (opvangouders,) voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben en aan de minderjarige zelf indien de rechtsvordering tot doel heeft zijn ontvoogding te doen intrekken of ten aanzien van hem een van de maatregelen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling II, te doen nemen of wijzigen en hij ten minste twaalf jaar oud is. <W 2006-05-15/35, art. 9, 022 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (Als een persoon bedoeld in artikel 36, 4°, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld, zal de in het vorige lid bedoelde dagvaarding of waarschuwing worden gericht aan die persoon die, wegens zijn minderjarigheid, voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk waren.
  Onverminderd de bepaling van artikel 184, derde lid, van het Wetboek van strafvordering, moet, op straffe van nietigheid van het vonnis dat door de rechtbank ten aanzien van de gedagvaarde partij bij verstek wordt uitgesproken, tussen de dagvaarding en de verschijning een termijn van ten minste tien dagen in acht worden genomen die niet kan worden verlengd wegens de afstand.) <W 1994-02-02/33, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 46bis. <Ingevoegd bij W 1999-04-27/31, art. 2; Inwerkingtreding : 12-06-1999> Ten aanzien van de persoon bedoeld in artikel 36, 4° die voor de procureur des Konings wordt gebracht of die zich bij hem meldt, alsook ten aanzien van enig ander persoon bedoeld in artikel 46 die zich bij hem meldt, kan de in artikel 45, 2, b), bedoelde dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie worden gedaan door de kennisgeving van een oproeping tot verschijning voor de jeugdrechtbank binnen een termijn welke niet korter mag zijn dan die bepaald in artikel 46, derde lid, en twee maanden niet te boven mag gaan, en door de overhandiging aan de betrokkene van een kopie van het proces-verbaal waarin die kennisgeving is vermeld.
  In de oproeping worden de feiten vermeld waarop de rechtsvordering is gegrond, alsook de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting.

  Art. 46bis_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1999-04-27/31, art. 2; Inwerkingtreding : 12-06-1999> Ten aanzien van de persoon bedoeld in [1 artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht,]1 die voor de procureur des Konings wordt gebracht of die zich bij hem meldt, alsook ten aanzien van enig ander persoon bedoeld in artikel 46 die zich bij hem meldt, kan de in artikel 45, 2, b), bedoelde dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie worden gedaan door de kennisgeving van een oproeping tot verschijning voor de jeugdrechtbank binnen een termijn welke niet korter mag zijn dan die bepaald in artikel 46, derde lid, en twee maanden niet te boven mag gaan, en door de overhandiging aan de betrokkene van een kopie van het proces-verbaal waarin die kennisgeving is vermeld.
  In de oproeping worden de feiten vermeld waarop de rechtsvordering is gegrond, alsook de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 58, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 47. Het is niet geoorloofd zich burgerlijke partij te stellen bij rechtstreekse dagvaarding voor de jeugdrechtbank.
  Ten aanzien van minderjarigen die onder de jeugdrechtbank ressorteren, kunnen de openbare besturen de vervolgingen die tot hun bevoegdheid behoren, slechts instellen door klacht in te dienen bij de procureur des Konings; deze alleen kan de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken.
  (Het verval van de strafvordering ten aanzien van de in artikel 36, 4, bedoelde persoon, ingevolge de tenuitvoerlegging van een in artikel 45quater bedoelde bemiddeling doet geen afbreuk aan de rechten van de slachtoffers en van de in hun rechten gesubrogeerde personen om een schadevergoeding te verkrijgen, mits het slachtoffer niet heeft deelgenomen aan de bemiddeling of heeft deelgenomen aan een bemiddeling waarvan het akkoord uitdrukkelijk aangeeft dat niet volledig tegemoetgekomen is aan de materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit. Tegenover hen wordt de fout van de dader van het als misdrijf omschreven feit onweerlegbaar vermoed.) <W 2006-05-15/35, art. 10, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>

  Art. 47_VLAAMS_GEWEST.
   Het is niet geoorloofd zich burgerlijke partij te stellen bij rechtstreekse dagvaarding voor de jeugdrechtbank.
  Ten aanzien van minderjarigen die onder de jeugdrechtbank ressorteren, kunnen de openbare besturen de vervolgingen die tot hun bevoegdheid behoren, slechts instellen door klacht in te dienen bij de procureur des Konings; deze alleen kan de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken.
  (Het verval van de strafvordering ten aanzien van de in [1 artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1, bedoelde persoon, ingevolge de tenuitvoerlegging van een in [1 wordt vervangen door de zinsnede "artikel 12 van het voormelde decreet]1 bedoelde bemiddeling doet geen afbreuk aan de rechten van de slachtoffers en van de in hun rechten gesubrogeerde personen om een schadevergoeding te verkrijgen, mits het slachtoffer niet heeft deelgenomen aan de bemiddeling of heeft deelgenomen aan een bemiddeling waarvan het akkoord uitdrukkelijk aangeeft dat niet volledig tegemoetgekomen is aan de materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit. Tegenover hen wordt de fout van de dader van het als misdrijf omschreven feit onweerlegbaar vermoed.) <W 2006-05-15/35, art. 10, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 59, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 48. <W 1994-02-02/33, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. In de rechtsplegingen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, eerste afdeling, maakt iedere ouder of persoon die een jongere onder zijn bewaring heeft, het voorwerp uit van een onderscheiden rechtspleging.
  Die rechtsplegingen kunnen alleen tijdens de voorbereidende rechtspleging met andere rechtsplegingen worden samengevoegd. De stukken welke gegevens bevatten betreffende elk van de ouders of personen die de betrokkene onder hun bewaring hebben, moeten gescheiden blijven van de andere procedurestukken. Zij mogen niet aan de andere partijen worden medegedeeld.
  Tijdens de duur van de voorbereidende rechtspleging kan het openbaar ministerie de mededeling van deze stukken aan de partijen weigeren, indien het oordeelt dat deze mededeling de belangen van de betrokken personen kan schaden.
  § 2. Indien in de rechtsplegingen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling 2, het feit gepleegd door de persoon beneden de achttien jaar samenhangt met een misdrijf dat begaan zou zijn door een of meer personen die niet aan de rechtsmacht van de jeugdrechtbank zijn onderworpen, worden de vervolgingen gesplitst zodra zulks zonder nadeel voor het vooronderzoek of voor het gerechtelijk onderzoek kan geschieden.
  De vervolgingen kunnen worden samengevoegd indien de jeugdrechtbank (overeenkomstig artikel 57bis) de zaak uit handen heeft gegeven. <W 2006-12-27/33, art. 94, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  Art. 48_VLAAMS_GEWEST.
   <W 1994-02-02/33, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. In de rechtsplegingen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, eerste afdeling, maakt iedere ouder of persoon die een jongere onder zijn bewaring heeft, het voorwerp uit van een onderscheiden rechtspleging.
  Die rechtsplegingen kunnen alleen tijdens de voorbereidende rechtspleging met andere rechtsplegingen worden samengevoegd. De stukken welke gegevens bevatten betreffende elk van de ouders of personen die de betrokkene onder hun bewaring hebben, moeten gescheiden blijven van de andere procedurestukken. Zij mogen niet aan de andere partijen worden medegedeeld.
  Tijdens de duur van de voorbereidende rechtspleging kan het openbaar ministerie de mededeling van deze stukken aan de partijen weigeren, indien het oordeelt dat deze mededeling de belangen van de betrokken personen kan schaden.
  § 2. Indien in de rechtsplegingen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling 2, het feit gepleegd door de persoon beneden de achttien jaar samenhangt met een misdrijf dat begaan zou zijn door een of meer personen die niet aan de rechtsmacht van de jeugdrechtbank zijn onderworpen, worden de vervolgingen gesplitst zodra zulks zonder nadeel voor het vooronderzoek of voor het gerechtelijk onderzoek kan geschieden.
  De vervolgingen kunnen worden samengevoegd indien de jeugdrechtbank (overeenkomstig [1 [2 artikel 57bis]2]1) de zaak uit handen heeft gegeven. <W 2006-12-27/33, art. 94, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 60, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (2)<DVR 2019-09-24/03, art. 3, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 48bis. <ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 11 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006> § 1. Ingeval een minderjarige ingevolge zijn aanhouding van zijn vrijheid is beroofd of in vrijheid is gesteld tegen de belofte om te verschijnen of tegen een ondertekende verbintenis, moet de voor zijn vrijheidsberoving verantwoordelijke politieambtenaar zo snel mogelijk de vader en de moeder van de minderjarige, diens voogd of de personen die hem in rechte of in feite in bewaring hebben, schriftelijk of mondeling in kennis stellen of laten stellen van de aanhouding, van de redenen hiervoor, alsook van de plaats waar de minderjarige wordt opgesloten. Indien de minderjarige gehuwd is, moet het bericht aan diens echtgenoot worden gegeven in plaats van aan bovengenoemde personen.
  § 2. Als het bericht niet conform dit artikel is gegeven en niemand van degenen aan wie het had kunnen zijn gegeven, zich bij de jeugdrechtbank, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, heeft aangemeld, kan de jeugdrechtbank hetzij de zaak uitstellen en bevelen dat bericht wordt gegeven aan de persoon die zij aanwijst, hetzij de zaak behandelen als zij dergelijk bericht niet noodzakelijk acht. In dit geval vermeldt zij in haar vonnis de redenen die aan haar beslissing ten grondslag liggen.

  Art. 49. Alleen in uitzonderingsomstandigheden en in geval van volstrekte noodzaak wordt de zaak bij vordering van het openbaar ministerie bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt of treedt deze ambtshalve op in geval van ontdekking op heterdaad.
  (In spoedeisende gevallen kan de onderzoeksrechter ten aanzien van de persoon (die vóór de leeftijd van achttien jaar een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, zelfs indien de vordering van het openbaar ministerie wordt ingesteld nadat deze persoon de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt,) een van de in (de artikel 52) bedoelde maatregelen van bewaring nemen, onverminderd de verplichting daarvan gelijktijdig en schriftelijk bericht te geven aan de jeugdrechtbank, die alsdan haar bevoegdheden uitoefent en binnen twee werkdagen uitspraak doet, overeenkomstig de artikelen 52ter en 52quater.) (De betrokkene heeft, telkens hij voor de onderzoeksrechter verschijnt, recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat wordt, in voorkomend geval, aangewezen overeenkomstig artikel 54bis. De onderzoeksrechter kan evenwel een afzonderlijk onderhoud met de betrokkene hebben.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2003-01-06/32, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 02-03-2003> <W 2006-06-13/40, art. 15, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Als het onderzoek is geëindigd, neemt de onderzoeksrechter, op vordering van het openbaar ministerie, een beschikking tot buitenvervolgingstelling of een beschikking tot verwijzing naar de jeugdrechtbank.
  (Deze beschikking wordt uitgesproken na een debat tussen de partijen en nadat de persoon beneden de achttien jaar, de vader en de moeder en de burgerlijke partijen inzage hebben kunnen nemen van het dossier met betrekking tot de feiten, neergelegd ter griffie ten minste 48 uren vóór de debatten.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  (Het derde lid verhindert niet dat het openbaar ministerie een vordering tot uit handen geven als bedoeld (in artikel 57bis) aanhangig maakt bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank vonnist in de staat van de procedure.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-06-13/40, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  Art. 49_VLAAMS_GEWEST.
   Alleen in uitzonderingsomstandigheden en in geval van volstrekte noodzaak wordt de zaak bij vordering van het openbaar ministerie bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt of treedt deze ambtshalve op in geval van ontdekking op heterdaad.
  (In spoedeisende gevallen kan de onderzoeksrechter ten aanzien van de persoon (die vóór de leeftijd van achttien jaar een [1 jeugddelict]1 heeft gepleegd, zelfs indien de vordering van het openbaar ministerie wordt ingesteld nadat deze persoon de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt,) een van de [1 maatregelen, vermeld in artikel 20, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht,]1 nemen, onverminderd de verplichting daarvan gelijktijdig en schriftelijk bericht te geven aan de jeugdrechtbank, die alsdan haar bevoegdheden uitoefent en binnen twee werkdagen uitspraak doet, overeenkomstig de artikelen 52ter en 52quater.) (De betrokkene heeft, telkens hij voor de onderzoeksrechter verschijnt, recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat wordt, in voorkomend geval, aangewezen overeenkomstig artikel 54bis. De onderzoeksrechter kan evenwel een afzonderlijk onderhoud met de betrokkene hebben.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2003-01-06/32, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 02-03-2003> <W 2006-06-13/40, art. 15, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Als het onderzoek is geëindigd, neemt de onderzoeksrechter, op vordering van het openbaar ministerie, een beschikking tot buitenvervolgingstelling of een beschikking tot verwijzing naar de jeugdrechtbank.
  (Deze beschikking wordt uitgesproken na een debat tussen de partijen en nadat de persoon beneden de achttien jaar, de vader en de moeder en de burgerlijke partijen inzage hebben kunnen nemen van het dossier met betrekking tot de feiten, neergelegd ter griffie ten minste 48 uren vóór de debatten.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  (Het derde lid verhindert niet dat het openbaar ministerie een vordering tot uit handen geven als bedoeld (in [1 [2 artikel 57bis]2]1) aanhangig maakt bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank vonnist in de staat van de procedure.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-06-13/40, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 61, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (2)<DVR 2019-09-24/03, art. 4, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 49_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   [1 ...]1
  [1 ...]1 (De betrokkene heeft, telkens hij voor de onderzoeksrechter verschijnt, recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat wordt, in voorkomend geval, aangewezen overeenkomstig artikel 54bis. De onderzoeksrechter kan evenwel een afzonderlijk onderhoud met de betrokkene hebben.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2003-01-06/32, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 02-03-2003> <W 2006-06-13/40, art. 15, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  Als het onderzoek is geëindigd, neemt de onderzoeksrechter, op vordering van het openbaar ministerie, een beschikking tot buitenvervolgingstelling of een beschikking tot verwijzing naar de jeugdrechtbank.
  (Deze beschikking wordt uitgesproken na een debat tussen de partijen en nadat de persoon beneden de achttien jaar, de vader en de moeder en de burgerlijke partijen inzage hebben kunnen nemen van het dossier met betrekking tot de feiten, neergelegd ter griffie ten minste 48 uren vóór de debatten.) <W 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 50. <W 1994-02-02/33, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> (...) De jeugdrechtbank treft alle maatregelen en doet het onderzoek verrichten dat nodig is om de persoonlijkheid van de betrokkene en het milieu waarin hij wordt grootgebracht, te kennen en om uit te maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn. <W 2006-05-15/35, art. 12, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  Zij kan een maatschappelijk onderzoek doen verrichten, door bemiddeling van de bevoegde sociale dienst, en de betrokkene aan een medisch-psychologisch onderzoek onderwerpen, indien zij het haar meegedeelde dossier niet voldoende acht.
  Indien de jeugdrechtbank een maatschappelijk onderzoek doet verrichten, kan zij, behoudens in spoedeisende gevallen, haar beslissing eerst nemen of wijzigen, na kennis genomen te hebben van het advies van de bevoegde sociale dienst, tenzij dit advies haar niet bereikt binnen de door haar bepaalde termijn, die niet meer dan vijfenzeventig dagen mag bedragen.
  (Lid 4 opgeheven) <W 2006-05-15/35, art. 12, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2007>
  § 2. (...) <W 2006-05-15/35, art. 12, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2007>

  Art. 50_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 51.(§ 1. Zodra een als misdrijf omschreven feit bij de rechtbank aanhangig is gemaakt, informeert de rechtbank de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de betrokkene en, desgevallend, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, (...), teneinde hen de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 95, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  (§ 2.) (Wanneer de zaak eenmaal aanhangig is bij de jeugdrechtbank, kan deze te allen tijde de betrokkene, de ouders, de voogden, degenen die hem onder hun bewaring hebben, evenals iedere andere persoon oproepen, onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek, artikel 156 van het Wetboek van strafvordering en artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  In de aangelegenheden bedoeld (in de artikelen 145, 148, 302, 353-10, 354-2,) 373, 374, (375, 376, 377, 379), en 477 van het Burgerlijk Wetboek, worden de vader, de moeder en eventueel de persoon aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, voor de rechtbank opgeroepen door de griffier. In de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 485 van het Burgerlijk Wetboek, (...), (43, 45, 46 en 46bis van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1981), worden de verzoeker, de vader, de moeder of de voogd en de minderjarige voor de rechtbank opgeroepen door de griffier; bij de oproeping van degene of degenen van hen die geen verzoek heeft of hebben ingediend, wordt een gelijkluidend afschrift van de vordering gevoegd. <W 21-03-1969, art. 5.A.6> <W 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° en 5°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2003-04-24/32, art. 11, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  (Indien, in de andere aangelegenheden, de betrokkene of de personen die ten aanzien van de minderjarige het ouderlijk gezag uitoefenen, op de oproeping niet verschijnen en deze personen dit niet kunnen rechtvaardigen, kunnen zij door de jeugdrechtbank worden veroordeeld tot een geldboete van één euro tot honderd vijftig euro.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (De in het derde lid bedoelde personen die veroordeeld zijn tot een geldboete, en die, op een tweede uitnodiging om te verschijnen, ten overstaan van de jeugdrechter of de jeugdrechtbank wettige redenen tot verschoning voorleggen, kunnen, op advies van het openbaar ministerie, ontheffing van de geldboete verkrijgen.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 51, § 2, derde lid, zoals gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, de woorden " de betrokkene of " vernietigd)

  Art. 51_VLAAMS_GEWEST.
   (§ 1. Zodra een [1 jeugddelict]1 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt, informeert de rechtbank de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de betrokkene en, desgevallend, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, (...), teneinde hen de mogelijkheid te bieden aanwezig te zijn.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 95, 1°, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  (§ 2.) (Wanneer de zaak eenmaal aanhangig is bij de jeugdrechtbank, kan deze te allen tijde de betrokkene, de ouders, de voogden, degenen die hem onder hun bewaring hebben, evenals iedere andere persoon oproepen, onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek, artikel 156 van het Wetboek van strafvordering en artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  In de aangelegenheden bedoeld (in de artikelen 145, 148, 302, 353-10, 354-2,) 373, 374, (375, 376, 377, 379), en 477 van het Burgerlijk Wetboek, worden de vader, de moeder en eventueel de persoon aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, voor de rechtbank opgeroepen door de griffier. In de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 485 van het Burgerlijk Wetboek, (...), (43, 45, 46 en 46bis van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1981), worden de verzoeker, de vader, de moeder of de voogd en de minderjarige voor de rechtbank opgeroepen door de griffier; bij de oproeping van degene of degenen van hen die geen verzoek heeft of hebben ingediend, wordt een gelijkluidend afschrift van de vordering gevoegd. <W 21-03-1969, art. 5.A.6> <W 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° en 5°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2003-04-24/32, art. 11, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  (Indien, in de andere aangelegenheden, de betrokkene of de personen die ten aanzien van de minderjarige het ouderlijk gezag uitoefenen, op de oproeping niet verschijnen en deze personen dit niet kunnen rechtvaardigen, kunnen zij door de jeugdrechtbank worden veroordeeld tot een geldboete van één euro tot honderd vijftig euro.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 2°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (De in het derde lid bedoelde personen die veroordeeld zijn tot een geldboete, en die, op een tweede uitnodiging om te verschijnen, ten overstaan van de jeugdrechter of de jeugdrechtbank wettige redenen tot verschoning voorleggen, kunnen, op advies van het openbaar ministerie, ontheffing van de geldboete verkrijgen.) <W 2006-06-13/40, art. 16, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 51, § 2, derde lid, zoals gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, de woorden " de betrokkene of " vernietigd)

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 62, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52.Gedurende een rechtspleging strekkende tot de toepassing van een der maatregelen bedoeld in titel II, hoofdstuk III, neemt de jeugdrechtbank voorlopig ten aanzien van de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) de nodige maatregelen van bewaring. <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  (Zij kan ofwel hem in zijn leefomgeving laten en hem in voorkomend geval onderwerpen aan het in artikel 37, § 2, eerste lid, 2°, bedoelde toezicht of aan een in artikel 37, § 2bis, uitgezonderd 2° en 3°, opgesomde voorwaarde ofwel voorlopig een van de maatregelen nemen bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 7° tot 11°, in voorkomend geval op cumulatieve wijze.
  De maatregel bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 9°, wordt steeds genomen met het oog op een medisch-psychologische evaluatie.
  Teneinde de in artikel 50 bedoelde onderzoeksmaatregelen te kunnen uitvoeren, kan de rechtbank de voorlopige maatregel van bewaring die erin bestaat de betrokkene in zijn leefomgeving te laten en te onderwerpen aan het in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° bedoelde toezicht, gepaard laten gaan met de voorwaarde een prestatie van algemeen nut te leveren in verhouding tot zijn leeftijd en zijn vaardigheden. De prestatie van algemeen nut, opgelegd overeenkomstig dit artikel, mag niet meer dan 30 uur bedragen.
  Om de in het tweede lid bedoelde beslissing te nemen, houdt de jeugdrechtbank rekening met de in artikel 37, § 1, tweede lid bedoelde factoren. Er wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin de behandelingswijzen, de opvoedingsprogramma's of enige andere middelen daartoe beschikbaar zijn, alsmede met het voordeel dat de betrokkene daaruit zou kunnen putten.
  Deze voorlopige maatregelen mogen enkel voor een zo kort mogelijke duur worden genomen, wanneer er voldoende ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, en slechts wanneer de finaliteit van de voorlopige maatregel op geen andere manier kan worden bereikt.
  Geen enkele voorlopige maatregel kan worden genomen met het oog op de onmiddellijke bestraffing noch met het oog op de uitoefening van enige vorm van dwang.) <W 2006-06-13/40, art. 17, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (Wanneer de jeugdrechtbank ten aanzien van een persoon die een (als misdrijf omschreven feit) heeft gepleegd, voorlopig een van de maatregelen neemt bedoeld in artikel (37, § 2, eerste lid, 8°), kan zij, omwille van de noodwendigheden van het opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onderzoek en voor een hernieuwbare termijn van maximum (drie kalenderdagen), bij gemotiveerde beslissing de jongere vrij verkeer verbieden met de personen die zij bij naam aanwijst, zijn advocaat uitgezonderd. <W 2006-06-13/40, art. 17, 2° en 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (Wanneer bij de jeugdrechtbank de zaak aanhangig is van een persoon die vóór de leeftijd van achttien jaar een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, kan zij, zelfs indien de vordering van het openbaar ministerie wordt ingesteld nadat deze persoon de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, voorlopige maatregelen opleggen of handhaven die uiterlijk kunnen duren tot de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt.) <W 2003-01-06/32, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 02-03-2003>
  (De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de kinderen van personen wier ontzetting van het ouderlijk gezag wordt vervolgd.) <W 1994-06-30/44, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 52, zesde lid, de woorden " wanneer er voldoende ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, " vernietigd)

  Art. 52_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>


  Art. 52_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1 dit artikel is opgeheven "behoudens het voorlopig nemen van de maatregel, bedoeld in artikel 37, § 2, 8°

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 63, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 52bis. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 15; Inwerkingtreding : 27-09-1994> Buiten de gevallen bedoeld in (artikel 52quater, zevende en achtste lid), is de duur van de voorbereidende rechtspleging beperkt tot zes maanden, te rekenen van de vordering bedoeld in artikel 45.2.a), tot aan de mededeling van het dossier aan het openbaar ministerie na het afsluiten van de navorsing. Het openbaar ministerie beschikt vervolgens over een termijn van twee maanden om de betrokkene te dagvaarden om voor de jeugdrechtbank te verschijnen. <W 2006-12-27/33, art. 96, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  De termijn van zes maanden wordt geschorst tussen de akte van hoger beroep en het arrest.

  Art. 52bis_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 64, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 52ter. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 16; Inwerkingtreding : 27-09-1994> In de gevallen bedoeld in artikel 52 moet de jongere die de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, vóór enige maatregel wordt getroffen door de jeugdrechter, persoonlijk worden gehoord, tenzij hij niet gevonden kan worden, zijn gezondheidstoestand het niet toelaat of indien hij weigert te verschijnen.
  De betrokkene heeft, telkens als hij voor de jeugdrechtbank verschijnt, recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat wordt, in voorkomend geval, aangewezen overeenkomstig artikel 54bis. Behoudens de gevallen waarin de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig is overeenkomstig artikel 45.2.b) of c), kan de jeugdrechter evenwel een afzonderlijk onderhoud met de betrokkene hebben.
  De beschikking omvat een samenvatting van de elementen die betrekking hebben op zijn persoonlijkheid of op zijn milieu, welke de beslissing rechtvaardigen, en, in voorkomend geval, een samenvatting van de ten laste gelegde feiten. Zij maakt tevens melding van het feit dat de betrokkene werd gehoord of van de redenen waarom dit niet gebeurde.
  Na het verhoor van de betrokkene, wordt hem een afschrift van de beschikking overhandigd, evenals aan (...) zijn vader en moeder, voogden of personen die de betrokkene onder hun bewaring hebben, indien deze ter terechtzitting aanwezig zijn. In de gevallen waar deze overhandiging niet heeft kunnen plaatshebben, wordt de beslissing bij gerechtsbrief ter kennis gebracht. (Het afschrift van de beschikking vermeldt de rechtsmiddelen die ertegen open staan evenals de vormen en termijnen die terzake moeten worden nageleefd). De termijn voor hoger beroep loopt vanaf de overhandiging van het afschrift of vanaf de dag dat de betrokkene bij gerechtsbrief kennis heeft gekregen van de kennisgeving. <W 2006-05-15/35, art. 13, 022 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-06-13/40, art. 18, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 97, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  De maatregelen bedoeld in artikel 52 zijn niet vatbaar voor verzet.
  In geval van hoger beroep doet de jeugdkamer van het hof van beroep uitspraak binnen uiterlijk twee maanden, te rekenen van de akte van hoger beroep.

  Art. 52ter_VLAAMS_GEWEST.
  [2 In de gevallen zoals bedoeld in artikel 52, en voor zover van toepassing op de procedure zoals vermeld in artikel 63ter, eerste lid, a), moet de jongere die de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft, vóór enige maatregel wordt getroffen door de jeugdrechter, persoonlijk worden gehoord, tenzij hij niet gevonden kan worden, zijn gezondheidstoestand het niet toelaat of hij weigert te verschijnen.
   De betrokkene heeft, telkens als hij voor de jeugdrechtbank verschijnt, recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat wordt, in voorkomend geval, aangewezen overeenkomstig artikel 54bis. Behoudens de gevallen waarin de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig is overeenkomstig artikel 45, 2, b) of c), kan de jeugdrechter evenwel een afzonderlijk onderhoud met de betrokkene hebben.
   De beschikking omvat een samenvatting van de elementen die betrekking hebben op zijn persoonlijkheid of op zijn milieu, welke de beslissing rechtvaardigen, en, in voorkomend geval, een samenvatting van de ten laste gelegde feiten. Zij maakt tevens melding van het feit dat de betrokkene werd gehoord of van de redenen waarom dit niet gebeurde.]2
  Na het verhoor van de betrokkene, wordt hem een afschrift van de beschikking overhandigd, evenals aan (...) zijn vader en moeder, voogden of personen die de betrokkene onder hun bewaring hebben, indien deze ter terechtzitting aanwezig zijn. In de gevallen waar deze overhandiging niet heeft kunnen plaatshebben, wordt de beslissing bij gerechtsbrief ter kennis gebracht. (Het afschrift van de beschikking vermeldt de rechtsmiddelen die ertegen open staan evenals de vormen en termijnen die terzake moeten worden nageleefd). De termijn voor hoger beroep loopt vanaf de overhandiging van het afschrift of vanaf de dag dat de betrokkene bij gerechtsbrief kennis heeft gekregen van de kennisgeving. <W 2006-05-15/35, art. 13, 022 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-06-13/40, art. 18, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 97, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  De maatregelen bedoeld in [1 artikel 20, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1 [2 en een voorlopige plaatsing in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling, bedoeld in artikel 37, § 2, 8°]2 zijn niet vatbaar voor verzet.
  In geval van hoger beroep doet de jeugdkamer van het hof van beroep uitspraak binnen uiterlijk twee maanden, te rekenen van de akte van hoger beroep.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 65, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (2)<DVR 2019-09-24/03, art. 5, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52quater.<Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 17; Inwerkingtreding : 27-09-1994> Voor wat betreft de personen bedoeld in artikel 36, 4°, kan de rechter of de jeugdrechtbank, naar gelang van het geval, in de gevallen bedoeld in de artikelen 52, 52bis en 52ter, een maatregel van bewaring bevelen, voor een termijn van ten hoogste drie maanden, in een gesloten opvoedingsafdeling, ingericht door de bevoegde overheden.
  (Deze beslissing kan enkel worden genomen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden :
  1° er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld;
  (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof in artikel 52quater, tweede lid, 1° de woorden " er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld " vernietigd)
  2° de betrokkene geeft blijk van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk is;
  3° er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden.) <W 2006-06-13/40, art. 19, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  
  (Bovendien is het verlaten van de instelling door de betrokkene onderworpen aan volgende voorwaarden :
  1° het verlaten van de instelling om te verschijnen voor de rechtbank, om redenen van medische noodzaak of om een begrafenis in België bij te wonen in geval van overlijden van een familielid tot en met de tweede graad, is niet ondergeschikt aan een toelating door de jeugdrechter of jeugdrechtbank. De instelling informeert de jeugdrechter of de jeugdrechtbank evenwel voorafgaandelijk per fax van elke uitstap in deze zin. De Koning kan bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit deze regel uitbreiden tot andere soorten uitstappen;
  2° de soorten uitstappen die beschreven staan in het pedagogisch project dat de openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming aan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank meedeelt met vermelding van de soorten omkadering per soort uitstap, kunnen worden verboden door de jeugdrechter of de jeugdrechtbank, bij gemotiveerde beslissing voor één of meer van de redenen genoemd in het vierde lid. Het verbod kan ook beperkt worden tot slechts enkele soorten activiteiten en kan verband houden met een onvoldoende omkadering;
  3° voor het verlaten van de instelling in het kader van activiteiten die niet uitdrukkelijk deel uitmaken van het pedagogisch project van de openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, moet geval per geval een verzoek aan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank worden gericht, waarin de voorziene soort omkadering nader wordt omschreven. De aanvraag gebeurt uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de activiteit. De jeugdrechter of jeugdrechtbank doet uitspraak binnen de vier werkdagen. Een afschrift van het verzoek wordt onverwijld door de griffie aan het openbaar ministerie bezorgd.
  Van de beslissing van de jeugdrechter of de jeugdrechtbank wordt aan de openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming kennis gegeven per fax. Een afschrift van de beslissing wordt binnen de 24 uur door de griffie aan het openbaar ministerie bezorgd. Ingeval de jeugdrechter of de jeugdrechtbank verbiedt om de instelling te verlaten, vermeldt hij de redenen van dit verbod die steunen op een of meer van volgende redenen :
  1° de betrokkene geeft blijk van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk is;
  2° er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden;
  3° het belang van een slachtoffer of zijn omgeving vereist dit verbod. De jeugdrechter of jeugdrechtbank kan de dienst slachtofferonthaal verzoeken om een slachtofferfiche op te stellen.
  Het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een uitstap genoemd in lid 3, 2° of 3°, is opschortend gedurende vijftien dagen te rekenen vanaf de akte van hoger beroep. Hoger beroep tegen een uitstap genoemd in lid 3, 2°, moet worden ingesteld binnen een termijn van achtenveertig uren, die begint te lopen vanaf de mededeling van de beslissing van de jeugdrechter of de jeugdrechtbank om de jongere toe te vertrouwen aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, in gesloten opvoedingsafdeling. Het openbaar ministerie brengt de betrokken openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming er onverwijld van op de hoogte.
  De jeugdrechter of jeugdrechtbank kan ten allen tijde, hetzij ambtshalve hetzij op vordering van het openbaar ministerie, de beslissing bedoeld in het derde lid, 2° en 3°, wijzigen.) <W 2006-12-27/33, art. 98, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>

  (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof het derde tot zesde lid van artikel 52quater vernietigd)
  
  Deze maatregelen kunnen slechts eenmaal en na kennisgeving van het door de instelling opgestelde medisch-psychisch verslag worden verlengd nadat de betrokkene en zijn raadsman werden gehoord.
  Niettemin kunnen de voormelde maatregelen elke maand worden verlengd bij gemotiveerde beslissing van, naar gelang van het geval, de rechter of de jeugdrechtbank. De beslissing moet gegrond zijn op ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die betrekking hebben op de vereisten van de openbare veiligheid of eigen zijn aan de persoonlijkheid van de betrokkene en die de handhaving van deze maatregelen noodzakelijk maken. De betrokkene, zijn raadsman en de directeur van de instelling worden vooraf gehoord.
  Hoger beroep tegen de beschikkingen of vonnissen bedoeld in de vorige leden moet ingesteld worden binnen een termijn van achtenveertig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie loopt vanaf de mededeling van de beschikking of van het vonnis en ten aanzien van de andere partijen in het geding vanaf het vervullen van de vormvereisten bedoeld in artikel 52ter, vierde lid. Het beroep kan worden ingesteld door een verklaring aan de directeur van de instelling of aan de persoon die de directeur hiertoe aanstelt. De directeur schrijft de beroepen in een genummerd en geparafeerd register in. Hij geeft er onmiddellijk kennis van aan de griffie van de bevoegde rechtbank en zendt haar per aangetekende brief een uittreksel van het register.
  De jeugdkamer van het hof van beroep behandelt de zaak en doet uitspraak binnen vijftien werkdagen te rekenen van de akte van hoger beroep. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de maatregel. De termijn wordt geschorst tijdens de duur van het uitstel toegekend op verzoek van de verdediging.
  (De termijn van dagvaarding voor het Hof bedraagt drie dagen.) <W 1994-06-30/45, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 52quater_VLAAMS_GEWEST.
  [1 Voor wat betreft de personen, bedoeld in artikel 14 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, kan de rechter of de jeugdrechtbank, naar gelang van het geval, in de gevallen, bedoeld in de artikelen 52, 52bis en 52ter, een maatregel van bewaring bevelen, voor een termijn van ten hoogste drie maanden, in een gesloten opvoedingsafdeling, ingericht door de bevoegde overheden.
   Deze beslissing kan enkel worden genomen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
   1° de betrokkene geeft blijk van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk is;
   2° er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden.
   Deze maatregelen kunnen slechts eenmaal en na kennisgeving van het door de instelling opgestelde medisch-psychisch verslag worden verlengd nadat de betrokkene en zijn raadsman werden gehoord.
   Niettemin kunnen de voormelde maatregelen elke maand worden verlengd bij gemotiveerde beslissing van, naar gelang van het geval, de rechter of de jeugdrechtbank. De beslissing moet gegrond zijn op ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die betrekking hebben op de vereisten van de openbare veiligheid of eigen zijn aan de persoonlijkheid van de betrokkene en die de handhaving van deze maatregelen noodzakelijk maken. De betrokkene, zijn raadsman en de directeur van de instelling worden vooraf gehoord.
   Hoger beroep tegen de beschikkingen of vonnissen bedoeld in de vorige leden moet ingesteld worden binnen een termijn van achtenveertig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie loopt vanaf de mededeling van de beschikking of van het vonnis en ten aanzien van de andere partijen in het geding vanaf het vervullen van de vormvereisten, bedoeld in artikel 52ter, vierde lid. Het beroep kan worden ingesteld door een verklaring aan de directeur van de instelling of aan de persoon die de directeur hiertoe aanstelt. De directeur schrijft de beroepen in een genummerd en geparafeerd register in. Hij geeft er onmiddellijk kennis van aan de griffie van de bevoegde rechtbank en zendt haar per aangetekende brief een uittreksel van het register.
   De jeugdkamer van het hof van beroep behandelt de zaak en doet uitspraak binnen vijftien werkdagen te rekenen van de akte van hoger beroep. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de maatregel. De termijn wordt geschorst tijdens de duur van het uitstel toegekend op verzoek van de verdediging.
   De termijn van dagvaarding voor het hof bedraagt drie dagen.]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-09-24/03, art. 6, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52quater_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   [1 ...]1
  Hoger beroep tegen de beschikkingen of vonnissen bedoeld in de vorige leden moet ingesteld worden binnen een termijn van achtenveertig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie loopt vanaf de mededeling van de beschikking of van het vonnis en ten aanzien van de andere partijen in het geding vanaf het vervullen van de vormvereisten bedoeld in artikel 52ter, vierde lid. Het beroep kan worden ingesteld door een verklaring aan de directeur van de instelling of aan de persoon die de directeur hiertoe aanstelt. De directeur schrijft de beroepen in een genummerd en geparafeerd register in. Hij geeft er onmiddellijk kennis van aan de griffie van de bevoegde rechtbank en zendt haar per aangetekende brief een uittreksel van het register.
  De jeugdkamer van het hof van beroep behandelt de zaak en doet uitspraak binnen vijftien werkdagen te rekenen van de akte van hoger beroep. [1 ...]1 De termijn wordt geschorst tijdens de duur van het uitstel toegekend op verzoek van de verdediging.
  (De termijn van dagvaarding voor het Hof bedraagt drie dagen.) <W 1994-06-30/45, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  ----------
  (1)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 52quinquies. <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 20; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2009> (NOTA : inwerkingtreding van art. 20 vastgesteld op 02-04-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 4 en 5) Gedurende een rechtspleging strekkende tot de toepassing van een van de in titel II, hoofdstuk III, bedoelde maatregelen, kan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank een bemiddeling voorstellen overeenkomstig de bij de artikelen 37bis tot 37quinquies bepaalde regels.

  Art. 52quinquies_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 67, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 52quinquies_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 53.<NOTA : opgeheven ten aanzien van minderjarigen die wegens een als misdrijf omschreven feit worden vervolgd, bij W 1999-05-04/39, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002> Indien het feitelijk onmogelijk is een particulier of een instelling te vinden die de minderjarige dadelijk kan opnemen, en alzo de in artikel 52 bedoelde maatregelen niet kunnen worden ten uitvoer gelegd, mag de minderjarige voorlopig, maar voor niet langer dan vijftien dagen, in een huis van arrest worden bewaard.
  (De maatregel bedoeld in het eerste lid kan slechts toegepast worden ten aanzien van personen die ervan verdacht worden een feit te hebben gepleegd, strafbaar met een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of met een zwaardere straf, in de zin van het Strafwetboek of van de aanvullende wetten en voor zover zij, op het ogenblik van de feiten, de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt.
  In geval van hoger beroep zijn de bepalingen van artikel 52quater, zesde en zevende lid, van toepassing, behalve dat de termijn waarbinnen uitspraak in beroep moet worden gedaan, teruggebracht wordt tot vijf werkdagen te rekenen van de akte van hoger beroep. (De termijn van dagvaarding voor het Hof bedraagt één dag.) <W 1994-06-30/45, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  De maatregel van bewaring bedoeld in het eerste lid kan door de jeugdrechter slechts éénmaal bevolen worden in de loop van een zelfde procedure, afgezien van de mogelijkheid van de jeugdrechtbank om andere voorlopige maatregelen te bevelen.
  Dit artikel is mede van toepassing op de personen bedoeld in artikel 37, § 3, 2°.) <W 1994-02-02/33, art. 18, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  De minderjarige die in een huis van arrest wordt bewaard, wordt van de aldaar gedetineerde volwassenen afgezonderd.

  Art. 53_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>


  Art. 53_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor wat betreft de minderjarigen in gevaar, hen tegen wie ouderlijke klachten wegens wangedrag zijn ingediend en hen die bedelend of zwervend worden aangetroffen, met inbegrip van de kinderen van personen wier ontzetting van de ouderlijke macht wordt vervolgd) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 9, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>
  (NOTA : Bij arrest nr 4/93 van 21 januari 1993 (B.St. 04-02-1993, p. 2265) heeft het Arbitragehof de woorden " met inbegrip van de kinderen van personen wier ontzetting van de ouderlijke macht wordt vervolgd " vernietigd)


  Art. 53_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven behalve ten aanzien van minderjarigen die wegens een als misdrijf omschreven feit worden vervolgd) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 53bis. (opgeheven) <W 2006-12-27/32, art. 375, 026; Inwerkingtreding : 28-12-2006>

  Art. 54. (Behalve in de gevallen bepaald in titel II, hoofdstuk III, (...) waarin zij in persoon moeten verschijnen, mogen de partijen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.) <W 1994-02-02/33, art. 20, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2003-04-24/32, art. 12, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  De jeugdrechtbank kan te allen tijde bevelen dat de partijen persoonlijk verschijnen. Zij kan tevens al degenen oproepen die de minderjarige onder hun bewaring hebben.

  Art. 54_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 67, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 54bis. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 21; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. Wanneer een persoon beneden de achttien jaar partij is in het geding en geen advocaat heeft, wordt er hem ambtshalve een toegewezen.
  Wanneer de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig is met toepassing van artikel 45.2.a) of b), of van artikel 63ter, a) of c), geeft het openbaar ministerie hiervan onverwijld kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten. Dit bericht wordt gelijktijdig verzonden met de vordering, de dagvaarding of de met redenen omklede waarschuwing, al naar gelang het geval. De stafhouder of het bureau voor consultatie en verdediging gaat over tot de toewijzing, uiterlijk binnen twee werkdagen te rekenen van dit bericht.
  § 2. Het openbaar ministerie zendt aan de jeugdrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, afschrift van het bericht van de kennisgeving aan de stafhouder.
  § 3. De stafhouder of het bureau voor consultatie en verdediging ziet erop toe, indien er tegenstrijdige belangen zijn, dat de betrokkene verdedigd wordt door een andere advocaat dan diegene op wie zijn vader en moeder, voogden of personen die hem onder hun bewaring hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht, beroep gedaan zouden hebben.

  Art. 55. <W 1994-02-02/33, art. 22, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> Wanneer een zaak als bedoeld in titel II, hoofdstuk III, bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt, wordt aan de partijen en aan hun advocaat kennis gegeven van de neerlegging van het dossier ter griffie waar ze er vanaf het ogenblik van de betekening van de dagvaarding inzage kunnen van nemen.
  De partijen en hun advocaat kunnen eveneens kennis nemen van het dossier wanneer het openbaar ministerie het opleggen van een maatregel bedoeld in de artikelen 52 en 53 vordert, alsmede gedurende de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen de beschikkingen waarbij zulke maatregelen worden opgelegd.
  De stukken die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de betrokkene en op het milieu waarin hij leeft, mogen echter noch aan hem noch aan de burgerlijke partij medegedeeld worden. Het volledig dossier, die stukken inbegrepen, moet ter beschikking gesteld worden van de advocaat van de betrokkene wanneer deze laatste partij is in het geding.

  Art. 56. (In de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk III, eerste afdeling, worden de betrokken minderjarigen niet als partijen in het debat beschouwd, behalve wanneer te hunnen opzichte maatregelen worden genomen als bepaald in artikel 52.) <W 1994-02-02/33, art. 23, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  In de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling II, wordt het geval van elke minderjarige afzonderlijk onderzocht. Geen andere minderjarige mag daarbij aanwezig zijn, behalve gedurende de voor eventuele confrontaties nodige tijd.

  Art. 56_VLAAMS_GEWEST.
   (In de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk III, eerste afdeling, worden de betrokken minderjarigen niet als partijen in het debat beschouwd, behalve wanneer te hunnen opzichte maatregelen worden genomen als bepaald in [1 artikel 20, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1.) <W 1994-02-02/33, art. 23, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  In de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling II, wordt het geval van elke minderjarige afzonderlijk onderzocht. Geen andere minderjarige mag daarbij aanwezig zijn, behalve gedurende de voor eventuele confrontaties nodige tijd.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 68, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 56bis.
  <Opgeheven bij W 2013-07-30/23, art. 244, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 57. De jeugdrechtbank kan zich tijdens de debatten te allen tijde in raadkamer terugtrekken om de deskundigen en de getuigen, de ouders, voogden of degenen die de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) onder hun bewaring hebben, omtrent diens persoonlijkheid te horen. <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : onbepaald en ten laatste Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  De (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) is niet aanwezig bij de debatten in raadkamer. De rechtbank kan hem echter laten roepen indien zij dit geraden acht.
  De debatten in raadkamer mogen slechts plaatsvinden in aanwezigheid van de advocaat van de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°). <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>

  Art. 57bis.<Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 21; Inwerkingtreding : onbepaald en uitrlijk op 01-01-2009> § 1. Indien de persoon die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de jeugdrechtbank is gebracht, op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was en de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht, kan zij de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, [1 ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een hof van assisen dat samengesteld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als daartoe grond bestaat]1. De jeugdrechtbank kan evenwel slechts beslissen tot uithandengeving indien bovendien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan :
  - de betrokkene is reeds eerder het voorwerp geweest van een of meerdere van de in artikel 37, § 2, § 2bis of § 2ter bedoelde maatregelen of van een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies;
  - het betreft een feit zoals bedoeld in de artikelen 373, 375, 393 tot 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 tot 475 van het Strafwetboek of een poging tot het plegen van een feit zoals bedoeld in de artikelen 393 tot 397 van het Strafwetboek.
  De motivering gebeurt in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en de maturiteitsgraad van de betrokkene.
  Deze bepaling kan worden toegepast zelfs indien de betrokkene op het tijdstip van het vonnis de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In dit geval wordt hij gelijkgesteld met een minderjarige voor de toepassing van dit hoofdstuk.
  § 2. Onverminderd artikel 36bis kan de jeugdrechtbank met toepassing van dit artikel de zaak slechts uit handen geven na de in artikel 50, tweede lid, bedoelde maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken te hebben doen verrichten.
  Het medisch-psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en van de maturiteitsgraad van de betrokkene. De aard, frequentie en ernst van de feiten die de betrokkene ten laste worden gelegd, worden in overweging genomen in zoverre ze bijdragen tot de evaluatie van zijn persoonlijkheid. De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke het medisch-psychologisch onderzoek dient te worden verricht.
  Evenwel,
  1° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder over het verslag van het medisch-psychologisch onderzoek te beschikken, wanneer zij constateert dat de betrokkene zich aan dit onderzoek onttrekt of weigert zich eraan te onderwerpen;
  2° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, indien bij vonnis een maatregel al genomen is ten aanzien van een persoon die nog geen achttien jaar is en die één of meer in de artikelen 323, 373 tot 378, 392 tot 394, 401 en 468 tot 476 van het Strafwetboek bedoelde feiten heeft gepleegd, nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en die persoon opnieuw wordt vervolgd omdat hij na die eerste veroordeling weer één of meer van voornoemde feiten heeft gepleegd. De stukken van de vorige procedure worden bij die van de nieuwe procedure gevoegd;
  3° doet de jeugdrechtbank onder dezelfde voorwaarden uitspraak over de vordering tot het uit handen geven ten aanzien van een persoon die nog geen achttien jaar is en die een feit, dat als misdaad wordt omschreven en waarop een straf staat die hoger ligt dan twintig jaar opsluiting, heeft gepleegd nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en eerst wordt vervolgd nadat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
  § 3. De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven met inachtneming van de volgende procedure.
  Zodra het maatschappelijk onderzoek en het medisch-psychologisch onderzoek ter griffie zijn neergelegd, deelt de jeugdrechter binnen drie werkdagen het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 1°, geen medisch-psychologisch onderzoek is vereist, deelt de rechtbank binnen drie werkdagen na de neerlegging ter griffie van het maatschappelijk onderzoek het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 2° en 3°, de rechtbank uitspraak kan doen zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, deelt zij het dossier onverwijld mee aan de procureur des Konings.
  Deze laatste dagvaardt de in artikel 46 bedoelde personen binnen dertig werkdagen na ontvangst van het dossier met het oog op de eerste dienstige terechtzitting. In de dagvaarding moet worden vermeld dat een uithandengeving is vereist. De rechtbank doet binnen dertig werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  In geval van hoger beroep beschikt de procureur-generaal over een termijn van twintig werkdagen te rekenen van het einde van de termijn van hoger beroep om te dagvaarden voor de jeugdkamer van het hof van beroep. Deze kamer doet binnen vijftien werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  § 4. Na de dagvaarding tot uithandengeving kan de betrokkene die is toevertrouwd aan een gesloten opvoedingsafdeling van een instelling bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 8°, worden overgebracht naar de opvoedingsafdeling van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Die overbrenging kan enkel plaatsvinden bij een beslissing van de jeugdrechter, met bijzondere redenen omkleed betreffende de bijzondere omstandigheden.
  Tegen de vonnissen waarin de in het eerste lid bedoelde plaatsing wordt bevolen, kan hoger beroep worden ingesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 52quater, zesde, zevende en achtste lid.
  De jeugdrechtbank die niet beveelt de zaak uit handen te geven, maakt onmiddellijk een einde aan de plaatsing in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en neemt ten aanzien van de betrokkene alle andere maatregelen die zij nuttig acht.
  § 5. Iedere persoon ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving genomen is met toepassing van dit artikel wordt, vanaf de dag waarop deze beslissing definitief geworden is, onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter voor de vervolging van feiten die gepleegd zijn na de dag van de dagvaarding tot uithandengeving.
  § 6. Na een beslissing van uithandengeving, bevolen met toepassing van deze bepaling, draagt de jeugdrechtbank of, in voorkomend geval, de jeugdkamer van het hof van beroep, dadelijk het integrale dossier van de betrokken persoon over aan het openbaar ministerie, teneinde het, in geval van vervolging, bij het strafdossier te voegen.
  
   (NOTA : inwerkingtreding van art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 en 6 vastgesteld op 01-10-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 7)
   (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57bis, § 1, in zoverre het bepaalt dat, " indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd ", de zaak wordt verwezen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, vernietigd)

  ----------
  (1)<W 2009-07-31/12, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 28-08-2009>

  Art. 57bis_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 21; Inwerkingtreding : onbepaald en uitrlijk op 01-01-2009> § 1. [2 ...]2 voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, [1 ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een hof van assisen dat samengesteld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als daartoe grond bestaat]1.
  § 2. [2 ...]2
  § 3. De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven met inachtneming van de volgende procedure.
  Zodra het maatschappelijk onderzoek en het medisch-psychologisch onderzoek ter griffie zijn neergelegd, deelt de jeugdrechter binnen drie werkdagen het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 1°, geen medisch-psychologisch onderzoek is vereist, deelt de rechtbank binnen drie werkdagen na de neerlegging ter griffie van het maatschappelijk onderzoek het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 2° en 3°, de rechtbank uitspraak kan doen zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, deelt zij het dossier onverwijld mee aan de procureur des Konings.
  Deze laatste dagvaardt de in artikel 46 bedoelde personen binnen dertig werkdagen na ontvangst van het dossier met het oog op de eerste dienstige terechtzitting. In de dagvaarding moet worden vermeld dat een uithandengeving is vereist. De rechtbank doet binnen dertig werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  In geval van hoger beroep beschikt de procureur-generaal over een termijn van twintig werkdagen te rekenen van het einde van de termijn van hoger beroep om te dagvaarden voor de jeugdkamer van het hof van beroep. Deze kamer doet binnen vijftien werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. [2 ...]2
  § 6. Na een beslissing van uithandengeving, bevolen met toepassing van deze bepaling, draagt de jeugdrechtbank of, in voorkomend geval, de jeugdkamer van het hof van beroep, dadelijk het integrale dossier van de betrokken persoon over aan het openbaar ministerie, teneinde het, in geval van vervolging, bij het strafdossier te voegen.
  
   (NOTA : inwerkingtreding van art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 en 6 vastgesteld op 01-10-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 7)
   (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57bis, § 1, in zoverre het bepaalt dat, " indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd ", de zaak wordt verwezen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, vernietigd)

  ----------
  (1)<W 2009-07-31/12, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 28-08-2009>
  (2)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 57bis_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 21; Inwerkingtreding : onbepaald en uitrlijk op 01-01-2009> § 1. [4 Als de minderjarige verdachte op het tijdstip van het plegen van het jeugddelict zestien jaar of ouder was en de jeugdrechtbank een van de sancties, vermeld in artikel 29, § 2, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht of een plaatsing ten gronde in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling, bedoeld in artikel 37, § 2, 8°, niet geschikt acht, kan ze de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en de zaak naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet- correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een hof van assisen dat samengesteld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als daartoe grond bestaat.
   De jeugdrechtbank kan evenwel slechts beslissen tot uithandengeving indien bovendien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
   1° de betrokkene is reeds eerder het voorwerp geweest van een of meerdere van de in artikel 37, § 2, § 2bis of § 2ter, bedoelde maatregelen, van een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot en met 37quinquies of van een sanctie op grond van artikel 29, § 2, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht;
   2° het gepleegde jeugddelict betreft een feit zoals bedoeld in de artikelen 373, 375, 393 tot en met 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 en 471 tot en met 475 van het Strafwetboek of een poging tot het plegen van een feit zoals bedoeld in de artikelen 393 tot en met 397 van het Strafwetboek. De jeugdrechtbank kan ook beslissen tot uithandengeving wanneer de minderjarige verdachte een feit heeft gepleegd als vermeld in de artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140 en 141 van het Strafwetboek, die, als ze door een meerderjarige gepleegd zouden zijn, strafbaar worden gesteld met een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar of een zwaardere straf.
   De motivering gebeurt in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en de maturiteitsgraad van de betrokkene.
   Deze bepaling kan worden toegepast zelfs indien de betrokkene op het tijdstip van het vonnis de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In dit geval wordt hij gelijkgesteld met een minderjarige voor de toepassing van dit hoofdstuk.]4
  § 2. [4 De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven na de in artikel 50, tweede lid, bedoelde maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken te hebben doen verrichten.
   Het medisch-psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en van de maturiteitsgraad van de betrokkene. De aard, frequentie en ernst van de feiten die de betrokkene ten laste worden gelegd, worden in overweging genomen in zoverre ze bijdragen tot de evaluatie van zijn persoonlijkheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels volgens welke het medisch-psychologisch onderzoek dient te worden verricht.
   Evenwel:
   1° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder over het verslag van het medisch-psychologisch onderzoek te beschikken, wanneer zij constateert dat de betrokkene zich aan dit onderzoek onttrekt of weigert zich eraan te onderwerpen;
   2° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch- psychologisch onderzoek te moeten vragen, indien bij vonnis een maatregel of sanctie op grond van artikel 29, § 2, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht al genomen is ten aanzien van een persoon die nog geen achttien jaar is en die een of meer in de artikelen 323, 373 tot en met 378, 392 tot en met 394, 401 en 468 tot en met 476 van het Strafwetboek bedoelde feiten heeft gepleegd, nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en die persoon opnieuw wordt vervolgd omdat hij na die eerste veroordeling weer een of meer van voornoemde feiten heeft gepleegd. De stukken van de vorige procedure worden bij die van de nieuwe procedure gevoegd;
   3° doet de jeugdrechtbank onder dezelfde voorwaarden, vermeld in punt 2°, uitspraak over de vordering tot het uit handen geven ten aanzien van een minderjarige verdachte die een feit, dat als misdaad wordt omschreven en waarop een straf staat die hoger ligt dan twintig jaar hoofdgevangenisstraf, heeft gepleegd nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en pas wordt vervolgd nadat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.]4
  § 3. De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven met inachtneming van de volgende procedure.
  Zodra het maatschappelijk onderzoek en het medisch-psychologisch onderzoek ter griffie zijn neergelegd, deelt de jeugdrechter binnen drie werkdagen het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van [3 [4 paragraaf 2, derde lid, 1°]4]3, geen medisch-psychologisch onderzoek is vereist, deelt de rechtbank binnen drie werkdagen na de neerlegging ter griffie van het maatschappelijk onderzoek het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van [3 [4 paragraaf 2, derde lid, 2° en 3°]4]3, de rechtbank uitspraak kan doen zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, deelt zij het dossier onverwijld mee aan de procureur des Konings.
  Deze laatste dagvaardt de in artikel 46 bedoelde personen binnen dertig werkdagen na ontvangst van het dossier met het oog op de eerste dienstige terechtzitting. In de dagvaarding moet worden vermeld dat een uithandengeving is vereist. De rechtbank doet binnen dertig werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  In geval van hoger beroep beschikt de procureur-generaal over een termijn van twintig werkdagen te rekenen van het einde van de termijn van hoger beroep om te dagvaarden voor de jeugdkamer van het hof van beroep. Deze kamer doet binnen vijftien werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. Iedere persoon ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving genomen is met toepassing van [3 [4 dit]4]3 artikel wordt, vanaf de dag waarop deze beslissing definitief geworden is, onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter voor de vervolging van feiten die gepleegd zijn na de dag van de dagvaarding tot uithandengeving.
  § 6. Na een beslissing van uithandengeving, bevolen met toepassing van [3 [4 deze bepaling]4]3, draagt de jeugdrechtbank of, in voorkomend geval, de jeugdkamer van het hof van beroep, dadelijk het integrale dossier van de betrokken persoon over aan het openbaar ministerie, teneinde het, in geval van vervolging, bij het strafdossier te voegen.
  [4 § 7. De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, zijn van toepassing.]4
  
   (NOTA : inwerkingtreding van art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 en 6 vastgesteld op 01-10-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 7)
   (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57bis, § 1, in zoverre het bepaalt dat, " indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd ", de zaak wordt verwezen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, vernietigd)

  ----------
  (1)<W 2009-07-31/12, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 28-08-2009>
  (2)<DVR 2016-07-15/17, art. 67, 034; Inwerkingtreding : 29-08-2016>
  (3)<DVR 2019-02-15/20, art. 69, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (4)<DVR 2019-09-24/03, art. 7, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 57bis_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 21; Inwerkingtreding : onbepaald en uitrlijk op 01-01-2009> § 1. Indien de persoon die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de jeugdrechtbank is gebracht, op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was en de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht, kan zij de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, [1 ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een hof van assisen dat samengesteld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als daartoe grond bestaat]1. De jeugdrechtbank kan evenwel slechts beslissen tot uithandengeving indien bovendien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan :
  - de betrokkene is reeds eerder het voorwerp geweest van een of meerdere van de in artikel 37, § 2, § 2bis of § 2ter bedoelde maatregelen of van een herstelrechtelijk aanbod als bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies;
  - het betreft een feit zoals bedoeld in de artikelen 373, 375, 393 tot 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 tot 475 van het Strafwetboek of een poging tot het plegen van een feit zoals bedoeld in de artikelen 393 tot 397 van het Strafwetboek.
  De motivering gebeurt in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en de maturiteitsgraad van de betrokkene.
  Deze bepaling kan worden toegepast zelfs indien de betrokkene op het tijdstip van het vonnis de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In dit geval wordt hij gelijkgesteld met een minderjarige voor de toepassing van dit hoofdstuk.
  § 2. Onverminderd artikel 36bis kan de jeugdrechtbank met toepassing van dit artikel de zaak slechts uit handen geven na de in artikel 50, tweede lid, bedoelde maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken te hebben doen verrichten.
  Het medisch-psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en van de maturiteitsgraad van de betrokkene. De aard, frequentie en ernst van de feiten die de betrokkene ten laste worden gelegd, worden in overweging genomen in zoverre ze bijdragen tot de evaluatie van zijn persoonlijkheid. De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke het medisch-psychologisch onderzoek dient te worden verricht.
  Evenwel,
  1° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder over het verslag van het medisch-psychologisch onderzoek te beschikken, wanneer zij constateert dat de betrokkene zich aan dit onderzoek onttrekt of weigert zich eraan te onderwerpen;
  2° kan de jeugdrechtbank de zaak uit handen geven zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, indien bij vonnis een maatregel al genomen is ten aanzien van een persoon die nog geen achttien jaar is en die één of meer in de artikelen 323, 373 tot 378, 392 tot 394, 401 en 468 tot 476 van het Strafwetboek bedoelde feiten heeft gepleegd, nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en die persoon opnieuw wordt vervolgd omdat hij na die eerste veroordeling weer één of meer van voornoemde feiten heeft gepleegd. De stukken van de vorige procedure worden bij die van de nieuwe procedure gevoegd;
  3° doet de jeugdrechtbank onder dezelfde voorwaarden uitspraak over de vordering tot het uit handen geven ten aanzien van een persoon die nog geen achttien jaar is en die een feit, dat als misdaad wordt omschreven en waarop een straf staat die hoger ligt dan twintig jaar opsluiting, heeft gepleegd nadat hij de leeftijd van zestien jaar had bereikt en eerst wordt vervolgd nadat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
  § 3. De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven met inachtneming van de volgende procedure.
  Zodra het maatschappelijk onderzoek en het medisch-psychologisch onderzoek ter griffie zijn neergelegd, deelt de jeugdrechter binnen drie werkdagen het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 1°, geen medisch-psychologisch onderzoek is vereist, deelt de rechtbank binnen drie werkdagen na de neerlegging ter griffie van het maatschappelijk onderzoek het dossier mee aan de procureur des Konings. Ingeval met toepassing van § 2, derde lid, 2° en 3°, de rechtbank uitspraak kan doen zonder een maatschappelijk onderzoek te moeten laten uitvoeren en zonder een medisch-psychologisch onderzoek te moeten vragen, deelt zij het dossier onverwijld mee aan de procureur des Konings.
  Deze laatste dagvaardt de in artikel 46 bedoelde personen binnen dertig werkdagen na ontvangst van het dossier met het oog op de eerste dienstige terechtzitting. In de dagvaarding moet worden vermeld dat een uithandengeving is vereist. De rechtbank doet binnen dertig werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  In geval van hoger beroep beschikt de procureur-generaal over een termijn van twintig werkdagen te rekenen van het einde van de termijn van hoger beroep om te dagvaarden voor de jeugdkamer van het hof van beroep. Deze kamer doet binnen vijftien werkdagen na de openbare terechtzitting uitspraak over de uithandengeving.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. Iedere persoon ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving genomen is met toepassing van dit artikel wordt, vanaf de dag waarop deze beslissing definitief geworden is, onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter voor de vervolging van feiten die gepleegd zijn na de dag van de dagvaarding tot uithandengeving.
  § 6. Na een beslissing van uithandengeving, bevolen met toepassing van deze bepaling, draagt de jeugdrechtbank of, in voorkomend geval, de jeugdkamer van het hof van beroep, dadelijk het integrale dossier van de betrokken persoon over aan het openbaar ministerie, teneinde het, in geval van vervolging, bij het strafdossier te voegen.
  
   (NOTA : inwerkingtreding van art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 en 6 vastgesteld op 01-10-2007 door KB 2007-02-25/38, art. 7)
   (NOTA : bij arrest nr 49/2008 van 13-03-2008 (B.St. 14-04-2008, p. 19864-19874), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57bis, § 1, in zoverre het bepaalt dat, " indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd ", de zaak wordt verwezen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, vernietigd)

  ----------
  (1)<W 2009-07-31/12, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 28-08-2009>
  (2)<DDG 2016-02-22/24, art. 13, 033; Inwerkingtreding : 14-04-2016>

  Art. 58. De beslissingen van de jeugdrechtbank gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstukken III en IV, zijn, binnen de wettelijke termijnen, vatbaar voor hoger beroep door het openbaar ministerie en voor verzet en hoger beroep door alle andere in het geding betrokken partijen (onverminderd de bepalingen van de artikelen 52, (52quater, negende lid), en 53, derde lid). <W 1994-02-02/33, art. 25, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-12-27/33, art. 99, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  De vonnissen gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk II, zijn niet vatbaar voor verzet. Hoger beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld ter griffie van het hof van beroep (...); (...). De griffier van de jeugdkamer roept voor die kamer de partijen op die opgeroepen waren voor de jeugdrechtbank; hij voegt bij de oproeping voor de andere partijen dan de verzoeker, een gelijkluidend afschrift van het verzoekschrift. <W 15-07-1970, art. 50> <W 1998-05-18/43, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 25-07-1998>
  De medewerking van pleitbezorgers bij het hof is niet vereist.
  De jeugdrechtbank kan de voorlopige tenuitvoerlegging van haar beslissingen bevelen, behalve wat de kosten betreft.

  Art. 58_VLAAMS_GEWEST.
   De beslissingen van de jeugdrechtbank gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstukken III en IV, zijn, binnen de wettelijke termijnen, vatbaar voor hoger beroep door het openbaar ministerie en voor verzet en hoger beroep door alle andere in het geding betrokken partijen (onverminderd de bepalingen van [1 de artikelen 20 en 21 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en artikel]1, (52quater, negende lid), en 53, derde lid) [1 , van deze wet]1. <W 1994-02-02/33, art. 25, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-12-27/33, art. 99, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  De vonnissen gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk II, zijn niet vatbaar voor verzet. Hoger beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld ter griffie van het hof van beroep (...); (...). De griffier van de jeugdkamer roept voor die kamer de partijen op die opgeroepen waren voor de jeugdrechtbank; hij voegt bij de oproeping voor de andere partijen dan de verzoeker, een gelijkluidend afschrift van het verzoekschrift. <W 15-07-1970, art. 50> <W 1998-05-18/43, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 25-07-1998>
  De medewerking van pleitbezorgers bij het hof is niet vereist.
  De jeugdrechtbank kan de voorlopige tenuitvoerlegging van haar beslissingen bevelen, behalve wat de kosten betreft.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 70, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 59. De rechter in hoger beroep kan de in (de artikel 52) bedoelde voorlopige maatregelen nemen. <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De vroeger door de jeugdrechtbank genomen voorlopige maatregelen blijven gehandhaafd zolang ze niet door het gerecht in hoger beroep zijn gewijzigd.

  Art. 59_VLAAMS_GEWEST.
   De rechter in hoger beroep kan de in de [1 artikel 20, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1 bedoelde [1 ...]1 maatregelen nemen. <W 1999-05-04/39, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De vroeger door de jeugdrechtbank genomen [1 ...]1 maatregelen blijven gehandhaafd zolang ze niet door het gerecht in hoger beroep zijn gewijzigd.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 71, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 59_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 60.De jeugdrechtbank kan te allen tijde, ambtshalve (op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de bevoegde instanties zoals bedoeld (in artikel 37, § 2, eerste lid, 7° tot 11°)), de maatregelen genomen zowel ten aanzien van de vader, moeder of degenen die de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) onder hun bewaring hebben als ten aanzien van de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) zelf, intrekken of wijzigen, (...), en binnen de perken van deze wet optreden in het belang van de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,). <W 1994-02-02/33, art. 26, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007> <W 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De vader, moeder, voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, alsmede de minderjarige tegen wie de maatregel is genomen, kunnen zich met dat doel bij verzoekschrift tot de jeugdrechtbank wenden, nadat één jaar verstreken is sedert de dag waarop de beslissing waarbij de maatregel is bevolen, definitief is geworden. Indien dit verzoekschrift wordt afgewezen, kan het niet worden hernieuwd voordat één jaar verstreken is sedert de dag waarop de afwijzende beslissing definitief is geworden. (In de bij artikel 37quinquies, § 3, bepaalde gevallen geldt de eerstgenoemde wachttermijn van één jaar niet.) <W 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  (De minderjarige en zijn vader, moeder, voogden of degenen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring hebben kunnen, via gemotiveerd verzoekschrift, de herziening vragen van de voorlopige maatregel bepaald in artikel 52quater na een termijn van één maand vanaf de dag waarop de beslissing definitief werd. (De griffie bezorgt het openbaar ministerie onverwijld een afschrift van het verzoekschrift). De rechter hoort de jongere en zijn wettelijke vertegenwoordigers (, alsmede het openbaar ministerie ingeval het erom verzoekt). De verzoeker mag geen nieuw verzoekschrift indienen dat hetzelfde voorwerp heeft alvorens een termijn van één maand is verstreken vanaf de datum van de laatste beslissing houdende verwerping van zijn verzoek.) <W 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 100, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  (Iedere maatregel zoals bedoeld (in artikel 37, § 2, eerste lid, uitgezonderd 1° en 8°), en bevolen bij vonnis, moet opnieuw worden onderzocht, ten einde te worden bevestigd, ingetrokken of gewijzigd vóór het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de dag waarop de beslissing definitief is geworden. Deze procedure wordt ingeleid door het openbare ministerie overeenkomstig de in artikel 45, 2 b) en c), genoemde vormvereisten. <W 2006-06-13/40, art. 22, 4°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  (Onverminderd artikel 37, § 2, vierde lid, moet de in artikel 37, § 2, eerste lid, 8°, bedoelde maatregel, die bij vonnis bevolen is, opnieuw worden onderzocht teneinde te worden bevestigd, ingetrokken of gewijzigd vóór het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop de beslissing definitief is geworden. Deze procedure wordt ingeleid volgens de bij het vierde lid bepaalde vormvereisten.) <W 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De (in artikel 37, § 2, eerste lid, 8°, 10° en 11°), genoemde bevoegde instanties sturen om het kwartaal aan de jeugdrechtbank een evaluatieverslag over de persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing die een maatregel van bewaring in een gesloten opvoedingsafdeling oplegt.) <W 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <W 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>

  Art. 60_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven voor zover hij geen jongeren betreffen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 60_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De jeugdrechtbank kan te allen tijde, ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie de maatregelen genomen ten aanzien van de vader, moeder of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, intrekken of wijzigen, en binnen de perken van deze wet optreden in het belang van de minderjarige.
   De persoon of personen, vermeld in het eerste lid, tegen wie de maatregel is genomen, kunnen zich met dat doel bij verzoekschrift tot de jeugdrechtbank wenden, nadat één jaar verstreken is sedert de dag waarop de beslissing waarbij de maatregel is bevolen, definitief is geworden. Indien dit verzoekschrift wordt afgewezen, kan het niet worden hernieuwd voordat één jaar verstreken is sedert de dag waarop de afwijzende beslissing definitief is geworden.]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 72, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 60_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   [1 ...]1
  [1 ...]1
  ([1 ...]1. (De griffie bezorgt het openbaar ministerie onverwijld een afschrift van het verzoekschrift). [1 ...]1) <W 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> <W 2006-12-27/33, art. 100, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  ([1 ...]1 Deze procedure wordt ingeleid door het openbare ministerie overeenkomstig de in artikel 45, 2 b) en c), genoemde vormvereisten. <W 2006-06-13/40, art. 22, 4°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  ([1 ...]1 Deze procedure wordt ingeleid volgens de bij het vierde lid bepaalde vormvereisten.) <W 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 61. Ingeval het als misdrijf omschreven feit bewezen is, veroordeelt de jeugdrechtbank de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) tot de kosten en, indien daartoe grond bestaat, tot teruggave. Bijzondere verbeurdverklaring kan worden uitgesproken. <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  In hetzelfde geval doet de jeugdrechtbank waarbij de burgerlijke vordering aanhangig is gemaakt, uitspraak over deze vordering (of houdt de behandeling daarvan aan tot een latere datum). Zij doet terzelfder tijd uitspraak over de kosten. <W 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De personen die hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprakelijk zijn, worden gedagvaard en zijn met de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) hoofdelijk gehouden tot betaling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding.<W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  (Het slachtoffer kan afstand doen van elke vordering die uit het als misdrijf omschreven feit voortvloeit, in het bijzonder wanneer de dader of daders ten voordele van wie het slachtoffer deze afstand doet, meewerkt of meewerken aan een herstelrechtelijk aanbod.
  Het slachtoffer vermeldt uitdrukkelijk in het akkoord dat door de herstelgerichte aanpak wordt bereikt, ten voordele van welke dader of daders die meewerkt of meewerken aan een herstelrechtelijk aanbod, de afstand van de in het vierde lid bedoelde vordering geldt.
  Uit de afstand van een vordering zoals bedoeld in het vierde lid, volgt automatisch dat deze afstand eveneens geldt ten aanzien van alle personen die hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door de dader of daders ten voordele van wie het slachtoffer de afstand doet.) <W 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>

  Art. 61_VLAAMS_GEWEST.
   Ingeval het [1 jeugddelict]1 bewezen is, veroordeelt de jeugdrechtbank de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) tot de kosten en, indien daartoe grond bestaat, tot teruggave. Bijzondere verbeurdverklaring kan worden uitgesproken. <W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  In hetzelfde geval doet de jeugdrechtbank waarbij de burgerlijke vordering aanhangig is gemaakt, uitspraak over deze vordering (of houdt de behandeling daarvan aan tot een latere datum). Zij doet terzelfder tijd uitspraak over de kosten. <W 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>
  De personen die hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprakelijk zijn, worden gedagvaard en zijn met de (persoon bedoeld in artikel 36, 4°,) hoofdelijk gehouden tot betaling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding.<W 2006-05-15/35, art. 15, 022; Inwerkingtreding : O2-04-2007>
  (Het slachtoffer kan afstand doen van elke vordering die uit het [1 jeugddelict]1 voortvloeit, in het bijzonder wanneer de dader of daders ten voordele van wie het slachtoffer deze afstand doet, meewerkt of meewerken aan een herstelrechtelijk aanbod.
  Het slachtoffer vermeldt uitdrukkelijk in het akkoord dat door de herstelgerichte aanpak wordt bereikt, ten voordele van welke dader of daders die meewerkt of meewerken aan een herstelrechtelijk aanbod, de afstand van de in het vierde lid bedoelde vordering geldt.
  Uit de afstand van een vordering zoals bedoeld in het vierde lid, volgt automatisch dat deze afstand eveneens geldt ten aanzien van alle personen die hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door de dader of daders ten voordele van wie het slachtoffer de afstand doet.) <W 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 73, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 61bis. <ingevoegd bij W 2006-05-15/35, art. 14 ; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Een afschrift van de vonnissen en arresten die in openbare terechtzitting zijn uitgesproken, wordt, onmiddellijk ter zitting, overhandigd aan de jongere die twaalf jaar is of ouder en aan zijn vader en moeder, voogden of personen die de betrokkene in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, indien deze ter terechtzitting aanwezig zijn. In de gevallen waar deze overhandiging niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt de beslissing per gerechtsbrief ter kennis gebracht.
  Het afschrift van de vonnissen en arresten vermeldt de rechtsmiddelen die ertegen open staan, evenals de vormen en termijnen die terzake moeten worden nageleefd.

  Art. 62. (NOTA : Het Arbitragehof heeft door zijn arrest nr. 122/98 van 3 december 1998 voor recht gezegd dat dit artikel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre, dat in artikel 36, 2°, van de voormelde wet bedoelde procedures, de opvangouders niet in de zaak worden opgeroepen en hun tussenkomst niet is toegestaan. B.St. 20-01-1999, p. 1635-1638) <W 1994-02-02/33, art. 27, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> Behoudens afwijking, gelden voor de in titel II, hoofdstuk II, evenals voor de in de artikelen 63bis, § 2 en 63ter, eerste lid, b), bedoelde procedures de wetsbepalingen inzake burgerlijke rechtspleging, en voor de in titel II, hoofdstuk III, evenals voor de in artikel 63ter, eerste lid, a) en c), bedoelde procedures, de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken.

  Art. 62bis.<Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 28; Inwerkingtreding : 27-09-1994> In de gevallen waarin de bepalingen genomen krachtens [1 artikelen 128, 130 en 135]1, van de Grondwet en artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, stellen dat het openbaar ministerie niet belast wordt met de uitvoering van een maatregel van de jeugdrechtbank, wordt een uitgifte van de beslissing van de jeugdrechtbank gericht aan de administratieve overheid die ermee belast is.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 245, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 62bis_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 28; Inwerkingtreding : 27-09-1994> In de gevallen waarin de bepalingen genomen krachtens [1 artikelen 128, 130 en 135]1, van de Grondwet en artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, stellen dat het openbaar ministerie niet belast wordt met de uitvoering van een [2 maatregel en sanctie]2 van de jeugdrechtbank, wordt een uitgifte van de beslissing van de jeugdrechtbank gericht aan de administratieve overheid die ermee belast is.

  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 245, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<DVR 2019-02-15/20, art. 74, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 63.De ontzetting van (het ouderlijke gezag) en de maatregelen die ingevolge (de artikelen 37 en 39) worden bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van artikel 36, 1°, 3° en 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld. <W 1994-02-02/33, art. 63, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  Die ontzetting en die maatregelen mogen nooit aan particulieren ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te bepalen procedure.
  De meldingen die bij toepassing van deze wet in het strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij beslissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na verloop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die maatregelen een einde hebben genomen.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) wordt ambtshalve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt. <W 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  Art. 63_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) en de maatregelen die ingevolge (de artikelen 37 en 39) worden bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van artikel 36, (...) 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld. <W 1994-02-02/33, art. 63, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  Die ontzetting en die maatregelen mogen nooit aan particulieren ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te bepalen procedure.
  De meldingen die bij toepassing van deze wet in het strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij beslissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na verloop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die maatregelen een einde hebben genomen.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) wordt ambtshalve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt. <W 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>


  Art. 63_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) en de maatregelen die ingevolge (de artikelen 37 en 39) worden bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van artikel 36, (...) 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld. <W 1994-02-02/33, art. 63, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  Die ontzetting en die maatregelen mogen nooit aan particulieren ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te bepalen procedure.
  De meldingen die bij toepassing van deze wet in het strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij beslissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na verloop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die maatregelen een einde hebben genomen.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) wordt ambtshalve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt. <W 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>


  Art. 63_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) en de maatregelen die ingevolge (de artikelen 37 en 39) worden bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van artikel 36, (...) 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld. <W 1994-02-02/33, art. 63, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994> <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 10, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>
  Die ontzetting en die maatregelen mogen nooit aan particulieren ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te bepalen procedure.
  De meldingen die bij toepassing van deze wet in het strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij beslissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na verloop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die maatregelen een einde hebben genomen.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) wordt ambtshalve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt. <W 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>


  Art. 63_VLAAMS_GEWEST.
   De ontzetting van (het ouderlijke gezag) en de [1 sancties]1 die ingevolge [1 artikel 29, § 2, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1 worden bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van artikel 36, 1°, 3° en 4°, voor de jeugdrechtbank zijn gebracht, worden in het strafregister van de betrokkenen vermeld. <W 1994-02-02/33, art. 63, 1° en 2°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>
  Die ontzetting en die [1 sancties]1 mogen nooit aan particulieren ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen aan de gerechtelijke overheden ter kennis worden gebracht.
  Zij mogen ook aan de administratieve overheden, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden ter kennis gebracht, indien dezen die inlichtingen voor de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling volstrekt nodig hebben. Deze mededeling geschiedt onder de controle van de gerechtelijke overheden volgens de door de Koning te bepalen procedure.
  De meldingen die bij toepassing van deze wet in het strafregister van een minderjarige zijn gemaakt, kunnen op verzoek van degene die er het voorwerp van was, bij beslissing van de jeugdrechtbank geschrapt worden na verloop van vijf jaren sedert het tijdstip waarop die [1 sancties]1 een einde hebben genomen.
  De ontzetting van (het ouderlijke gezag) wordt ambtshalve geschrapt, wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt. <W 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; Inwerkingtreding : 27-09-1994>

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 75, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 63bis.<Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 30; Inwerkingtreding : 27-09-1994> § 1. De rechtsplegingsregels bedoeld in dit hoofdstuk, met uitzondering van de artikelen 45.2. en 46, zijn van toepassing op de bepalingen van gerechtelijke bescherming die door de bevoegde instanties zijn uitgevaardigd krachtens [1 artikelen 128, 130 en 135]1, van de Grondwet en artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
  § 2. Niettemin, wanneer het verzoek de homologatie van de wijziging van een door de jeugdrechtbank genomen beslissing tot voorwerp heeft, is de volgende procedure van toepassing :
  a) het verzoek wordt door de bevoegde administratieve overheid bij verzoekschrift gericht aan de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft gegeven;
  b) het wordt onmiddellijk samen met het rechtsplegingsdossier voor advies medegedeeld aan het openbaar ministerie;
  c) de jeugdrechter neemt een beschikking binnen drie werkdagen te rekenen van de indiening van het verzoekschrift, op advies van het openbaar ministerie. Deze beschikking wordt genomen zonder oproeping van de partijen. Zij wordt ter kennis gebracht van de partijen en is niet vatbaar voor verzet. De weigering van de homologatie is vatbaar voor hoger beroep.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 246, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 63ter. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 31; Inwerkingtreding : 27-09-1994> In de rechtsplegingen bedoeld in artikel 63bis, wordt de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt :
  a) bij vordering van het openbaar ministerie, met het oog op het bevelen of toelaten van de maatregelen voorzien door deze organen :
  - hetzij, in het raam van voorlopige maatregelen, alvorens over de grond van de zaak te beslissen,
  - hetzij, in spoedeisende gevallen;
  b) bij verzoekschrift door de belanghebbende partij neergelegd ter griffie van de jeugdrechtbank, met het oog op het beslechten van een geschil betreffende een maatregel genomen door de bevoegde instanties, bedoeld in artikel 37, § 2;
  c) in de andere gevallen, door vrijwillige verschijning ingevolge een met redenen omklede waarschuwing van het openbaar ministerie of bij dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie, met het oog op een beslissing ten gronde, nadat de partijen hun middelen hebben voorgedragen.
  In de gevallen bedoeld in b), worden de partijen opgeroepen door de griffier om te verschijnen op de door de rechter vastgestelde zitting. De oproeping vermeldt het voorwerp van het verzoek. De griffier zendt een afschrift van het verzoekschrift over aan het openbaar ministerie.
  In de gevallen bedoeld in c), moeten de dagvaarding of de waarschuwing, op straffe van nietigheid, worden gericht aan de ouders, voogden of degenen die de jongere onder hun bewaring hebben en aan hem zelf indien hij minstens twaalf jaar oud is, alsook aan de personen aan wie, in voorkomend geval, een vorderingsrecht toegekend is.

  Art. 63ter_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 31; Inwerkingtreding : 27-09-1994> In de rechtsplegingen bedoeld in artikel 63bis, wordt de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt :
  a) bij vordering van het openbaar ministerie, met het oog op het bevelen of toelaten van de maatregelen [1 en sancties]1 voorzien door deze organen :
  - hetzij, in het raam van [1 ...]1 maatregelen, alvorens over de grond van de zaak te beslissen,
  - hetzij, in spoedeisende gevallen;
  b) bij verzoekschrift door de belanghebbende partij neergelegd ter griffie van de jeugdrechtbank, met het oog op het beslechten van een geschil betreffende een maatregel genomen door de bevoegde instanties [1 als vermeld in artikel 29, § 2, eerste lid, van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht]1;
  c) in de andere gevallen, door vrijwillige verschijning ingevolge een met redenen omklede waarschuwing van het openbaar ministerie of bij dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie, met het oog op een beslissing ten gronde, nadat de partijen hun middelen hebben voorgedragen.
  In de gevallen bedoeld in b), worden de partijen opgeroepen door de griffier om te verschijnen op de door de rechter vastgestelde zitting. De oproeping vermeldt het voorwerp van het verzoek. De griffier zendt een afschrift van het verzoekschrift over aan het openbaar ministerie.
  In de gevallen bedoeld in c), moeten de dagvaarding of de waarschuwing, op straffe van nietigheid, worden gericht aan de ouders, voogden of degenen die de jongere onder hun bewaring hebben en aan hem zelf indien hij minstens twaalf jaar oud is, alsook aan de personen aan wie, in voorkomend geval, een vorderingsrecht toegekend is.

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 76, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 63quater. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 32; Inwerkingtreding : 27-09-1994> De artikelen 52bis, 52ter en (52quater, negende en tiende lid), zijn van overeenkomstige toepassing op de maatregelen genomen ten gevolge van de vorderingen bedoeld in artikel 63ter, eerste lid, a). <W 2006-12-27/33, art. 101, 025; Inwerkingtreding : 01-03-2007>

  Art. 63quater_VLAAMS_GEWEST.
  [1 De artikelen 52ter en 52quater, negende en tiende lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de maatregelen genomen ten gevolge van de vorderingen zoals bedoeld in artikel 63ter, eerste lid, a).]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-09-24/03, art. 8, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 63quinquies. <Ingevoegd bij W 1994-02-02/33, art. 33; Inwerkingtreding : 27-09-1994> Indien in het kader van de rechtsplegingen bedoeld in artikel 63bis, de voorziene maatregelen van bepaalde duur zijn, moet de procedure voor verlenging van die maatregelen plaatsvinden overeenkomstig dezelfde vormvereisten als die welke vereist zijn voor de aanvankelijke beslissing.

  TITEL III. - Algemene bepalingen.

  Art. 64.In elk gerechtelijk arrondissement wordt een sociale dienst voor jeugdbescherming opgericht, samengesteld uit vaste afgevaardigden.
  Die dienst bestaat uit twee afdelingen :
  a) een afdeling waarvan de afgevaardigden ter beschikking van de jeugdbeschermingscomités worden gesteld;
  b) een afdeling waarvan de afgevaardigden ter beschikking worden gesteld van de rechterlijke overheden die met de toepassing van deze wet zijn belast.
  (De vaste afgevaardigden bij de jeugdbescherming worden door de Minister van Justitie benoemd onder de houders van een diploma van maatschappelijke assistent of van een diploma dat van voldoende pedagogische of sociale kennis doet blijken en volgens hun rangschikking in een vergelijkend wervingsexamen.
  De Koning stelt het organiek reglement en het kader van de vaste afgevaardigden bij de jeugdbescherming alsook de hiërarchische positie van hun ambt vast. Hij bepaalt uit welke diploma's een voldoende pedagogische of sociale kennis blijkt en stelt nadere regels voor het vergelijkend wervingsexamen dat door de Minister van Justitie wordt georganiseerd.) <W 25-06-1969, art. 1>
  De vaste afgevaardigden bij de jeugdbescherming zijn aan het statuut van het rijkspersoneel onderworpen en zij staan administratiefrechtelijk onder het gezag van de Minister van Justitie.
  Zij vervullen, onder de verantwoordelijkheid en de leiding van de met de jeugdbescherming belaste overheden tot wier beschikking zij gesteld zijn, de hun door dezen opgelegde opdrachten.
  Aan iedere afdeling van de sociale dienst voor jeugdbescherming kunnen door de overheden te wier beschikking zij is gesteld, vrijwillige afgevaardigden worden toegevoegd. Op het stuk van vergoeding wegens reis- en verblijfkosten worden deze afgevaardigden gelijkgesteld met de vaste afgevaardigden bij de jeugdbescherming.

  Art. 64_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 64_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 64_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 11, 005; Inwerkingtreding : 24-12-1991>

  Art. 64_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 65. (Opgeheven) <W 02-12-1982, art. 1>

  Art. 66.Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, iedere vereniging of inrichting die zich bereid verklaart gezamenlijk en doorgaans minderjarigen op te nemen krachtens deze wet, moet daartoe door de Minister van Justitie erkend worden.
  Na het advies van de in artikel 67 bedoelde commissie te hebben ingewonnen, stelt de Koning, per categorie van inrichtingen, de algemene voorwaarden voor erkenning vast; die voorwaarden kunnen betrekking hebben op :
  a) het personeel van de diensten voor opvoeding, beroepsopleiding en bestuur;
  b) de gebouwen en installaties;
  c) de verzorging, het onderwijs, de morele vorming en beroepsopleiding, alsmede het opvoedingsregime van de minderjarigen, onverminderd de toepassing van artikel 6 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs.

  Art. 66_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 66_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 66_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 14-05-1987, art. 7>

  Art. 66_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 67.De Minister van Justitie beschikt, bij een met redenen omklede beslissing, op de erkenningsaanvragen, na het advies te hebben ingewonnen van een commissie die wordt voorgezeten door een jeugdrechter in hoger beroep en bovendien bestaat uit twee jeugdrechters, een ambtenaar van het Ministerie van Justitie, een ambtenaar van het Ministerie tot wiens bevoegdheid de nationale opvoeding behoort, een ambtenaar van het Ministerie tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid en de gezinszorg behoort, alsook een vertegenwoordiger van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en vier personen die de inrichtingen vertegenwoordigen welke gewoonlijk minderjarigen huisvesten krachtens deze wet.
  De leden van de commissie worden aangewezen door de Minister van Justitie na advies van zijn betrokken collega's.
  De Minister van Justitie benoemt de leden die de inrichter vertegenwoordigen welke gewoonlijk minderjarigen huisvesten, uit een driedubbel aantal kandidaten voorgedragen door de meest representatieve verenigingen van inrichtingen.
  Hij regelt de modaliteiten van die voordrachten.
  Hij stelt de werkwijze van die commissie vast.
  Elk erkenningsdossier bevat, buiten de administratieve inlichtingen, een verslag van een rechter in de jeugdrechtbank en van de procureur des Konings van het arrondissement waar de verzoeker is gevestigd.

  Art. 67_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 67_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 67_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 14-05-1987, art. 7>

  Art. 67_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 68.Wanneer wordt bevonden dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de vereniging of inrichting, niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de Minister van Justitie ze aanmanen zich, volgens het geval, binnen acht dagen tot zes maanden naar die voorwaarden te gedragen; zoniet kan hij, na raadpleging van de in artikel 67 bedoelde commissie, de erkenning bij een met redenen omklede beslissing intrekken.

  Art. 68_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 68_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 68_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 14-05-1987, art. 7>

  Art. 68_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 69.Aan de Minister van Justitie wordt kennis gegeven :
  a) van iedere beslissing die genomen wordt krachtens de eerste titel van deze wet wanneer zij uitgaven ten gevolge heeft ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie;
  b) van iedere krachtens titel II, hoofdstukken III en IV, van deze wet genomen beslissing.
  Hij doet de plaatsingen alsmede de in artikel 66 bedoelde inrichtingen inspecteren door ambtenaren aan wie hij daartoe opdracht geeft.

  Art. 69_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST..
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 69_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  Aan de Minister van Justitie wordt kennis gegeven :
   a) (...) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
   b) van iedere krachtens titel II, hoofdstukken III en IV, van deze wet genomen beslissing.
   (Lid 2 opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>


  Art. 69_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 69_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 70.De Koning bepaalt ieder jaar de prijs per dag onderhoud in de Rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht.
  Na het advies te hebben ingewonnen van de commissie ingesteld bij artikel 67, bepaalt de Koning het bedrag van de toelagen per dag onderhoud en opvoeding waarop de andere inrichtingen dan de in het eerste lid bedoelde of de private personen aanspraak kunnen maken voor de plaatsingen verricht krachtens titel I en titel II, hoofdstukken III en IV, van deze wet.
  De toelagen per dag onderhoud en opvoeding zijn een vast bedrag voor de courante uitgaven.
  Voor de betaling van bijzondere kosten kunnen toelagen worden toegekend onder de voorwaarden die de Koning stelt.
  Alle toelagen dienen uitsluitend voor het betalen van de uitgaven voor onderhoud, opvoeding en behandeling van de minderjarige voor wie zij zijn toegekend. Zij worden alleen uitbetaald aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de minderjarige werkelijk grootbrengt. Zij worden door de Staat voorgeschoten.

  Art. 70_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 70_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 70_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 13, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>

  Art. 70_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 71.De jeugdrechtbank bepaalt, na onderzoek van de gegoedheid der betrokkenen, de bijdrage van de minderjarigen en van de onderhoudsplichtigen in de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten die voortvloeien uit maatregelen genomen overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstukken III en IV, van deze wet. De onderhoudsplichtigen die niet in het geding betrokken zijn, worden opgeroepen.
  De jeugdrechtbank beslist evenzo op de voorziening ingesteld krachtens artikel 6, laatste lid.
  Deze beslissingen zijn vatbaar voor hoger beroep en voor herziening.
  Overtreding van de verplichtingen, door die beslissingen opgelegd, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 391bis van het Strafwetboek.
  De invordering van de kosten die ten laste van betrokkenen komen, geschiedt door bemiddeling van het bestuur der registratie en domeinen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949. De vordering verjaart door verloop van vijf jaren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

  Art. 71_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 71_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 71_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DFG 1991-03-04/36, art. 62, § 14, 005; Inwerkingtreding : 07-12-1994>

  Art. 71_VLAAMS_GEWEST.
  (...). De onderhoudsplichtigen die niet in het geding betrokken zijn, worden opgeroepen. <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>
  De jeugdrechtbank beslist evenzo op de voorziening ingesteld krachtens artikel 6, laatste lid.
  (NOTA : Lid 2 werd opgeheven door DVR 1985-06-27/35, art. 32, 7°; deze bepaling is vernietigd door het Arbitragehof 30-06-1988)
  Deze beslissingen zijn vatbaar voor hoger beroep en voor herziening.
  Overtreding van de verplichtingen, door die beslissingen opgelegd, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 391bis van het Strafwetboek.
  De invordering van de kosten die ten laste van betrokkenen komen, geschiedt door bemiddeling van het bestuur der registratie en domeinen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949. De vordering verjaart door verloop van vijf jaren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.


  Art. 72.Het jeugdbeschermingscomité, de jeugdrechtbank of de Minister van Justitie, al naar het geval, bepaalt welke bestemming zal worden gegeven aan het loon dat aan de ingevolge titel I of titel II, hoofdstuk III of hoofdstuk IV, van deze wet geplaatste minderjarige wordt toegekend.
  Tijdens de minderjarigheid van de betrokkene kunnen de bijdragen uit dat loon die op een spaarboekje bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas mochten zijn ingeschreven, niet worden afgehaald zonder de uitdrukkelijke machtiging van de overheid die het spaarboekje heeft doen openen.
  De betrokkene kan ze afhalen als hij eenentwintig jaar wordt. De jeugdrechtbank kan echter op verzoek van het openbaar ministerie of van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige beslissen dat afhaling voordat betrokkene vijfentwintig jaar is geworden niet kan geschieden zonder de uitdrukkelijke machtiging van de rechtbank. Zodanig verzoek kan alleen worden ingediend zolang de betrokkene minderjarig is.

  Art. 72_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (De jeugdrechtbank) of de Minister van Justitie, al naar het geval, bepaalt welke bestemming zal worden gegeven aan het loon dat aan de ingevolge titel I of titel II, hoofdstuk III of hoofdstuk IV, van deze wet geplaatste minderjarige wordt toegekend. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  Tijdens de minderjarigheid van de betrokkene kunnen de bijdragen uit dat loon die op een spaarboekje bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas mochten zijn ingeschreven, niet worden afgehaald zonder de uitdrukkelijke machtiging van de overheid die het spaarboekje heeft doen openen.
  De betrokkene kan ze afhalen als hij eenentwintig jaar wordt. De jeugdrechtbank kan echter op verzoek van het openbaar ministerie of van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige beslissen dat afhaling voordat betrokkene vijfentwintig jaar is geworden niet kan geschieden zonder de uitdrukkelijke machtiging van de rechtbank. Zodanig verzoek kan alleen worden ingediend zolang de betrokkene minderjarig is.


  Art. 72_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>

  Art. 72_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 72_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 73. (Opgeheven) <W 27-06-1969, art. 50>

  Art. 74.Het jeugdbeschermingscomité doet regelmatig iedere door zijn bemiddeling geplaatste minderjarige door een van zijn afgevaardigden bezoeken.
  De jeugdrechter bezoekt ten minste tweemaal per jaar iedere minderjarige die door hem geplaatst is krachtens een van de in artikel 37, 3° en 4°, bedoelde maatregelen. Hij kan daartoe een afgevaardigde bij de jeugdbescherming opdracht geven.
  Naar aanleiding van de bezoeken aan de minderjarige van wiens plaatsing is kennis gegeven overeenkomstig artikel 69, wordt over de toestand van de betrokkene aan de Minister van Justitie een rapport gezonden.

  Art. 74_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>De jeugdrechter bezoekt ten minste tweemaal per jaar iedere minderjarige die door hem geplaatst is krachtens een van de in artikel 37, 3° en 4°, bedoelde maatregelen.


  Art. 74_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Lid 1 opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  De jeugdrechter bezoekt ten minste tweemaal per jaar iedere minderjarige die door hem geplaatst is krachtens een van de in artikel 37, 3° en 4°, bedoelde maatregelen. Hij kan daartoe (de dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand) opdracht geven. <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  Naar aanleiding van de bezoeken aan de minderjarige van wiens plaatsing is kennis gegeven overeenkomstig artikel 69, wordt over de toestand van de betrokkene aan de Minister van Justitie een rapport gezonden.


  Art. 74_VLAAMS_GEWEST.
  (Lid 1 opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>
  De jeugdrechter bezoekt ten minste tweemaal per jaar iedere minderjarige die door hem geplaatst is krachtens een van de in artikel 37, 3° en 4°, bedoelde maatregelen. (...) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>
  (Lid 3 opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>


  Art. 74_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75. <W 1999-003-10/42, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 30-04-1999> Indien zij niet begeleid zijn door een ouder, hun voogd of een persoon die over hen de bewaring heeft, is het minderjarigen beneden de volle leeftijd van veertien jaar niet toegestaan de terechtzittingen van de hoven en rechtbanken bij te wonen, tenzij voor de behandeling en de berechting van de vervolgingen die tegen hen zijn ingesteld, of wanneer zij in persoon moeten verschijnen of getuigenis moeten afleggen, en enkel voor de tijd dat hun aanwezigheid noodzakelijk is.
  De voorzitter kan steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

  Art. 76.De gerechtelijke en administratieve overheden alsmede de natuurlijke personen of rechtspersonen, de verenigingen, instellingen of inrichtingen die hun medewerking dienen te verlenen bij de maatregelen die ter uitvoering van deze wet zijn genomen, moeten de godsdienstige en wijsgerige overuiting en de taal van de gezinnen waartoe de minderjarigen behoren eerbiedigen.

  Art. 76_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 77. Elke persoon die, in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze wet, staat daardoor in voor de geheimhouding van de feiten die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en die hiermede verband houden.
  Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing.

  Art. 78.Buiten de gevallen waarin er een medische tegenaanwijzing bestaat, mogen aan de minderjarigen die geplaatst zijn overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstukken III en IV, van deze wet, preventieve vaccinaties en inentingen toegediend worden, waarvan het aantal, de soort en de toedieningswijze door de Koning bepaald worden.

  Art. 78_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 78_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 79.Iedere persoon of iedere inrichting, behalve de schoolinternaten en daarmee gelijkgestelde kosthuizen, die zich bereid verklaart door deze wet of andere wetsbepalingen niet beschermde minderjarigen gezamenlijk en doorgaans op te nemen buiten de verblijfplaats van hun bloedverwanten in de rechte lijn of zijlijn of van hun wettelijke vertegenwoordiger, moet daarvan vooraf aangifte doen bij het jeugdbeschermingscomité van het arrondissement.
  Wanneer uit een strafrechtelijke veroordeling uitgesproken tegen een persoon of een personeelslid van een inrichting, zoals zij in het vorige lid zijn bedoeld, of uit een onderzoek op klacht betreffende de huisvesting of de opvoeding van de minderjarigen blijkt dat hun gezondheid, hun veiligheid of hun zedelijkheid gevaar loopt, kan de jeugdrechtbank op vordering van het openbaar ministerie, de betrokkenen gehoord, het huis of de inrichting gedurende een tijd die zij vaststelt aan geregeld bezoek onderwerpen en in ernstige gevallen de sluiting ervan gelasten.

  Art. 79_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (lid 1 opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>
  Wanneer uit een strafrechtelijke veroordeling uitgesproken tegen een persoon of een personeelslid van een inrichting, zoals zij in het vorige lid zijn bedoeld, of uit een onderzoek op klacht betreffende de huisvesting of de opvoeding van de minderjarigen blijkt dat hun gezondheid, hun veiligheid of hun zedelijkheid gevaar loopt, kan de jeugdrechtbank op vordering van het openbaar ministerie, de betrokkenen gehoord, het huis of de inrichting gedurende een tijd die zij vaststelt aan geregeld bezoek onderwerpen en in ernstige gevallen de sluiting ervan gelasten.


  Art. 79_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  (Lid 1 opgeheven) <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>
  Wanneer uit een strafrechtelijke veroordeling uitgesproken tegen een persoon of een personeelslid van een inrichting, (behalve de schoolinternaten en daarmee gelijkgestelde kosthuizen die door dit decreet of andere wetsbepalingen beschermde minderjarigen gezamenlijk opnemen), of uit een onderzoek op klacht betreffende de huisvesting of de opvoeding van de minderjarigen blijkt dat hun gezondheid, hun veiligheid of hun zedelijkheid gevaar loopt, kan de jeugdrechtbank op vordering van het openbaar ministerie, de betrokkenen gehoord, het huis of de inrichting gedurende een tijd die zij vaststelt aan geregeld bezoek onderwerpen en in ernstige gevallen de sluiting ervan gelasten. <DDG 1995-03-20/34, art. 43, Inwerkingtreding : 01-05-1995>{


  Art. 79_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 79_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL IV. - Strafbepalingen.

  Art. 80. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>
  (NOTA : Artikel 80 is gewijzigd bij <W 2006-06-13/40, art. 24, 023; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016; zie W 2013-12-21/17, art. 2> zoals volgt : In artikel 80, tweede lid, worden de woorden " 37, 38, 39, 40 en 43 " vervangen door de woorden " 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater en 57bis ")

  Art. 81. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 82. (Opgeheven) <W 2005-08-10/61, art. 43, 020; Inwerkingtreding : 12-09-2005>

  Art. 83. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 84. In alle gevallen waarin een minderjarige (...) een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en welke maatregel ook tegen hem is genomen, kan, indien het feit vergemakkelijkt werd door gemis aan toezicht, degene die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen en tot geldboete van één tot vijfentwintig frank, of tot een van die straffen alleen, onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek en van de bijzondere wetten betreffende de deelneming. <W 1990-01-19/30, art. 51, 002; Inwerkingtreding : 01-05-1990>

  Art. 85. <Hersteld bij W 2006-06-13/40, art. 25, 023; Inwerkingtreding : O2-04-2007> De jeugdrechtbank kan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige, die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd,en die duidelijk onverschillig zijn voor diens criminaliteit en die weigeren de in artikel 29bis bedoelde ouderstage te volgen, of die aan diens uitvoering niet meewerken, veroordelen tot een gevangenisstraf van een tot zeven dagen en tot een geldboete van een euro tot vijfentwintig euro of tot een van die straffen alleen.

  Art. 85_VLAAMS_GEWEST.
  [1 ...]1

  ----------
  (1)<DVR 2019-02-15/20, art. 78, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

  Art. 85_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 86. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 87. <Wijzigingsbepaling van SW, art. 372bis>

  Art. 88. (Wijzigingsbepaling van SW, art. 377)
  " In het geval van artikel 372bis, bedraagt de gevangenisstraf ten minste één jaar. ".

  Art. 89. <W 2006-06-13/40, art. 26, 023; Inwerkingtreding : 02-04-2006> Al de bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn toepasselijk op de misdrijven omschreven in de artikelen (71 en 85). <W 2006-12-27/33, art. 102, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Art. 89_FRANSE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DFG 2018-01-18/32, art. 184, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL V. - Opheffings-, wijzigings- en overgangsbepalingen.

  Art. 90. Opgeheven worden :
  1° de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, gewijzigd bij de wet van 2 juli 1930, bij het koninklijk besluit van 14 augustus 1933, bij het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, en bij de wetten van 21 augustus 1948, 24 december 1948, 20 mei 1949, 31 juli 1952 en 30 april 1958, met uitzondering van de artikelen 48 tot 61;
  2° de artikelen 378, tweede lid, en 382, tweede lid, van het Strafwetboek;
  3° artikel 4, tweede lid, van de wet van 28 mei 1888 nopens de bescherming van de in rondreizende beroepen tewerkgestelde kinderen.

  Art. 91. § 1. (Wijzigingsbepaling van BW, art. 348)
  § 2. <Wijzigingsbepaling van SW, art. 369bis>
  § 3. (Wijzigingsbepaling van W 18-06-1869, art. 225 en 226)
  § 4. <Wijzigingsbepaling van W 05-09-1919, art. 13>
  § 5. <Wijzigingsbepaling van W 10-03-1925, art. 83>
  § 6. <Wijzigingsbepaling van KIESW, art. 7>
  § 7. <Wijzigingsbepaling van KB 22-12-1938, art. 123bis>
  § 8. <Wijzigingsbepaling van W 19-12-1939, art. 70>
  § 9. <Wijzigingsbepaling van W 31-12-1949, art. 55>
  § 10. <Wijzigingsbepaling van W 20-08-1957, art. 5, 6, 9, 10, 11 en 12>
  § 11. <Wijzigingsbepaling van W 15-07-1960, art. 7 en 9>
  § 12. <Wijzigingsbepaling van W 20-07-1964, art. 25>

  Art. 92. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 93. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 94. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 95. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 96. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 97. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 98.De vaste afgevaardigden bij de kinderbescherming blijven hun functie uitoefenen en krijgen de titel van " vaste afgevaardigde bij de jeugdbescherming ".
  Zij zijn voortaan onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel en behouden het voordeel van hun verworven anciënniteit.

  Art. 98_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  (opgeheven) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 01-10-2009>

  Art. 98_VLAAMS_GEWEST.
  (Opgeheven) <DVR 1985-06-27/35, art. 32>

  Art. 99. (Opgeheven) <W 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>

  Art. 100. De Koning stelt de datum vast waarop alle bepalingen van deze wet of een deel ervan in werking treden.

  Art. 100bis. <Hersteld bij W 2006-06-13/40, art. 27, 023; Inwerkingtreding : 16-10-2006> Voor de zaken die hangend zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van (de wet van 13 juin 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd) en van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, worden de in die wetten vermelde termijnen berekend vanaf de dag die volgt op hun inwerkingtreding. " <Erratum, M.B. 25.08.2006, p. 42367>

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...
Erratum Tekst Begin

originele versie
1965040846
PUBLICATIE :
1965-05-19
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-09-2019 GEPUBL. OP 01-10-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 48; 49; 52ter; 52quater; 57bis; 63quater)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 13-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 36)
 • originele versie
 • VARIA VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 05-06-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 29bis; 36bis; 37; 37bis; 37ter; 37quater; 37quinquies; 42; 43; 45bis; 45ter; 45quater; 50; 52; 52bis; 52quater; 52quinquies; 53; 57bis; 59; 60; 72; 74; 79; 85; 89) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-02-2019 GEPUBL. OP 26-04-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 29bis; 36; 36bis; 37; 37bis-37quinquies; 39; 41; 42; 43; 44; 45bis; 45ter; 45quater; 46bis; 47; 48; 49; 51; 52; 52bis; 52ter; 52quater; 52quinquies; 54; 56; 57bis; 58; 59; 60; 61; 62bis; 63; 63ter; 63quater; 85)
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 52)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2018 GEPUBL. OP 29-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 36; 38bis)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 18-01-2018 GEPUBL. OP 03-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 29bis; 36; 36bis; 37; 37bis; 37ter; 37quater; 37quinuies; 39; 41; 42; 43; 45bis; 45ter; 45quater; 49; 50; 52; 52bis; 52quater; 52quinquies; 57bis; 59; 60; 69; 72; 74; 78; 79; 85; 89)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2017 GEPUBL. OP 05-04-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 7/1; 45)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 15-07-2016 GEPUBL. OP 19-08-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 57bis; )
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 22-02-2016 GEPUBL. OP 14-04-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 57bis)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 15-01-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 37)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 10-12-2015 GEPUBL. OP 13-01-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 37)
 • originele versie
 • WET VAN 19-10-2015 GEPUBL. OP 22-10-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 27-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 11; 44; 45; 56bis; 62bis; 63bis)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2013 GEPUBL. OP 16-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 36; 38bis)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2009 GEPUBL. OP 18-08-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 57bis)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-03-2008 GEPUBL. OP 15-04-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 13-03-2008 GEPUBL. OP 14-04-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 37BIS; 45QUATER)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 13-03-2008 GEPUBL. OP 14-04-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; 52; 52QUA; 57BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 29BIS; 37; 45BIS; 45QUA; 37; 48)
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; 52BIS; 52TER; 52QUA; 58; 60)
  (GEWIJZIGDE ART. : 63QUA; 89)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 43BIS; 53BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 13-06-2006 GEPUBL. OP 19-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 10; 29BIS; 36; 37; 41)
  (GEWIJZIGDE ART. : 43; 44; 45BIS-45QUAT; 49; 51; 52)
  (GEWIJZIGDE ART. : 52TER-52QUINQ; 57BIS; 60; 61; 80)
  (GEWIJZIGDE ART. : 85; 89; 100BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2006 GEPUBL. OP 02-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 37BIS-37QUINQ; 38; 38BIS; 45; 47)
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 52; 57; 60; 42; 46; 48BIS; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 52TER; 61BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 02-09-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 82)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 02-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 38; 89; 80; 81; 83; 85; 86; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 92-97; 99; 100BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 25-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 36; 37BIS)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 29-04-2004 GEPUBL. OP 01-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 64; 66-71; 74; 79; 98; 34; 63; 72)
  (GEWIJZIGD ART. : 86)
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4-6; 29; 30; 31; 36; 39; 41)
 • originele versie
 • WET VAN 24-04-2003 GEPUBL. OP 16-05-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 33; 44; 45; 51; 54) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2003 GEPUBL. OP 07-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 36)
 • originele versie
 • WET VAN 23-01-2003 GEPUBL. OP 13-03-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 50)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2003 GEPUBL. OP 20-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 49; 52)
 • originele versie
 • WET VAN 29-04-2001 GEPUBL. OP 31-05-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 33; 35; 44; 45)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-1999 GEPUBL. OP 02-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 53; 53BIS; 45; 49; 59)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-1999 GEPUBL. OP 02-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 46BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-03-1999 GEPUBL. OP 20-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 75)
 • originele versie
 • WET VAN 18-05-1998 GEPUBL. OP 15-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 58)
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 20-03-1995 GEPUBL. OP 26-04-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 29; 30; 31; 34; 36)
  (GEWIJZIGDE ART. : 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72)
  (GEWIJZIGDE ART. : 74; 79)
 • WET VAN 30-06-1994 GEPUBL. OP 17-09-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 52QUA; 53; 100BIS)
 • WET VAN 30-06-1994 GEPUBL. OP 17-09-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 52)
 • WET VAN 02-02-1994 GEPUBL. OP 17-09-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 62BIS; 63; 63BIS; 63TER; 63QUA)
  (GEWIJZIGD ART. : 63QUI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 54BIS; 55; 56; 56BIS; 58; 60; 62)
  (GEWIJZIGDE ART. : 52TER; 52QUA; 53; 53BIS; 54)
  (GEWIJZIGDE ART. : 46; 48; 49; 50; 51; 52; 52BIS)
 • WET VAN 02-02-1994 GEPUBL. OP 17-09-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 36BIS; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 45)
 • WET VAN 24-12-1992 GEPUBL. OP 31-12-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 36; 37; 37BIS; 43BIS)
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 15-01-1992 GEPUBL. OP 28-02-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 37BIS)
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 04-03-1991 GEPUBL. OP 12-06-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4-6; 29; 30; 31; 34; 36; 37)
  (GEWIJZIGDE ART. : 42; 50; 52; 53; 63; 64; 69; 70; 71)
  (GEWIJZIGDE ART. : 72; 74; 79; 86)
 • WET VAN 26-06-1990 GEPUBL. OP 27-07-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 43)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-03-1990 GEPUBL. OP 07-04-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 30; 31; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43)
  (GEWIJZIGDE ART. : 52; 53; 60; 69; 71; 72; 74; 76; 78)
  (GEWIJZIGD ART. : 79)
 • WET VAN 19-01-1990 GEPUBL. OP 30-01-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 36; 36BIS; 37BIS; 40; 75; 83; 84)
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 14-05-1987 GEPUBL. OP 10-09-1987
  (GEWIJZIGDE ART. : 62BIS; 63; 63BIS; 63TER; 63QUA)
 • WET VAN 31-03-1987 GEPUBL. OP 27-05-1987
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-06-1985 GEPUBL. OP 05-07-1986
 • WET VAN 02-12-1982 GEPUBL. OP 05-04-1984

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden : Gewone zittijd 1957-1958. Wetsontwerp, nr. 885-1, van 19 maart 1958. Gewone zittijd 1959-1960. Wetsvoorstel, nr. 567-1, van 22 juni 1960, ingediend door de heer Terwagne. Gewone zittijd 1961-1962. Wetsvoorstel, nr. 416-1, van 19 juli 1962, ingediend door de heer Terwagne. Gewone zittijd 1962-1963. Wetsontwerp, nr. 637-1, van 13 september 1963. Gewone zittijd 1963-1964. Verslag (+ Errata), nr. 637-7, van 27 oktober 1964, van Mevr. De Riemaecker-Legot en de heer Terwagne. Amendementen, nr. 637-2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9. Gewone zittijd 1964-1965. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 18 en 19 november 1964. - Aanneming. Vergaderingen van 19 november 1964. Gewone zittijd 1964-1965. Wetsontwerp geamendeerd door de Senaat, nr. 637-10, van 12 maart 1965. Verslag, nr. 637-11, van 25 maart 1965, van Mevr. De Riemaecker-Legot en de heer Terwagne. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Vergaderingen van 31 maart 1965. Senaat. Parlementaire bescheiden. Gewone zittijd 1964-1965. Wetsontwerp door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgemaakt, nr. 17, van 19 november 1964. - Verslag, nr. 153, van 25 februari 1965, van de heer Van Bogaert. - Amendementen, nrs. 168, 169 en 178. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. - Vergaderingen van 10 en 11 maart 1965. - Aanneming. Vergadering van 11 maart 1965.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 72 uitvoeringbesluiten 39 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie