J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 443 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
25 MAART 1957. - [Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie] <V 2007-12-13/56, art. 2.1, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-10-1993 en tekstbijwerking tot 02-07-2013)

Publicatie : 25-12-1957 nummer :   1957032550 bladzijde : 9184
Dossiernummer : 1957-03-25/01
Inwerkingtreding : 01-01-1958

Inhoudstafel Tekst Begin
Deel 1. - De beginselen.
Art. 1
TITEL I. [1 - CATEGORIEEN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE]1
Art. 2-6
TITEL II. [1 - ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.]1
Art. 7-17
Deel 2. - [1 NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE]1
Art. 18-25
Deel 3. - Het beleid [1 en intern optreden]1 van [2 de Unie]2.
TITEL I. [1 - DE INTERNE MARKT]1
Art. 26-27
TITEL II. [1 (ex titel I, ex-Titel Ibis)]1 - Het vrije verkeer van goederen.
Art. 28-29
HOOFDSTUK 1. - De douane-unie.
Art. 30-32
HOOFDSTUK 2 (ex-Hoofdstuk 1bis) [1 - DE DOUANESAMENWERKING]1
Art. 33
HOOFDSTUK 3. - (ex-hoofdstuk 2) (Verbod op) kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-Staten. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,18°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
Art. 34-37
TITEL 3. - (ex-Titel 2) [1 LANDBOUW EN VISSERIJ]1
Art. 38-44
TITEL 4. - (ex-Titel 3) Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal.
HOOFDSTUK 1. - De werknemers.
Art. 45-48
HOOFDSTUK 2. - Het recht van vestiging.
Art. 49-55
HOOFDSTUK 3. - De diensten.
Art. 56-62
HOOFDSTUK 4. - Kapitaal en betalingsverkeer.
Art. 63-66
TITEL 5. - (ex-Titel 4) [1 DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT]1
HOOFDSTUK 1. [1 - ALGEMENE BEPALINGEN.]1
Art. 67-76
HOOFDSTUK 2. [1 - BELEID INZAKE GRENSCONTROLES, ASIEL EN IMMIGRATIE.]1
Art. 77-80
HOOFDSTUK 3. [1 - JUSTITIELE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN.]1
Art. 81
HOOFDSTUK 4. [1 - JUSTITIELE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN.]1
Art. 82-86
HOOFDSTUK 5. [1 - POLITIELE SAMENWERKING.]1
Art. 87-89
TITEL 6. - (ex titel 4, ex titel 5) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het vervoer.
Art. 90-100
TITEL 7. - (ex titel 5, ex titel 6) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen.
HOOFDSTUK 1. - Regels betreffende de mededinging.
Afdeling 1. - Regels voor de ondernemingen.
Art. 101-106
Afdeling 2. - Steunmaatregelen van de Staten. (Oude afdeling 3.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,50°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
Art. 107-109
HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende belastingen.
Art. 110-113
HOOFDSTUK 3. - De aanpassing van de wetgevingen.
Art. 114-118
TITEL 8. - (ex titel 6, ex titel 7) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Economisch en monetair beleid.
HOOFDSTUK 1. - Economisch beleid.
Art. 119-126
HOOFDSTUK 2. - Monetair beleid.
Art. 127-133
HOOFDSTUK 3. - Institutionele bepalingen.
Art. 134-135
HOOFDSTUK 4. (ex-hoofdstuk 3bis) [1 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LIDSTATEN DIE DE EURO ALS MUNT HEBBEN.]1
Art. 136-138
HOOFDSTUK 5. - (ex-hoofdstuk 4) Overgangsbepalingen.
Art. 139-144
TITEL 9. - (ex titel 6A, ex titel 8) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) Werkgelegenheid.
Art. 145-150
TITEL 10. - (ex-titel 9) [1 (ex titel 11 wordt titel 9)]1 [1 SOCIALE POLITIEK]1
Art. 151-161
TITEL 11. - (ex-titel 10) [1 (ex hoofdstuk 2 wordt titel 10)]1 Het Europees Sociaal Fonds.
Art. 162-164
TITEL 12. - (ex-titel 11) [1 (ex hoofdstuk 3 wordt titel 11)]1 Onderwijs, beroepsopleiding [1 jeugd en sport]1.
Art. 165-166
TITEL 13. - (ex titel 9, ex titel 12) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Cultuur.
Art. 167
TITEL 14. - (ex titel 10, ex titel 13) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Volksgezondheid.
Art. 168
TITEL 15. - (ex titel 11, ex titel 14) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Consumentenbescherming.
Art. 169
TITEL 16. - (ex titel 12, .ex titel 15) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Transeuropese netwerken.
Art. 170-172
TITEL 17. - (ex titel 13, ex titel 16) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Industrie
Art. 173
TITEL 18. - (ex-titel 17) [1 ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE SAMENHANG]1
Art. 174-178
TITEL 19. - (ex titel 15, ex titel 18) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Onderzoek en technologische ontwikkeling [1 en ruimte]1.
Art. 179-190
TITEL 20. - (ex titel 16, ex titel 19) <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Milieu.
Art. 191-193
TITEL 21. - (ex titel 20) [1 ENERGIE]1
Art. 194
TITEL 22. - (ex titel 21) [1 TOERISME.]1
Art. 195
TITEL 23. (ex titel 22) [1 - CIVIELE BESCHERMING.]1
Art. 196
TITEL 24. (ex titel 23) [1 - ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING.]1
Art. 197
Deel 4. - De associatie van de landen en gebieden overzee.
Art. 198-204
Deel 5. [1 - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE]1
TITEL 1. [1 - ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE.]1
Art. 205
TITEL 2. [1 - DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK]1
Art. 206-207
TITEL 3. [1 SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN HUMANITAIRE HULP]1
HOOFDSTUK 1. [1 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING]1
Art. 208-211
HOOFDSTUK 2. [1 - ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN]1
Art. 212-213
HOOFDSTUK 3. [1 - HUMANITAIRE HULP.]1
Art. 214
TITEL 4. [1 - BEPERKENDE MAATREGELEN.]1
Art. 215
TITEL 5. [1 - INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN]1
Art. 216-219
TITEL 6. [1 - BETREKKINGEN VAN DE UNIE MET INTERNATIONALE ORGANISATIES, MET DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE.]1
Art. 220-221
TITEL 7. [1 - SOLIDARITEITSCLAUSULE.]1
Art. 222
Deel 6. - [1 (Deel 5 wordt deel 6]1 [1 INSTITUTIONELE EN FINANCIELE BEPALINGEN]1
TITEL 1. - Bepalingen inzake de Instellingen.
HOOFDSTUK 1. - De Instellingen.
Afdeling 1. - (Het Europees Parlement).
Art. 223-234
Afdeling 2. (ex Afdeling 1bis) [1 - DE EUROPESE RAAD.]1
Art. 235-236
Afdeling 3. - (ex afdeling 2) De Raad. (Note : zie één enkele Raad, V 08-04-1965, art. 1)
Art. 237-243
Afdeling 4. - (ex afdeling 3) De Commissie. <Note : zie één enkele Commissie, V 08-04-1965, art. 9>
Art. 244-250
Afdeling 5. - (ex afdeling 4) Het Hof van Justitie [1 van de Europese Unie]1. <Note : zie één enkel Hof van Justitie, V 25-03-1957, art. 3 en art. 4>
Art. 251-281
Afdeling 6. (ex-afdeling 4bis) [1 - DE EUROPESE CENTRALE BANK.]1
Art. 282-284
Afdeling 7. - (ex-afdeling 5) De Rekenkamer.
Art. 285-287
HOOFDSTUK 2. - [1 RECHTSHANDELINGEN VAN DE UNIE, VASTSTELLINGSPROCEDURES EN OVERIGE BEPALINGEN]1
Afdeling 1. [1 - RECHTSHANDELINGEN VAN DE UNIE]1
Art. 288-292
Afdeling 2. [1 - VASTSTELLINGSPROCEDURES EN OVERIGE BEPALINGEN]1
Art. 293-299
HOOFDSTUK 3. [1 - DE ADVIESORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE.]1
Art. 300
Afdeling 1. [1 (hoofdstuk 3 wordt afdeling 1)]1 - Het Economisch en Sociaal Comité.
Art. 301-304
Afdeling 2. [1 (hoofdstuk 4 wordt afdeling 2)]1 - Het Comité van de Regio's.
Art. 305-307
HOOFDSTUK 4. [1 (hoofdstuk 5 wordt hoofdstuk 4)]1 - De Europese Investeringsbank.
Art. 308-309
TITEL 2. - Financiële bepalingen.
Art. 310
HOOFDSTUK 1. [1 - DE EIGEN MIDDELEN VAN DE UNIE]1
Art. 311
HOOFDSTUK 2. [1 - MEERJARIG FINANCIEEL KADER.]1
Art. 312
HOOFDSTUK 3. [1 - DE JAARLIJKSE BEGROTING VAN DE UNIE]1
Art. 313-316
HOOFDSTUK 4. [1 - UITVOERING VAN DE BEGROTING EN KWIJTINGVERLENING]1
Art. 317-319
HOOFDSTUK 5. [1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN]1
Art. 320-324
HOOFDSTUK 6. [1 FRAUDEBESTRIJDING]1
Art. 325
TITEL 3. [1 - NAUWERE SAMENWERKING]1
Art. 326-334
Deel 7. [1 (deel 6 wordt deel 7)]1 - Algemeen en slotbepalingen.
Art. 335-356
[1 ...]1
Art. 357-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Deel 1. - De beginselen.

  Artikel 1. (ex-Artikel 1bis)
  [1 1. Dit Verdrag regelt de werking van de Unie en bepaalt de gebieden, de afbakening en de voorwaarden van uitoefening van haar bevoegdheden.
   2. Dit Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie vormen de verdragen waarop de Unie is gegrondvest. Deze twee verdragen, die dezelfde juridische waarde hebben, worden aangeduid met de term "de Verdragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.11, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL I. [1 - CATEGORIEEN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 2. (ex-Artikel 2A)
  [1 1. In de gevallen waarin bij de Verdragen op een bepaald gebied een exclusieve bevoegdheid aan de Unie wordt toegedeeld, kan alleen de Unie wetgevend optreden en juridisch bindende handelingen vaststellen, en kunnen de lidstaten zulks slechts zelf doen als zij daartoe door de Unie gemachtigd zijn of ter uitvoering van de handelingen van de Unie.
   2. In de gevallen waarin bij de Verdragen op een bepaald gebied een bevoegdheid aan de Unie wordt toegedeeld die zij met de lidstaten deelt, kunnen de Unie en de lidstaten wetgevend optreden en juridisch bindende handelingen vaststellen. De lidstaten oefenen hun bevoegdheid uit voor zover de Unie haar bevoegdheid niet heeft uitgeoefend. De lidstaten oefenen hun bevoegdheid weer uit voor zover de Unie besloten heeft haar bevoegdheid niet meer uit te oefenen.
   3. De lidstaten coördineren hun economisch en werkgelegenheidsbeleid overeenkomstig de [2 in de Verdragen]2 gestelde nadere regels, die de Unie bevoegd is vast te stellen.
   4. De Unie is bevoegd om, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie, een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te bepalen en te voeren, met inbegrip van de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk defensiebeleid.
   5. Op bepaalde gebieden en onder de bij de Verdragen gestelde voorwaarden is de Unie bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen, zonder evenwel de bevoegdheid van de lidstaten op die gebieden over te nemen.
   De juridisch bindende handelingen van de Unie die op grond van de bepalingen van de Verdragen over die gebieden worden vastgesteld, kunnen generlei harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inhouden.
   6. De omvang en de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Unie worden geregeld door de bepalingen van de Verdragen over ieder van die gebieden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 3. (ex-Artikel 2B)
  [1 1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden :
   a) de douane-unie;
   b) de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn;
   c) het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben;
   d) de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid;
   e) de gemeenschappelijke handelspolitiek.
   2. De Unie is tevens exclusief bevoegd een internationale overeenkomst te sluiten indien een wetgevingshandeling van de Unie in die sluiting voorziet, indien die sluiting noodzakelijk is om de Unie in staat te stellen haar interne bevoegdheid uit te oefenen of indien die sluiting gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 4. (ex-Artikel 2C)
  [1 1. De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid in de gevallen waarin haar in de Verdragen een bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in de artikelen 2B (lezen 3) en 2E (lezen 6) bedoelde gebieden valt.
   2. De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder de volgende gebieden :
   a) interne markt;
   b) sociaal beleid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten;
   c) economische, sociale en territoriale samenhang;
   d) landbouw en visserij, met uitsluiting van de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee;
   e) milieu;
   f) consumentenbescherming;
   g) vervoer;
   h) trans-Europese netwerken;
   i) energie;
   j) de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht;
   k) gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten.
   3. Op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte is de Unie bevoegd op te treden, en met name programma's vast te stellen en uit te voeren; de uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.
   4. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp is de Unie bevoegd op te treden en een gemeenschappelijk beleid te voeren; de uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 5. (ex-Artikel 2D)
  [1 1. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid.
   Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere bepalingen.
   2. De Unie neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, met name door de richtsnoeren voor dat beleid te bepalen.
   3. De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 6. (ex-Artikel 2E)
  [1 De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft :
   a) bescherming en verbetering van de volksgezondheid;
   b) industrie;
   c) cultuur;
   d) toerisme;
   e) onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport;
   f) civiele bescherming;
   g) administratieve samenwerking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.12, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL II. [1 - ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.13, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 7. (ex-Artikel 2F)
  [1 De Unie ziet toe op de samenhang tussen haar verschillende beleidsmaatregelen en optredens, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.13, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 8. (ex-Artikel 3)
  <V 1992-02-07/32, art. G, 3), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 ...]1 [1 ...]1
  ([1 ...]1 Bij elk [1 optreden]1 streeft [2 de Unie]2 ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,3°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.14, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 9. (ex-Artikel 5bis)
  [1 Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.17, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 10. (ex-Artikel 5ter)
  [1 Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden streeft de Unie naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.18, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 11.(ex artikel 3C, ex-Artikel 6)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,4°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van [2 de Unie]2, [1 ...]1, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.19, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 12. (ex-Artikel 6bis)
  [1 Met de eisen ter zake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van [2 de Unie]2 op andere gebieden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.20, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 13. (ex-Artikel 6ter)
  [1 Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van [3 de Unie]3 op het gebied van landbouw, [2 visserij]2 vervoer, interne markt en [2 onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte]2, houden [3 de Unie]3 en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren [2 als wezens met gevoel]2, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.21, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.21, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 14.(ex artikel 7D, ex-Artikel 16)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,8°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) [1 Onverminderd artikel 3bis (lezen 4) van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 73 (lezen 93), 86 (lezen 106) en 87 (lezen 107) van dit Verdrag]1 en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, dragen [3 de Unie]3 en de lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied [2 van de Verdragen]2, zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van beginselen [1 en, met name economische en financiële, voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen]1. [1 Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen deze beginselen en voorwaarden vast, onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om, met inachtneming van de Verdragen, dergelijke diensten te verstrekken, te laten verrichten en te financieren.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.27, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 15. (ex-Artikel 16A)
  [2 1. Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid.
   2. Het Europees Parlement, en de Raad wanneer hij beraadslaagt en stemt over een ontwerp van wetgevingshandeling, vergaderen in het openbaar.]2
  [1 [2 3.]2 Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft recht op toegang tot documenten [2 van de instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht de informatiedrager waarop zij zijn vastgelegd]2, volgens de beginselen en onder de voorwaarden die overeenkomstig [2 het huidige lid]2 worden bepaald.
  [2 ...]2 [2 De Raad bepaalt bij verordeningen]2 volgens [3 de gewone wetgevingsprocedure]3 de algemene beginselen en de beperkingen op grond van openbare of particuliere belangen betreffende dit recht op toegang tot documenten.
  [2 ...]2 [2 Elke instelling, orgaan of instantie zorgt voor transparantie in haar werkzaamheden en]2 neemt in haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen betreffende de toegang tot haar documenten op [2 overeenkomstig de in de tweede alinea bedoelde verordeningen]2.]1
  [2 Ten aanzien van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank, geldt het onderhavige lid alleen voor de uitoefening van hun administratieve taken.
   Het Europees Parlement en de Raad zorgen voor de openbaarmaking van de stukken betreffende de wetgevingsprocedures overeenkomstig de voorwaarden van de in de tweede alinea bedoelde verordeningen.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.28, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.28, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 16. (ex-Artikel 16B)
  [1 1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
   2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure de voorschriften vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsook door de lidstaten, bij de uitoefening van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het recht van de Unie vallen, alsmede de voorschriften betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Op de naleving van deze voorschriften wordt toezicht uitgeoefend door onafhankelijke autoriteiten.
   De op basis van dit artikel vastgestelde voorschriften doen geen afbreuk aan de in artikel 25bis (lezen 39) van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde specifieke voorschriften.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.29, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 17. (ex-Artikel 16C)
  [1 1. De Unie eerbiedigt de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.
   2. De Unie eerbiedigt tevens de status die de levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties volgens het nationaal recht hebben.
   3. De Unie voert een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties, onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.30, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 2. - [1 NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.31, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 18.(ex-Artikel 16D)
  [1 Binnen de werkingssfeer [3 van de Verdragen]3 en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.
   [2 Het Europees Parlement en de Raad]2 [2 kunnen]2, [2 volgens de gewone wetgevingsprocedure]2 regelingen treffen met het oog op het verbod van bedoelde discriminaties.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.23 en 2.32, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 19. (ex-Artikel 16E)
  [3 1. Onverminderd de andere bepalingen van [5 de Verdragen]5, kan de Raad, binnen de grenzen van de door [5 de Verdragen]5 aan [6 de Unie]6 verleende bevoegdheden, [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1, [1 ...]1 en na [2 goedkeuring door het Europees Parlement]2, passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.
  2. [4 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, in afwijking van lid 1, volgens de gewone wetgevingsprocedure,]4 communautaire stimuleringsmaatregelen, harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten uitgezonderd, [4 de basisbeginselen vaststellen]4 ter ondersteuning van de maatregelen die de lid-Staten nemen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen [4 ...]4.]3
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.5, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.24, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.33, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (6)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 20.(ex artikel 8, ex-Artikel 17)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 9); Inwerkingtreding : 01-11-1993> (1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie [1 komt naast het nationale burgerschap]1 doch komt niet in de plaats daarvan.) <V 1997-10-02/44, art. 2,9°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. [1 De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de Verdragen zijn bepaald. Zij hebben, onder andere,
   a) het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven;
   b) het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat;
   c) het recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, niet vertegenwoordigd is, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat;
   d) het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden, alsook zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen en de adviesorganen van de Unie te richten en in die taal antwoord te krijgen.
   Deze rechten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke bij de Verdragen en de maatregelen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.34, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 21.(ex artikel 8A, ex-Artikel 18)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.3, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> 1. Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lid-Staten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij [2 de Verdragen]2 en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.
  2. Indien een optreden van [3 de Unie]3 noodzakelijk blijkt om deze doelstelling te verwezenlijken en [2 de Verdragen]2 niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, [1 kunnen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure]1 bepalingen vaststellen die de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten vergemakkelijken. [1 ...]1
  3. [1 Ter verwezenlijking van dezelfde doelstellingen als in lid 1 genoemd en tenzij de Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, kan de Raad, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, maatregelen inzake sociale zekerheid en sociale bescherming vaststellen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.35, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 22.(ex artikel 8B, ex-Artikel 19)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 9); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waarvan hij geen onderdaan is, bezit het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de Lid-Staat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de (door de Raad [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1, [1 ...]1 en na raadpleging van het Europees Parlement vastgestelde nadere regelingen); deze nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door bijzondere problemen in een Lid-Staat. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,5°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Onverminderd (artikel (190), lid 4), (lezen artikel 223) en de bepalingen ter uitvoering daarvan, heeft iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de Lid-Staat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de (door de Raad [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1, [1 ...]1 en na raadpleging van het Europees Parlement vastgestelde nadere regelingen); deze nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door bijzondere problemen in een bepaalde Lid-Staat. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,5°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 23.(ex artikel 8C, ex-Artikel 20)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 9); Inwerkingtreding : 01-11-1993> Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de Lid-Staat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere Lid-Staat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Lid-Staat. (De lidstaten [1 treffen de nodige voorzieningen en]1 beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,6°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 De Raad kan, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Europees Parlement, richtlijnen aannemen tot vaststelling van coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen die nodig zijn om die bescherming te vergemakkelijken.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.36, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 24.(ex artikel 8D, ex-Artikel 21)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 9); Inwerkingtreding : 01-11-1993>
  [1 Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de bepalingen vast voor de procedures en voorwaarden voor de indiening van een burgerinitiatief in de zin van artikel 8 B (lezen 11) van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met inbegrip van het minimum aantal lidstaten waaruit de burgers die het verzoek indienen, afkomstig dienen te zijn.]1
  Iedere burger van de Unie heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten overeenkomstig artikel (194) (lezen 227). <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Iedere burger van de Unie kan zich wenden tot de overeenkomstig artikel (195) (lezen 228) ingestelde ombudsman. <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (Iedere burger van de Unie kan de in dit artikel of in artikel [2 9]2 (lezen 13) genoemde instelling of orgaan aanschrijven in een van de in artikel [2 artikel 53, lid 1,]2 (lezen 55) genoemde talen en ook in die taal antwoord krijgen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,11°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.37, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.8, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 25.(ex artikel 8E, ex-Artikel 22)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 9); Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Commissie brengt (...) om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de toepassing van de bepalingen van dit deel van het Verdrag. In dat verslag wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de Unie. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,7°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Op basis van dat verslag en onverminderd de overige bepalingen [4 van de Verdragen]4, kan de Raad [1 ...]1 en na [2 goedkeuring door het Europees Parlement]2 [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 bepalingen ter aanvulling van [3 de in artikel 17 (lezen 20), lid 2, vermelde rechten vaststellen. Deze bepalingen treden pas in werking nadat zij door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn goedgekeurd.]3
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.5, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.38, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 3. - Het beleid [1 en intern optreden]1 van [2 de Unie]2.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.39, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL I. [1 - DE INTERNE MARKT]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.40, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 26. (ex-Artikel 22bis)
  [1 1. [2 De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren, overeenkomstig de bepalingen terzake van de Verdragen.]2
   2. De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen [4 van de Verdragen]4.
   3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad [3 ...]3 de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden vast om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te garanderen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.25, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.41, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 27. (ex-Artikel 22ter)
  [1 Bij het formuleren van haar voorstellen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 14 (lezen 26) houdt de Commissie rekening met de inspanning die bepaalde volkshuishoudingen met verschillen in ontwikkeling zich moeten getroosten [2 voor de instelling]2 van de interne markt, en kan zij passende bepalingen voorstellen.
  Indien deze bepalingen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de [3 interne markt]3 zo weinig mogelijk te verstoren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.26, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.42, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL II. [1 (ex titel I, ex-Titel Ibis)]1 - Het vrije verkeer van goederen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.43, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 28.(ex artikel 9, ex-Artikel 23)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. [2 de Unie]2 [1 omvat]1 een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen de Lid-Staten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk douane-tarief voor hun betrekkingen met derde landen.
  2. De bepalingen van (artikel (25) (lezen 30) en van hoofdstuk 2 (lezen 3) van deze titel zijn van toepassing op de produkten welke van oorsprong zijn uit de Lid-Staten alsook op de produkten uit derde landen welke zich in de Lid-Staten in het vrije verkeer bevinden. <T 1997-10-02/44, art. 6,I,8°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.44, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 29. (ex artikel 10, ex-Artikel 24)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (...) Als zich bevindend in het vrije verkeer in een Lid-Staat worden beschouwd : de produkten uit derde landen waarvoor in genoemde Staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,9°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,9°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  HOOFDSTUK 1. - De douane-unie.

  Art. 30. (ex artikel 12, ex-Artikel 25)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,12°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten van fiscale aard.

  Art. 31.(ex artikel 28, ex-Artikel 26)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,16°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden door de Raad vastgesteld [1 ...]1 op voorstel van de Commissie.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 32.(ex artikel 29, ex-Artikel 27)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Bij de uitvoering van de taken die haar krachtens de bepalingen (van dit hoofdstuk) toevertrouwd zijn, laat de Commissie zich leiden door : <V 1997-10-02/44,art. 6,I,17°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) de noodzaak het handelsverkeer tussen de Lid-Staten en derde landen te bevorderen,
  b) de ontwikkeling van de mededingingsvoorwaarden binnen [1 de Unie]1 in de mate waarin deze ontwikkeling het vermogen tot mededinging van de ondernemingen zal doen toenemen,
  c) de behoeften van [1 de Unie]1 aan grondstoffen en halffabrikaten, waarbij zij ervoor waakt dat de mededingingsvoorwaarden met betrekking tot eindprodukten tussen de Lid-Staten niet worden vervalst,
  d) de noodzaak om ernstige verstoringen van het economisch leven der Lid-Staten te vermijden en een rationele ontwikkeling van de produktie alsook een verruiming van het verbruik in [1 de Unie]1 te waarborgen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2 (ex-Hoofdstuk 1bis) [1 - DE DOUANESAMENWERKING]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.45, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 33. (ex-Artikel 27bis)
  [1 Binnen het toepassingsgebied van [4 de Verdragen]4 [3 nemen]3 [3 het Europees Parlement en de Raad]3 [3 volgens de gewone wetgevingsprocedure]3 maatregelen ter versterking van de douanesamenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.45, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.45, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. - (ex-hoofdstuk 2) (Verbod op) kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-Staten. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,18°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 34. (ex artikel 30, ex-Artikel 28)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn (...) tussen de Lid-Staten verboden. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,19°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 35. (ex artikel 34, ex-Artikel 29)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (...) Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de Lid-Staten verboden. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,21°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,21°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 36. (ex artikel 36, ex-Artikel 30)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen van de artikelen ((28) (lezen 34) en (29) (lezen 35)) vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek, historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,23°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 37. (ex artikel 37, ex-Artikel 31)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De Lid-Staten passen hun nationale monopolies van commerciële aard (...) aan in dier voege dat (...) elke discriminatie tussen de onderdanen van de Lid-Staten wat de voorwaarden van de voorziening en afzet betreft is uitgesloten. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,24°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elk lichaam waardoor een Lid-Staat de invoer of de uitvoer tussen de Lid-Staten in rechte of in feite rechtstreeks of zijdelings beheerst, leidt of aanmerkelijk beïnvloedt. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de door een Staat gedelegeerde monopolies.
  2. De Lid-Staten onthouden zich ervan enige nieuwe maatregel te treffen welke tegen de in lid 1 vermelde beginselen indruist of de draagwijdte van de artikelen inzake (het verbod op douanerechten en kwantitatieve beperkingen) tussen de Lid-Staten beperkt. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,24°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,24°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (3.) Wanneer er een monopolie van commerciële aard bestaat, dat een regeling ter vergemakkelijking van de afzet of van de valorisatie van landbouwprodukten omvat, dienen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel gelijkwaardige waarborgen te worden gegeven voor de werkgelegenheid en de levensstandaard van de betrokken producenten (...). <V 1997-10-02/44, art. 6,I,24°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,24°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  TITEL 3. - (ex-Titel 2) [1 LANDBOUW EN VISSERIJ]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.46, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 38.(ex-Artikel 32)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. [1 De Unie bepaalt een gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en voert dat uit.]1
  De [2 interne markt]2 omvat mede de landbouw [1 , de visserij]1 en de handel in landbouwprodukten. Onder landbouwprodukten worden verstaan de voortbrengselen van bodem, veeteelt en visserij, alsmede de produkten in eerste graad van bewerking welke met de genoemde voortbrengselen rechtstreeks verband houden. [1 Verwijzingen naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid of naar de landbouw worden geacht tevens te gelden als verwijzing naar de visserij, met inachtneming van de bijzondere kenmerken van de visserijsector.]1
  2. Voor zover in de artikelen (33) tot en met (38) (lezen 39 tot en met 44) niet anders is bepaald, zijn de regels voor de instelling [1 en de werking]1 van de [2 interne markt]2 van toepassing op de landbouwprodukten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. De produkten welke vallen onder de bepalingen van de artikelen (33) tot en met (38) (lezen 39 tot en met 44), zijn vermeld in [1 de lijst in bijlage I]1. (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,25°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  4. De werking en de ontwikkeling van de [2 interne markt]2 voor de landbouwprodukten dienen gepaard te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid (...). <V 1997-10-02/44, art. 6,I,25°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.47, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 39. (ex-Artikel 33)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel :
  a) de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproduktie als een optimaal gebruik van de produktiefactoren, met name van de arbeidskrachten, te verzekeren,
  b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn,
  c) de markten te stabiliseren,
  d) de voorziening veilig te stellen,
  e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.
  2. Bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de daarvoor te treffen bijzondere voorzieningen zal rekening gehouden worden met :
  a) de bijzondere aard van het landbouwbedrijf, welke voortvloeit uit de maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden,
  b) de noodzaak de dienstige aanpassingen geleidelijk te doen verlopen.
  c) het feit, dat de landbouwsector in de Lid-Staten nauw verweven is met de gehele economie.

  Art. 40.(ex-Artikel 34)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,26°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (1.) Om de in artikel (33)(lezen 39) bestelde doeleinden te bereiken (wordt) een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten tot stand (...) gebracht. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,26°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Naar gelang van de produkten neemt deze ordening een van de volgende vormen aan :
  a) gemeenschappelijke regels inzake mededinging,
  b) verplichte coördinatie van de verschillende nationale marktorganisaties,
  c) een Europese marktorganisatie.
  (2.) De gemeenschappelijke ordening in een der in (lid 1) vermelde vormen kan alle maatregelen medebrengen welke noodzakelijk zijn om de in artikel (33)(lezen 39) omschreven doelstellingen te bereiken, met name prijsregelingen, subsidies zowel voor de produktie als voor het in de handel brengen der verschillende produkten, systemen van voorraadvorming en opslag en gemeenschappelijke organisatorische voorzieningen voor de stabilisatie van de in- of uitvoer. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,26°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Zij moet zich beperken tot het nastreven van de in artikel (33) (lezen 39) genoemde doeleinden en elke discriminatie tussen producenten of verbruikers van [1 de Unie]1 uitsluiten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid moet op gemeenschappelijke criteria en op eenvormige berekeningswijzen berusten.
  (3.) Om de in (lid 1) bedoelde gemeenschappelijke ordening aan haar doel te laten beantwoorden, kunnen een of meer oriëntatie- en garantiefondsen voor de landbouw in het leven worden geroepen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,26°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 41. (ex-Artikel 35)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Ten einde de in artikel (33) (lezen 39) omschreven doeleinden te bereiken, kunnen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name voorzieningen worden getroffen met betrekking tot : <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) een doeltreffende coördinatie van hetgeen ondernomen wordt op het gebied van de beroepsopleiding, het landbouwkundig onderzoek en de landbouwkundige voorlichting, welke coördinatie gemeenschappelijk gefinancierde projecten of instellingen kan medebrengen,
  b) gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van het verbruik van bepaalde produkten.

  Art. 42.(ex-Artikel 36)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten slechts in zoverre van toepassing, als door [1 het Europees Parlement en]1 de Raad met inachtneming van de in artikel (33) (lezen 39) vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel (37)(lezen 43), [1 lid 2]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 De Raad kan, op voorstel van de Commissie, machtiging geven tot het verlenen van steun :]1
  a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven,
  b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.48, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 43.(ex-Artikel 37)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 1.]1 [1 De Commissie doet voorstellen]1 inzake de totstandbrenging en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, daarbij inbegrepen de vervanging van de nationale organisaties door een van de in (artikel (34)(lezen 40), lid 1), genoemde vormen van gemeenschappelijke ordening, alsook de uitvoering van de in deze titel speciaal vermelde maatregelen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,27°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Deze voorstellen dienen rekening te houden met de onderlinge samenhang tussen de in deze titel genoemde landbouwvraagstukken.
  [1 ...]1
  [1 2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de in artikel 34 (lezen 40, lid 1, bedoelde gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten in en stellen de overige bepalingen vast die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid na te streven.
   3. De Raad stelt op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de prijsbepaling, de heffingen, de steun en de kwantitatieve beperkingen, alsook voor de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden.]1
  [1 4]1 De in (artikel (34)(lezen 40), lid 1), genoemde gemeenschappelijke ordening kan overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid [1 ...]1 in de plaats worden gesteld van de nationale marktorganisaties : <V 1997-10-02/44, art. 6,I,27°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) indien de gemeenschappelijke ordening aan die Lid-Staten welke tegen deze maatregelen gekant zijn en zelf over een nationale organisatie voor de betrokken produktie beschikken, gelijkwaardige waarborgen biedt inzake de werkgelegenheid en de levensstandaard van de betrokken producenten, met inachtneming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van de noodzakelijke specialisatie, en
  b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen [2 de Unie]2 analoge voorwaarden waarborgt als op een nationale markt bestaan.
  [1 5.]1 Wanneer voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in het leven wordt geroepen, voordat er reeds een gemeenschappelijke ordening voor de overeenkomstige verwerkte produkten bestaat, mogen de betrokken grondstoffen, gebruikt voor de produkten die voor uitvoer naar derde landen zijn bestemd, van buiten [2 de Unie]2 worden ingevoerd.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.49, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 44. (ex artikel 46, ex-Artikel 38)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Wanneer in een Lid-Staat een produkt onder een nationale marktorganisatie valt of onder een binnenlandse regeling van gelijke werking welke een gelijksoortige produktie in een andere Lid-Staat bij de mededinging nadelig beïnvloedt, leggen de Lid-Staten een compenserende heffing op de invoer van dat produkt uit de Lid-Staat waar de organisatie of de regeling bestaat, tenzij deze Staat een compenserende heffing op de uitvoer toepast.
  De Commissie bepaalt de hoogte van deze heffingen zodanig als nodig is om het evenwicht te herstellen; zij kan eveneens machtiging verlenen tot het nemen van andere maatregelen waarvan zij de voorwaarden en wijze van toepassing vaststelt.

  TITEL 4. - (ex-Titel 3) Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal.

  HOOFDSTUK 1. - De werknemers.

  Art. 45.(ex artikel 48, ex-Artikel 39)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (1. Het verkeer van werknemers binnen [2 de Unie]2 is vrij.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,29°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.
  3. Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om,
  a) in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling,
  b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der Lid-Staten,
  c) in een der Lid-Staten te verblijven ten einde daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  d) op het grondgebied van een Lid-Staat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen [1 verordeningen]1.
  4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.50, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 46. (ex artikel 49, ex-Artikel 40)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> ((De Raad stelt) volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, bij wege van richtlijnen of verordeningen de maatregelen vast welke nodig zijn om (...) tot een vrij verkeer van werknemers te komen zoals dit in artikel (39) (lezen 45) is omschreven, met name door :) <V 1992-02-07/32, art. G, 10), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> <V 1997-10-02/44,art. 6,I,30°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de nationale bestuursinstellingen op het gebied van de arbeid,
  b) het (...) afschaffen van die administratieve procedures en handelwijzen, alsmede van die wachttijden voor het aanvaarden van aangeboden betrekkingen voortvloeiende hetzij uit de nationale wetgeving, hetzij uit voordien tussen de Lid-Staten gesloten overeenkomsten, waarvan de handhaving een beletsel zou vormen voor het vrijmaken van het verkeer van de werknemers. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,30°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  c) het (...) afschaffen van alle wachttijden en andere beperkingen gesteld hetzij in de nationale wetgeving, hetzij in voordien tussen de Lid-Staten gesloten overeenkomsten, welke aan de werknemers uit de overige Lid-Staten andere voorwaarden opleggen voor de vrije keuze van een betrekking dan aan de werknemers van het eigen land, <V 1997-10-02/44, art. 6,I,30°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  d) het instellen van organisatorische voorzieningen door welke de aanbiedingen van en de aanvragen om werk met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht en door welke het evenwicht daarvan kan worden vergemakkelijkt onder voorwaarden welke ernstige gevaren voor de levensstandaard en de werkgelegenheid in de verschillende gebieden en industrieën uitsluiten.

  Art. 47. (ex artikel 50, ex-Artikel 41)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten begunstigen de uitwisseling van jeugdige werknemers in het kader van een gemeenschappelijk programma.

  Art. 48.(ex artikel 51, ex-Artikel 42)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,12°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor [1 al dan niet in loondienst werkzame migrerende werknemers en hun rechthebbenden]1 te waarborgen : <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen,
  b) dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen worden betaald.
  [1 Wanneer een lid van de Raad verklaart dat een ontwerp van wetgevingshandeling als bedoeld in de eerste alinea afbreuk zou doen aan belangrijke aspecten van zijn socialezekerheidsstelsel, met name het toepassingsgebied, de kosten en de financiële structuur ervan, of gevolgen zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel, kan hij verzoeken dat de aangelegenheid wordt voorgelegd aan de Europese Raad. In dat geval wordt de gewone wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking zal de Europese Raad, binnen 4 maanden na die schorsing :
   a) het ontwerp terugverwijzen naar de Raad, waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd, of
   b) niet handelen of de Commissie verzoeken een nieuw voorstel in te dienen; in dat geval wordt de aanvankelijk voorgestelde handeling geacht niet te zijn vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.51, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. - Het recht van vestiging.

  Art. 49. (ex artikel 52, ex-Artikel 43)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In het kader van de volgende bepalingen (zijn de beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verboden). (Dit verbod heeft eveneens betrekking op) beperkingen betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een Lid-Staat die op het grondgebied van een Lid-Staat zijn gevestigd. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,31°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel (48)(lezen 54), overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 50.(ex artikel 54, ex-Artikel 44)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,33°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (1.) ((Teneinde de vrijheid van vestiging voor een bepaalde werkzaamheid te verwezenlijken, beslist de Raad) volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité bij wege van richtlijnen.) <V 1992-02-07/32, art. G, 11), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,33°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (2.) [1 Het Europees Parlement,]1 de Raad en de Commissie oefenen de taken uit welke hun door bovenstaande bepalingen worden toevertrouwd, met name : <V 1997-10-02/44, art. 6,I,33°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) door in het algemeen bij voorrang die werkzaamheden te behandelen waarvoor de vrijheid van vestiging een bijzonder nuttige bijdrage levert ter ontwikkeling van de produktie en van het handelsverkeer,
  b) door het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de bevoegde nationale bestuursinstellingen ten einde de bijzondere omstandigheden van de verschillende betrokken werkzaamheden binnen [2 de Unie]2 te leren kennen,
  c) door het afschaffen van die bestuursrechtelijke procedures en handelswijzen, voortvloeiende hetzij uit de nationale wetgeving, hetzij uit voordien tussen de Lid-Staten gesloten akkoorden waarvan de handhaving een beletsel zou vormen voor de vrijheid van vestiging,
  d) door ervoor te waken dat de werknemers van een der Lid-Staten welke op het grondgebied van een andere Lid-Staat te werk zijn gesteld, op dit grondgebied kunnen verblijven om er anders dan in loondienst werk te verrichten, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden waaraan zij zouden moeten voldoen indien zij op het tijdstip waarop zij genoemde bezigheid willen opvatten, eerst in die Staat zouden zijn aangekomen,
  e) door de verwerving en de exploitatie mogelijk te maken van op het grondgebied van een Lid-Staat gelegen grondbezit door een onderdaan van een andere Lid-Staat, voor zover de beginselen van artikel (33)(lezen 39), lid 2, niet worden aangetast, <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  f) door de geleidelijke opheffing der beperkingen van de vrijheid van vestiging, in elke in behandeling genomen tak van werkzaamheid toe te passen enerzijds op de oprichtingsvoorwaarden op het grondgebied van een Lid-Staat van agentschappen, filialen of dochterondernemingen en anderzijds op de toelatingsvoorwaarden voor het personeel van de hoofdvestiging tot de organen van beheer of toezicht van deze agentschappen, filialen of dochterondernemingen,
  g) door, voor zover nodig, de waarborgen te coördineren welke in de Lid-Staten worden verlangd van de rechtspersonen in de zin van de tweede alinea van artikel (48)(lezen 54), om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in die rechtspersonen als van derden, ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  h) door ervoor te zorgen dat de voorwaarden van vestiging niet worden vervalst als gevolg van steunmaatregelen van de Lid-Staten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.52, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 51.(ex artikel 55, ex-Artikel 45)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, wat de betrokken Lid-Staat betreft, niet van toepassing op de werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag in deze Staat, zelfs indien deze slechts voor een bepaalde gelegenheid geschieden.
  [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, besluiten]1 dat de bepalingen van dit hoofdstuk op bepaalde werkzaamheden niet van toepassing zijn.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.53, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 52. (ex artikel 56, ex-Article 46)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De voorschriften van dit hoofdstuk en de maatregelen uit hoofde daarvan genomen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
  (2. De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) richtlijnen vast voor de coördinatie van voornoemde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,13°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 53.(ex artikel 57, ex-Artikel 47)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 13), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Ten einde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken, stelt de Raad volgens de procedure van artikel (251) richtlijnen vast inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels [1 en inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 2.]1 Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke [1 afschaffing]1 van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende Lid-Staten worden uitgeoefend.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.54, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 54.(ex artikel 58, ex-Article 48)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De vennootschappen welke in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen [1 de Unie]1 hebben, worden voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de natuurlijke personen die onderdaan zijn van de Lid-Staten.
  Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 55. (ex-Article 48bis)
  [1 De lidstaten verlenen nationale behandeling wat betreft financiële deelneming door de onderdanen van de andere Lid-Staten in het kapitaal van rechtspersonen in de zin van artikel 48(lezen 54), onverminderd de toepassing der overige bepalingen van [2 de Verdragen]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.55, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. - De diensten.

  Art. 56.(ex artikel 59, ex-Artikel 49)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In het kader van de volgende bepalingen (zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen [2 de Unie]2 verboden) ten aanzien van de onderdanen der Lid-Staten die in een [1 andere lidstaat]1 zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,34°, 005; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de bepalingen]1 van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de onderdanen van een derde Staat die diensten verrichten en binnen [2 de Unie]2 zijn gevestigd.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.49, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 57.(ex artikel 60, ex-Artikel 50)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In de zin [2 van de Verdragen]2 worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.
  De diensten omvatten met name werkzaamheden :
  a) van industriële aard,
  b) van commerciële aard,
  c) van het ambacht,
  d) van de vrije beroepen.
  Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in [1 de lidstaat]1 waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke [1 die lidstaat]1 aan zijn eigen onderdanen oplegt.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.57, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 58. (ex artikel 61, ex-Artikel 51)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld door de bepalingen voorkomende in de titel betreffende het vervoer.
  2. De liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmede kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de (...) liberalisatie van het kapitaalverkeer. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,35°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 59.(ex artikel 63, ex-Artikel 52)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,37°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (1.) (Teneinde de vrijheid tot het verrichten van een bepaalde dienst te verwezenlijken, [1 stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité]1, [2 ...]2 richtlijnen vast.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,37°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (2.) (De in lid 1 bedoelde richtlijnen) hebben in het algemeen bij voorrang betrekking op de diensten welke rechtstreeks van invloed zijn op de produktiekosten of waarvan de liberalisatie bijdraagt tot het vergemakkelijken van het goederenverkeer. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,37°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.58, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 60.(ex artikel 64, ex-Artikel 53)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten [1 spannen zich in om bij de liberalisering]1 der diensten verder te gaan dan waartoe zij op grond van de richtlijnen krachtens (artikel (52)(lezen 59), lid 1), verplicht zijn, indien hun algemene economische toestand en de toestand in de betrokken sector dit toelaten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Commissie doet de betrokken Lid-Staten daartoe aanbevelingen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,38°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.59, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 61. (ex artikel 65, ex-Artikel 54)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten niet zijn opgeheven, passen de Lid-Staten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfplaats toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de eerste alinea van artikel (49)(lezen 56). <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 62. (ex artikel 66, ex-Artikel 55)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen van de artikelen (45) tot en met (48) (lezen 51 tot en met 54) zijn van toepassing op het onderwerp dat in dit hoofdstuk is geregeld. <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  HOOFDSTUK 4. - Kapitaal en betalingsverkeer.

  Art. 63. (ex artikel 73B, ex-Artikel 56)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 15); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-Staten en derde landen verboden.
  2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalingsverkeer tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-Staten en derde landen verboden.

  Art. 64.(ex artikel 73C, ex-Artikel 57)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 15); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Het bepaalde in artikel (56)(lezen 63) doet geen afbreuk aan de toepassing op derde landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van nationaal of [3 het recht van de Unie]3 inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende goederen -, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten. (Voor beperkingen uit hoofde van nationaal recht in Estland en Hongarije geldt als datum 31 december 1999.) [4 Voor beperkingen uit hoofde van nationaal recht in Kroatië geldt als datum 31 december 2002.]4 <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 2003-04-16/37, art. 18, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2004>
  2. [1 Hoewel het Europees Parlement en de Raad trachten]1 de doelstelling van een niet aan beperkingen onderworpen vrij kapitaalverkeer tussen Lid-Staten en derde landen zoveel mogelijk te bereiken, [1 stellen zij]1, onverminderd het bepaalde in de overige hoofdstukken [2 van de Verdragen]2, [1 volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast]1 betreffende het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende goederen -, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten. [1 ...]1
  [1 3. In afwijking van lid 2, kan alleen de Raad, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, maatregelen vaststellen die in het recht van de Unie een achteruitgang op het gebied van de liberalisering van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen vormen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.60, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2011-12-09/21, art. 12, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  Art. 65.(ex artikel 73D, ex-Artikel 58)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 15); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Het bepaalde in artikel (56) (lezen 63) doet niets af aan het recht van de Lid-Staten : <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtingen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd;
  b) alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn.
  2. De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de toepasbaarheid van beperkingen inzake het recht van vestiging welke verenigbaar zijn met [2 de Verdragen]2.
  3. De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen en procedures mogen geen middel tot willekeurige discriminatie vormen, noch een verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer als omschreven in artikel (56)(lezen 63). <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 4. Bij ontstentenis van maatregelen als bedoeld in artikel 57(lezen 64), lid 3, kan de Commissie, of, bij ontstentenis van een besluit van de Commissie binnen drie maanden na de indiening van het verzoek door de betrokken lidstaat, kan de Raad een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat door een lidstaat jegens een of meer derde landen genomen beperkende belastingmaatregelen verenigbaar worden geacht met de Verdragen, voor zover deze stroken met de doelstellingen van de Unie en verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, op verzoek van een lidstaat.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.61, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 66.(ex artikel 73F, ex-Artikel 59)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 15); Inwerkingtreding : 01-11-1993> Wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, het kapitaalverkeer naar of uit derde landen ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van de Economische en Monetaire Unie, kan de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de [1 Europese Centrale Bank]1 [2 ...]2 ten aanzien van derde landen vrijwaringsmaatregelen nemen voor een periode van ten hoogste zes maanden, indien deze maatregelen strikt noodzakelijk zijn.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 5. - (ex-Titel 4) [1 DE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.63, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 1. [1 - ALGEMENE BEPALINGEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 67. (ex-Artikel 61)
  [1 1. De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd.
   2. De Unie zorgt ervoor dat aan de binnengrenzen geen personencontroles worden verricht en zij ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen, dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en dat billijk is ten aanzien van de onderdanen van derde landen. Voor de toepassing van deze titel worden staatlozen gelijkgesteld met onderdanen van derde landen.
   3. De Unie streeft ernaar een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en van racisme en vreemdelingenhaat, maatregelen inzake coördinatie en samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken en andere bevoegde autoriteiten, alsmede door de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken en, zo nodig, door de onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen.
   4. De Unie vergemakkelijkt de toegang tot de rechter, met name door het beginsel van wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in burgerlijke zaken.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 68. (ex-Artikel 61A)
  [1 De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 69. (ex-Artikel 61B)
  [1 Met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen en -initiatieven die worden ingediend in het kader van de hoofdstukken 4 en 5 zien de nationale parlementen erop toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd, overeenkomstig het protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 70. (ex-Artikel 61C)
  [1 Onverminderd de artikelen 226, 227 en 228, (lezen 258, 259 en 260) kan de Raad op voorstel van de Commissie maatregelen vaststellen die bepalen dat de lidstaten in samenwerking met de Commissie een objectieve en onpartijdige evaluatie van de uitvoering, door de autoriteiten van de lidstaten, van het door deze titel bestreken beleid van de Unie verrichten, met name ter bevordering van de volledige toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning. Het Europees Parlement en de nationale parlementen worden op de hoogte gebracht van de inhoud en de resultaten van die evaluatie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 71. (ex-Artikel 61D)
  [1 Binnen de Raad wordt een permanent comité opgericht om ervoor te zorgen dat binnen de Unie de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid wordt bevorderd en versterkt. Onverminderd artikel 207 (lezen 240) bevordert het comité de coördinatie van het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De vertegenwoordigers van de betrokken organen en instanties van de Unie kunnen bij de werkzaamheden van het comité worden betrokken. Het Europees Parlement en de nationale parlementen worden over deze werkzaamheden geïnformeerd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 72. (ex-Artikel 61E)
  [1 Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 73. (ex-Artikel 61H)
  [1 Het staat de lidstaten vrij onderling en onder hun verantwoordelijkheid vormen van samenwerking en coördinatie te organiseren zoals zij het passend achten tussen hun bevoegde overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van de nationale veiligheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 74. (ex-Artikel 61G)
  [1 De Raad stelt maatregelen vast voor de administratieve samenwerking tussen de diensten van de lidstaten die bevoegd zijn op de door deze titel bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie. De Raad besluit op voorstel van de Commissie, onder voorbehoud van artikel 61 I (lezen 76), en na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 75. (ex-Artikel 61H)
  [1 Indien zulks noodzakelijk is om de in artikel 61 (lezen 67) genoemde doelstellingen te verwezenlijken, wat betreft de preventie en de bestrijding van terrorisme en aanverwante activiteiten, stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen een kader vast voor beheersmaatregelen met betrekking tot het kapitaal- en betalingsverkeer, zoals het bevriezen van tegoeden, financiële activa of economische baten waarvan de bezitters, de eigenaars of de houders natuurlijke personen, rechtspersonen dan wel niet-statelijke groepen of entiteiten zijn.
   De Raad stelt op voorstel van de Commissie maatregelen vast ter uitvoering van het in de eerste alinea bedoelde kader.
   De in dit artikel bedoelde handelingen bevatten de nodige bepalingen inzake juridische waarborgen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 76. (ex-Artikel 61I)
  [1 De in de hoofdstukken 4 en 5 bedoelde handelingen alsmede de in artikel 61 G (lezen 74) bedoelde maatregelen tot vaststelling van regels voor administratieve samenwerking op de door die hoofdstukken bestreken gebieden worden vastgesteld :
   a) op voorstel van de Commissie, of
   b) op initiatief van een kwart van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.64, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. [1 - BELEID INZAKE GRENSCONTROLES, ASIEL EN IMMIGRATIE.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.65, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 77. (ex-Artikel 62)
  [1 1. De Unie ontwikkelt een beleid dat tot doel heeft :
   a) het voorkomen dat personen, ongeacht hun nationaliteit, bij het overschrijden van de binnengrenzen aan enige controle worden onderworpen;
   b) te zorgen voor personencontrole en efficiënte bewaking bij het overschrijden van de buitengrenzen;
   c) geleidelijk een geïntegreerd systeem voor het beheer van de buitengrenzen op te zetten.
   2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor
   a) het gemeenschappelijk beleid inzake visa en andere verblijfstitels van korte duur;
   b) de controles waaraan personen bij het overschrijden van de buitengrenzen worden onderworpen;
   c) de voorwaarden waaronder onderdanen van derde landen gedurende een korte periode vrij in de Unie kunnen reizen;
   d) de geleidelijke invoering van een geïntegreerd systeem van beheer van de buitengrenzen;
   e) het voorkomen dat personen, ongeacht hun nationaliteit, bij het overschrijden van de binnengrenzen aan enige controle worden onderworpen.
   3. Indien een optreden van de Unie noodzakelijk blijkt om de uitoefening van het in artikel 17(lezen 20), lid 2, onder a), bedoelde recht te vergemakkelijken, kan de Raad, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, bepalingen inzake paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en daarmee gelijkgestelde documenten vaststellen, tenzij de Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
   4. Dit artikel laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake de geografische afbakening van hun grenzen overeenkomstig het internationaal recht onverlet.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.65, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 78. (ex-Artikel 63)
  [1 1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non-refoulement te garanderen. Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke verdragen.
   2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat omvat :
   a) een uniforme asielstatus voor onderdanen van derde landen die in de hele Unie geldt;
   b) een uniforme subsidiaire-beschermingsstatus voor onderdanen van derde landen die, als zij geen asiel krijgen in de Europese Unie, internationale bescherming behoeven;
   c) een gemeenschappelijk stelsel voor tijdelijke bescherming van ontheemden in geval van een massale toestroom;
   d) gemeenschappelijke procedures voor toekenning of intrekking van de uniforme status van asiel of van subsidiaire bescherming;
   e) criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek of van een verzoek om subsidiaire bescherming;
   f) normen betreffende de voorwaarden inzake de opvang van asielzoekers of van aanvragers van subsidiaire bescherming;
   g) partnerschap en samenwerking met derde landen om de stromen van asielzoekers of aanvragers van subsidiaire of tijdelijke bescherming te beheersen.
   3. Indien een of meer lidstaten ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen in een noodsituatie terechtkomen, kan de Raad op voorstel van de Commissie voorlopige maatregelen ten gunste van de betrokken lidstaat of lidstaten vaststellen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.65, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 79. (ex-Artikel 63bis)
  [1 1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en een preventie en intensievere bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.
   2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast op de volgende gebieden :
   a) de voorwaarden voor toegang en verblijf, en normen betreffende de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, onder andere met het oog op gezinshereniging;
   b) de omschrijving van de rechten van onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, alsook de voorwaarden ter regeling van het vrije verkeer en het vrije verblijf in andere lidstaten;
   c) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van verwijdering en repatriëring van illegaal verblijvende personen;
   d) bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen.
   3. De Unie kan overeenkomsten met derde landen sluiten waarmee de overname door hun land van oorsprong of herkomst wordt beoogd van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van een van de lidstaten.
   4. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, maatregelen vaststellen om het optreden van de lidstaten ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, aan te moedigen en te ondersteunen, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten.
   5. Dit artikel laat het recht van de lidstaten onverlet, zelf te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen, afkomstig uit derde landen, tot hun grondgebied worden toegelaten teneinde daar al dan niet in loondienst arbeid te verrichten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.65, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 80. (ex-Artikel 63ter)
  [1 Aan het in dit hoofdstuk bedoelde beleid van de Unie en de uitvoering daarvan liggen de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, ten grondslag. De handelingen van de Unie die uit hoofde van dit hoofdstuk worden vastgesteld, bevatten telkens wanneer dat nodig is, passende bepalingen voor de toepassing van dit beginsel.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.65, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. [1 - JUSTITIELE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.66, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 81.(ex-Artikel 65)
  [1 1. De Unie ontwikkelt een justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, die berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken. Deze samenwerking kan maatregelen ter aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten omvatten.
   2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, met name wanneer dat nodig is voor de goede werking van de interne markt, maatregelen vast die het volgende beogen :
   a) de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van rechterlijke beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken en de tenuitvoerlegging daarvan;
   b) de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
   c) de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie en jurisdictiegeschillen;
   d) samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen;
   e) daadwerkelijke toegang tot de rechter;
   f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering;
   g) de ontwikkeling van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting;
   h) de ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel.
  3. In afwijking van lid 2, worden maatregelen betreffende het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen vastgesteld door de Raad, die volgens een bijzondere wetgevingsprocedure besluit. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
   De Raad kan op voorstel van de Commissie bij besluit vaststellen ten aanzien van welke aspecten van het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen handelingen volgens de gewone wetgevingsprocedure kunnen worden vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
   Het in de tweede alinea bedoelde voorstel wordt aan de nationale parlementen toegezonden. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, is het besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Raad het besluit vaststellen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.66, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 4. [1 - JUSTITIELE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 82. (ex-Artikel 69A)
  [1 1. De justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie berust op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissingen en omvat de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op de in lid 2 en in artikel 69 B genoemde gebieden.
   Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, maatregelen vast die ertoe strekken :
   a) regels en procedures vast te leggen waarmee alle soorten vonnissen en rechterlijke beslissingen overal in de Unie erkend worden;
   b) jurisdictiegeschillen tussen de lidstaten te voorkomen en op te lossen;
   c) de opleiding van magistraten en justitieel personeel te ondersteunen;
   d) in het kader van strafvervolging en tenuitvoerlegging van beslissingen de samenwerking tussen de justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de lidstaten te bevorderen.
   2. Voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie, kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen. In die minimumvoorschriften wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de rechtstradities en rechtsstelsels van de lidstaten.
   Deze minimumvoorschriften hebben betrekking op :
   a) de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten;
   b) de rechten van personen in de strafvordering;
   c) de rechten van slachtoffers van misdrijven;
   d) andere specifieke elementen van de strafvordering, die door de Raad vooraf bij besluit worden bepaald. Voor de aanneming van dit besluit, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
   De vaststelling van de in dit lid bedoelde minimumvoorschriften belet de lidstaten niet een hoger niveau van bescherming voor personen te handhaven of in te voeren.
   3. Wanneer een lid van de Raad van oordeel is dat een in lid 2 bedoelde ontwerp-richtlijn afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel, kan hij verzoeken dat het ontwerp aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de gewone wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing het ontwerp terug naar de Raad, waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd.
   Binnen dezelfde termijn, in geval van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerp-richtlijn, stellen zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan in kennis. In dat geval wordt de in de artikelen 10(lezen 20), lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 280 D(lezen 329), lid 1, van dit Verdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 83. (ex-Artikel 69B)
  [1 1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden.
   Het betreft de volgende vormen van criminaliteit : terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het witwassen van geld, corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en de georganiseerde criminaliteit.
   Afhankelijk van de ontwikkelingen in de criminaliteit kan de Raad bij besluit vaststellen, welke andere vormen van criminaliteit aan de in dit lid genoemde criteria voldoen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
   2. Indien onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van het strafrecht nodig blijkt voor een doeltreffende uitvoering van beleid van de Unie op een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn vastgesteld, kunnen bij richtlijnen minimumvoorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de bepaling van strafbare feiten en de sancties op het betrokken gebied. Onverminderd artikel 61 I (lezen 76) worden deze richtlijnen vastgesteld volgens de gewone of een bijzondere wetgevingsprocedure die gelijk is aan de procedure voor de vaststelling van de betrokken harmonisatiemaatregelen.
   3. Wanneer een lid van de Raad van oordeel is dat een in de leden 1 en 2 bedoelde richtlijn afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel, kan hij verzoeken dat het ontwerp aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de gewone wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing het ontwerp terug naar de Raad, waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd.
   Binnen dezelfde termijn, in geval van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerp-richtlijn, stellen zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan in kennis. In dat geval wordt de in de artikelen 10, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 280 D, lid 1,van dit Verdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 84.(ex-Artikel 69C)
  [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, maatregelen vaststellen ter stimulering en ondersteuning van het optreden van de lidstaten op het gebied van misdaadpreventie, met uitsluiting van enige harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 85. (ex-Artikel 69D)
  [1 1. De opdracht van Eurojust bestaat in het ondersteunen en versterken van de coördinatie en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het onderzoek en de vervolging van zware criminaliteit welke twee of meer lidstaten schaadt of een vervolging op gemeenschappelijke basis vereist, op basis van de door de autoriteiten van de lidstaten en Europol uitgevoerde operaties en verstrekte informatie.
   In dit kader bepalen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en de taken van Eurojust. Deze taken kunnen het volgende omvatten :
   a) het inleiden van strafrechtelijk onderzoek alsmede het voorstellen van het inleiden van vervolging door de bevoegde nationale autoriteiten, met name in verband met strafbare feiten welke de financiële belangen van de Unie schaden;
   b) de coördinatie van onderzoek en vervolging als bedoeld onder a);
   c) de versterking van de justitiële samenwerking, met name door middel van het oplossen van jurisdictiegeschillen en door nauwe samenwerking met het Europees justitieel netwerk.
   Bij die verordeningen wordt tevens bepaald op welke wijze het Europees Parlement en de nationale parlementen bij de evaluatie van de activiteiten van Eurojust worden betrokken.
   2. In het kader van de in lid 1 bedoelde vervolgingen en onverminderd artikel 69 E (lezen 86), worden de formele handelingen in verband met de gerechtelijke procedure gesteld door de bevoegde nationale functionarissen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 86. (ex-Artikel 69E)
  [1 1. Ter bestrijding van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, kan de Raad op de grondslag van Eurojust volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen een Europees openbaar ministerie instellen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
   Is er geen eenparigheid, dan kan een groep van ten minste negen lidstaten verzoeken dat het ontwerp van verordening aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de procedure in de Raad geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing, het ontwerp ter aanneming terug naar de Raad.
   Binnen dezelfde termijn, in geval van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerp-verordening, stellen zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan in kennis. In dat geval wordt de in de artikelen 10(lezen 20), lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 280 D (lezen 329), lid 1,van dit Verdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.
   2. Het Europees openbaar ministerie is, in voorkomend geval in samenwerking met Europol, bevoegd voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van daders van en medeplichtigen aan strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie, zoals omschreven in de in lid 1 bedoelde verordening, schaden. Het Europees openbaar ministerie is belast met de rechtsvordering voor de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaten in verband met deze strafbare feiten.
   3. Het statuut van het Europees openbaar ministerie, de voorwaarden voor de uitoefening van zijn functies, de voor zijn activiteiten geldende procedurevoorschriften en de voorschriften inzake de toelaatbaarheid van bewijs en de voorschriften voor de rechterlijke toetsing van de procedurele handelingen die het in de uitoefening van zijn ambt verricht, worden bij de in lid 1 bedoelde verordeningen vastgesteld.
   4. De Europese Raad kan tegelijkertijd of later een besluit vaststellen tot wijziging van lid 1, teneinde de bevoegdheden van het Europees openbaar ministerie bij de bestrijding van ernstige criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie uit te breiden en dientengevolge tot wijziging van lid 2 wat betreft de plegers van en medeplichtigen aan zware misdrijven die verscheidene lidstaten schaden. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement en na raadpleging van de Commissie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.67, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 5. [1 - POLITIELE SAMENWERKING.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.68, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 87. (ex-Artikel 69F)
  [1 1. De Unie ontwikkelt een vorm van politiële samenwerking waarbij alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten betrokken zijn, met inbegrip van de politie, de douane en andere gespecialiseerde wetshandhavingsdiensten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten.
   2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor :
   a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
   b) steun voor de opleiding van personeel, alsmede samenwerking betreffende de uitwisseling van personeel, apparatuur en onderzoek op het gebied van criminalistiek;
   c) gemeenschappelijke onderzoekstechnieken voor het opsporen van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit.
   3. De Raad kan volgens een bijzondere wetgevingsprocedure maatregelen vaststellen die betrekking hebben op de operationele samenwerking tussen de in dit artikel bedoelde autoriteiten. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
   Is er geen eenparigheid, dan kan een groep van ten minste negen lidstaten verzoeken dat de ontwerp-maatregelen aan de Europese Raad wordt voorgelegd. In dat geval wordt de procedure in de Raad geschorst. Na bespreking, en in geval van een consensus, verwijst de Europese Raad, binnen vier maanden na die schorsing, het ontwerp ter aanneming terug naar de Raad.
   Binnen dezelfde termijn, in geval van verschil van mening en indien ten minste negen lidstaten nauwere samenwerking wensen aan te gaan op grond van de betrokken ontwerp-maatregelen, stellen zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan in kennis. In dat geval wordt de in artikelen 10(lezen 20), lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 280 D (lezen 329), lid 1, van dit Verdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.
   De in de tweede en derde alinea bedoelde procedure is niet van toepassing op handelingen die een ontwikkeling vormen van het Schengenacquis.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.68, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 88. (ex-Artikel 69G)
  [1 1. De opdracht van Europol is het optreden van de politie-instanties en andere wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, te ondersteunen en te versterken.
   2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de structuur, de werking, het werkterrein en de taken van Europol vast. Deze taken kunnen het volgende omvatten :
   a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt;
   b) de coördinatie, organisatie en uitvoering van onderzoeken en operationele acties, die gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke onderzoeksteams worden uitgevoerd, in voorkomend geval in samenwerking met Eurojust.
   Bij deze verordeningen wordt tevens bepaald op welke wijze de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, tezamen met de nationale parlementen, worden gecontroleerd.
   3. Iedere operationele actie van Europol moet worden uitgevoerd in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van de lidstaat op wiens of de lidstaten op wier grondgebied de actie wordt uitgevoerd. Over het gebruik van dwangmiddelen beslissen alleen de bevoegde nationale autoriteiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.68, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 89. (ex-Artikel 69H)
  [1 De Raad stelt volgens een bijzondere wetgevingsprocedure de voorwaarden en de beperkingen vast waarbinnen de in de artikelen 69 A en 69 F (lezen 82 en 87) bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het grondgebied van een andere lidstaat in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van die staat mogen optreden. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.68, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 6. - (ex titel 4, ex titel 5) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het vervoer.

  Art. 90.(ex artikel 74, ex-Artikel 70)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De doelstellingen [1 van de Verdragen]1 worden, wat het in deze titel geregelde onderwerp betreft, [1 ...]1 nagestreefd in het kader van een gemeenschappelijk vervoerbeleid.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.69, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 91.(ex artikel 75, ex-Artikel 71)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 16), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> (1. Ter uitvoering van artikel (70) (lezen 90) stelt de Raad, met inachtneming van de bijzondere aspecten van het vervoer, volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, vast :) <V 1997-10-02/44,art. 2,16°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer vanuit of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten;
  b) de voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn;
  c) de maatregelen die de veiligheid van het vervoer kunnen verbeteren;
  d) alle overige dienstige bepalingen.
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,40°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (2.) [1 Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde maatregelen wordt rekening gehouden met gevallen waarin de toepassing ervan ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de levensstandaard en de werkgelegenheid in bepaalde regio's, en voor de exploitatie van de vervoersfaciliteiten.]1 <V 1997-10-02/44, art. 6,I,40°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.70, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 92.(ex artikel 76, ex-Artikel 72)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Totdat de in artikel (71) (lezen 91), lid 1, bedoelde bepalingen zijn vastgesteld [1 en behoudens vaststelling door de Raad, met eenparigheid van stemmen van een maatregel die in een afwijking voorziet]1, mag geen enkele Lid-Staat de onderscheidene bepalingen die ter zake gelden (op 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, op de datum van hun toetreding), zodanig veranderen dat zij daardoor in hun rechtstreekse of zijdelingse uitwerking minder gunstig worden voor de vervoerondernemers der overige Lid-Staten dan voor de nationale vervoerondernemers. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,41°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.71, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 93.(ex artikel 77, ex-Artikel 73)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Met [1 de Verdragen]1 zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip " openbare dienst " verbonden, verplichte dienstverrichtingen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 94.(ex artikel 78, ex-Artikel 74)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Elke in het kader [1 van de Verdragen]1 genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 95.(ex artikel 79, ex-Artikel 75)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. [1 In het verkeer binnen de Unie zijn discriminaties verboden]1 welke daarin bestaan, dat een vervoerondernemer voor dezelfde verbindingen verschillende vrachtprijzen en vervoervoorwaarden voor gelijke goederen toepast naar gelang van het land van herkomst of bestemming van de vervoerde waren.
  2. Lid 1 sluit niet uit dat krachtens artikel (71) (lezen 91), lid 1, andere maatregelen door [1 het Europees Parlement en de Raad]1 kunnen worden genomen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. De Raad stelt (...) [2 ...]2 op voorstel van de Commissie en na raadpleging [1 van het Europees Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité]1, bepalingen vast ten einde de uitvoering van lid 1 te waarborgen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,42°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Raad kan met name de bepalingen vaststellen welke noodzakelijk zijn om de instellingen van [3 de Unie]3 in staat te stellen te waken voor de naleving van het in lid 1 vermelde voorschrift en ten einde te verzekeren dat de gebruikers hiervan volledig voordeel trekken.
  4. De Commissie onderzoekt eigener beweging of op verzoek van een Lid-Staat de in lid 1 bedoelde gevallen van discriminatie en neemt, na raadpleging van elke belanghebbende Lid-Staat, in het kader van de overeenkomstig lid 3 getroffen regeling, de noodzakelijke [1 besluiten]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.72, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 96.(ex artikel 80, ex-Artikel 76)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. (Het is aan een lidStaat), behoudens machtiging van de Commissie, verboden voor het vervoer binnen [1 de Unie]1 de toepassing van prijzen en voorwaarden op te leggen welke enig element van steun of bescherming in het belang van een of meer ondernemingen of bepaalde industrieën inhouden. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,43°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De Commissie onderwerpt eigener beweging of op verzoek van een Lid-Staat de in lid 1 bedoelde prijzen en voorwaarden aan een onderzoek en houdt daarbij met name rekening, enerzijds met de vereisten van een passend regionaal economisch beleid, met de behoeften van minder ontwikkelde gebieden alsmede met de vraagstukken welke zich in door politieke omstandigheden ernstig benadeelde streken voordoen, en anderzijds met de gevolgen van die prijzen en voorwaarden voor de mededinging tussen de takken van vervoer.
  Na raadpleging van elke betrokken Lid-Staat neemt zij de noodzakelijke beslissingen.
  3. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor mededingingstarieven.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 97. (ex artikel 81, ex-Artikel 77)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De heffingen of andere rechten welke naast de vervoerprijs door een vervoerondernemer in verband met het overschrijden der grens in rekening worden gebracht mogen een redelijk peil niet te boven gaan, gelet op de werkelijke kosten welke door die grensoverschrijding feitelijk zijn veroorzaakt.
  De Lid-Staten streven naar een geleidelijke verlaging van die kosten.
  De Commissie kan de Lid-Staten aanbevelingen doen voor de toepassing van dit artikel.

  Art. 98.(ex artikel 82, ex-Artikel 78)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen van deze titel staan niet in de weg aan maatregelen, in de Bondsrepubliek Duitsland genomen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen door de deling van Duitsland berokkend aan de economie van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te compenseren. [1 Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan de Raad op voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit artikel vaststellen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.73, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 99.(ex artikel 83, ex-Artikel 79)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Een comité van raadgevende aard, bestaande uit door de regering der Lid-Staten aangewezen deskundigen, wordt aan de Commissie toegevoegd. Deze raadpleegt het comité over vervoeraangelegenheden, zo dikwijls zij zulks nodig acht, [1 ...]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.74, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 100.(ex artikel 84, ex-Artikel 80)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.
  2. [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, passende bepalingen vaststellen voor de zeevaart en de luchtvaart. Zij besluiten na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.75, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 7. - (ex titel 5, ex titel 6) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen.

  HOOFDSTUK 1. - Regels betreffende de mededinging.

  Afdeling 1. - Regels voor de ondernemingen.

  Art. 101.(ex artikel 85, ex-Artikel 81)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Onverenigbaar met de [1 interne markt]1 en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de [1 interne markt]1 wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in :
  a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden,
  b) het beperken of controleren van de produktie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen,
  c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen,
  d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging,
  e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
  2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig.
  3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing worden verklaard :
  - voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen,
  - voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen en
  - voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen
  die bijdragen tot verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen
  a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn.
  b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten de mededinging uit te schakelen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 102.(ex artikel 86, ex-Artikel 82)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Onverenigbaar met de [1 interne markt]1 en verboden, voor zover de handel tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de [1 interne markt]1 of op een wezenlijk deel daarvan.
  Dit misbruik kan met name bestaan in :
  a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden,
  b) het beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers,
  c) het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging,
  d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 103.(ex artikel 87, ex-Artikel 83)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (1. De verordeningen of richtlijnen dienstig voor de toepassing van de beginselen neergelegd in de artikelen (81) en (82) (lezen 101 en 102) worden door de Raad [2 ...]2, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, vastgesteld.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,46°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De in lid 1 bedoelde voorschriften hebben met name ten doel :
  a) nakoming van de in artikel (81)(lezen 101), lid 1, en in artikel (82) (lezen 102) bedoelde verbodsbepalingen te verzekeren door de instelling van geldboeten en dwangsommen; <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  b) de wijze van toepassing van artikel (81)(lezen 101), lid 3, vast te stellen met inachtneming van de noodzaak, enerzijds een doeltreffend toezicht te verzekeren, anderzijds de administratieve controle zoveel mogelijk te vereenvoudigen; <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  c) in voorkomende gevallen, de werkingssfeer van de bepalingen van de artikelen (81) en (82) (lezen 101 en 102) voor de verschillende bedrijfstakken nader vast te stellen; <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  d) De taak van de Commissie onderscheidenlijk van het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 bij de toepassing van de in dit lid bedoelde bepalingen vast te stellen;
  e) de verhouding vast te stellen tussen de nationale wetgevingen enerzijds en de bepalingen van deze afdeling, alsmede de uitvoeringsbepalingen van dit artikel anderzijds.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 104.(ex artikel 88, ex-Artikel 84)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften, op grond van artikel (83) (lezen 103) vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de Lid-Staten over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de [1 interne markt]1, in overeenstemming met hun nationale recht en de in artikel (81) (lezen 101), met name lid 3, en in artikel (82) (lezen 102) neergelegde bepalingen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 105.(ex artikel 89, ex-Artikel 85)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Onverminderd het in artikel (84) (lezen 104) bepaalde, waakt de Commissie (...) voor de toepassing van de in de artikelen (81) en (82) (lezen 101 en 102) neergelegde beginselen. Op verzoek van een Lid-Staat of ambtshalve, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten, welke haar daarbij behulpzaam zijn, stelt zij een onderzoek in naar de gevallen van vermoedelijke inbreuk op bovengenoemde beginselen. Indien haar blijkt dat inbreuk is gepleegd, stelt zij passende middelen voor om daaraan een eind te maken. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,47°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Wordt aan deze inbreuken geen eind gemaakt, dan stelt de Commissie de inbreuk op de beginselen in een met redenen omklede beschikking vast. Zij kan haar beslissing bekendmaken en de Lid-Staten machtigen de noodzakelijke tegenmaatregelen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt, te treffen om de toestand te verhelpen.
  [1 3. De Commissie kan verordeningen vaststellen betreffende groepen overeenkomsten ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig artikel 83 (lezen 103), lid 2, onder b), een verordening of een richtlijn heeft vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.76, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 106.(ex artikel 90, ex-Artikel 86)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De Lid-Staten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel welke in strijd is met de regels [1 van de Verdragen]1, met name die bedoeld in de artikelen (12) en (81) tot en met (89) (lezen 18 en 101 tot en met 109). <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie vallen onder de regels [1 van de Verdragen]1, met name onder de mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling van het handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van [2 de Unie]2.
  3. De Commissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voor zover nodig, passende richtlijnen of beslissing tot de Lid-Staten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 2. - Steunmaatregelen van de Staten. (Oude afdeling 3.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,50°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 107.(ex artikel 92, ex-Artikel 87)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Behoudens de afwijkingen waarin [4 de Verdragen]4 voorziet, zijn steunmaatregelen van de Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de [2 interne markt]2, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt.
  2. Met de [2 interne markt]2 zijn verenigbaar :
  a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de produkten,
  b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen,
  c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voor zover deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische nadelen te compenseren. [1 Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan de Raad op voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit punt vaststellen.]1
  3. Als verenigbaar met de [2 interne markt]2 kunnen worden beschouwd :
  a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst [1 en van de in artikel 299 (lezen 349) bedoelde regio's, rekening houdend met hun structurele, economische en sociale situatie]1.
  b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een Lid-Staat op te heffen,
  c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad(,) (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,51°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in [5 de Unie]5 niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.) <V 1992-02-07/32, art. G, 18), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993>
  (e)) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, [3 ...]3, op voorstel van de Commissie. <V 1992-02-07/32, art. G, 18), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.77, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 108.(ex artikel 93, ex-Artikel 88)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De Commissie onderwerpt te zamen met de Lid-Staten de in die Staten bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de [3 interne markt]3 vereist.
  2. Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een Staat of met staatsmiddelen bekostigd, volgens artikel (87) (lezen 107) niet verenigbaar is met de [3 interne markt]3 of dat van deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, bepaalt zij dat de betrokken Staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Indien deze Staat dat besluit niet binnen de gestelde termijn nakomt, kan de Commissie of iedere andere belanghebbende Staat zich in afwijking van de artikelen (226) en (227) (lezen 258 en 259) rechtstreeks tot het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 wenden. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Op verzoek van een Lid-Staat kan de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen dat een door die Staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking van de bepalingen van artikel (87) (lezen 107) of van de in artikel (89) (lezen 109) bedoelde verordeningen als verenigbaar moet worden beschouwd met de [3 interne markt]3, indien buitengewone omstandigheden een dergelijke beslissing rechtvaardigen. Als de Commissie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste alinea van dit lid vermelde procedure heeft aangevangen wordt deze door het verzoek van de betrokken Staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn standpunt heeft bepaald. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het verzoek zijn standpunt niet heeft bepaald, beslist de Commissie.
  3. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel (87) (lezen 107) onverenigbaar is met de [3 interne markt]3, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure aan. De betrokken Lid-Staat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een [1 eindbesluit]2 heeft geleid. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [2 4. De Commissie kan verordeningen vaststellen betreffende de soorten van staatssteun waaromtrent de Raad overeenkomstig artikel 89 (lezen 109) heeft bepaald dat zij van de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedure kunnen worden vrijgesteld.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.78, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 109.(ex artikel 94, ex-Artikel 89)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 19), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement [1 ...]1 alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van de artikelen (87) en (88) (lezen 107 en 108), en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel (88) (lezen 108), lid 3, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende belastingen.

  Art. 110. (ex artikel 95, ex-Artikel 90)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten heffen op produkten van de overige Lid-Staten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale produkten worden geheven.
  Bovendien heffen de Lid-Staten op de produkten van de overige Lid-Staten geen zodanige binnenlandse belastingen, dat daardoor andere produkties zijdelings worden beschermd.
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,52°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 111. (ex artikel 96, ex-Artikel 91)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Bij de uitvoer van produkten naar het grondgebied van een der Lid-Staten mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is.

  Art. 112.(ex artikel 98, ex-Artikel 92)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Met betrekking tot andere belastingen dan de omzetbelasting, de accijnzen en de overige indirecte belastingen mogen vrijstellingen en teruggaven bij uitvoer naar de andere Lid-Staten slechts worden verleend en compenserende belastingen bij invoer uit de Lid-Staten slechts worden geheven, voor zover de bedoelde maatregelen van tevoren voor een beperkte periode door de Raad [1 ...]1 op voorstel van de Commissie zijn goedgekeurd.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 113.(ex artikel 99, ex-Artikel 93)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 20), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Raad stelt [1 ...]1 en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 de bepalingen vast die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking van de interne markt [2 te bewerkstelligen en concurrentieverstoringen te voorkomen]2.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.79, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. - De aanpassing van de wetgevingen.

  Art. 114.(ex artikel 95, ex-Artikel 94)
  (zie V 2007-12-13/56, art. 2.80, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Europese Akte 17/28-02-1986, art. 18> 1. ([2 ...]2 en tenzij [3 in de Verdragen]3 anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel (14) (lezen 26). De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.) <V 1992-02-07/32, art. G, 22), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.
  (3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwezenlijken.
  4. [2 Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen,]2 noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel (30) (lezen 36) of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  5. [2 Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen]2, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, [2 ...]2, in kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.
  6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.
  Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.
  Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.
  7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.
  8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van de Commissie, die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet voorstellen.
  9. In afwijking van de procedure van de artikelen (226) en (227) (lezen 258 en 259) kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 wenden indien zij/hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel (30) (lezen 36) bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan [2 een toetsingsprocedure van de Unie]2 worden onderworpen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.81, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 115.(ex artikel 94, ex-Artikel 95)
  (zie V 2007-12-13/56, art. 2.80, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 21), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [2 Onverminderd artikel 94 (lezen 114) stelt de Raad]2 [1 ...]1 [2 ...]2 na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de [3 interne markt]3.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.82, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 116.(ex artikel 101, ex-Artikel 96)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Ingeval de Commissie vaststelt dat een dispariteit tussen de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten de mededingingsvoorwaarden op de [2 interne markt]2 vervalst en zodoende een distorsie veroorzaakt welke moet worden opgeheven, raadpleegt zij de betrokken Lid-Staten.
  Indien deze raadpleging niet leidt tot overeenstemming waardoor de betrokken distorsie wordt opgeheven [1 , stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure,]1 (...) [3 ...]3 [1 ...]1 de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen vast. [1 Ook andere dienstige maatregelen waarin de Verdragen voorzien, kunnen worden vastgesteld.]1 <V 1997-10-02/44, art. 6,I,54°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.83, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 117. (ex artikel 102, ex-Artikel 97)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Wanneer er aanleiding bestaat te vrezen dat de vaststelling of de wijziging van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling een distorsie in de zin van het voorgaande artikel veroorzaakt, raadpleegt de Lid-Staat die daartoe wil overgaan, de Commissie. Na de Lid-Staten te hebben geraadpleegd, beveelt de Commissie de betrokken Staten passende maatregelen aan om deze distorsie te voorkomen.
  2. Indien de Staat die nationale bepalingen wil vaststellen of wijzigen, niet handelt overeenkomstig de aanbeveling welke de Commissie hem heeft gedaan, kan bij toepassing van artikel (96) (lezen 116) van de andere Lid-Staten niet worden verlangd dat zij hun nationale bepalingen wijzigen om deze distorsie op te heffen. Indien de Lid-Staat die aan de aanbeveling van de Commissie geen gevolg heeft gegeven, een distorsie veroorzaakt waarvan hijzelf nadeel ondervindt, zijn de bepalingen van artikel (96) (lezen 116) niet van toepassing. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 118. (ex-Artikel 97bis)
  [1 In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast voor de invoering van Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen, en voor de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen.
   De Raad stelt, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, bij verordeningen de talenregelingen met betrekking tot de Europese titels vast. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.84, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 8. - (ex titel 6, ex titel 7) <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Economisch en monetair beleid.

  HOOFDSTUK 1. - Economisch beleid.

  Art. 119. (ex-Artikel 97ter)
  [1 1. Ten einde de in artikel 2 (lezen 3) genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden van de Lid-Staten en [4 de Unie]4, onder de voorwaarden [2 ...]2 waarin [3 de Verdragen]3 voorziet, de invoering van een economisch beleid dat gebaseerd is op de nauwe coördinatie van het economisch beleid van de Lid-Staten, op de interne markt en op de uitwerking van gemeenschappelijke doelstellingen, en dat wordt gevoerd met inachtneming van het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging.
   2. [2 Gelijktijdig daarmee omvat dit optreden, onder de voorwaarden en volgens de procedures waarin de Verdragen voorzien, één munt, de euro,]2 alsmede het bepalen en voeren van één monetair en wisselkoersbeleid, beide met als hoofddoel het handhaven van prijsstabiliteit, en onverminderd deze doelstelling, het ondersteunen van het algemene economische beleid in [4 de Unie]4, met inachtneming van het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging.
   3. Dit optreden van de Lid-Staten en van [4 de Unie]4 impliceert de naleving van de volgende grondbeginselen : stabiele prijzen, gezonde overheidsfinanciën en monetaire condities en een houdbare betalingsbalans.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.15, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.85, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 120.(ex artikel 102A, ex-Artikel 98)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Lid-Staten voeren hun economisch beleid teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van [1 de Unie]1, als omschreven in artikel 2 (lezen 3), en in het kader van de in artikel (99) (lezen 121), lid 2, bedoelde globale richtsnoeren. De Lid-Staten en [1 de Unie]1 handelen in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in artikel (4) (lezen 119). <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 121.(ex artikel 103, ex-Artikel 99)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. De Lid-Staten beschouwen hun economisch beleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang en coördineren het in het kader van de Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel (98) (lezen 120). <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De Raad stelt, op aanbeveling van de Commissie, [2 ...]2 een ontwerp op voor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lid-Saten en van [3 de Unie]3, en legt zijn bevindingen in een verslag aan de Europese Raad voor.
  Aan de hand van dit verslag van de Raad bespreekt de Europese Raad een conclusie over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lid-Staten en van [3 de Unie]3.
  Uitgaande van deze conclusie neemt de Raad [2 ...]2 een aanbeveling aan, waarin deze globale richtsnoeren zijn vastgelegd. De Raad stelt het Europees Parlement van zijn aanbeveling in kennis.
  3. Teneinde een nauwere coördinatie van het economisch beleid en een aanhoudende convergentie van de economische prestaties van de Lid-Staten te verzekeren, ziet de Raad aan de hand van door de Commissie ingediende rapporten, toe op de economische ontwikkelingen in elke Lid-Staat en in [3 de Unie]3, alsmede op de overeenstemming van het economisch beleid met de in lid 2 bedoelde globale richtsnoeren, en verricht hij regelmatig een algehele evaluatie.
  Met het oog op dit multilaterale toezicht verstrekken de Lid-Staten de Commissie informatie over de belangrijke maatregelen die zij in het kader van hun economisch beleid hebben genomen, en alle andere informatie die zij nodig achten.
  4. [1 Wanneer in het kader van de procedure van lid 3 blijkt dat het economisch beleid van een lidstaat niet overeenkomt met de in lid 2 bedoelde globale richtsnoeren of de goede werking van de economische en monetaire unie in gevaar dreigt te brengen, kan de Commissie een waarschuwing tot de betrokken lidstaat richten. De Raad kan op aanbeveling van de Commissie de nodige aanbevelingen tot de lidstaat richten.]1 De Raad kan op voorstel van de Commissie [2 ...]2 besluiten zijn aanbevelingen openbaar te maken.
  [1 In het kader van dit lid besluit de Raad zonder rekening te houden met de stem van het lid van de Raad dat de betrokken lidstaat vertegenwoordigt.
   De gekwalificeerde meerderheid van de overige leden van de Raad wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).]1
  [1 5.]1 De Voorzitter van de Raad en de Commissie brengen het Europees Parlement verslag uit over de resultaten van het multilaterale toezicht. De Voorzitter van de Raad kan worden verzocht om voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement te verschijnen, indien de Raad zijn aanbevelingen openbaar heeft gemaakt.
  [1 6.]1 [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen nadere bepalingen]1 voor de in de leden 3 en 4 [1 ...]1 bedoelde multilaterale toezichtsprocedure vaststellen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.86, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 122.(ex artikel 103A, ex-Artikel 100)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.5, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> 1. [1 Onverminderd de overige procedures waarin de Verdragen voorzien, kan de Raad op voorstel van de Commissie in een geest van solidariteit tussen de lidstaten bij besluit de voor de economische situatie passende maatregelen vaststellen, met name indien zich bij de voorziening van bepaalde producten, in het bijzonder op energiegebied, ernstige moeilijkheden voordoen.]1
  2. In geval van moeilijkheden of ernstige dreiging van grote moeilijkheden in een lidstaat, die worden veroorzaakt door natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen die deze lid-Staat niet kan beheersen, kan de Raad op voorstel van de Commissie, [2 ...]2 onder bepaalde voorwaarden financiële bijstand [3 van de Unie]3 aan de betrokken lid-Staat verlenen. De voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement van het genomen besluit in kennis.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.87, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 123.(ex artikel 104, ex-Artikel 101)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Het verlenen van voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten bij de [1 Europese Centrale Bank]1 of de centrale banken van de Lid-Staten, (hierna " nationale centrale banken " te noemen), ten behoeve van [2 instellingen, organen of instanties]2 van [3 de Unie]3, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten, alsmede het rechtstreeks van hen kopen door de [1 Europese Centrale Bank]1 of nationale centrale banken van schuldbewijzen, zijn verboden.
  2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op kredietinstellingen die in handen van de overheid zijn en waaraan in het kader van de liquiditeitsvoorziening door centrale banken dezelfde behandeling door de nationale centrale banken en de [1 Europese Centrale Bank]1 wordt gegeven als aan particuliere kredietinstellingen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.f, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 124.(ex artikel 104A, ex-Artikel 102)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 ...]1 Niet op overwegingen van bedrijfseconomisch toezicht gebaseerde maatregelen waardoor [2 instellingen, organen of instanties]2 van [3 de Unie]3, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten een bevoorrechte toegang tot de financiële instellingen krijgen, zijn verboden.
  [1 ...]1 [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.88, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.f, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 125.(ex artikel 104B, ex-Artikel 103)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [2 de Unie]2 is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten en neemt deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse financiële garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een specifiek project. De Lid-Staten zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van een andere Lid-Staat en nemen deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse financiële garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een specifiek project.
  2. [1 Indien nodig kan de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, definities vaststellen voor de toepassing van de in de artikelen 101 en 102 (lezen 123 en 124) en in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.89, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 126.(ex artikel 104C, ex-Artikel 104)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. De Lid-Staten vermijden buitensporige overheidstekorten.
  2. De Commissie ziet toe op de ontwikkeling van de begrotingssituatie en de omvang van de overheidsschuld in de Lid-Staten, teneinde aanzienlijke tekortkomingen vast te stellen. Met name gaat de Commissie op basis van de volgende twee criteria na of de hand wordt gehouden aan de begrotingsdiscipline :
  a) of de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands produkt een bepaalde referentiewaarde overschrijdt, tenzij,
  - hetzij de verhouding in aanzienlijke mate en voortdurend is afgenomen en een niveau heeft bereikt dat de referentiewaarde benadert;
  - hetzij de overschrijding van de referentiewaarde slechts van uitzonderlijke en tijdelijke aard is en de verhouding dicht bij de referentiewaarde blijft;
  b) of de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands produkt een bepaalde referentiewaarde overschrijdt, tenzij de verhouding in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde in een bevredigend tempo benadert.
  De referentiewaarden worden nader omschreven in het aan [5 de Verdragen]5 gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
  3. Indien een Lid-Staat niet voldoet aan deze of aan een van deze criteria, stelt de Commissie een verslag op. In het verslag van de Commissie wordt er tevens rekening mee gehouden of het overheidstekort groter is dan de investeringsuitgaven van de overheid en worden alle andere relevante factoren in aanmerking genomen, met inbegrip van de economische en budgettaire situatie van de Lid-Staat op middellange termijn.
  Voorts kan de Commissie een verslag opstellen indien zij - ook al is aan de criteria voldaan - van mening is dat er gevaar voor een buitensporig tekort in een Lid-Staat aanwezig is.
  4. Het in artikel (114) bedoelde Comité brengt advies uit over het verslag van de Commissie. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  5. [2 Indien de Commissie van oordeel is dat er in een lidstaat een buitensporig tekort bestaat of kan ontstaan, richt zij een advies tot de betrokken lidstaat en brengt zij de Raad daarvan op de hoogte.]2
  6. Op [2 voorstel]2 van de Commissie en rekening houdend met de opmerkingen die de betrokken Lid-Staat eventueel wenst te maken, besluit de Raad, na een algehele evaluatie te hebben gemaakt, [4 ...]4 of er al dan niet een buitensporig tekort bestaat.
  7. [2 Wanneer de Raad overeenkomstig lid 6 besluit dat er sprake is van een buitensporig tekort, stelt hij, op aanbeveling van de Commissie, zonder ongegronde vertraging de aanbevelingen vast die hij tot de betrokken lidstaat richt opdat deze binnen een bepaalde termijn een eind maakt aan het tekort.]2 Behoudens het bepaalde in lid 8, worden deze aanbevelingen niet openbaar gemaakt.
  8. Wanneer de Raad vaststelt dat binnen de voorgeschreven periode geen effectief gevolg aan zijn aanbevelingen is gegeven, kan hij zijn aanbevelingen openbaar maken.
  9. Wanneer een Lid-Staat blijft verzuimen uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Raad, kan de Raad besluiten de betrokken Lid-Staat aan te manen binnen een voorgeschreven termijn maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die de Raad nodig acht om de situatie te verhelpen.
  In dat geval kan de Raad de betrokken Lid-Staat verzoeken volgens een nauwkeurig tijdschema verslag uit te brengen, teneinde na te gaan welke aanpassingsmaatregelen die Lid-Staat heeft getroffen.
  10. Het recht om een klacht in te dienen, als bedoeld in de artikelen (226) en (227) (lezen 258 en 259), kan niet worden uitgeoefend in het kader van de toepassing van de leden 1 tot en met 9 van dit artikel. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  11. Zolang een Lid-Staat zich niet voegt naar een overeenkomstig lid 9 genomen besluit, kan de Raad één of meer van de volgende maatregelen toepassen of in voorkomend geval [2 versterken]2 :
  - eisen dat de betrokken Lid-Staat door de Raad te bepalen aanvullende informatie openbaar maakt voordat hij obligaties en andere waardepapieren uitgeeft;
  - de Europese Investeringsbank verzoeken haar beleid inzake kredietverstrekking ten aanzien van de betrokken Lid-Staat opnieuw te bezien;
  - eisen dat de betrokken Lid-Staat bij [6 de Unie]6 een niet-rentedragend bedrag van een passende omvang deponeert, totdat het buitensporige tekort naar het oordeel van de Raad is gecorrigeerd;
  - boeten van een passende omvang opleggen.
  De Voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement van de genomen besluiten in kennis.
  12. De Raad trekt de in de leden 6 tot en met 9 en 11 bedoelde [2 besluiten of aanbevelingen]2 of sommige daarvan in, indien hij van oordeel is dat het buitensporige tekort in de betrokken Lid-Staat is gecorrigeerd. Indien de Raad voordien aanbevelingen openbaar heeft gemaakt, legt hij, zodra het besluit uit hoofde van lid 8 is ingetrokken, een openbare verklaring af waarin wordt gezegd dat er niet langer een buitensporig tekort in de betrokken Lid-Staat bestaat.
  13. [2 De in de leden 8, 9, 11 en 12 bedoelde besluiten worden door de Raad op aanbeveling van de Commissie genomen.
   Wanneer de Raad de in de leden 6 tot en met 9, 11 en 12 bedoelde maatregelen neemt, houdt hij geen rekening met de stem van het lid van de Raad dat de betrokken lidstaat vertegenwoordigt.
   De gekwalificeerde meerderheid van de overige leden van de Raad wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).]2
  14. Verdere bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van de in dit artikel omschreven procedure zijn opgenomen in het aan [5 de Verdragen]5 gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
  [1 ...]1 en na raadpleging van het Europees Parlement en van de [3 Europese Centrale Bank]3, neemt de Raad [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 passende bepalingen aan die in de plaats van voornoemd Protocol komen.
  Onder voorbehoud van de andere bepalingen van dit lid, stelt de Raad [2 ...]2 op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, [4 ...]4 nadere voorschriften en definities voor de toepassing van de bepalingen van dit Protocol vast.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.90, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (6)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. - Monetair beleid.

  Art. 127.(ex artikel 105, ex-Artikel 105)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Het hoofddoel van het [1 Europees Stelsel van Centrale Banken" hierna "ESCB"]1 is het handhaven van prijsstabiliteit. Onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het algemene economische beleid in [4 de Unie]4 teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 (lezen 3) omschreven doelstellingen van [4 de Unie]4. Het ESCB handelt in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in artikel (4) (lezen 119). <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De via het ESCB uit te voeren fundamentele taken zijn :
  - het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van [4 de Unie]4;
  - het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de bepalingen van artikel [1 188O]1;
  - het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de Lid-Staten;
  - het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer.
  3. Het bepaalde in lid 2, derde streepje, laat het aanhouden en beheren van werksaldi in buitenlandse valuta's door de Regeringen van de Lid-Staten onverlet.
  4. De [2 Europese Centrale Bank]2 wordt geraadpleegd :
  - over elk voorstel voor een communautair besluit op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen;
  - door de nationale autoriteiten over elk ontwerp van wettelijke bepaling op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, doch binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad volgens de procedure van artikel (107) (lezen 129), lid 6, vaststelt. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De [2 Europese Centrale Bank]2 kan advies uitbrengen aan de geëigende [3 instellingen, organen of instanties]3 van [4 de Unie]4 of aan nationale autoriteiten omtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.
  5. Het ESCB draagt bij tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel.
  6. [1 De Raad kan volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen, na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank, met eenparigheid van stemmen besluiten aan de Europese Centrale Bank specifieke taken op te dragen betreffende het beleid op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en andere financiële instellingen, met uitzondering van verzekeringsondernemingen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.91, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.f, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 128.(ex artikel 105A, ex-Artikel 106)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. De [2 Europese Centrale Bank]2 heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen [3 de Unie]3. De [2 Europese Centrale Bank]2 en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten [1 in euro]1 uitgeven. De door de [2 Europese Centrale Bank]2 en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen [3 de Unie]3 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.
  2. De Lid-Staten kunnen munten [1 in euro]1 uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de [2 Europese Centrale Bank]2 met betrekking tot de omvang van de uitgifte. [1 De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank,]1 maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voor zover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen [3 de Unie]3.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.92, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 129.(ex artikel 106, ex-Artikel 107)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 1.]1 Het ESCB wordt bestuurd door de besluitvormende organen van de [3 Europese Centrale Bank]3, te weten de Raad van Bestuur en de Directie.
  [1 2.]1 [1 de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, hierna genoemd "statuten van het ESCB en van de ECB"]1 zijn opgenomen in een aan [5 de Verdragen]5 gehecht Protocol.
  [1 3.]1 [1 Artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) en 36 van de statuten van het ESCB en van de [3 Europese Centrale Bank]3 kunnen door het Europees Parlement en de Raad worden gewijzigd volgens de gewone wetgevingsprocedure. Zij besluiten hetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie, hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank.]1
  [1 4.]1 De in de artikelen 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 en 34.3 van de [2 statuten van het ESCB en van de ECB]2 bedoelde bepalingen worden door de Raad aangenomen [4 ...]4 hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de [3 Europese Centrale Bank]3, hetzij op aanbeveling van de [3 Europese Centrale Bank]3 en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.93, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 130.(ex artikel 107, ex-Artikel 108)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Bij de uitoefening van de bevoegdheden en het vervullen van de taken en plichten die bij [4 de Verdragen]4 en de [1 statuten van het ESCB en van de ECB]1 aan hen zijn opgedragen, is het noch de [2 Europese Centrale Bank]2, noch een nationale centrale bank, noch enig lid van hun besluitvormende organen toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van [3 instellingen, organen of instanties]3 van [5 de Unie]5, van regeringen van Lid-Staten of van enig ander orgaan. De [3 instellingen, organen of instanties]3 van [5 de Unie]5 alsmede de regeringen van de Lid-Staten verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de besluitvormende organen van de [2 Europese Centrale Bank]2 of van de nationale centrale banken bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.f, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 131.(ex artikel 108, ex-Artikel 109)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 25), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Iedere Lid-Staat draagt er zorg voor dat zijn nationale wetgving, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale bank, [1 ...]1 verenigbaar is met [3 de Verdragen]3 en met de [2 statuten van het ESCB en van de ECB]2.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.94, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 132.(ex artikel 108A, ex-Artikel 110)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Ter uitvoering van de aan het ESCB opgedragen taken, zal de [3 Europese Centrale Bank]3, overeenkomstig het bepaalde [4 in de Verdragen]4 en onder de voorwaarden van de [2 statuten van het ESCB en van de ECB]2 :
  - verordeningen vaststellen voor zover nodig voor de uitvoering van de taken omschreven in artikel 3.1, eerste streepje, artikel 19.1, artikel 22 of artikel 25.2 van de [2 statuten van het ESCB en van de ECB]2, alsmede in de gevallen die worden bepaald in de in artikel (107) (lezen 129), lid 6, bedoelde besluiten van de Raad; <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - de beslissingen geven die nodig zijn voor de uitvoering van de bij [4 de Verdragen]4 en de [2 statuten van het ESCB en van de ECB]2 aan het ESCB opgedragen taken;
  - aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen.
  2. [1 ...]1
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  De [3 Europese Centrale Bank]3 kan besluiten haar [1 besluiten]1, aanbevelingen en adviezen openbaar te maken.
  3. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel (107) (lezen 129), lid 6, worden vastgesteld, is de [3 Europese Centrale Bank]3 gerechtigd om ondernemingen boeten of dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van de verplichtingen krachtens haar verordeningen en beslissingen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.95, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 133. (ex-Artikel 111bis)
  [1 Onverminderd de bevoegdheden van de Europese Centrale Bank, stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die nodig zijn voor het gebruik van de euro als enige munteenheid. Deze maatregelen worden vastgesteld na raadpleging van de Europese Centrale Bank.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.97, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. - Institutionele bepalingen.

  Art. 134.(ex artikel 109C, ex-Artikel 114)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Teneinde de coördinatie van het beleid van de Lid-Staten te bevorderen in de volle omgang die nodig is voor de werking van de interne markt, wordt een [1 Economisch en Financieel comité]1 ingesteld.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  2. [1 ...]1
  Het Economisch en Financieel Comité heeft tot taak :
  - hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief adviezen aan deze Instellingen uit te brengen;
  - de economische en financiële toestand van de Lid-Staten en van [4 de Unie]4 te volgen en terzake regelmatig aan de Raad en aan de Commissie verslag uit te brengen, inzonderheid wat betreft de financiële betrekkingen met derde landen en internationale instellingen;
  - onverminderd artikel (207) (lezen 240), bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad, bedoeld in de artikelen (59) en (60) (lezen 66 en 75), [1 artikel 99 (lezen 121), leden 2, 3, 4 en 6]1, de artikelen (100), (102), (103) en (104) (lezen 122, 124, 125 en 126), artikel (105) (lezen 127), lid 6, artikel (106) (lezen 128), lid 2, artikel (107) (lezen 129), leden 5 en 6, de artikelen (111) (lezen 138) en (119) (lezen 140), artikel (120), leden 2 en 3, [1 artikel 117bis (lezen 144), leden 2 en 3]1, en andere adviserende en voorbereidende taken die de Raad aan het Comité heeft opgedragen, uit te voeren; <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - ten minste eenmaal per jaar de toestand te onderzoeken met betrekking tot het kapitaalverkeer en de vrijheid van het betalingsverkeer, zoals deze voortvloeien uit de toepassing [1 van de Verdragen]1 en van door de Raad genomen maatregelen; dit onderzoek heeft betrekking op alle maatregelen betreffende kapitaalverkeer en betalingsverkeer; het Comité brengt de Commissie en de Raad verslag uit over de resultaten van dit onderzoek.
  De Lid-Staten, de Commissie en de [2 Europese Centrale Bank]2 benoemen ieder ten hoogste twee leden van het Comité.
  3. De Raad stelt [3 ...]3 op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de [2 Europese Centrale Bank]2 en het in dit artikel bedoelde Comité, nadere bepalingen betreffende de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité vast. De Voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement van het desbetreffende besluit in kennis.
  4. Naast de vervulling van de in lid 2 genoemde taken volgt het Comité, indien en zolang er Lid-Staten zijn met een derogatie als bedoeld in [1 artikel 116bis (lezen 139)]1, de monetaire en financiële toestand en de algemene regeling van het betalingsverkeer van die Lid-Staten en brengt het ter zake regelmatig verslag uit aan de Raad en aan de Commissie. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.99, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 135. (ex artikel 109D, ex-Artikel 115)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Raad of een Lid-Staat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder artikel (99) (lezen 121), lid 4, artikel (104) (lezen 126), met uitzondering van lid 14, de artikelen (111) (lezen 138), (121) (lezen 140, lid 1) en (122) (lezen 140, lid 2, eerste alinea) en artikel (123) (lezen 140, lid 3), ... en artikel 219 vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  HOOFDSTUK 4. (ex-hoofdstuk 3bis) [1 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LIDSTATEN DIE DE EURO ALS MUNT HEBBEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.100, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 136.(ex-Artikel 115A)
  [1 1. Om bij te dragen aan de goede werking van de economische en monetaire unie, en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen stelt de Raad, overeenkomstig de procedure van artikel 99 (lezen 121) of van artikel 104 (lezen 126), al naar het geval, met uitzondering van de procedure van artikel 104 (lezen 126), lid 14, maatregelen vast voor de lidstaten die de euro als munt hebben :
   a) ter versterking van de coördinatie en de bewaking van hun begrotingsdiscipline;
   b) houdende bepaling van de richtsnoeren voor hun economisch beleid, met dien verstande dat deze verenigbaar moeten zijn met de richtsnoeren welke voor de gehele Unie zijn vastgesteld, en met het oog op de bewaking ervan.
   2. Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde maatregelen hebben alleen leden van de Raad die lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben, stemrecht.
   De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).]1
  [2 3. De lidstaten die de euro als munt hebben kunnen een stabiliteitsmechanisme instellen dat geactiveerd wordt indien dat onontbeerlijk is om de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen. De verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme zal aan stringente voorwaarden gebonden zijn.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.100, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2011-03-25/22, art. 1, 020; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 137. (ex-Artikel 115B)
  [1 De nadere regels voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden vastgesteld in het protocol betreffende de Eurogroep.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.100, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 138. (ex-Artikel 115C)
  [1 1. Teneinde de positie van de euro in het internationaal monetair stelsel veilig te stellen, stelt de Raad op voorstel van de Commissie een besluit vast houdende de gemeenschappelijke standpunten in de bevoegde internationale financiële instellingen en conferenties over kwesties die voor de Economische en Monetaire Unie van bijzonder belang zijn. De Raad besluit na raadpleging van de Europese Centrale Bank.
   2. De Raad kan op voorstel van de Commissie passende maatregelen vaststellen met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in de internationale financiële instellingen en conferenties. De Raad besluit na raadpleging van de Europese Centrale Bank.
   3. Met betrekking tot de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen hebben alleen de leden van de Raad die lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben, stemrecht.
   De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.100, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 5. - (ex-hoofdstuk 4) Overgangsbepalingen.

  Art. 139. (ex-Artikel 116bis)
  [1 1. De lidstaten ten aanzien waarvan de Raad niet heeft besloten dat zij voldoen aan de nodige voorwaarden voor de invoering van de euro, worden hierna "lidstaten die vallen onder een derogatie" genoemd.
   2. De onderstaande bepalingen van de Verdragen zijn niet van toepassing op de lidstaten die onder een derogatie vallen :
   a) de aanneming van de onderdelen van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid die in algemene zin betrekking hebben op de eurozone (artikel 99 (lezen 121), lid 2);
   b) dwingende maatregelen om buitensporige tekorten te verminderen (artikel 104 (lezen 126), leden 9 en 11);
   c) doelstellingen en taken van het ESCB (artikel 105 (lezen 127), leden 1, 2, 3 en 5);
   d) uitgifte van de euro (artikel 106 (lezen 128);
   e) handelingen van de Europese Centrale Bank (artikel 110 (lezen 132));
   f) maatregelen met betrekking tot het gebruik van de euro (artikel 111bis (lezen 133));
   g) monetaire overeenkomsten en andere maatregelen in verband met het wisselkoersbeleid (artikel 188 O (lezen 219));
   h) aanwijzing van de leden van de directie van de Europese Centrale Bank (artikel 245ter (lezen 283), lid 2);
   i) besluiten houdende gemeenschappelijke standpunten in de bevoegde internationale financiële instellingen en conferenties over kwesties die voor de economische en monetaire unie van bijzonder belang zijn (artikel 115 C (lezen 138), lid 1);
   j) maatregelen die een gezamenlijke vertegenwoordiging in de internationale financiële instellingen en conferenties verzekeren (artikel 115 C (lezen 138), lid 2).
   Derhalve wordt in de onder a) tot en met j) genoemde artikelen onder "lidstaten" verstaan "de lidstaten die de euro als munt hebben".
   3. De lidstaten die onder een derogatie vallen, alsmede hun nationale centrale banken, zijn uitgesloten van de rechten en plichten in het kader van het ESCB, overeenkomstig hoofdstuk IX van de statuten van het ESCB en van de ECB.
   4. De stemrechten van de leden van de Raad die de lidstaten vertegenwoordigen welke onder een derogatie vallen, worden geschorst tijdens de aanneming door de Raad van de maatregelen bedoeld in de in lid 2 opgesomde artikelen, alsmede in de volgende gevallen :
   a) bij de vaststelling van aanbevelingen die in het kader van het multilaterale toezicht worden gericht tot de lidstaten die de euro als munt hebben, met inbegrip van aanbevelingen over de stabiliteitsprogramma's en waarschuwingen (artikel 99 (lezen 121), lid 4);
   b) bij de aanneming van maatregelen inzake buitensporige tekorten ten aanzien van lidstaten die de euro als munt hebben (artikel 104 (lezen 126), leden 6, 7, 8, 12 en 13).
   De gekwalificeerde meerderheid van de overige leden van de Raad wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.101, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 140.(ex-Artikel 117bis)
  [1 1. [2 Ten minste eens in de twee jaar of op verzoek van een lidstaat die onder een derogatie valt, brengen de Commissie en de Europese Centrale Bank]2 aan de Raad verslag uit over [2 de vooruitgang die door de onder een derogatie vallende lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen]2 met het oog op de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie. Deze verslagen bevatten tevens een onderzoek naar de verenigbaarheid van de nationale wetgeving van [2 elk van deze lidstaten]2, met inbegrip van de Statuten van zijn nationale centrale bank, met artikel 108 en artikel 109 (lezen 130 en 131) [2 ...]2 en de [3 statuten van het ESCB en van de ECB]3. In deze verslagen wordt ook nagegaan of er een hoge mate van duurzame convergentie is bereikt, aan de hand van de mate waarin elke Lid-Staat aan de volgende criteria voldoet :
   - het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit; dit blijkt uit een inflatiepercentage dat dicht ligt bij dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op het gebied van de prijsstabiliteit het best presteren;
   - het houdbare karakter van de situatie van de overheidsfinanciën; dit blijkt uit een begrotingssituatie van de overheid zonder een buitensporig tekort als bedoeld in artikel 104 (lezen 126), lid 6;
   - de inachtneming van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, gedurende ten minste twee jaar, zonder devaluatie [2 ten opzichte van de euro]2;
   - de duurzaamheid van de door [2 de lidstaat die onder een derogatie valt]2 bereikte convergentie en van zijn deelneming aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, hetgeen tot uitdrukking komt in het niveau van de rentevoet voor de lange termijn.
   De vier in dit lid genoemde criteria en de betreffende perioden tijdens welke daaraan moet worden voldaan, worden nader uitgewerkt in een aan [8 de Verdragen]8 gehecht Protocol. In de verslagen van de Commissie en [2 de Europese Centrale Bank]2 wordt ook rekening gehouden met [2 ...]2 de resultaten van de integratie van de markten, de situatie en de ontwikkeling van de lopende rekeningen van de betalingsbalansen, en een onderzoek naar de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid produkt en andere prijsindicatoren.
  2. Na raadpleging van het Europees Parlement en na bespreking in [6 de Europese Raad]6, besluit de Raad [7 ...]7 op voorstel van de Commissie, welke Lid-Staten met een derogatie volgens de criteria [2 van lid 1]2, aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen, en trekt hij de derogaties van de betrokken Lid-Staten in.
  [2 De Raad besluit na een aanbeveling te hebben ontvangen van een gekwalificeerde meerderheid van diegenen onder zijn leden die de lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben. Deze leden handelen binnen zes maanden nadat de Raad het Commissievoorstel heeft ontvangen.
   De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig artikel 205, lid 3, onder a).]2
  3. [2 Indien overeenkomstig de procedure van lid 2, wordt besloten tot intrekking van een derogatie]2 [2 stelt de Raad onherroepelijk]2 met eenparigheid van stemmen van de [9 lidstaten die de euro als munt hebben]9 en de betrokken Lid-Staat, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de [4 Europese Centrale Bank]4, de koers vast waartegen de munteenheid van de betrokken Lid-Staat wordt vervangen door de [5 euro]5, en neemt hij de overige maatregelen die nodig zijn voor de invoering van de [5 euro]5 als enige munteenheid in de betrokken Lid-Staat.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.102, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.102, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.h, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (6)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.e, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (7)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (8)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (9)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.i, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 141. (ex-Artikel 118bis)
  [1 1. Indien er zolang er Lid-Staten met een derogatie zijn, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 107 (lezen 129), lid 3, [2 ...]2 de in artikel 45 (lezen 44) van de [3 statuten van het ESCB en van de ECB]3 bedoelde Algemene Raad van de [4 Europese Centrale Bank]4 als derde besluitvormend orgaan van de [4 Europese Centrale Bank]4 gevormd.
  2. [2 Indien en zolang er onder een derogatie vallende lidstaten zijn, heeft de Europese Centrale Bank ten aanzien van die lidstaten de taak :]2
   - de samenwerking tussen de nationale centrale banken van de Lid-Staten te versterken;
   - de coördinatie van het monetair beleid van de Lid-Staten te versterken teneinde prijsstabiliteit te verzekeren;
   - toe te zien op de werking van het [2 wisselkoersmechanisme]2;
   - overleg te plegen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de nationale centrale banken vallen en die van invloed zijn op de stabiliteit van de financiële instellingen en markten;
   - [2 de vroegere taken uit te oefenen van het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, die eerder waren overgenomen door het Europees Monetair Instituut.]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.103, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.103, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 142. (ex-Artikel 118ter)
  [1 [2 Iedere onder een derogatie vallende lidstaat behandelt]2 zijn wisselkoersbeleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Daarbij houden de Lid-Staten rekening met de ervaring die is opgedaan bij de samenwerking in het kader [2 van het wisselkoersmechanisme]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.104, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.104, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 143.(ex artikel 109H, ex-Artikel 119)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. In geval van moeilijkheden of ernstig dreigende moeilijkheden in de betalingsbalans van een [1 onder een derogatie vallende lidstaat]1, die voortvloeien hetzij uit het ontbreken van het globaal evenwicht van zijn balans hetzij uit de aard van zijn beschikbare deviezen, en die met name de werking van de [2 interne markt]2 of de [1 ...]1 verwezenlijking van de gemeenschappelijke handelspolitiek in gevaar kunnen brengen, onderwerpt de Commissie de toestand in die Staat en de maatregelen welke hij overeenkomstig het bepaalde [4 in de Verdragen]4 met gebruikmaking van alle hem ten dienste staande middelen heeft genomen of kan nemen, onverwijld aan een onderzoek. De Commissie geeft de maatregelen aan die zij de betrokken Staat aanbeveelt.
  Indien de door de [1 onder een derogatie vallende lidstaat]1 getroffen en de door de Commissie in overweging gegeven maatregelen niet voldoende blijken te zijn om de ondervonden of dreigende moeilijkheden uit de weg te ruimen, doet de Commissie, na raadpleging van het in artikel (114) bedoelde Comité, aan de Raad aanbevelingen tot wederzijdse bijstand en betreffende passende maatregelen om die moeilijkheden uit de weg te ruimen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Commissie houdt de Raad regelmatig van de toestand en de ontwikkeling daarvan op de hoogte.
  2. De Raad kent [3 ...]3 de wederzijdse bijstand toe; hij stelt richtlijnen of beslissingen vast die de voorwaarden en de wijze van toepassing daarvan bepalen. De wederzijdse bijstand kan met name de vorm aannemen van :
  a) een gezamenlijk optreden bij andere internationale organisaties waarop [1 de onder een derogatie vallende lidstaten]1 een beroep kunnen doen;
  b) maatregelen noodzakelijk om het zich verleggen van het handelsverkeer te vermijden, wanneer [1 de onder een derogatie vallende lidstaat die in moeilijkheden verkeert]1, kwantitatieve beperkingen ten aanzien van derde landen handhaaft of wederinvoert;
  c) de verlening van beperkte kredieten door andere Lid-Staten, onder voorbehoud van hun toestemming.
  3. Indien de door de Commissie aanbevolen wederzijdse bijstand door de Raad niet wordt goedgekeurd of wanneer de goedgekeurde wederzijdse bijstand en de getroffen maatregelen ontoereikend zijn, [1 machtigt de Commissie de onder een derogatie vallende lidstaat die in moeilijkheden verkeert]1 vrijwaringsmaatregelen te nemen waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt.
  De Raad kan [3 ...]3 deze machtiging intrekken en deze voorwaarden en wijze van toepassing wijzigen.
  4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.105, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 144.(ex artikel 109I, ex-Artikel 120)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 25); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. In geval van een plotselinge crisis in de betalingsbalans en indien een besluit in de zin van artikel (119), lid 2, niet onmiddellijk wordt genomen, [1 kan een onder een derogatie vallende lidstaat]1 te zijnder bescherming de noodzakelijke vrijwaringsmaatregelen treffen. Die maatregelen moeten zo weinig mogelijk verstoringen in de werking van de [2 interne markt]2 teweegbrengen en mogen niet verder reiken dan strikt onvermijdelijk is om de plotseling opgetreden moeilijkheden te overwinnen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De Commissie en de andere Lid-Staten moeten van die vrijwaringsmaatregelen uiterlijk op het tijdstip van hun inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht. De Comissie kan de Raad wederzijdse bijstand overeenkomstig artikel (119) (lezen 143) aanbevelen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. Op [1 aanbeveling]1 van de Commissie en na raadpleging van het in artikel (114) (lezen 143) bedoelde Comité kan de Raad [3 ...]3 besluiten dat de betrokken [1 lidstaat]1 bovenbedoelde vrijwaringsmaatregelen moet wijzigen, schorsen of intrekken. <V 1997-10-02/44, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.106, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 9. - (ex titel 6A, ex titel 8) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) Werkgelegenheid.

  Art. 145.(ex artikel 109N, ex-Artikel 125)
   <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44,art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) De lidstaten en [2 de Unie]2 streven overeenkomstig deze titel naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van de scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers en arbeidsmarkten die soepel reageren op economische veranderingen teneinde de doelstellingen van artikel (2) (lezen 3) van het Verdrag betreffende de Europese Unie [1 ...]1 te bereiken. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.111, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 146.(ex artikel 109O, ex-Artikel 126)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) 1. De lidstaten dragen door middel van hun werkgelegenheidsbeleid bij tot het bereiken van de in artikel (125) (lezen 145) bedoelde doelstellingen op een wijze die verenigbaar is met de overeenkomstig artikel (99) (lezen 121), lid 2, aangenomen globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van [1 de Unie]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Rekening houdend met nationale gebruiken op het gebied van de verantwoordelijkheden van de sociale partners beschouwen de lidstaten het bevorderen van de werkgelegenheid als een aangelegenheid van gemeenschappelijke zorg en coördineren zij hun maatregelen op dit gebied binnen de Raad, overeenkomstig artikel (128) (lezen 148). <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 147.(ex artikel 109P, ex-Artikel 127)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) 1. [1 de Unie]1 draagt bij tot een hoog werkgelegenheidsniveau door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun maatregelen te steunen en, indien nodig, aan te vullen. De bevoegdheden van de lidstaten worden daarbij geëerbiedigd.
  2. Bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en de activiteiten van [1 de Unie]1 wordt rekening gehouden met de doelstelling van een hoog werkgelegenheidsniveau.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 148.(ex artikel 109Q, ex-Artikel 128)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) 1. De Europese Raad beziet jaarlijks de werkgelegenheidssituatie in [2 de Unie]2 en neemt terzake conclusies aan, aan de hand van een gezamenlijk jaarverslag van de Raad en de Commissie.
  2. Op basis van de conclusies van de Europese Raad stelt de Raad jaarlijks, [1 ...]1, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comite, het Comité van de Regio's en het in artikel (130) (lezen 150) genoemde comité voor de werkgelegenheid, richtsnoeren op, waarmee de lidstaten in hun werkgelegenheidsbeleid rekening houden. Deze richtsnoeren moeten verenigbaar zijn met de overeenkomstig artikel (99) (lezen 121), lid 2, aangenomen globale richtsnoeren. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. Elke lidstaat legt jaarlijks aan de Raad en aan de Commissie een verslag voor over de belangrijkste maatregelen welke genomen zijn om zijn werkgelegenheidsbeleid ten uitvoer te leggen in het licht van de in lid 2 bedoelde richtsnoeren inzake werkgelegenheid.
  4. Op basis van de in lid 3 bedoelde verslagen en na ontvangst van de adviezen van het comité voor de werkgelegenheid verricht de Raad jaarlijks een onderzoek naar de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten in het licht van de richtsnoeren inzake werkgelegenheid. De Raad kan [1 ...]1, op aanbeveling van de Commissie, aanbevelingen tot de lidstaten richten indien hij zulks in het licht van dat onderzoek dienstig acht.
  5. Op basis van de resultaten van dat onderzoek brengen de Raad en de Commissie jaarlijks gezamenlijk verslag uit aan de Europese Raad over de werkgelegenheidssituatie in [2 de Unie]2 en over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren inzake werkgelegenheid.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 149. (ex artikel 109R, ex-Artikel 129)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) De Raad kan volgens de procedure van artikel (251), na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aannemen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen door middel van initiatieven ter ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en optimale praktijken, verstrekking van vergelijkende analyses en advies, alsmede bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen, in het bijzonder door gebruik te maken van proefprojecten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Deze maatregelen houden geen harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten in.

  Art. 150.(ex artikel 109S, ex-Artikel 130)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,19°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>) Na raadpleging van het Europees Parlement stelt de Raad [1 met gewone meerderheid]1 een raadgevend comité voor de werkgelegenheid in teneinde de coördinatie van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid van de lidstaten te bevorderen. Dit comité heeft tot taak :
  - toe te zien op de werkgelegenheidssituatie en het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten en [2 de Unie]2;
  - onverminderd artikel (207) (lezen 240), adviezen uit te brengen, hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief, en bij te dragen aan de voorbereiding van de in artikel (128) (lezen 148) bedoelde werkzaamheden van de Raad. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Voor de vervulling van zijn opdracht raadpleegt het comité de sociale partners.
  Elke lidstaat en de Commissie benoemen elk twee leden van het comité.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 10. - (ex-titel 9) [1 (ex titel 11 wordt titel 9)]1 [1 SOCIALE POLITIEK]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.114, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 151.(ex artikel 117, ex-Artikel 136)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [3 de Unie]3 en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten zoals vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.
  Te dien einde leggen [3 de Unie]3 en de lidstaten maatregelen ten uitvoer waarin rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak het concurrentievermogen van de economie van [3 de Unie]3 te handhaven.
  Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien, zowel uit de werking van de [1 interne markt]1 waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de [2 in de Verdragen]2 bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 152. (ex-Artikel 136bis)
  [1 De Unie erkent en bevordert de rol van de sociale partners op het niveau van de Unie, en houdt daarbij rekening met de verschillen tussen de nationale stelsels. Zij bevordert hun onderlinge dialoog, met inachtneming van hun autonomie.
   De tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid levert een bijdrage tot de sociale dialoog.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.115, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 153.(ex artikel 118, ex-Artikel 137)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.9, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> 1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 136 (lezen 151) wordt het optreden van de lidstaten op de volgende gebieden door [4 de Unie]4 ondersteund en aangevuld :
  a) de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen;
  b) de arbeidsvoorwaarden;
  c) de sociale zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers;
  d) de bescherming van de werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  e) de informatie en de raadpleging van de werknemers;
  f) de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van werknemers en werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap, onder voorbehoud van lid 5;
  g) de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op wettige wijze op het grondgebied van [4 de Unie]4 verblijven;
  h) de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 150 (lezen 166);
  i) de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;
  j) de bestrijding van sociale uitsluiting;
  k) de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, onverminderd punt c).
  2. Te dien einde [1 kunnen het Europees Parlement en de Raad :]1
  a) maatregelen aannemen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen door middel van initiatieven ter verbetering van de kennis, ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en optimale praktijken, bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-Staten;
  b) op de in lid 1, onder a) tot en met i), bedoelde gebieden door middel van richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen die geleidelijk van toepassing zullen worden, met inachtneming van de in elk van de lidstaten bestaande omstandigheden en technische voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.
  [1 Het Europees Parlement en de Raad besluiten volgens de gewone wetgevingsprocedure na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
   Op de in lid 1, onder c), d), f) en g), bedoelde gebieden besluit de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en de beide Comités.]1
   De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen besluiten dat [2 de gewone wetgevingsprocedure]2 van toepassing is op lid 1, punten d), f) en g) , [1 ...]1.
  3. Een lidstaat kan de sociale partners, indien zij gezamenlijk daarom verzoeken, belasten met de uitvoering van de krachtens lid 2 vastgestelde richtlijnen [1 of, in voorkomend geval, de uitvoering van een overeenkomstig artikel 139 (lezen 155) vastgesteld besluit van de Raad]1.
  In dat geval verzekert de lidstaat zich ervan dat de sociale partners, uiterlijk op de datum waarop [1 een richtlijn of een besluit moet zijn omgezet of uitgevoerd,]1 de nodige maatregelen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de betrokken lidstaat moet zelf alle maatregelen treffen om de in de betrokken richtlijn [1 of het betrokken besluit]1 voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen.
  4. De krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen :
  - laten het recht van de lid-Staten de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen onverlet en mogen geen aanmerkelijke gevolgen hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel;
  - beletten niet dat een lid-Staat maatregelen met een hogere graad van bescherming handhaaft of invoert welke met [3 de Verdragen]3 verenigbaar zijn.
  5. Dit artikel is niet van toepassing op de beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.116, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 154.(ex artikel 118A, ex-Artikel 138)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,22°; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De Commissie heeft tot taak de raadpleging van de sociale partners op niveau [2 van de Unie]2 te bevorderen en treft alle maatregelen die nuttig kunnen zijn om de dialoog tussen de partners te vergemakkelijken door middel van een evenwichtige ondersteuning van de partijen.
  2. Daartoe raadpleegt de Commissie, alvorens voorstellen op het gebied van de sociale politiek in te dienen, de sociale partners over de mogelijke richting van een optreden [2 van de Unie]2.
  3. Indien de Commissie na deze raadpleging van mening is dat een optreden [2 van de Unie]2 wenselijk is, raadpleegt zij de sociale partners over de inhoud van het overwogen voorstel. De sociale partners doen de Commissie een advies of, in voorkomend geval, een aanbeveling toekomen.
  4. [1 Ter gelegenheid van de in de leden 2 en 3 bedoelde raadplegingen]1 kunnen de sociale partners de Commissie in kennis stellen van hun wens het in artikel (139) (lezen 155) bedoelde proces in te leiden. [1 Dit proces]1 neemt maximaal negen maanden in beslag, tenzij de betrokken sociale partners en de Commissie gezamenlijk besluiten tot verlenging. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.117, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 155.(ex artikel 118B, ex-Artikel 139)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De dialoog tussen de sociale partners op niveau [2 van de Unie]2 kan, indien de sociale partners zulks wensen, leiden tot contractuele betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten.
  2. De tenuitvoerlegging van de op niveau [2 van de Unie]2 gesloten overeenkomsten geschiedt hetzij volgens de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de lidstaten, hetzij, voor zaken die onder artikel (137) (lezen 153) vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie. [1 Het Europees Parlement wordt hiervan in kennis gesteld.]1 <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ([1 De Raad besluit met eenparigheid van stemmen wanneer de betrokken overeenkomst]1 een of meer bepalingen bevat die betrekking hebben op een van de gebieden waarvoor krachtens artikel 137 (lezen 153), lid 2, eenparigheid van stemmen vereist is. [1 ...]1) <V 2001-02-26/49, art. 2.10, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.118, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 156.(ex artikel 118C, ex-Artikel 140)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel (136) (lezen 151) en onverminderd de andere bepalingen [2 van de Verdragen]2, bevordert de Commissie de samenwerking tussen de lidstaten en vergemakkelijkt zij de coördinatie van hun optreden op alle onder dit hoofdstuk vallende gebieden van de sociale politiek, met name op het terrein van : <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - de werkgelegenheid,
  - het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden,
  - de beroepsopleiding en de voortgezette vorming,
  - de sociale zekerheid,
  - de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten,
  - de arbeidshygiëne,
  - het recht zich te organiseren in vakverenigingen en van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.
  Te dien einde werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten bij het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het organiseren van overleg zowel omtrent vraagstukken op nationaal niveau als omtrent vraagstukken die de internationale organisaties aangaan [1 , met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld]1.
  Alvorens de in dit artikel bedoelde adviezen uit te brengen, raadpleegt de Commissie het Economisch en Sociaal Comité.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.119, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 157. (ex artikel 119, ex-Artikel 141)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast.
  2. Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het gewone basis- of minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking direct of indirect van de werkgever ontvangt.
  Gelijke beloning zonder onderscheid naar kunne houdt in :
  a) dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van een zelfde maatstaf;
  b) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor een zelfde functie.
  3. De Raad neemt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité maatregelen aan om de toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  4. Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven in de praktijk te verzekeren, maatregelen handhaaft of aanneemt waarbij specifieke voordelen worden ingesteld om de uitoefening van een beroepsactiviteit door het ondervertegenwoordigde geslacht te vergemakkelijken of om nadelen in de beroepsloopbaan te voorkomen of te compenseren.

  Art. 158. (ex artikel 119A, ex-Artikel 142)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) De lidstaten streven ernaar de bestaande gelijkwaardigheid van de bepalingen omtrent betaalde vakantie te handhaven.

  Art. 159.(ex artikel 120, ex-Artikel 143)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,22°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Commissie stelt ieder jaar een verslag op over de stand van de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel (136) (lezen 151), met inbegrip van de demografische situatie in [2 de Unie]2. Zij zendt dit verslag toe aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.120, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 160.(ex artikel 121, ex-Artikel 144)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.11, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> De Raad [1 met gewone meerderheid]1 stelt na raadpleging van het Europees Parlement een comité voor sociale bescherming met een adviestaak in teneinde de samenwerking tussen de lidstaten onderling en met de Commissie op het gebied van de sociale bescherming te bevorderen. Het comité heeft tot taak :
  - toe te zien op de sociale situatie en de ontwikkeling van het beleid inzake sociale bescherming in de lidstaten en [2 de Unie]2;
  - de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten onderling en met de Commissie te vergemakkelijken;
  - onverminderd artikel 207 (lezen 240), verslagen op te stellen, adviezen uit te brengen of andere activiteiten te ontplooien op gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen, hetzij op verzoek van de Raad of de Commissie, hetzij op eigen initiatief.
  Voor de vervulling van zijn opdracht legt het comité de nodige contacten met de sociale partners.
  Iedere lid-Staat en de Commissie benoemen twee leden van het comité.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 161.(ex artikel 122, ex-Artikel 145)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In haar jaarverslag aan (het Europees Parlement) wijdt de Commissie een afzonderlijk hoofdstuk aan de ontwikkeling van de sociale toestand in [1 de Unie]1.
  (Het Europees Parlement) kan de Commissie verzoeken verslagen op te stellen over bijzondere vraagstukken inzake de sociale toestand.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 11. - (ex-titel 10) [1 (ex hoofdstuk 2 wordt titel 10)]1 Het Europees Sociaal Fonds.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.121, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 162.(ex artikel 123, ex-Artikel 146)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 34), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Teneinde de werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot verhoging van de levensstandaard, wordt in het kader van de volgende bepalingen een Europees Sociaal Fonds opgericht; dit Fonds heeft ten doel binnen [1 de Unie]1 de tewerkstelling te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen, alsmede de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven en in produktiestelsels gemakkelijker te maken, met name door beroepsopleiding en omscholing.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 163. (ex artikel 124, ex-Artikel 147)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het beheer van het Fonds berust bij de Commissie.
  De Commissie wordt in deze taak bijgestaan door een comité dat onder het voorzitterschap staat van een lid van de Commissie en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de regeringen en van de vakverenigingen van werknemers en van werkgevers.

  Art. 164.(ex artikel 125.)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,23°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de [1 uitvoeringsverordeningen]1 betreffende het Europees Sociaal Fonds vast. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.122, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 12. - (ex-titel 11) [1 (ex hoofdstuk 3 wordt titel 11)]1 Onderwijs, beroepsopleiding [1 jeugd en sport]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.123, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 165.(ex artikel 126, ex-Artikel 149)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 36), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [3 de Unie]3 draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid.
  [1 De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie.]1
  2. Het optreden van [3 de Unie]3 is erop gericht :
  - de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met name door onderricht in en verspreiding van de talen der Lid-Staten;
  - de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning van diploma's en studietijdvakken aan te moedigen;
  - de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;
  - uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de Lid-Staten worden geconfronteerd;
  - de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen [1 en de deelneming van jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen]1;
  - de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren;
  [1 - de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.]1
  3. [3 de Unie]3 en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de [1 inzake onderwijs en sport]1 bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
  4. Om bij te dragen tot de verwezenlijking va de doelstellingen van dit artikel [1 ...]1 :
  - [1 nemen het Europees Parlement en de Raad,]1 volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuurrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten; <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - [1 neemt de Raad,]1 [2 ...]2, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.124, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 166.(ex artikel 127, ex-Artikel 150)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 36), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [2 de Unie]2 legt inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer waardoor de activiteiten van de Lid-Staten worden verstrekt en aangevuld, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleiding.
  2. Het optreden van [2 de Unie]2 is erop gericht :
  - de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken, met name door beroepsopleiding en omscholing;
  - door verbetering van de initiële beroepsopleiding en van de bij- en nascholing, de opneming en de wederopneming op de arbeidsmarkt te bevorderen;
  - de toegang tot beroepsopleidingen te vergemakkelijken en de mobiliteit van opleiders en leerlingen, met name jongeren, te bevorderen;
  - de samenwerking inzake opleiding tussen onderwijs- of opleidingsinstellingen en ondernemingen te bevorderen;
  - de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de opleidingsstelsels van de Lid-Staten worden geconfronteerd.
  3. [2 de Unie]2 en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake beroepsopleiding bevoegde internationale organisaties.
  (4. De Raad neemt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, maatregelen aan die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten [1 en de Raad neemt, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan]1.) <V 1997-10-02/44, art. 2, 24°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.125, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 13. - (ex titel 9, ex titel 12) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Cultuur.

  Art. 167.(ex artikel 128, ex-Artikel 151)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 37), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [3 de Unie]3 draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de Lid-Staten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
  2. Het optreden van [3 de Unie]3 is erop gericht de samenwerking tussen de Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen :
  - verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren,
  - instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang,
  - culturele uitwisseling op niet-commerciële basis,
  - scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
  3. [3 de Unie]3 en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake cultuur bevoegde internationale organisatie, met name met de Raad van Europa.
  (4. [3 de Unie]3 houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen [2 van de Verdragen]2 rekening met de culturele aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,25°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  5. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel [1 ...]1 :
  - [1 nemen het Europees Parlement en de Raad,]1 volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Comité van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten. [1 ...]1 <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - [1 ...]1 [1 neemt de Raad]1, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.126, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 14. - (ex titel 10, ex titel 13) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Volksgezondheid.

  Art. 168.(ex artikel 129, ex-Artikel 152)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,26°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van [3 de Unie]3 wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.
  Het optreden van [3 de Unie]3, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de [1 lichamelijke en geestelijke]1 gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs [1 , en de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid]1.
  [3 de Unie]3 vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.
  2. [3 de Unie]3 moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel bedoelde gebieden aan en steunt zo nodig hun optreden. [1 Zij moedigt in het bijzonder aan dat de lidstaten samenwerken ter verbetering van de complementariteit van hun gezondheidsdiensten in de grensgebieden.]1
  De lidstaten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma's op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen [1 , met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld.]1
  3. [3 de Unie]3 en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.
  4. [1 In afwijking van artikel 2 A (lezen 2), lid 5, en artikel 2 E (lezen 6), onder a), en overeenkomstig artikel 2 C (lezen 4), lid 2, onder k), draagt de Raad]1 volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel door [1 om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden]1 : <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft;
  b) [1 ...]1, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;
  [1 c) maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.]1
  [1 5.]1 (ex 4. c))[1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, ook stimuleringsmaatregelen vaststellen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, maatregelen betreffende de controle van, de vroegtijdige alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, alsook maatregelen die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de volksgezondheid ter zake van tabak en misbruik van alcohol, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.]1
  [1 6.]1 De Raad kan [2 ...]2, op voorstel van de Commissie, ook aanbevelingen aannemen met het oog op de doelstellingen van dit artikel.
  [1 7.]1 (ex 5.) [1 Het optreden van de Unie eerbiedigt de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. De verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen. De in lid 4, onder a), bedoelde maatregelen doen geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake donatie en geneeskundig gebruik van organen en bloed.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.127, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 15. - (ex titel 11, ex titel 14) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Consumentenbescherming.

  Art. 169.(ex artikel 129A, ex-Artikel 153)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,27°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Om de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt [3 de Unie]3 bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.
  [1 ...]1 [1 ...]1
  (NOTA : de tekst van artikel 153, lid 2, wordt het nieuw artikel 6bis)
  [1 2.]1 [3 de Unie]3 draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van :
  a) maatregelen die zij op grond van artikel (95) (lezen 114) in het kader van de totstandbrenging van de interne markt neemt; <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  b) maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
  [1 3.]1 De Raad neemt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen, bedoeld in lid 3, onder b), aan. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 4.]1 De uit hoofde van lid 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming treft of handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met [2 de Verdragen]2. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.20 en 2.128, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 16. - (ex titel 12, .ex titel 15) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Transeuropese netwerken.

  Art. 170.(ex artikel 129, ex-Artikel 154)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 38); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in de artikelen (14) (lezen 26) en (158) (lezen 174) bedoelde doelstellingen en om de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de voordelen die uit de totstandkoming van een ruimte zonder binnengrenzen voortvloeien, draagt [1 de Unie]1 bij tot de totstandbrenging en ontwikkeling van transeuropese netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en energieïnfrastructuur. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is het optreden van [1 de Unie]1 gericht op de bevordering van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale netwerken, alsmede van de toegang tot deze netwerken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de noodzaak de insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van [1 de Unie]1 te verbinden.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 171.(ex artikel 129C, ex-Artikel 155)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 38); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Voor de verwezenlijking van de in artikel (154) (lezen 170) genoemde doelstellingen : <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - stelt [1 de Unie]1 een geheel van richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van de op het gebied van transeuropese netwerken overwogen maatregelen; in deze richtsnoeren worden projecten van gemeenschappelijk belang aangegeven;
  - treft [1 de Unie]1 alle maatregelen die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de netwerken te verzekeren, met name op het gebied van de harmonisatie van de technische normen;
  (- kan [1 de Unie]1 steun verlenen aan door de lidstaten gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang, die als zodanig zijn aangegeven in het kader van de in het eerste streepje bedoelde richtsnoeren met name in de vorm van uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor leningen, of rentesubsidies;) [1 de Unie]1 kan ook door middel van het overeenkomstig artikel (161) (lezen 177) (opgerichte Cohesiefonds) bijdragen aan de financiering van specifieke projecten in Lid-Staten op het terrein van de vervoersinfrastructuur. <V 1997-10-02/44, art. 2,28°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,58°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Bij het optreden van [1 de Unie]1 wordt rekening gehouden met de potentiële economische levensvatbaarheid van de projecten.
  2. De Lid-Staten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, het nationale beleid dat van grote invloed kan zijn op de verwezenlijking van de in artikel (154) (lezen 170) bedoelde doelstellingen. De Commissie kan in nauwe samenwerking met de Lid-Staten alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. [1 de Unie]1 kan besluiten met derde landen samen te werken om projecten van gemeenschappelijk belang te bevorderen en de interoperabiliteit van de netwerken te verzekeren.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 172. (ex artikel 129D, ex-Artikel 156)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 38); Inwerkingtreding : 01-11-1993> (De in artikel (155) (lezen 171), lid 1, bedoelde richtsnoeren en andere maatregelen worden door de Raad vastgesteld volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's.) <V 1997-10-02/44, art. 2,29°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Voor richtsnoeren en projecten van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op het grondgebied van een Lid-Staat, is de goedkeuring van de betrokken Lid-Staat vereist.
  (...) <V 1997-10-02/44, art. 2,29°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  TITEL 17. - (ex titel 13, ex titel 16) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Industrie

  Art. 173.(ex artikel 130, ex-Artikel 157)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [4 de Unie]4 en de Lid-Staten dragen er zorg voor dat de omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van [4 de Unie]4 aanwezig zijn.
  Hiertoe is hun optreden, overeenkomstig een systeem van open en concurrerende markten, erop gericht :
  - de aanpassing van de industrie aan structurele wijzigingen te bespoedigen;
  - een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Gemeenschap, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen;
  - een gunstig klimaat voor de samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen;
  - een betere benutting van het industrieel potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren.
  2. De Lid-Staten plegen, in verbinding met de Commissie, onderling overleg en coördineren, voor zover nodig, hun activiteiten. De Commissie kan initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen [1 , met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld]1.
  3. (De Gemeenschap draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van lid 1 door middel van haar beleid en optreden uit hoofde van andere bepalingen [3 van de Verdragen]3. [2 Het Europees Parlement en de Raad]2 [2 kunnen]2 [2 volgens de gewone wetgevingsprocedure]2 na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité specifieke maatregelen vaststellen ter ondersteuning van de activiteiten die in de lid-Staten worden ondernomen om de doelstellingen van lid 1 te verwezenlijken [1 met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten]1.
  Deze titel verschaft geen grondslag voor invoering door [4 de Unie]4 van maatregelen waardoor de mededinging kan worden vervalst of die belastingbepalingen of bepalingen betreffende de rechten en belangen van werknemers inhouden.) <V 2001-02-26/49, art. 2.12, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.129, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 18. - (ex-titel 17) [1 ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE SAMENHANG]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.130, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 174.(ex artikel 130A, ex-Artikel 158)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Ten einde de harmonische ontwikkeling van [2 de Unie]2 in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt [2 de Unie]2 haar optreden gericht op de versterking van de [1 de economische, sociale en territoriale samenhang]1.
  (De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's [1 ...]1, te verkleinen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,30°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 Wat betreft die regio's wordt bijzondere aandacht besteed aan de plattelandsgebieden, de regio's die een industriële overgang doormaken, en de regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio's met een zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.131, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 175.(ex artikel 130B, ex-Artikel 159)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Lid-Staten voeren hun economisch beleid en coördineren dit mede met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel (158) (lezen 174). De vaststelling en de tenuitvoerlegging van het beleid en van de maatregelen van [3 de Unie]3 en de totstandbrenging van de interne markt houden rekening met de doelstellingen van artikel (158) (lezen 174) en dragen bij tot de verwezenlijking daarvan. [3 de Unie]3 ondersteunt deze verwezenlijking tevens door haar optreden via de structuurfondsen (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, Afdeling Oriëntatie, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Commissie brengt om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de [1 economische, sociale en territoriale]1 samenhang, alsmede over de wijze waarop de diverse in dit artikel bedoelde middelen daartoe hebben bijgedragen. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van passende voorstellen.
  (Indien specifieke maatregelen buiten de fondsen om noodzakelijk blijken, kunnen zulke maatregelen, onverminderd de maatregelen waartoe in het kader van ander beleid van [3 de Unie]3 wordt besloten, door [2 het Europees Parlement en de Raad]2 [2 volgens de gewone wetgevingsprocedure]2 na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's worden vastgesteld.) <V 2001-02-26/49, art. 2.13, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.132, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.c, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 176.(ex artikel 130C, ex-Artikel 160)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in [1 de Unie]1 door deel te nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 177.(ex artikel 130D, ex-Artikel 161)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 Onverminderd artikel 162 (lezen 178) stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na]1 en raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, met eenparigheid van stemmen de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vast, hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten. [1 Volgens dezelfde procedure worden tevens de algemene regels vastgesteld]1 die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (Een [1 ...]1 volgens dezelfde procedure opgericht Cohesiefonds levert een financiële bijdrage) aan projecten op het gebied van milieu en transeuropese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,59°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.133, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 178.(ex artikel 130E, ex-Artikel 162)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 002; Inwerkingtreding : 01-11-1993> ([1 De toepassingsverordeningen]1 met betrekking tot het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden door de Raad volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's vastgesteld.) <V 1997-10-02/44, art. 2,31°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Ten aanzien van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, Afdeling Oriëntatie, en het Europees Sociaal Fonds blijven onderscheidenlijk de artikelen (37) (lezen 43) en (148) (lezen 164) van toepassing. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.134, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 19. - (ex titel 15, ex titel 18) <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Onderzoek en technologische ontwikkeling [1 en ruimte]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.135, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 179.(ex artikel 130F, ex-Artikel 163)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [1 De Unie heeft tot doel haar wetenschappelijke en technologische grondslagen te versterken door de totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte waarbinnen onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën vrij circuleren, tot de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Unie en van haar industrie bij te dragen en de onderzoeksactiviteiten te bevorderen die uit hoofde van andere hoofdstukken van de Verdragen nodig worden geacht.]1
  2. Te dien einde stimuleert zij in de gehele Gemeenschap de ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, de onderzoekcentra en de universiteiten bij hun inspanningen op het gebied van hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige technologische ontwikkeling; zij ondersteunt hun streven naar onderlinge samenwerking, [1 waarbij het beleid er vooral op gericht is onderzoekers in staat te stellen vrijelijk samen te werken over de grenzen heen, en ondernemingen in staat te stellen de mogelijkheden van de interne markt ten volle te benutten,]1 in het bijzonder door openstelling van de nationale overheidsopdrachten, vaststelling van gemeenschappelijke normen en opheffing van de wettelijke en fiscale belemmeringen welke die samenwerking in de weg staan.
  3. Alle activiteiten van [3 de Unie]3 uit hoofde [2 van de Verdragen]2, met inbegrip van demonstratieprojecten, op het hebied van onderzoek en technologische ontwikkeling worden vastgesteld en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het bepaalde in deze titel.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.136, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 180.(ex artikel 130G, ex-Artikel 164)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen onderneemt [1 de Unie]1 de volgende activiteiten, die de activiteiten van de Lid-Staten aanvullen :
  a) tenuitvoerlegging van programma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, waarbij de samenwerking met en tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten wordt bevorderd;
  b) bevordering van de samenwerking inzake communautair onderzoek, communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale organisaties;
  c) verspreiding en exploitatie van de resultaten van de activiteiten inzake communautair onderzoek, communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie;
  d) stimulering van de opleiding en de mobiliteit van onderzoekers in [1 de Unie]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 181.(ex artikel 130H, ex-Artikel 165)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [2 de Unie]2 en de Lid-Staten coördineren hun activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, ten einde de wederzijdse samenhang van het beleid van de Lid-Staten en het beleid van [2 de Unie]2 te verzekeren.
  2. De Commissie kan in nauwe samenwerking met de Lid-Staten alle dienstige initiatieven nemen om de in lid 1 bedoelde coördinatie te bevorderen [1 , met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te organiseren en in de nodige elementen te voorzien met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.137, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 182.(ex artikel 130I, ex-Artikel 166)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> (1. De Raad stelt, volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, een meerjarenkaderprogramma vast waarin alle activiteiten van [2 de Unie]2 zijn opgenomen.) <V 1997-10-02/44, art. 2,32°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  In dit kaderprogramma :
  - worden de wetenschappelijke en technologische doelstellingen die met de in artikel (164) (lezen 180) bedoelde activiteiten moeten worden verwezenlijkt, alsmede de daarmee samenhangende prioriteiten vastgesteld; <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  - worden de grote lijnen van deze activiteiten aangegeven;
  - worden het totale maximumbedrag van en nadere regels voor de financiële deelneming van [2 de Unie]2 aan het kaderprogramma alsmede de onderscheiden deelbedragen voor elk van de overwogen activiteiten vastgesteld.
  2. Het kaderprogramma wordt naar gelang van de ontwikkeling van de situatie aangepast of aangevuld.
  3. Het kaderprogramma wordt ten uitvoer gelegd door middel van specifieke programma's die binnen elke activiteit worden ontwikkeld. In elk specifiek programma worden de nadere bepalingen voor de uitvoering ervan, de looptijd en de noodzakelijk geachte middelen vastgesteld. Het totaal van de in de specifieke programma's vastgestelde noodzakelijk geachte bedragen mag niet meer belopen dan het voor het kaderprogramma en voor elke activiteit vastgestelde totale maximumbedrag.
  4. De Raad stelt de specifieke programma's [1 overeenkomstig een bijzondere wetgevingsprocedure]1 en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité [1 vast]1.
  [1 5. Ter aanvulling op de in het meerjarenkaderprogramma geplande activiteiten stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, de maatregelen vast die nodig zijn om de Europese onderzoeksruimte te realiseren.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.138, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 183.(ex artikel 130J, ex-Artikel 167)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Voor de tenuitvoering van het meerjaren-kaderprogramma bepaalt [1 de Unie]1 :
  - de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten;
  - de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.139, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 184.(ex artikel 130K, ex-Artikel 168)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan worden besloten tot aanvullende programma's waaraan alleen wordt deelgenomen door bepaalde Lid-Staten, die zorg dragen voor de financiering daarvan, onder voorbehoud van een eventuele deelneming van [2 de Unie]2.
  [1 De Unie]1 stelt de regels voor de aanvullende programma's vast, met name voor wat betreft de verspreiding van de kennis en de toegang van andere Lid-Staten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.140, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 185.(ex artikel 130L, ex-Artikel 169)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan [1 de Unie]1 in overeenstemming met de betrokken Lid-Staten voorzien in deelneming aan door verscheidene Lid-Staten opgezette onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's, met inbegrip van de deelneming aan de voor de uitvoering van die programma's tot stand gebrachte structuren.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 186.(ex artikel 130M, ex-Artikel 170)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan [2 de Unie]2 voorzien in samenwerking inzake communautair onderzoek en communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie met derde landen of internationale organisaties.
  De nadere regeling van deze samenwerking kan worden vastgesteld in overeenkomsten tussen [2 de Unie]2 en de betrokken derde partijen [1 ...]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.141, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 187.(ex artikel 130N, ex-Artikel 171)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 de Unie]1 kan gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in het leven roepen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van programma's voor communautair onderzoek en communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 188.(ex artikel 130O, ex-Artikel 172)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,33°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad stelt, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, [1 ...]1 de in artikel (171) (lezen 187) bedoelde voorzieningen vast. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Raad stelt, volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, de in de artikelen (167) (lezen 183), (168) (lezen 184) en (169) (lezen 185) bedoelde voorzieningen vast. Voor de vaststelling van de aanvullende programma's is de goedkeuring van de betrokken lidstaten vereist. <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 189. (ex-Artikel 172bis)
  [1 1. Om de wetenschappelijke en technische vooruitgang, het industriële concurrentievermogen en de uitvoering van haar beleid te bevorderen, stippelt de Unie een Europees ruimtevaartbeleid uit. Daartoe kan zij gemeenschappelijke initiatieven bevorderen, onderzoek en technologische ontwikkeling steunen en de nodige inspanningen coördineren voor de verkenning en het gebruik van de ruimte.
   2. Om bij te dragen aan de verwezenlijking van de in lid 1 bedoelde doelstellingen, stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de nodige maatregelen vast, die de vorm kunnen hebben van een Europees ruimtevaartprogramma, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten."
   3. De Unie gaat elke nuttige relatie aan met het Europees Ruimteagentschap.
   4. Dit artikel laat de overige bepalingen van deze titel onverlet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.142, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 190. (ex artikel 130P, ex-Artikel 173)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Aan het begin van elk jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor. Dit verslag heeft met name betrekking op de activiteiten inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en verspreiding van de resultaten in het voorafgaande jaar alsmede op het werkprogramma van het lopende jaar.

  TITEL 20. - (ex titel 16, ex titel 19) <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Milieu.

  Art. 191.(ex artikel 130R, ex-Artikel 174)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. Het beleid van [2 de Unie]2 op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende doelstellingen :
  - behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
  - bescherming van de gezondheid van de mens;
  - behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  - [1 B bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering.]1
  (2. [2 de Unie]2 streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van [2 de Unie]2. Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.
  In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een vrijwaringsclausule op grond waarvan de lidstaten om niet-economische milieuredenen voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan [1 een toetsingsprocedure van de Unie]1 onderworpen zijn.) <V 1997-10-02/44, art. 2,34°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. Bij het bepalen van haar beleid op milieugebied houdt [2 de Unie]2 rekening met :
  - de beschikbare wetenschappelijke en technische gegeven;
  - de milieuomstandigheden in de onderscheiden regio's van [2 de Unie]2;
  - de voordelen en lasten die kunnen voortvloeien uit optreden, onderscheidenlijk niet-optreden;
  - de economische en sociale ontwikkeling van [2 de Unie]2 als geheel en de evenwichtige ontwikkeling van haar regio's.
  4. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken [2 de Unie]2 en de Lid-Staten samen met derde landen en de bevoegde internationale organisaties. De nadere regels voor de samenwerking van [2 de Unie]2 kunnen voorwerp zijn van overeenkomsten tussen [2 de Unie]2 en de betrokken derde partijen, [1 ...]1.
  De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om in internationale fora te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.143, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 192.(ex artikel 130S, ex-Artikel 175)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> (1. De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die [3 de Unie]3 moet ondernemen om de doelstellingen van artikel (174) (lezen 191) te verwezenlijken.) <V 1997-10-02/44, art. 2,35°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. (In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het bepaalde in artikel 95 (lezen 114), neemt de Raad [1 ...]1 en na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's [1 met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 een besluit over :
  a) bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard;
  b) maatregelen die van invloed zijn op :
  - de ruimtelijke ordening;
  - het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben op de beschikbaarheid van de watervoorraden;
  - de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer;
  c) maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening.
  [2 De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, met eenparigheid van stemmen de gewone wetgevingsprocedure van toepassing verklaren op de in de eerste alinea genoemde gebieden.]2) <V 2001-02-26/49, art. 2.15, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  (3. [2 ...]2 De Raad stelt volgens de procedure van artikel (251) en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's algemene actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen worden vastgelegd.) <V 1997-10-02/44, art. 2,35°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [2 De voor de uitvoering van die programma's nodige maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig lid 1, respectievelijk lid 2.]2
  4. Onverminderd [2 bepaalde door de Unie vastgestelde maatregelen,]2 dragen de Lid-Staten zorg voor de financiering en de uitvoering van het milieubeleid.
  5. Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, [2 omvat deze maatregel voorzieningen]2, ingeval een op grond van lid 1 vastgestelde maatregel voor de overheid van een Lid-Staat onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, [2 ...]2 passende [2 ...]2 in de vorm van :
  - ontheffingen van tijdelijke aard en/of
  - financiële steun uit (het overeenkomstig artikel (161) (lezen 177) opgerichte Cohesiefonds). <V 1997-10-02/44, art. 6,I,60°, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.3, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.144, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 193.(ex artikel 130T, ex-Artikel 176)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 38), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel (175) (lezen 192), beletten niet dat een Lid-Staat verdergaande beschermingsmaatregelen handhaaft en treft. Zulke maatregelen moeten verenigbaar zijn met [1 de Verdragen]1. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht. <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 21. - (ex titel 20) [1 ENERGIE]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.147, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 194. (ex-Artikel 176A)
  [1 1. In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht :
   a) de werking van de energiemarkt te waarborgen;
   b) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen,
   c) energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren; en
   d) de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.
   2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Verdragen stellen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Deze maatregelen worden vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's.
   Zij zijn, onverminderd artikel 175 (lezen 192), lid 2, onder c), niet van invloed op het recht van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn energievoorziening.
   3. In afwijking van lid 2, stelt de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, de daarin bedoelde maatregelen vast die voornamelijk van fiscale aard zijn.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.147, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 22. - (ex titel 21) [1 TOERISME.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.148, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 195. (ex-Artikel 176B)
  [1 1. De Unie zorgt voor aanvulling van het optreden van de lidstaten in de toerismesector, met name door bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen van de Unie in die sector.
   In dit verband is het optreden van de Unie gericht op :
   a) het bevorderen van een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven in deze sector;
   b) het stimuleren van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door uitwisseling van goede praktijken.
   2. Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de bijzondere maatregelen vast ter aanvulling van de acties die in de lidstaten worden ondernomen om de in dit artikel genoemde doelstellingen te verwezenlijken, met uitsluiting van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.148, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 23. (ex titel 22) [1 - CIVIELE BESCHERMING.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.149, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 196. (ex-Artikel 176C)
  [1 1. De Unie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten om zodoende te komen tot een grotere doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van en bescherming tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.
   Het optreden van de Unie is erop gericht :
   a) het optreden van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau met betrekking tot risicopreventie, het voorbereiden van de instanties op het gebied van civiele bescherming in de lidstaten en het optreden bij natuurrampen of door de mens veroorzaakte calamiteiten binnen de Unie te steunen en aan te vullen;
   b) snelle operationele en doeltreffende samenwerking tussen de nationale civiele beschermingsdiensten binnen de Unie te bevorderen;
   c) de samenhang tussen internationale acties op het gebied van civiele bescherming te stimuleren.
   2. Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die nodig zijn om bij te dragen aan de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen, met uitsluiting van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.149, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 24. (ex titel 23) [1 - ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.150, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 197. (ex-Artikel 176D)
  [1 1. De doeltreffende uitvoering van het recht van de Unie door de lidstaten, die van wezenlijk belang is voor de goede werking van de Unie, wordt beschouwd als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.
   2. De Unie kan de inspanningen van de lidstaten ter verbetering van hun administratieve vermogen om het recht van de Unie uit te voeren, steunen. Dergelijke steun kan behalve het vergemakkelijken van de uitwisselingen van informatie en van ambtenaren ook ondersteunende opleidings- en ontwikkelingsregelingen omvatten. Geen enkele lidstaat is verplicht gebruik te maken van dergelijke steun. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de daartoe noodzakelijke maatregelen vast, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten."
   3. Dit artikel laat de verplichting van de lidstaten om het recht van de Unie uit te voeren, alsook de prerogatieven en taken van de Commissie, onverlet. Het laat ook de andere bepalingen van de verdragen die voorzien in administratieve samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Unie, onverlet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.150, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 4. - De associatie van de landen en gebieden overzee.

  Art. 198.(ex artikel 131, ex-Artikel 182)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten komen overeen de niet-Europese landen en gebieden welke bijzondere betrekkingen onderhouden met (...), Frankrijk, (...), Nederland, (het Verenigd Koninkrijk) en (Denemarken) te associëren met [2 de Unie]2. Die landen en gebieden hierna genoemd " landen en gebieden " worden genoemd in [1 de lijst in bijlage II]1. <Besluit van de Raad 01-01-1973, art. 13, 1> <V 13-03-1984, art. 2> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,62°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Doel van de associatie is het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling der landen en gebieden en de totstandbrenging van nauwe economische betrekkingen tussen hen en [2 de Unie]2 in haar geheel.
  Overeenkomstig de in de preambule van dit Verdrag neergelegde beginselen moet de associatie in de eerste plaats de mogelijkheid scheppen de belangen en de voorspoed van de inwoners van die landen en gebieden te bevorderen, ten einde hen te brengen tot de economische, sociale en culturele ontwikkeling welke zij verwachten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.151, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 199.(ex artikel 132, ex-Artikel 183)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Door de associatie worden de volgende doeleinden nagestreefd :
  1. De Lid-Staten passen op hun handelsverkeer met de landen en gebieden de regeling toe welke zij krachtens [1 de Verdragen]1 tegenover elkaar zijn aangegaan.
  2. Ieder land of gebied past op zijn handelsverkeer met de Lid-Staten en de andere landen en gebieden de regeling toe die het toepast op de Europese Staat waarmede het bijzondere betrekkingen onderhoudt.
  3. De Lid-Staten dragen bij in de investeringen welke vereist zijn voor de geleidelijke ontwikkeling van die landen en gebieden.
  4. Voor de door [2 de Unie]2 gefinancierde investeringen staat de deelneming in aanbestedingen en leveranties onder gelijke voorwaarden open voor alle onderdanen en rechtspersonen van de Lid-Staten en van de landen en gebieden.
  5. In de betrekkingen tussen de Lid-Staten en de landen en gebieden wordt het recht van vestiging van de onderdanen en rechtspersonen op voet van non-discriminatie geregeld overeenkomstig de bepalingen en met toepassing van de procedures, bepaald in het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, behoudens de krachtens artikel (187) (lezen 203) vastgestelde bijzondere bepalingen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 200.(ex artikel 133, ex-Artikel 184)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (1. De goederen van oorsprong uit de landen en gebieden delen bij hun invoer in de lidstaten in het verbod op douanerechten dat overeenkomstig de bepalingen [1 van de Verdragen]1 tussen de lidstaten geldt.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,63°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (2. Bij invoer in elk land en gebied zijn douanerechten op goederen uit de lidstaten en uit de andere landen en gebieden overeenkomstig artikel (25) (lezen 30) verboden.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,63°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  3. De landen en gebieden kunnen evenwel douanerechten heffen welke in overeenstemming zijn met de eisen van hun ontwikkeling en de behoeften van hun industrialisatie, of welke van fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun begrotingsmiddelen te voorzien.
  (De in vorenstaande alinea bedoelde rechten mogen het peil van de invoerrechten welke worden geheven op produkten uit de Lid-Staat waarmede elk land of gebied bijzondere betrekkingen onderhoudt, niet te boven gaan.) (...) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,63°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  4. Lid 2 is niet van toepassing op landen en gebieden die uit hoofde van de bijzondere internationale verplichtingen waaraan zij zijn onderworpen, reeds (...) een non-discriminatoir douanetarief toepassen. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,63°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  5. De instelling of wijziging van douanerechten op de in de landen en gebieden ingevoerde goederen mag noch in rechte noch in feite aanleiding geven tot een rechtstreekse of zijdelingse discriminatie tussen de importen uit de onderscheidene Lid-Staten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 201. (ex artikel 134, ex-Artikel 185)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Indien het peil van de rechten, toepasselijk op goederen van herkomst uit een derde land, bij invoer in een land of gebied van dien aard is dat, als gevolg van de toepassing der bepalingen van artikel (184) (lezen 200), lid 1, het handelsverkeer zich ten nadele van een der Lid-Staten kan verleggen kan deze Staat de Commissie verzoeken, aan de overige Lid-Staten de maatregelen voor te stellen welke noodzakelijk zijn om deze toestand te verhelpen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

  Art. 202.(ex artikel 135, ex-Artikel 186)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de Lid-Staten en van werknemers uit de Lid-Staten binnen de landen en gebieden [1 vallen onder volgens artikel 187 (lezen 203) vastgestelde instrumenten]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.152, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 203.(ex artikel 136, ex-Artikel 187)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,64°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad stelt op basis van de in het kader van de associatie van de landen en gebieden met [3 de Unie]3 bereikte resultaten en van de [2 in de Verdragen]2 neergelegde beginselen [1 met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie]1 de bepalingen vast betreffende de wijze van toepassing en de procedure van de associatie van de landen en gebieden met [3 de Unie]3. [1 Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, besluit hij met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.153, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 204.(ex artikel 136bis, ex-Artikel 188)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 13-03-1984, art. 3, 1> Het bepaalde in de artikelen (182) (lezen 198) tot en met (187) (lezen 203) is op Groenland van toepassing behoudens de voor Groenland geldende bijzondere bepalingen omschreven in het Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland, dat aan [1 de Verdragen]1 is gehecht. <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 5. [1 - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.154, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 1. [1 - ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.155, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 205. (ex-Artikel 188A)
  [1 Het internationaal optreden van de Unie berust, voor de toepassing van dit deel, op de beginselen en is gericht op de doelstellingen van, en wordt uitgevoerd overeenkomstig de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.155, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 2. [1 - DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.156, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 206. (ex-Artikel 188B)
  [1 [2 Door de oprichting van een douane-unie, overeenkomstig de artikelen 23 (lezen 28) tot en met 27 (lezen 32), levert de Unie in het gemeenschappelijk belang een bijdrage tot een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, tot de geleidelijke afschaffing van de beperkingen voor het internationale handelsverkeer en voor buitenlandse directe investeringen, en tot de vermindering van de douane- en andere belemmeringen.]2
   [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.157, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.157, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 207.(ex-Artikel 188C)
  [1 1. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gegrond op eenvormige beginselen, met name aangaande tariefwijzigingen, het sluiten van tarief- en handelsakkoorden betreffende handel in goederen en diensten, en de handelsaspecten van intellectuele eigendom, de directe buitenlandse investeringen, het eenvormig maken van liberalisatiemaatregelen, de uitvoerpolitiek alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen, waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gevoerd in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie.
   2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de maatregelen vast die het kader voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie bepalen.
   3. Bij de onderhandelingen over en sluiting van akkoorden met een of meer derde landen of internationale organisaties, is artikel 188 N (lezen 218) van toepassing, behoudens de bijzondere bepalingen van het huidige artikel.
   De Commissie doet aanbevelingen aan de Raad, die haar machtigt de vereiste onderhandelingen te openen. De Raad en de Commissie zien erop toe dat die akkoorden verenigbaar zijn met het interne beleid en de interne voorschriften van de Unie.
   De Commissie voert de onderhandelingen in overleg met een speciaal comité dat door de Raad is aangewezen om haar daarin bij te staan, en binnen het bestek van de richtsnoeren welke de Raad haar kan verstrekken. De Commissie brengt aan het speciaal comité en het Europees Parlement regelmatig verslag uit over de stand van de onderhandelingen.
   4. Ten aanzien van de onderhandelingen over en de sluiting van de in lid 3 bedoelde akkoorden besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid.
   Ten aanzien van de onderhandelingen over en de sluiting van akkoorden betreffende de handel in diensten en betreffende de handelsaspecten van intellectuele eigendom en betreffende buitenlandse directe investeringen besluit de Raad met eenparigheid van stemmen voor zover het akkoord bepalingen bevat die met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld wat interne voorschriften betreft.
   De Raad besluit ook met eenparigheid van stemmen ten aanzien van de onderhandelingen over en de sluiting van akkoorden betreffende :
   a) de handel in culturele en audiovisuele diensten, indien deze akkoorden afbreuk dreigen te doen aan de verscheidenheid aan cultuur en taal in de Unie;
   b) sociale, onderwijs- en gezondheidsdiensten wanneer deze akkoorden de nationale organisatie van die diensten ernstig dreigen te verstoren en afbreuk dreigen te doen aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten om die diensten te leveren.
   5. Op de onderhandelingen over en de sluiting van internationale akkoorden betreffende vervoer zijn de bepalingen van Deel III, titel V, alsmede artikel 188 N (lezen 218), van toepassing.
   6. De uitoefening van de bij dit artikel verleende bevoegdheden op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek laat de afbakening van de bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten onverlet en leidt niet tot enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten voor zover de Verdragen een dergelijke harmonisering uitsluiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.158, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 3. [1 SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN HUMANITAIRE HULP]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.159, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 1. [1 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.160, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 208. (ex-Artikel 188D)
  [1 1. [2 Het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt gevoerd in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
   Hoofddoel van het beleid van de Unie op dit gebied is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.]2
   [2 2.]2 [3 de Unie]3 en de Lid-Staten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in het kader van de Verenigde naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.161, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.161, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 209. (ex-Artikel 188E)
  [1 1. [2 Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die nodig zijn voor de uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, die betrekking kunnen hebben op meerjarenprogramma's voor samenwerking met ontwikkelingslanden of op thematische programma's.]2
  [2 De Unie kan met derde landen en de bevoegde internationale organisaties alle overeenkomsten sluiten die dienstig zijn om de in artikel 10 A (lezen 21) van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 188 D (lezen 208) van [3 de Verdragen]3 genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
   De eerste alinea laat de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, onverlet.]2
   [2 3.]3 De Europese Investeringsbank draagt, onder de in haar statuten vastgestelde voorwaarden, bij tot de tenuitvoerlegging van de in lid 1 bedoelde maatregelen.
   [2 ...]2 [2 ...]2 ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.162, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.162, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 210. (ex-Artikel 188F)
  [1 1. [2 Om de complementariteit en de doeltreffendheid van hun optreden te bevorderen, coördineren de Unie en de lidstaten hun ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en plegen zij overleg]2 over hun hulpprogramma's, ook in internationale organisaties en tijdens internationale conferenties. Zij kunnen gezamenlijk optreden. De Lid-Staten dragen zo nodig bij tot de tenuitvoerlegging van communautaire hulpprogramma's.
   2. De Commissie kan alle dienstige initiatieven nemen om de in lid 1 bedoelde coördinatie te bevorderen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.163, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.163, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 211. (ex-Artikel 188G)
  [1 In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken [3 de Unie]3 en de Lid-Staten samen met derde landen en met de bevoegde internationale organisaties. [2 ...]2
   [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.164, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.164, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. [1 - ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.165, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 212. (ex-Artikel 188H)
  [1 1. [2 Onverminderd de overige bepalingen van de Verdragen, met name de artikelen 188 D (lezen 208) tot en met 188 G (lezen 211), onderneemt de Unie activiteiten voor economische, financiële en technische samenwerking, met inbegrip van bijstand op met name financieel gebied, met derde landen die geen ontwikkelingsland zijn. Deze activiteiten zijn coherent met het ontwikkelingsbeleid van de Unie en vinden plaats in het kader van de beginselen en doelstellingen van haar externe optreden. De acties van de Unie en die van de lidstaten completeren en versterken elkaar.]2
   2. [2 Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de voor de uitvoering van lid 1 nodige maatregelen vast.]2
   3. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken [3 de Unie]3 en de lid-Staten samen met derde landen en de bevoegde internationale organisaties. De samenwerking van [3 de Unie]3 kan nader worden geregeld in overeenkomsten tussen [3 de Unie]3 en de betrokken derde partijen, [2 ...]2.
   De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten in internationale fora te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.166, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.166, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 213. (ex-Artikel 188I)
  [1 Wanneer wegens de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist is, stelt de Raad op voorstel van de Commissie de nodige besluiten vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.167, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. [1 - HUMANITAIRE HULP.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.168, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 214. (ex-Artikel 188J)
  [1 1. De acties van de Unie op het gebied van humanitaire hulp vinden plaats in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. Deze acties hebben tot doel aan de bevolking van derde landen die het slachtoffer is van natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, specifieke bijstand en hulp te bieden en haar te beschermen om de uit die situaties voortvloeiende humanitaire noden te lenigen. De acties van de Unie en die van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
   2. Humanitaire hulpacties worden uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het internationaal recht, en de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie.
   3. Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die het kader voor de uitvoering van de humanitaire hulpacties van de Unie bepalen.
   4. De Unie kan met derde landen en de bevoegde internationale organisaties alle overeenkomsten sluiten die dienstig zijn om de in lid 1 en in artikel 10 A (lezen 21) van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
   De eerste alinea laat de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, onverlet.
   5. Er wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening opgericht, als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese jongeren aan de humanitaire hulpacties van de Unie. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen het statuut en de regels voor de activiteiten van het korps vast."
   6. De Commissie kan ieder initiatief nemen dat dienstig is om de coördinatie tussen de acties van de Unie en die van de lidstaten te bevorderen, en zodoende de doeltreffendheid en de complementariteit van de humanitaire hulpmiddelen van de Unie en van de lidstaten te verbeteren.
   7. De Unie ziet erop toe dat haar humanitaire hulpacties gecoördineerd worden en coherent zijn met die van internationale organisaties en instanties, met name die welke tot het bestel van de Verenigde Naties behoren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.168, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 4. [1 - BEPERKENDE MAATREGELEN.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.169, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 215. (ex-Artikel 188K)
  [1 1. Wanneer een overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgesteld besluit voorziet in verbreking of gehele of gedeeltelijke beperking van de economische en financiële betrekkingen met een of meer derde landen, stelt de Raad, op gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie, [2 ...]2 de nodige maatregelen vast. De Raad stelt het Europees Parlement daarvan in kennis.
   2. Wanneer een overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgesteld besluit daarin voorziet, kan de Raad volgens de in lid 1 bedoelde procedure jegens natuurlijke personen, rechtspersonen dan wel niet-statelijke groepen of entiteiten beperkende maatregelen vaststellen.
   3. De in dit artikel bedoelde handelingen bevatten de nodige bepalingen inzake juridische waarborgen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.169, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 5. [1 - INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.170, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 216. (ex-Artikel 188L)
  [1 1. De Unie kan een overeenkomst met een of meer derde landen of internationale organisaties sluiten wanneer de Verdragen daarin voorzien of wanneer het sluiten van een overeenkomst ofwel nodig is om, in het kader van het beleid van de Unie, een van de in de Verdragen bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, of wanneer daarin bij een juridisch bindende handeling van de Unie is voorzien of wanneer zulks gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen.
   2. De door de Unie gesloten overeenkomsten zijn verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.171, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 217. (ex-Artikel 188M)
  [1 [3 de Unie]3 kan met een of meer [2 derde landen]2 of internationale organisaties akkoorden sluiten waarbij een associatie wordt ingesteld die wordt gekenmerkt door wederkerige rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.172, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.172, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 218.(ex-Artikel 188N)
  [1 1. Onverminderd de bijzondere bepalingen van artikel 188 C (lezen 207) wordt bij het onderhandelen over en het sluiten van overeenkomsten tussen de Unie en derde landen of internationale organisaties de volgende procedure gevolgd.
   2. De Raad verleent machtiging tot het openen van de onderhandelingen, stelt de onderhandelingsrichtsnoeren vast, verleent machtiging tot ondertekening en sluit de overeenkomsten.
   3. De Commissie of, indien de voorgenomen overeenkomst uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, doet aanbevelingen aan de Raad, die een besluit vaststelt houdende machtiging tot het openen van de onderhandelingen en waarbij, naar gelang van de inhoud van de voorgenomen overeenkomst, de onderhandelaar of het hoofd van het onderhandelingsteam van de Unie wordt aangewezen.
   4. De Raad kan de onderhandelaar richtsnoeren geven en een bijzonder comité aanwijzen; de onderhandelingen moeten in overleg met dat comité worden gevoerd.
   5. De Raad stelt op voorstel van de onderhandelaar een besluit vast waarbij machtiging wordt verleend tot ondertekening van de overeenkomst en, in voorkomend geval, in afwachting van de inwerkingtreding, tot de voorlopige toepassing ervan.
   6. De Raad stelt op voorstel van de onderhandelaar een besluit houdende sluiting van de overeenkomst vast.
   Tenzij de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, stelt de Raad het besluit houdende sluiting van de overeenkomst vast :
   a) na goedkeuring door het Europees Parlement, in de volgende gevallen :
   i) associatieovereenkomsten;
   ii) toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
   iii) overeenkomsten die door de instelling van samenwerkingsprocedures een specifiek institutioneel kader scheppen;
   iv) overeenkomsten die aanzienlijke gevolgen hebben voor de begroting van de Unie;
   v) overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone wetgevingsprocedure, of, indien de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is, de bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing is.
   In dringende gevallen kunnen het Europees Parlement en de Raad een termijn voor het geven van de goedkeuring overeenkomen.
   b) na raadpleging van het Europees Parlement in de overige gevallen. Het Europees Parlement brengt advies uit binnen een termijn die de Raad naar gelang van de urgentie kan bepalen. Indien er binnen die termijn geen advies is uitgebracht, kan de Raad besluiten.
   7. Bij de sluiting van een overeenkomst kan de Raad, in afwijking van de leden 5, 6 en 9, de onderhandelaar machtigen om de wijzigingen die krachtens de overeenkomst volgens een vereenvoudigde procedure of door een bij de overeenkomst opgericht orgaan worden aangenomen, namens de Unie goed te keuren. De Raad kan aan deze machtiging bijzondere voorwaarden verbinden.
   8. Tijdens de gehele procedure besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
   De Raad besluit evenwel met eenparigheid van stemmen wanneer de overeenkomst een gebied betreft waarop handelingen van de Unie met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld, alsmede ten aanzien van de associatieovereenkomsten en de in artikel 188 H (lezen 212) bedoelde overeenkomsten met de kandidaat-lidstaten. De Raad besluit eveneens met eenparigheid van stemmen over de overeenkomst inzake toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit besluit houdende sluiting van die overeenkomst treedt pas in werking nadat de lidstaten het overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben goedgekeurd.
   9. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, een besluit vast tot schorsing van de toepassing van een overeenkomst en tot bepaling van de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van het akkoord.
   10. Het Europees Parlement wordt in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd.
   11. Een lidstaat, het Europees Parlement, de Raad of de Commissie kan het advies inwinnen van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van een voorgenomen overeenkomst met de Verdragen. Indien het Hof afwijzend adviseert, kan het voorgenomen akkoord niet in werking treden, behoudens in geval van wijziging daarvan of herziening van de Verdragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 3.173, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 219. (ex-Artikel 188O)
  [1 1. [2 In afwijking van artikel 188 N (lezen 218) kan de Raad hetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank, hetzij op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank, met het oog op een consensus die verenigbaar is met de doelstelling van prijsstabiliteit, formele overeenkomsten sluiten over een stelsel van wisselkoersen van de euro ten opzichte van valuta's van derde staten. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement en volgens de procedure van lid 3.]2
   De Raad kan [5 ...]5 [2 hetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank, hetzij op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank,]2 teneinde een consensus te bereiken die verenigbaar is met de doelstelling van prijsstabiliteit, de [4 euro]4-spilkoersen binnen het wisselkoerssysteem invoeren, wijzigen of afschaffen. De Voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement in kennis van de invoering, wijziging of afschaffing van de [4 euro]4-spilkoers.
   2. Bij gebreke van een wisselkoerssysteem ten opzichte van één of meer [2 valuta's van derde staten]2 als bedoeld in lid 1, kan de Raad [5 ...]5 op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van de [3 Europese Centrale Bank]3, of op aanbeveling van de [3 Europese Centrale Bank]3, algemene oriëntaties voor het wisselkoersbeleid ten opzichte van deze valuta's vaststellen. Deze algemene oriëntaties laten het hoofddoel van het ESCB, zijnde het handhaven van de prijsstabiliteit, onverlet.
   3. In afwijking van artikel [2 188N]2 neemt de Raad, wanneer [6 de Unie]6 onderhandelingen met één of meer [1 derde staten]1 of internationale organisaties moet voeren over aangelegenheden betreffende het monetaire of wisselkoersregime, [5 ...]5 op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van de [3 Europese Centrale Bank]3, besluiten over de regelingen voor de onderhandelingen over en de sluiting van dergelijke overeenkomsten. Deze regelingen verzekeren dat [6 de Unie]6 één standpunt inneemt. De Commissie wordt ten volle bij de onderhandelingen betrokken.
   [2 ...]2
   [2 4.]2 Onverminderd de bevoegdheid van [6 de Unie]6 en de overeenkomsten van [6 de Unie]6 ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie, mogen de Lid-Staten in internationale organen onderhandelingen voeren en internationale overeenkomsten sluiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.174, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.174, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.h, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (6)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 6. [1 - BETREKKINGEN VAN DE UNIE MET INTERNATIONALE ORGANISATIES, MET DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.175, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 220. (ex-Artikel 188P)
  [1 1. De Unie brengt iedere dienstige samenwerking tot stand met de organen en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
   De Unie onderhoudt voorts met andere internationale organisaties de betrekkingen die wenselijk worden geacht.
   2. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid organiseert de coördinatie en de Commissie zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in dit artikel.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.175, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 221. (ex-Artikel 188Q)
  [1 1. De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.
   2. De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.175, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 7. [1 - SOLIDARITEITSCLAUSULE.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.176, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 222. (ex-Artikel 188R)
  [1 1. De Unie en de lidstaten treden uit solidariteit gezamenlijk op indien een lidstaat getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. De Unie maakt van alle tot haar beschikking staande instrumenten, waaronder de door de lidstaten ter beschikking gestelde militaire middelen, gebruik om :
   a) - de dreiging van het terrorisme op het grondgebied van de lidstaten te keren;
   - de democratische instellingen en de burgerbevolking tegen een eventuele terroristische aanval te beschermen;
   - op verzoek van de politieke autoriteiten van een lidstaat op diens grondgebied bijstand te verlenen in geval van een terroristische aanval;
   b) op verzoek van de politieke autoriteiten van een lidstaat op diens grondgebied bijstand te verlenen in geval van een natuurramp of van een door de mens veroorzaakte ramp.
   2. Een lidstaat die getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp, wordt op verzoek van zijn politieke autoriteiten door de andere lidstaten bijstand verleend. De lidstaten coördineren daartoe hun optreden in het kader van de Raad.
   3. De toepassing door de Unie van deze solidariteitsclausule wordt geregeld bij een besluit, dat door de Raad op gezamenlijk voorstel van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. Indien dit besluit gevolgen heeft op defensiegebied, besluit de Raad overeenkomstig artikel 15ter (lezen 31), lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt geïnformeerd.
   In het kader van dit lid en onverminderd artikel 207 (lezen 240) wordt de Raad bijgestaan door het politiek en veiligheidscomité met ondersteuning van de structuren die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid zijn ontwikkeld, en door het comité van artikel 61 D (lezen 71), welke comités hem in voorkomend geval gezamenlijke adviezen verstrekken.
   4. Teneinde de Unie en haar lidstaten in staat te stellen doeltreffend op te treden, evalueert de Europese Raad regelmatig de dreigingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.176, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 6. - [1 (Deel 5 wordt deel 6]1 [1 INSTITUTIONELE EN FINANCIELE BEPALINGEN]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.177, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 1. - Bepalingen inzake de Instellingen.

  HOOFDSTUK 1. - De Instellingen.

  Afdeling 1. - (Het Europees Parlement).

  Art. 223.(ex artikel 138, ex-Artikel 190)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 1.]1 ((Het Europees Parlement stelt een ontwerp op [1 met het oog op de vaststelling van de nodige bepalingen voor de rechtstreekse algemene verkiezing van zijn leden]1 volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.) <V 1997-10-02/44, art. 2,38°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,65°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na goedkeuring van het Europees Parlement, dat met meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de nodige bepalingen vast. Deze bepalingen treden pas in werking nadat zij door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn goedgekeurd.]1) <V 1992-02-07/32, art. G, 40), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993>
  [1 2.] (Het Europees Parlement bepaalt [1 op eigen initiatief volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen]1, na raadpleging van de Commissie en met goedkeuring van de Raad die hiertoe [2 ...]2 een besluit neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn leden. Voor regels en voorwaarden betreffende de belastingregeling voor leden of voormalige leden is eenparigheid van stemmen in de Raad vereist.) <V 2001-02-26/49, art. 2.18, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.179, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 224.(ex artikel 138A, ex-Artikel 191)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 41); Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 ...]1
  ([1 Het Europese Parlement en de Raad stellen bij verordeningen volgens de gewone wetgevende procedure]1 het statuut van de Europese politieke partijen [1 , bedoeld in artikel 8 A (lezen 10), lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,]1 en in het bijzonder de regels inzake hun financiering vast.) <V 2001-02-26/49, art. 2.19, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.180, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 225.(ex artikel 138B, ex-Artikel 192)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 41); Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 ...]1
  Het Europees Parlement kan met meerderheid van stemmen [1 van de leden waaruit het bestaat]1 de Commissie verzoeken passende voorstellen in te dienen inzake aangelegenheden die naar het oordeel van het Parlement communautaire besluiten voor de tenuitvoerlegging [2 van de Verdragen]2 vergen. [1 Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvoor aan het Europees Parlement mee.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.181, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 226.(ex artikel 138C, ex-Artikel 193)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 41); Inwerkingtreding : 01-11-1993> In het kader van de vervulling van zijn taken kan het Europees Parlement op verzoek van een vierde [1 van de leden waaruit het bestaat]1 een tijdelijke enquêtecommissie instellen om, onverminderd de bij [2 de Verdragen]2 aan andere instellingen of organen verleende bevoegdheden, vermeende inbreuken op het [3 het recht van de Unie]3 of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het [3 het recht van de Unie]3 te onderzoeken, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken en zolang deze procedure nog niet is voltooid.
  De tijdelijke enquêtecommissie houdt op te bestaan zodra zij haar verslag heeft ingediend.
  [1 De nadere bepalingen betreffende de uitoefening van het enquêterecht worden volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen vastgesteld door het Europees Parlement, na goedkeuring door de Raad en de Commissie.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.182, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 227.(ex artikel 138D, ex-Artikel 194)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 41); Inwerkingtreding : 01-11-1993> Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een Lid-Staat heeft het recht om individueel of te zamen met andere burgers of personen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van [1 de Unie]1 behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 228.(ex artikel 138E, ex-Artikel 195)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 41); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [3 Een door het Europees Parlement gekozen ombudsman krijgt de bevoegdheid om kennis te nemen van klachten]3 van burgers van de Unie of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een Lid-Staat over gevallen van wanbeheer bij het optreden van de communautaire [4 instellingen, organen of instanties]4, met uitzondering van het [2 Hof van Justitie van de Europese Unie]2 [3 bij de uitoefening van zijn gerechtelijke taak]3. [3 Hij onderzoekt die klachten en brengt ter zake verslag uit.]3
  Overeenkomstig zijn opdracht verricht de ombudsman het door hem gerechtvaardigd geachte onderzoek op eigen initiatief dan wel op basis van klachten welke hem rechtstreeks of via een lid van het Europees Parlement zijn voorgelegd, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken of hebben uitgemaakt. Indien de ombudsman een geval van wanbeheer heeft vastgesteld, legt hij de zaak voor aan de betrokken [1 instelling, orgaan of instantie]1, die over een termijn van drie maanden beschikt om hem haar standpunt te delen. De ombudsman doet vervolgens een verslag aan het Europees Parlement en aan de betrokken [1 instelling, orgaan of instantie]1 toekomen. De persoon die de klacht heeft ingediend wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.
  De ombudsman legt elk jaar aan het Europees Parlement een verslag voor met het resultaat van zijn onderzoeken.
  2. Na elke verkiezing voor het Europees Parlement wordt de ombudsman voor de zittingsduur van deze Instelling [3 gekozen]3. Hij is herbenoembaar.
  Op verzoek van het Europees Parlement kan de ombudsman door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten.
  3. De ombudsman oefent zijn ambt volkomen onafhankelijk uit. Bij de vervulling van zijn taken vraagt noch aanvaardt hij instructies [3 van enige regering, instelling, orgaan of instantie]3. Gedurende zijn ambtsperiode mag de ombudsman geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten.
  4. Het Europees Parlement stelt [3 op eigen initiatief volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen]3 na advies van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, die [5 ...]5 een besluit neemt, het statuut van de ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van ombudsman vast.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.6, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.183, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.f, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 229.(ex artikel 139, ex-Artikel 196)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> ((Het Europees Parlement) houdt jaarlijks een zitting. (Het) komt van rechtswege de tweede dinsdag van maart bijeen.) <V 08-04-1965, art. 27, 1>
  (Het Europees Parlement) kan [1 in buitengewone vergaderperiode]1 bijeenkomen op verzoek van de meerderheid [1 van de leden waaruit het bestaat]1, van de Raad, of van de Commissie.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.184, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 230.(ex artikel 140, ex-Artikel 197)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 ...]1
  [1 De Commissie kan alle vergaderingen bijwonen en wordt op haar verzoek gehoord.]1
  De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de haar door (het Europees Parlement) of door de leden daarvan gestelde vragen.
  [1 De Europese Raad en de Raad worden door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de Raad voorzien.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.185, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 231.(ex artikel 141, ex-Artikel 198)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Voor zover [2 in de Verdragen]2 niet anders is bepaald, besluit (het Europees Parlement) met [1 ...]1 meerderheid der uitgebrachte stemmen.
  Het reglement van orde bepaalt het quorum.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.186, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 232.(ex artikel 142, ex-Artikel 199)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Het Europees Parlement) stelt (zijn) reglement van orde vast bij meerderheid van stemmen van (zijn) leden.
  bepalingen van de Verdragen en dat reglementDe handelingen van (het Europees Parlement) worden overeenkomstig de [1 bepalingen van de Verdragen en dat reglement]1 bekendgemaakt.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.187, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 233. (ex artikel 143, ex-Artikel 200)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Het Europees Parlement) beraadslaagt in openbare zitting over het algemene jaarverslag, dat (hem) door de Commissie wordt voorgelegd.

  Art. 234.(ex artikel 144, ex-Artikel 201)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Wanneer aan (het Europees Parlement) een motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie wordt voorgelegd, kan (het Europees Parlement) zich over deze motie niet eerder uitspreken dan ten minste drie dagen nadat de motie is ingediend en slechts bij openbare stemming.
  [1 Indien de motie van afkeuring wordt aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, welke een meerderheid van de leden van het Europees Parlement vertegenwoordigt, moeten de leden van de Commissie collectief ontslag nemen en moet ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zijn functie in de Commissie neerleggen." Zij blijven in functie en blijven de lopende zaken behartigen totdat overeenkomstig artikel 9 D (lezen 17) van het Verdrag betreffende de Europese Unie in hun vervanging is voorzien. In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de ter vervanging benoemde Commissieleden op de datum waarop de ambtstermijn van de collectief tot ontslag gedwongen Commissieleden zou zijn verstreken.]1 <V 1992-02-07/32, art. G, 42), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.188, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 2. (ex Afdeling 1bis) [1 - DE EUROPESE RAAD.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.189, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 235. (ex-Artikel 201bis)
  [1 1. Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.
   Artikel 9 C (lezen 16), lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 205 (lezen 238), lid 2, van dit Verdrag zijn van toepassing op de Europese Raad wanneer deze [2 ...]2 besluit. Wanneer de Europese Raad zich in een stemming uitspreekt, nemen de voorzitter van de Europese Raad en die van de Commissie niet aan de stemming deel.
   Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van beslissingen van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
   2. De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om door de Europese Raad te worden gehoord.
   3. De Europese Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en over de vaststelling van zijn reglement van orde.
   4. De Europese Raad wordt bijgestaan door het secretariaat-generaal van de Raad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.189, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 236.(ex-Artikel 201ter)
  [1 De Europese Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :
   a) een besluit houdende de lijst van Raadsformaties andere dan die van algemene zaken en buitenlandse zaken, overeenkomstig artikel 9 C (lezen 16), lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie vast;
   b) een besluit betreffende het voorzitterschap van de andere Raadsformaties dan die van buitenlandse zaken, overeenkomstig artikel 9 C (lezen 16), lid 9, van het Verdrag betreffende de Europese Unie vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.189, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 3. - (ex afdeling 2) De Raad. (Note : zie één enkele Raad, V 08-04-1965, art. 1)

  Art. 237. (ex artikel 147, ex-Artikel 204)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 44), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Raad wordt door zijn Voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van één van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

  Art. 238.(ex artikel 148, ex-Artikel 205)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. [1 Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gewone meerderheid vereist is, besluit de Raad bij meerderheid van zijn leden.]1
  2. [1 In afwijking van artikel 9 C (lezen 16), lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt, met ingang van 1 november 2014 en onder voorbehoud van het bepaalde in het protocol inzake de overgangsbepalingen, wanneer de Raad niet besluit op voorstel van de Commissie of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, onder gekwalificeerde meerderheid verstaan ten minste 72% van de leden van de Raad, die lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van de Unie.]1
  [1 3. Met ingang van 1 november 2014 en onder voorbehoud van het bepaalde in het protocol inzake de overgangsbepalingen, wordt, in de gevallen waarin, overeenkomstig de Verdragen niet alle leden van de Raad aan de stemming deelnemen, gekwalificeerde meerderheid aldus gedefinieerd :
   a) Onder gekwalificeerde meerderheid wordt verstaan ten minste 55% van de leden van de Raad die deelnemende lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van alle deelnemende staten.
   Een blokkerende minderheid moet ten minste uit het minimum aantal van de leden van de Raad bestaan die meer dan 35% van de bevolking van de deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, plus één lid; in het andere geval wordt de gekwalificeerde meerderheid geacht te zijn verkregen.
   b) In afwijking van a) wordt, wanneer de Raad niet besluit op voorstel van de Commissie of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, onder gekwalificeerde meerderheid van stemmen verstaan ten minste 72% van de leden van de Raad die deelnemende lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van alle deelnemende staten.]1
  [1 4.]1 Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
  [1 ...]1 [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.191, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 239. (ex artikel 150, ex-Artikel 206)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

  Art. 240. (ex-Artikel 207)
  [1 1. Een comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad en voor de uitvoering van de door de Raad verstrekte opdrachten. Het comité kan in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen procedurebesluiten nemen.
   2. De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal, die door de Raad wordt benoemd.
   De Raad beslist met gewone meerderheid van stemmen over de organisatie van het secretariaat-generaal.
   3. De Raad besluit bij gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en over de vaststelling van zijn reglement van orde.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.192, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 241.(ex artikel 152, ex-Artikel 208)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad [1 met gewone meerderheid]1 kan de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle ter zake dienende voorstellen te doen. [2 Indien de Commissie geen voorstellen doet, stelt zij de Raad in kennis van de redenen daarvoor.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.193, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 242.(ex artikel 153, ex-Artikel 209)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Raad [1 met gewone meerderheid]1 stelt, na [2 raadpleging]2 van de Commissie, het statuut vast aan de comités welke [3 in de Verdragen]3 zijn bedoeld.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.194, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 243. (ex-Artikel 210)
  [1 De Raad stelt de bezoldigingen, de vergoedingen en pensioenen van de voorzitter van de Europese Raad, van de voorzitter van de Commissie, van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, van de leden van de Commissie, van de presidenten, de leden en de griffiers van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsmede van de secretaris-generaal van de Raad, vast. De Raad stelt tevens alle vergoedingen vast welke als beloning kunnen gelden.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.195, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 4. - (ex afdeling 3) De Commissie. <Note : zie één enkele Commissie, V 08-04-1965, art. 9>

  Art. 244. (ex-Artikel 211bis)
  [1 Overeenkomstig artikel 9 D (lezen 17), lid 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden de leden van de Commissie gekozen volgens een toerbeurtsysteem dat door de Europese Raad met eenparigheid van stemmen wordt vastgesteld en dat stoelt op de onderstaande beginselen :
   a) de lidstaten worden volstrekt gelijk behandeld wat betreft de bepaling van de volgorde en de ambtstermijn van hun onderdanen als leden van de Commissie; derhalve kan het verschil tussen het totale aantal mandaten van onderdanen van twee willekeurige lidstaten nooit meer dan één bedragen;
   b) behoudens het bepaalde onder a), weerspiegelt de samenstelling van de Commissie te allen tijde in voldoende mate de demografische en geografische verscheidenheid van alle lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.196, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 245.(ex artikel 157, ex-Artikel 213)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 48), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [2 ...]2 [2 ...]2
  [2 ...]2 [2 De leden van de Commissie onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt. De lidstaten eerbiedigen hun onafhankelijkheid en trachten niet hen te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taak.]2
  De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de Raad [1 met gewone meerderheid]1 of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie dat, al naar het geval, ontslag ambtshalve volgens artikel (216) (lezen 247) of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende voordelen kan uitspreken. <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.198, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 246.(ex artikel 159, ex-Artikel 215)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.23, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.
  [1 In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt het lid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit, dat overeenkomstig de criteria van artikel 9 D (lezen 17), lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd.
   De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de voorzitter van de Commissie besluiten dat in een dergelijke vacature niet behoeft te worden voorzien, met name indien de resterende duur van de ambtstermijn van het lid kort is.]1
  In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden wordt de voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen. De procedure van artikel 214, lid 2, (lezen 17, lid 7 eerste alinea) is van toepassing voor de vervanging van de voorzitter.
  [1 In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen overeenkomstig [2 artikel 9 D (lezen 17), lid 7, eerste alinea]2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.]1
  [1 In geval van vrijwillig ontslag van alle leden van de Commissie blijven zij in functie en blijven zij de lopende zaken behartigen totdat in hun vervanging voor het resterende deel van hun ambtstermijn is voorzien overeenkomstig artikel 9 D (lezen 18, lid 1) van het Verdrag betreffende de Europese Unie.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.200, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.8, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 247.(ex artikel 160, ex-Artikel 216)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 48), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Op verzoek van de Raad [1 met gewone meerderheid]1 of van de Commissie kan elk lid van de Commissie dat niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 248.(ex artikel 161, ex-Artikel 217)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.24, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 ...]1 [1 Onverminderd artikel 9 E (lezen 18), lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden de taken van de Commissie overeenkomstig artikel 9 D (lezen 17), lid 6, van voornoemd Verdrag door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld.]1 De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak uit onder diens gezag.
  [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 ...]1 [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.201, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 249.(ex artikel 162, ex-Artikel 218)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 48), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [1 ...]1
  [1 1.]1 De Commissie stelt haar reglement van orde vast ten einde te verzekeren dat zij en haar diensten [1 ...]1 werkzaam zijn. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat reglement.
  [1 Jaarlijks, ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement, publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden van [2 de Unie]2.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.202, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 250.(ex artikel 163, ex-Artikel 219)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 48), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> (Eerste lid opgeheven) <V 2001-02-26/49, art. 2.25, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen [1 van haar leden]1.
  [1 Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.203, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 5. - (ex afdeling 4) Het Hof van Justitie [1 van de Europese Unie]1. <Note : zie één enkel Hof van Justitie, V 25-03-1957, art. 3 en art. 4>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.204, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 251.(ex artikel 165, ex-Artikel 221)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.27, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> [1 ...]1
  Het Hof van Justitie houdt zitting in kamers of als grote kamer, overeenkomstig de regels die daartoe in het [2 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]2 zijn vastgesteld.
  Wanneer het statuut daarin voorziet, kan het Hof van Justitie ook in voltallige zitting bijeenkomen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.206, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 252.(ex artikel 166, ex-Artikel 222)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.28, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> Het Hof van Justitie wordt bijgestaan door acht advocaten-generaal. Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen het aantal advocaten-generaal verhogen.
  De advocaat-generaal heeft tot taak, in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin zulks overeenkomstig het [1 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]1 vereist is.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 253.(ex artikel 167, ex-Artikel 223)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.29, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> De rechters en de advocaten-generaal van het Hof van Justitie, gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die bekend staan als kundige rechtsgeleerden, worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lid-Staten voor zes jaar benoemd [1 na raadpleging van het in artikel 224bis (lezen 255) bedoelde comité]1.
  Om de drie jaar vindt, op de wijze die in het [2 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]2 is bepaald, een gedeeltelijke vervanging van de rechters en de advocaten-generaal plaats.
  De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof van Justitie. Hij is herkiesbaar.
  De aftredende rechters en advocaten-generaal zijn herbenoembaar.
  Het Hof van Justitie benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.
  Het Hof van Justitie stelt zijn reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad, die [3 ...]3 besluit.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.207, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 254.(ex artikel 168, ex-Artikel 224)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.30, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> [1 ...]1. Het aantal rechters [1 van het Gerecht]1 wordt vastgesteld bij het [3 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]3. Het statuut kan bepalen dat het Gerecht wordt bijgestaan door advocaten-generaal.
  De leden van het [2 Gerecht]2 worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn hoge rechterlijke ambten te bekleden. Zij worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar benoemd [1 na raadpleging van het in artikel 224bis (lezen 255) bedoelde comité]1. Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging plaats. De aftredende leden zijn herbenoembaar.
  De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de president van het [2 Gerecht]2. Hij is herkiesbaar.
  Het [2 Gerecht]2 benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.
  Het [2 Gerecht]2 stelt in overeenstemming met het Hof van Justitie zijn reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad, die [4 ...]4 besluit.
  Tenzij in het [3 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]3 anders is bepaald, zijn de bepalingen [5 van de Verdragen]5 betreffende het Hof van Justitie op het [2 Gerecht]2 van toepassing.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.208, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.n, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 255. (ex-Artikel 224bis)
  [1 Er wordt een comité opgericht dat de lidstaten van advies dient over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten van rechter en advocaat-generaal van het Hof van Justitie en van het Gerecht, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen overeenkomstig de artikelen 223 (lezen 253) en 224 (lezen 254).
   Het comité bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekend staan als kundige rechtsgeleerden, waarvan er één wordt voorgedragen door het Europees Parlement. De Raad stelt een besluit vast houdende bepaling van de werkwijze van dit comité, alsmede een besluit tot benoeming van de leden. De Raad besluit op initiatief van de president van het Hof van Justitie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.209, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 256.(ex artikel 168A, ex-Artikel 225)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.31, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> 1. Het [3 Gerecht]3 is bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van de in de artikelen 230 (lezen 263), 232 (lezen 265), 235 (lezen 268), 236 (lezen 270) en 238 (lezen 272) bedoelde beroepen, met uitzondering van [1 die waarvoor een krachtens artikel 225A (lezen 257) ingestelde gespecialiseerde rechtbank bevoegd is en die]1 welke overeenkomstig het statuut aan het Hof van Justitie zijn voorbehouden. Het statuut kan bepalen dat het [3 Gerecht]3 bevoegd is voor andere categorieën van beroepen.
  Tegen de beslissingen die het [3 Gerecht]3 op grond van dit lid geeft, kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof van Justitie, op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald.
  2. Het [3 Gerecht]3 is bevoegd kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen van de [1 ...]1 [2 gespecialiseerde rechtbanken]2.
  De beslissingen die het [3 Gerecht]3 op grond van dit lid geeft, kunnen op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald bij uitzondering door het Hof van Justitie worden heroverwogen, wanneer er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het [4 het recht van de Unie]4 wordt aangetast.
  3. Het [3 Gerecht]3 is bevoegd kennis te nemen van prejudiciële vragen die worden voorgelegd uit hoofde van artikel 234 (lezen 267) en beperkt blijven tot specifieke, in het statuut bepaalde aangelegenheden.
  Wanneer het [3 Gerecht]3 van oordeel is dat in een zaak een principiële beslissing moet worden genomen die van invloed kan zijn op de eenheid of de samenhang van het [4 het recht van de Unie]4, kan het de zaak naar het Hof van Justitie verwijzen voor een uitspraak.
  De beslissingen die het [3 Gerecht]3 over prejudiciële vragen geeft, kunnen op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald bij uitzondering door het Hof van Justitie worden heroverwogen, wanneer er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het [4 het recht van de Unie]4 wordt aangetast.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.210, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.o, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.n, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 257. (ex-Artikel 225A)
  <Ingevoegd bij V 2001-02-26/49, art. 2.32; Inwerkingtreding : 01-02-2003> [2 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, gespecialiseerde rechtbanken instellen die worden toegevoegd aan het Gerecht, en die in eerste aanleg kennis nemen van bepaalde categorieën van beroepen in specifieke aangelegenheden. Het Europees Parlement en de Raad besluiten bij verordeningen hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Hof van Justitie, hetzij op verzoek van het Hof van Justitie en na raadpleging van de Commissie.]2
  In [2 de verordening]2 tot instelling van een [3 gespecialiseerde rechtbank]3 worden de regels voor de samenstelling van [2 die rechtbank]2 vastgesteld en wordt de reikwijdte van de haar verleende bevoegdheden bepaald.
  Tegen de beslissingen van de [3 gespecialiseerde rechtbanken]3 kan bij het [4 Gerecht]4 een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld of, wanneer [2 de verordening tot instelling van de gespecialiseerde rechtbank]2 daarin voorziet, een beroep dat ook op feitelijke vragen betrekking heeft.
  De leden van de [3 gespecialiseerde rechtbanken]3 worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn rechterlijke ambten te bekleden. Zij worden door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.
  De [3 gespecialiseerde rechtbanken]3 stellen in overeenstemming met het Hof van Justitie hun reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad, die [5 ...]5 besluit.
  Tenzij in [2 de verordening]2 tot instelling van een [3 gespecialiseerde rechtbank]3 anders is bepaald, zijn de bepalingen [6 van de Verdragen]6 betreffende het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 en de bepalingen van het statuut van het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 op de [3 gespecialiseerde rechtbanken]3 van toepassing. [2 Titel I van het statuut en artikel 64 daarvan zijn in ieder geval van toepassing op de gespecialiseerde rechtbanken.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.211, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.o, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.n, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (6)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 258.(ex artikel 169, ex-Artikel 226)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Indien de Commissie van oordeel is dat een Lid-Staat een van de krachtens [2 de Verdragen]2 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dienaangaande een met redenen omkleed advies uit, na deze Staat in de gelegenheid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken.
  Indien de betrokken Staat dit advies niet binnen de door de Commissie vastgestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 259.(ex artikel 170, ex-Artikel 227)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Ieder van de Lid-Staten kan zich wenden tot het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1, indien hij van mening is dat een andere Lid-Staat een van de krachtens [2 de Verdragen]2 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
  Voordat een Lid-Staat tegen een andere Lid-Staat een klacht indient op grond van een beweerde schending van de verplichtingen welke krachtens [2 de Verdragen]2 op deze laatste rusten, moet hij deze klacht aan de Commissie voorleggen.
  De Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit nadat aan de betrokken Staten de gelegenheid is gegeven om over en weer schriftelijk en mondeling opmerkingen te maken.
  Indien de Commissie binnen drie maanden na indiening van de klacht geen advies heeft uitgebracht, kan desniettemin de klacht bij het Hof [1 ...]1 worden ingediend.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 260.(ex artikel 171, ex-Artikel 228)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 51), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Indien het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 vaststelt dat een Lid-Staat een der krachtens [3 de Verdragen]3 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, is deze Staat gehouden die maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof [1 ...]1.
  2. [2 Indien de Commissie van oordeel is dat de betrokken lidstaat niet het nodige heeft gedaan om gevolg te geven aan het arrest van het Hof, kan zij, nadat zij deze staat de mogelijkheid heeft geboden zijn opmerkingen in te dienen, de zaak voor het Hof brengen. De Commissie vermeldt het bedrag van de door de betrokken lidstaat te betalen forfaitaire som of dwangsom die zij in de gegeven omstandigheden passend acht.]2
  Indien het Hof [2 ...]2 vaststelt dat de betrokken Lid-Staat zijn arrest niet is nagekomen, kan het deze Staat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen.
  Deze procedure geldt onverminderd het bepaalde in artikel (227) (lezen 259). <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [2 3. Wanneer de Commissie bij het Hof een zaak aanhangig maakt op grond van artikel 226 (lezen 258) omdat zij van oordeel is dat de betrokken lidstaat zijn verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting van een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn niet is nagekomen, kan de Commissie, indien zij dit passend acht, aangeven wat haars inziens gezien de omstandigheden een redelijke hoogte is voor de door deze lidstaat te betalen forfaitaire som of dwangsom.
   Indien het Hof de niet-nakoming vaststelt, kan het de betrokken lidstaat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen die niet hoger is dan de Commissie heeft aangegeven. De verplichting tot betaling gaat in op de door het Hof in zijn arrest bepaalde datum.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.212, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 261.(ex artikel 172, ex-Artikel 229)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 52), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, alsmede de door de Raad krachtens de bepalingen [2 van de Verdragen]2 vastgestelde verordeningen kunnen aan het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 volledige rechtsmacht verlenen wat betreft de sancties welke in die verordeningen zijn opgenomen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 262. (ex-Artikel 229A)
  <Ingevoegd bij V 2001-02-26/49, art. 2.33; Inwerkingtreding : 01-02-2003> Onverminderd de overige bepalingen [3 van de Verdragen]3, [2 kan de Raad, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen]2 bepalingen vaststellen waarbij aan het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1, in een door hem te bepalen mate, de bevoegdheid wordt verleend uitspraak te doen in geschillen die verband houden met de toepassing van op grond [3 van de Verdragen]3 vastgestelde besluiten waarbij [2 Europese intellectuele eigendomsrechten]2 worden ingesteld. [2 Deze bepalingen treden pas in werking nadat zij door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn goedgekeurd.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.213, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 263.(ex artikel 173, ex-Artikel 230)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 53), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 gaat de wettigheid na van de [2 wetgevingshandelingen,]2 van de handelingen van de Raad, van de Commissie en van de [3 Europese Centrale Bank]3, voor zover het geen aanbevelingen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees Parlement [2 en de Europese Raad]2 die beogen rechtsgevolgen ten aanzien van derden te hebben. [2 Het gaat ook de wettigheid na van de handelingen van de organen of instanties van de Unie waarmee rechtsgevolgen ten aanzien van derden worden beoogd.]2
  (Te dien einde is het Hof bevoegd uitspraak te doen inzake elk door een lidstaat, het Europees Parlement, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending [4 van de Verdragen]4 of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid.
  Het Hof [1 ...]1 is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake elk [2 door de Rekenkamer, de Europese Centrale Bank of het Comité van de Regio's ingesteld beroep dat op vrijwaring van hun prerogatieven is gericht.]2) <V 2001-02-26/49, art. 2.34, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  [2 Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de eerste en tweede alinea vastgestelde voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem gericht zijn of die hem rechtstreeks en individueel raken, alsmede tegen regelgevingshandelingen die hem rechtstreeks raken en die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengen.]2
  [2 De handelingen tot oprichting van organen en instanties van de Unie kunnen voorzien in bijzondere voorwaarden en bepalingen inzake de beroepen welke door natuurlijke of rechtspersonen worden ingesteld tegen handelingen van deze organen of instanties waarmee rechtsgevolgen ten aanzien van hen worden beoogd.]2
  Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen, al naar het geval, vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, vanaf de dag van kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de handeling kennis heeft gekregen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.214, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 264.(ex artikel 174, ex-Artikel 231)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Indien het beroep gegrond is, wordt de betwiste handeling door het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 nietig verklaard.
  [2 Het Hof van Justitie bepaalt evenwel, zo het dit nodig oordeelt, welke gevolgen van de vernietigde handeling als definitief moeten worden beschouwd.]2
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.215, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 265.(ex artikel 175, ex-Artikel 232)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 54), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Ingeval het Europees Parlement, [3 de Europese Raad,]3 de Raad [3 ,]3 de Commissie [3 of de Europese Centrale Bank]3, in strijd met [4 de Verdragen]4, nalaten een besluit te nemen, kunnen de Lid-Staten en de overige Instellingen van [5 de Unie]5 zich wenden tot het [2 Hof van Justitie van de Europese Unie]2 om deze schending te doen vaststellen. [3 Dit artikel is onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de organen en de instanties van de Unie die nalaten een besluit te nemen.]3
  Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken [1 instelling, orgaan of instantie]1 vooraf tot handelen is uitgenodigd. Indien deze [1 instelling, orgaan of instantie]1 na twee maanden, te rekenen vanaf de uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden.
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de voorgaande alinea's vastgestelde voorwaarden bij het Hof [2 ...]2 zijn bezwaren indienen tegen het feit dat een der Instellingen [3 , organen of instanties]3 van [5 de Unie]5 heeft nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven van een aanbeveling of een advies.
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.6, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.216, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 266.(ex artikel 176, ex-Artikel 233)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 55), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De [1 instelling, orgaan of instantie]1 [3 ...]3 wier handeling nietig is verklaard of wier nalatigheid strijdig met [4 de Verdragen]4 is verklaard, is [3 ...]3 gehouden de maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het [2 Hof van Justitie van de Europese Unie]2.
  Deze verplichting geldt onverminderd die welke kan voortvloeien uit de toepassing van de tweede alinea van artikel (288) (lezen 340). <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.6, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.217, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 267.(ex artikel 177, ex-Artikel 234)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 56), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het [2 Hof van Justitie van de Europese Unie]2 is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen :
  a) over de uitlegging [4 van de Verdragen]4;
  b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de [1 instellingen, organen of instanties]1 van [5 de Unie]5 [3 ...]3;
  c) [3 ...]3
  Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der Lid-Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof [2 ...]2 verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
  Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof [2 ...]2 te wenden.
  [3 Indien een dergelijke vraag wordt opgeworpen in een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangige zaak betreffende een gedetineerde persoon, doet het Hof zo spoedig mogelijk uitspraak.]3
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.6, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.218, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 268.(ex artikel 178, ex-Artikel 235)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van [2 artikel 288 (lezen 340), tweede en derde alinea]2 bedoelde schade. <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.219, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 269. (ex-Artikel 235bis)
  [1 Het Hof van Justitie kan uitsluitend op verzoek van de lidstaat ten aanzien waarvan de Europese Raad of de Raad een constatering heeft gedaan en uitsluitend wat de naleving van de procedurele bepalingen van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreft uitspraak doen over de wettigheid van een handeling die door de Europese Raad of door de Raad krachtens dit artikel is vastgesteld.
   Dit verzoek moet binnen een maand na de constatering worden gedaan. Het Hof doet een uitspraak binnen een maand na de datum van het verzoek.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.220, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 270.(ex artikel 179, ex-Artikel 236)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 is bevoegd, uitspraak te doen in elk geschil tussen [3 de Unie]3 en haar personeelsleden, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vastgesteld [2 door het statuut van de ambtenaren van de Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie]2.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.221, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 271.(ex artikel 180, ex-Artikel 237)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 57), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 is bevoegd, binnen de hierna aangegeven grenzen, kennis te nemen van de geschillen betreffende :
  a) de uitvoering van de verplichtingen der Lid-Staten voortvloeiende uit de Statuten van de Europese Investeringsbank. De Raad van Bewind van de Bank beschikt dienaangaande over de bevoegdheden welke bij artikel (226) (lezen 258) aan de Commissie zijn toegekend; <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  b) de besluiten van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank. Elke Lid-Staat, de Commissie en de Raad van Bewind van de Bank kunnen onder de voorwaarden gesteld in artikel (230) (lezen 263) te dezer zake beroep instellen; <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  c) de besluiten van de Raad van Bewind van de Europese Investeringsbank. Beroep tegen deze besluiten kan onder de voorwaarden van artikel (230) (lezen 263) slechts worden ingesteld door de Lid-Staten of de Commissie, en alleen in geval van schending van de vormvoorschriften bedoeld in artikel 21 (lezen 19), leden 2, 5, 6 en 7, van de Statuten van de Bank; <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  d) de uitvoering van de verplichtingen van de nationale centrale banken voortvloeiende uit [5 de Verdragen]5 en uit de [3 statuten van het ESCB en van de ECB]3. De Raad [2 van bestuur]2 van de [4 Europese Centrale Bank]4 beschikt dienaangaande ten aanzien van de nationale centrale banken over de bevoegdheden welke bij artikel (226) (lezen 258) aan de Commissie zijn toegekend ten aanzien van de Lid-Staten. Indien het Hof [1 ...]1 vaststelt dat een nationale centrale bank een der krachtens [5 de Verdragen]5 op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, is deze bank gehouden die maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof [1 ...]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.222, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.k, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (5)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 272.(ex artikel 181, ex-Artikel 238)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 is bevoegd, uitspraak te doen krachtens een arbitragebeding vervat in een door of namens [2 de Unie]2 gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 273.(ex artikel 182, ex-Artikel 239)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen Lid-Staten dat met de materie [1 van de Verdragen]1 verband houdt, indien dit geschil hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 274.(ex artikel 183, ex-Artikel 240)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Behoudens de bevoegdheid die bij [2 de Verdragen]2 aan het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 wordt verleend, zijn de geschillen waarin [3 de Unie]3 partij is, niet uit dien hoofde onttrokken aan de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 275. (ex-Artikel 240bis)
  [1 Het Hof van Justitie van de Europese Unie is niet bevoegd ten aanzien van de bepalingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid noch ten aanzien van de op grond daarvan vastgestelde besluiten.
   Het Hof is evenwel bevoegd om toezicht te houden op de naleving van artikel 25ter (lezen 40) van het Verdrag betreffende de Europese Unie en uitspraak te doen inzake beroepen die onder de in artikel 230 (lezen 263), vierde alinea, van [2 de Verdragen]2 bepaalde voorwaarden worden ingesteld betreffende het toezicht op de wettigheid van besluiten houdende beperkende maatregelen jegens natuurlijke personen of rechtspersonen, die door de Raad op grond van titel V, hoofdstuk 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.223, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 276. (ex-Artikel 240ter)
  [1 Bij de uitoefening van zijn taken in verband met de bepalingen in de hoofdstukken 4 en 5 van titel IV van het derde deel, betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is het Hof van Justitie van de Europese Unie niet bevoegd om de geldigheid of de evenredigheid na te gaan van operaties van de politie of van andere instanties belast met wetshandhaving in een lidstaat, noch om zich uit te spreken over de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.223, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 277. (ex-Artikel 241)
  [1 Iedere partij kan, ook na het verstrijken van de in artikel 230 (lezen 263), zesde alinea bedoelde termijn, naar aanleiding van een geschil waarbij een door een instelling, een orgaan of een instantie van de Unie vastgestelde handeling van algemene strekking in het geding is, de in artikel 230 (lezen 263), tweede alinea, bedoelde middelen aanvoeren om voor het Hof van Justitie van de Europese Unie de niet-toepasselijkheid van deze handeling in te roepen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.224, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 278.(ex artikel 185, ex-Artikel 242)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Een bij het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Het Hof [2 ...]2 kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandigheden zulks vereisen, opschorsing van de uitvoering van de bestreden handeling gelasten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.225, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 279.(ex artikel 186, ex-Artikel 243)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 kan in zaken welke bij dit college aanhangig zijn gemaakt, de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 280.(ex artikel 187, ex-Artikel 244)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De arresten van het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 zijn uitvoerbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel (256) (lezen 299). <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 281.(ex artikel 188, ex-Artikel 245)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.35, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> Het [2 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]2 wordt vastgesteld bij een afzonderlijk protocol.
  [1 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, het statuut wijzigen, met uitzondering van titel I en artikel 64 daarvan. Het Europees Parlement en de Raad besluiten hetzij op verzoek van het Hof van Justitie en na raadpleging van de Commissie, hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Hof van Justitie.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.226, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 6. (ex-afdeling 4bis) [1 - DE EUROPESE CENTRALE BANK.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.227, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 282.(ex-Artikel 245bis)
  [1 1. De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESBC). De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, welke het eurostelsel vormen, voeren het monetair beleid van de Unie.
   2. Het ESBC wordt geleid door de besluitvormingsorganen van de Europese Centrale Bank. Het hoofddoel van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. Onverminderd deze doelstelling ondersteunt het stelsel het algemeen economisch beleid in de Unie teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.
   3. De Europese Centrale Bank bezit rechtspersoonlijkheid. Zij heeft het alleenrecht machtiging te geven tot uitgifte van de euro. Zij is onafhankelijk, zowel bij de uitoefening van haar bevoegdheden als met betrekking tot het beheer van haar financiële middelen. De instellingen, organen en instanties van de Unie en de regeringen van de lidstaten eerbiedigen deze onafhankelijkheid.
   4. De Europese Centrale Bank neemt de maatregelen die nodig zijn om haar taken te vervullen overeenkomstig de artikelen 105 (lezen 127) tot en met 111bis (lezen 133) en artikel 115 C (lezen 138) en de door de statuten van het ESCB en van de ECB bepaalde voorwaarden. Overeenkomstig voornoemde artikelen behouden de lidstaten die de euro niet als munt hebben en hun centrale banken hun bevoegdheden op monetair gebied.
   5. Op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, wordt de Europese Centrale Bank geraadpleegd over ieder ontwerp van een handeling van de Unie, alsmede over ieder ontwerp van regelgeving op nationaal niveau, en kan zij advies uitbrengen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.227, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 283. (ex-Artikel 245ter)
  [1 1. De Raad van Bestuur van de [3 Europese Centrale Bank]3 bestaat uit de leden van de Directie van de [3 Europese Centrale Bank]3 en de Presidenten van de nationale centrale banken [2 van de lidstaten die de euro als munt hebben]2.
  2. [2 ...]2 De Directie bestaat uit de President, de Vice-President en vier andere leden.
  [2 ...]2 De President, de Vice-President en de overige leden van de Directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied en worden in onderlinge overeenstemming [2 met gekwalificeerde meerderheid door de Europese Raad benoemd]2 op aanbeveling van de Raad, die het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van de [3 Europese Centrale Bank]3 heeft geraadpleegd.
  Zij worden voor een periode van 8 jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.
  Alleen zij die de nationaliteit van één van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Directie zijn.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.98, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.228, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 284. (ex-Artikel 245quater)
  [1 1. De Voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie mogen zonder stemrecht aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de [2 Europese Centrale Bank]2 deelnemen.
  De Voorzitter van de Raad kan aan de Raad van Bestuur van de [2 Europese Centrale Bank]2 een motie ter bespreking voorleggen.
  2. De President van de [2 Europese Centrale Bank]2 wordt uitgenodigd om aan de vergaderingen van de Raad deel te nemen wanneer deze aangelegenheden bespreekt met betrekking tot de doelstellingen en de taken van het ESCB.
  3. De [2 Europese Centrale Bank]2 stelt een jaarverslag over de werkzaamheden van het ESCB en over het monetair beleid in het afgelopen jaar en het lopende jaar op voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede voor de Europese Raad. De President van de [2 Europese Centrale Bank]2 legt dit verslag voor aan de Raad en aan het Europees Parlement dat op die basis een algemeen debat kan houden.
  De President van de [2 Europese Centrale Bank]2 en de overige leden van de Directie kunnen op verzoek van het Europees Parlement of op eigen initiatief worden gehoord door de bevoegde commissies van het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.98 en 2.229, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.j, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 7. - (ex-afdeling 5) De Rekenkamer.

  Art. 285.(ex artikel 188A, ex-Artikel 246)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 59); Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen [1 van de Unie]1.
  [1 In de Rekenkamer heeft één onderdaan van iedere lidstaat zitting. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit, in het algemeen belang van de Unie.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.230, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 286.(ex artikel 188B, ex-Artikel 247)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 59); Inwerkingtreding : 01-11-1993> [2 ...]2 [2 ...]2
  [2 1.]2 De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen [2 staat]2 behoren of behoord hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij moeten alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.
  [2 2.]2 (De leden van de Rekenkamer worden voor zes jaar benoemd. De Raad stelt, na raadpleging van het Europees Parlement, [3 ...]3 de overeenkomstig de voordrachten van de lidstaten opgestelde lijst van leden vast. De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.
  Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.) <V 2001-02-26/49, art. 2.36, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  [2 3.]2 [2 ...]2
  Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden [2 de leden van de Rekenkamer]2 instructies van enige Regering of enig lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt.
  [2 4.]2 De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.
  [2 5.]2 Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof van Justitie overeenkomstig lid 7.
  De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van zijn ambtstermijn.
  Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
  [2 6.]2 De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of van hun recht op pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen vervallen worden verklaard, indien het Hof van Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor de uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
  [2 7.]2 De Raad stelt [3 ...]3 de arbeidsvoorwaarden vast, met name de bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. [2 Hij stelt ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.]2
  [2 8.]2 De bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten [4 van de Europese Unie]4 die van toepassing zijn op de rechters van het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1 gelden ook voor de leden van de Rekenkamer.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.231, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 287.(ex artikel 188C, ex-Artikel 248)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 59); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. (De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van [3 de Unie]3. Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door [3 de Unie]3 ingesteld [1 orgaan of ingestelde instantie]1, voorzover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.
  De Rekenkamer legt het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Aan die verklaring kunnen specifieke beoordelingen worden toegevoegd voor ieder belangrijk werkterrein van [3 de Unie]3.) <V 2001-02-26/49, art. 2.37, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  (2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. Hierbij brengt zij in het bijzonder verslag uit over onregelmatigheden.) <V 1997-10-02/44, art. 2,43°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen van ontvangsten aan [3 de Unie]3.
  De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.
  Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.
  (3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige instellingen van [3 de Unie]3, in de gebouwen van alle [1 organen of ingestelde instanties]1 die ontvangsten of uitgaven namens [3 de Unie]3 beheren, en in de lidstaten, inclusief in de gebouwen van alle natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen. De controle in de lidstaten geschiedt in samenwerking met de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. De Rekenkamer en de nationale controle-instanties van de lidstaten werken samen in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. Deze [1 organen of ingestelde instanties]1 en diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.
  De overige instellingen van [3 de Unie]3, de [1 organen of ingestelde instanties]1 die ontvangsten of uitgaven namens [3 de Unie]3 beheren, de natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen en de nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, de bevoegde nationale diensten, zenden de Rekenkamer op verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar taak.
  Ten aanzien van het beheer van de ontvangsten en uitgaven van [3 de Unie]3 door de Europese Investeringsbank wordt het recht van toegang van de Rekenkamer tot informatie waarover de Bank beschikt, door een regeling tussen de Rekenkamer, de Bank en de Commissie bepaald. Bij ontstentenis van een regeling heeft de Rekenkamer desalniettemin toegang tot de informatie die nodig is voor de controle op de door de Bank beheerde ontvangsten en uitgaven van [3 de Unie]3.) <V 1997-10-02/44, art. 2,43°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  4. (De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige instellingen van [3 de Unie]3 en tezamen met de antwoorden van deze instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
  De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van een van de overige instellingen van [3 de Unie]3 adviezen uitbrengen.
  De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden. Zij kan echter uit haar midden kamers vormen voor het aannemen van bepaalde soorten van verslagen of adviezen overeenkomstig haar reglement van orde.
  De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.
  De Rekenkamer stelt haar reglement van orde vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad, die [2 ...]2 besluit.) <V 2001-02-26/49, art. 2.37, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.232, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. - [1 RECHTSHANDELINGEN VAN DE UNIE, VASTSTELLINGSPROCEDURES EN OVERIGE BEPALINGEN]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.233, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 1. [1 - RECHTSHANDELINGEN VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.234, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 288.(ex artikel 189, ex-Artikel 249)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 60), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de instellingen verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen vast.]1
  Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
  Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.
  [1 Een besluit is verbindend in al haar onderdelen. Indien de adressaten worden vermeld, is zij alleen voor hen verbindend.]1
  Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.235, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 289. (ex-Artikel 249A)
  [1 1. De gewone wetgevingsprocedure behelst de vaststelling van een verordening, een richtlijn of een besluit, door het Europees Parlement en de Raad tezamen, op voorstel van de Commissie. Deze procedure wordt beschreven in artikel 251 (lezen 294).
   2. In de bij de Verdragen bepaalde specifieke gevallen bestaat een bijzondere wetgevingsprocedure in de vaststelling van een verordening, een richtlijn of een besluit door het Europees Parlement met deelname van de Raad, of door de Raad met deelname van het Europees Parlement.
   3. De volgens een wetgevingsprocedure vastgestelde rechtshandelingen vormen wetgevingshandelingen.
   4. In de bij de Verdragen bepaalde specifieke gevallen kunnen wetgevingshandelingen op initiatief van een groep lidstaten of van het Europees Parlement, op aanbeveling van de Europese Centrale Bank of op verzoek van het Hof van Justitie of van de Europese Investeringsbank worden vastgesteld.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.236, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 290.(ex-Artikel 249B)
  [1 1. In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling.
   In de wetgevingshandelingen worden uitdrukkelijk de doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie afgebakend. Essentiële onderdelen van een gebied worden uitsluitend bij een wetgevingshandeling geregeld en kunnen derhalve niet het voorwerp zijn van bevoegdheidsdelegatie.
   2. In de wetgevingshandelingen worden de voorwaarden waaraan de delegatie is onderworpen, uitdrukkelijk vastgesteld. Dit kunnen de volgende voorwaarden zijn :
   a) het Europees Parlement of de Raad kan besluiten de delegatie in te trekken;
   b) de gedelegeerde handeling kan pas in werking treden indien het Europees Parlement of de Raad binnen de in de wetgevingshandeling gestelde termijn geen bezwaar heeft aangetekend.
   Voor de toepassing van het bepaalde onder a) en b) besluit het Europees Parlement bij meerderheid van zijn leden en besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
   3. In de titel van de gedelegeerde handelingen wordt het bijvoeglijk naamwoord "gedelegeerde" toegevoegd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.236, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 291. (ex-Artikel 249C)
  [1 1. De lidstaten nemen alle maatregelen van intern recht die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie.
   2. Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, worden bij die handelingen aan de Commissie, of, in naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de artikelen 11 (lezen 24) en 13 (lezen 26) van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden toegekend.
   3. Voor de toepassing van lid 2 leggen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen vooraf de algemene voorschriften en beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.
   4. In de titel van uitvoeringshandelingen wordt "uitvoerings-" toegevoegd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.236, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 292. (ex-Artikel 249D)
  [1 De Raad stelt aanbevelingen vast. De Raad besluit op voorstel van de Commissie in alle gevallen waarin in de Verdragen is bepaald dat hij handelingen op voorstel van de Commissie vaststelt. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen op de gebieden waarop handelingen van de Unie met eenparigheid van stemmen moeten worden vastgesteld. De Commissie, alsmede de Europese Centrale Bank in de in de Verdragen bepaalde specifieke gevallen, stellen aanbevelingen vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.236, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 2. [1 - VASTSTELLINGSPROCEDURES EN OVERIGE BEPALINGEN]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.237, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 293.(ex artikel 189A, ex-Artikel 250)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 61); Inwerkingtreding : 01-11-1993> 1. [1 Wanneer de Raad uit hoofde van de Verdragen op voorstel van de Commissie besluit, kan hij dat voorstel slechts met eenparigheid van stemmen wijzigen, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 251 (lezen 294), leden 10 en 13, artikel 268 (lezen 310), artikel 270bis (lezen 312), artikel 272 (lezen 314) en artikel 273 (lezen 315), tweede alinea.]1
  2. Zolang de Raad geen besluit heeft genomen kan de Commissie te allen tijde gedurende de procedures die tot aanneming van een besluit [2 van de Unie]2 leiden haar voorstel wijzigen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.238, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 294.(ex artikel 189B, ex-Artikel 251)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,44°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. Wanneer [3 in de Verdragen]3 voor de aanneming van een besluit [1 naar de gewone wetgevingsprocedure]1 wordt verwezen, is de onderstaande procedure van toepassing.
  2. De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.
  [1 ...]1
  [1 Eerste lezing]1
  3. [1 Het Europees Parlement stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en deelt het mee aan de Raad.]1
  4. [1 Indien de Raad het standpunt van het Europees Parlement goedkeurt, wordt de betrokken handeling vastgesteld in de formulering die overeenstemt met het standpunt van het Europees Parlement.]1
  5. [1 Indien de Raad het standpunt van het Europees Parlement niet goedkeurt, stelt hij zijn standpunt in eerste lezing vast en deelt hij dit mee aan het Europees Parlement.]1
  6. [1 De Raad stelt het Europees Parlement ten volle in kennis van zijn redenen voor het vaststellen van zijn standpunt in eerste lezing. De Commissie stelt het Europees Parlement ten volle in kennis van haar standpunt.]1
  [1 Tweede lezing]1
  7. [1 Indien het Europees Parlement binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling :
   a) het standpunt van de Raad in eerste lezing goedkeurt of zich niet heeft uitgesproken, wordt de betrokken handeling geacht te zijn vastgesteld in de formulering die overeenstemt met het standpunt van de Raad;
   b) het standpunt van de Raad in eerste lezing met een meerderheid van zijn leden verwerpt, wordt de voorgestelde handeling geacht niet te zijn vastgesteld;
   c) met een meerderheid van zijn leden amendementen op het standpunt van de Raad in eerste lezing voorstelt, wordt de aldus geamendeerde tekst toegezonden aan de Raad en aan de Commissie, die advies over deze amendementen uitbrengt.]1
  [1 8. Indien de Raad binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de amendementen van het Europees Parlement [2 ...]2 :
   a) al deze amendementen goedkeurt, wordt de betrokken handeling geacht te zijn vastgesteld;
   b) niet alle amendementen goedkeurt, roept de voorzitter van de Raad, in overeenstemming met de voorzitter van het Europees Parlement, binnen zes weken het bemiddelingscomité bijeen.
   9. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen over de amendementen waarover de Commissie negatief advies heeft uitgebracht.
   Bemiddeling
   10. Het bemiddelingscomité bestaat uit de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en een gelijk aantal leden die het Europees Parlement vertegenwoordigen, en heeft tot taak binnen een termijn van zes weken nadat het is bijeengeroepen, met een gekwalificeerde meerderheid van de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en met een meerderheid van de leden die het Europees Parlement vertegenwoordigen, overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke ontwerptekst op basis van de standpunten van het Europees Parlement en de Raad in tweede lezing.
   11. De Commissie neemt aan de werkzaamheden van het bemiddelingscomité deel en stelt alles in het werk om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.
   12. Indien het bemiddelingscomité binnen een termijn van zes weken nadat het is bijeengeroepen, geen gemeenschappelijke ontwerptekst goedkeurt, wordt de voorgestelde handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
   Derde lezing
   13. Indien het bemiddelingscomité binnen die termijn een gemeenschappelijke ontwerptekst goedkeurt, beschikken het Europees Parlement en de Raad over een termijn van zes weken na deze goedkeuring om de betrokken handeling overeenkomstig die ontwerptekst vast te stellen, waarbij het Europees Parlement besluit met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en de Raad [2 ...]2. Indien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
   14. De in dit artikel vermelde termijnen van drie maanden en zes weken worden, op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad, met ten hoogste één maand, respectievelijk twee weken verlengd.
   Bijzondere bepalingen
   15. Wanneer in de in de Verdragen bepaalde gevallen, op initiatief van een groep lidstaten, op aanbeveling van de Europese Centrale Bank of op verzoek van het Hof van Justitie de gewone wetgevingsprocedure wordt gevolgd met betrekking tot een wetgevingshandeling, zijn lid 2, lid 6, tweede zin, en lid 9 niet van toepassing.
   In die gevallen zenden het Europees Parlement en de Raad de Commissie het ontwerp van handeling alsmede hun standpunten in eerste en tweede lezing toe. Het Europees Parlement of de Raad kan de Commissie in alle fasen van de procedure om advies verzoeken; de Commissie kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Indien de Commissie dat nodig acht, kan zij overeenkomstig lid 11 ook deelnemen aan de werkzaamheden van het bemiddelingscomité.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.239, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 295. (ex-Artikel 252bis)
  [1 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie raadplegen elkaar en bepalen in onderlinge overeenstemming de wijze waarop zij samenwerken. Daartoe kunnen zij, met inachtneming van de Verdragen, interinstitutionele akkoorden sluiten die een bindend karakter kunnen hebben.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.240, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 296. (ex-Artikel 253)
  [1 Wanneer de Verdragen niet bepalen welk soort van handeling moet worden vastgesteld, maken de instellingen zelf per afzonderlijk geval een keuze, met inachtneming van de toepasselijke procedures en van het evenredigheidsbeginsel.
   Rechtshandelingen worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen, initiatieven, aanbevelingen, verzoeken of adviezen waarin de Verdragen voorzien.
   Indien bij het Europees Parlement en de Raad een ontwerp van wetgevingshandeling is ingediend, stellen zij geen handelingen vast waarin de op het betrokken gebied toepasselijke wetgevingsprocedure niet voorziet.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.241, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 297. (ex-Artikel 254)
  [1 1. Wetgevingshandelingen die volgens de gewone wetgevingsprocedure zijn vastgesteld, worden door de voorzitter van het Europees Parlement en door de voorzitter van de Raad ondertekend.
   De volgens een bijzondere wetgevingsprocedure vastgestelde wetgevingshandelingen worden ondertekend door de voorzitter van de instelling waardoor zij zijn vastgesteld.
   De wetgevingshandelingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij treden in werking op de datum die zij daartoe bepalen of, bij gebreke daarvan, op de twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking.
   2. Niet-wetgevingshandelingen, vastgesteld in de vorm van verordeningen, richtlijnen en besluiten, worden, wanneer deze geen adressaat aangeven, ondertekend door de voorzitter van de instelling waardoor zij zijn vastgesteld.
   De verordeningen, de richtlijnen die tot alle lidstaten gericht zijn, evenals de besluiten, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij treden in werking op de datum die zij daartoe bepalen of, bij gebreke daarvan, op de twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking.
   Van de overige richtlijnen en van de besluiten die de adressaten vermelden, wordt kennis gegeven aan hen tot wie zij zijn gericht; zij worden door deze kennisgeving van kracht.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.242, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 298. (ex-Artikel 254bis)
  [1 1. Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
   2. Met inachtneming van het statuut en de regeling vastgesteld op grond van artikel 283 (lezen 336) stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de bepalingen daartoe vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.243, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 299.(ex artikel 192, ex-Artikel 256)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [2 De besluiten van de Raad, de Commissie of de Europese Centrale Bank welke]2 voor natuurlijke of rechtspersonen, met uitzondering van de Staten, een geldelijke verplichting inhouden, vormen executoriale titel.
  De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de Staat op wiens grondgebied zij plaatsvindt. De formule van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de verificatie van de authenticiteit van de titel, aangebracht door de nationale autoriteit die door de regering van elke Lid-Staat daartoe wordt aangewezen. Van de aanwijzing geeft zij kennis aan de Commissie en aan het [1 Hof van Justitie van de Europese Unie]1.
  Nadat de bedoelde formaliteiten op verzoek van de belanghebbende zijn vervuld, kan deze de tenuitvoerlegging volgens de nationale wetgeving voortzetten door zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde instantie.
  De tenuitvoerlegging kan niet worden geschorst dan krachtens een beschikking van het Hof [1 ...]1. Evenwel behoort het toezicht op de regelmatigheid van de wijze van tenuitvoerlegging tot de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.7, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.245, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. [1 - DE ADVIESORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.246, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 300. (ex-Artikel 256bis)
  [1 1. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal Comité en een Comité van de Regio's, die een adviserende taak hebben.
   2. Het Economisch en Sociaal Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, met name sociaal-economische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties.
   3. Het Comité van de Regio's bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.
   4. De leden van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's zijn niet gebonden door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Unie.
   5. De in de leden 2 en 3 bedoelde regels betreffende de aard van de samenstelling van die comités worden door de Raad op gezette tijden getoetst aan de economische, sociale en demografische evolutie in de Unie. De Raad stelt daartoe op voorstel van de Commissie besluiten vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.246, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 1. [1 (hoofdstuk 3 wordt afdeling 1)]1 - Het Economisch en Sociaal Comité.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.246, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 301.(ex artikel 194, ex-Artikel 258)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.40, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> Het aantal leden van het Comité bedraagt niet meer dan driehonderd vijftig.
  [1 De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.]1
  De Raad stelt [2 ...]2 de vergoedingen van de leden van het Comité vast.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.248, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 302.(ex artikel 195, ex-Artikel 259)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. ([1 De leden van het Comité worden voor vijf jaar benoemd.]1 De Raad stelt [2 ...]2 de overeenkomstig de voordrachten van de lidstaten opgestelde lijst van leden vast. De leden van het Comité zijn herbenoembaar.) <V 2001-02-26/49, art. 2.41, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  2. [1 De Raad besluit na raadpleging van de Commissie. Hij kan de mening vragen van de Europese organisaties die representatief zijn voor de verschillende economische en sociale sectoren, en van het maatschappelijk middenveld, welke betrokken zijn bij de activiteit van de Unie.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.249, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 303.(ex artikel 196, ex-Artikel 260)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 65), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het Comité kiest, voor een periode van [1 tweeënhalf jaar]1, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.
  Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
  Het Comité wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek [1 van het Europees Parlement,]1 van de Raad of van de Commissie. Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.250, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 304.(ex artikel 198, ex-Artikel 262)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 66), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het Comité [1 wordt]1 door [1 het Europees Parlement,]1 de Raad of door de Commissie [1 geraadpleegd]1 in de gevallen voorzien [2 in de Verdragen]2. Het kan door deze Instellingen worden geraadpleegd in alle gevallen waarin zij het wenselijk oordelen. Het Comité kan, in de gevallen waarin het dit wenselijk acht, het initiatief nemen om een advies uit te brengen.
  Indien [1 het Europees Parlement,]1 de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan het Comité een termijn voor het uitbrengen van advies; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.
  Het advies van het Comité [1 ...]1, alsmede een verslag van de besprekingen, worden aan [1 het Europees Parlement,]1 de Raad en aan de Commissie gezonden.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.251, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Afdeling 2. [1 (hoofdstuk 4 wordt afdeling 2)]1 - Het Comité van de Regio's.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.246, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 305.(ex artikel 198A, ex-Artikel 263)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.42, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> [1 ...]1
  Het aantal leden van het Comité van de Regio's bedraagt ten hoogste driehonderd vijftig.
  [1 De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.]1
  De leden van het Comité, alsmede een gelijk aantal plaatsvervangers, worden [1 ...]1 voor [1 vijf]1 jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar. De Raad stelt [2 ...]2 de overeenkomstig de voordrachten van de lid-Staten opgestelde lijst van leden en plaatsvervangers vast. Bij het verstrijken van het in [1 artikel 256 bis (lezen 300), lid 3,]1 bedoelde mandaat uit hoofde waarvan zij zijn voorgedragen, eindigt de ambtstermijn van de leden van het Comité van rechtswege en worden zij voor de verdere duur van de ambtstermijn volgens dezelfde procedure vervangen. Leden van het Comité kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het Europees Parlement.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.252, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 306.(ex artikel 198B, ex-Artikel 264)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 67); Inwerkingtreding : 01-11-1993> Het Comité van de Regio's kiest, voor een periode van [1 tweeënhalf jaar]1, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.
  (Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.) <V 1997-10-02/44, art. 2,48°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Het Comité wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek [1 van het Europees Parlement,]1 van de Raad of van de Commissie. Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.253, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 307.(ex artikel 198C, ex-Artikel 265)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 67); Inwerkingtreding : 01-11-1993> (Het Comité van de Regio's wordt door [1 het Europees Parlement,]1 de Raad of door de Commissie geraadpleegd in de door [2 de Verdragen]2 voorgeschreven gevallen en in alle andere gevallen, in het bijzonder die welke grensoverschrijdende samenwerking betreffen, waarin een van deze [1 ...]1 instellingen zulks wenselijk oordeelt.) <V 1997-10-02/44, art. 2,49°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Indien [1 het Europees Parlement,]1 de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan het Comité een termijn voor het uitbrengen van het advies; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.
  Wanneer het Economisch en Sociaal comité overeenkomstig artikel (262) (lezen 304) wordt geraadpleegd, wordt het comité van de Regio's door [1 het Europees Parlement,]1 de Raad of de Commissie in kennis gesteld van dat verzoek om advies. Het Comité van de Regio's kan, wanneer het van mening is dat er specifieke regionale belangen op het spel staan, hieromtrent advies uitbrengen. <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 ...]1
  Het Comité kan, in de gevallen waarin het zulks dienstig acht, op eigen initiatief een advies uitbrengen.
  Het advies van het Comité alsmede een verslag van de besprekingen worden aan de Raad en aan de Commissie gezonden.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.254, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 4. [1 (hoofdstuk 5 wordt hoofdstuk 4)]1 - De Europese Investeringsbank.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.246, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 308.(ex artikel 198D, ex-Artikel 266)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.43, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> De Europese Investeringsbank bezit rechtspersoonlijkheid.
  De leden van de Europese Investeringsbank zijn de lid-Staten.
  De statuten van de Europese Investeringsbank zijn opgenomen in een protocol dat aan [2 de Verdragen]2 is gehecht. De Raad kan, op verzoek van de Europese Investeringsbank en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie, of [1 op voorstel van de Commissie]1 en na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Investeringsbank, [1 ...]1 van de statuten [1 volgens een bijzondere wetgevingsprocedure]1 met eenparigheid van stemmen wijzigen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.255, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 309.(ex artikel 198E, ex-Artikel 267)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <Ingevoegd bij V 1992-02-07/32, art. G, 68); Inwerkingtreding : 01-11-1993> De Europese Investeringsbank heeft tot taak, met een beroep op de kapitaalmarkten en op haar eigen middelen bij te dragen tot een evenwichtige en ongestoorde ontwikkeling van de [2 interne markt]2 in het belang van [3 de Unie]3. Te dien einde vergemakkelijkt zij, door zonder winstoogmerk leningen en waarborgen te verstrekken, de financiering van de volgende projecten in alle sectoren van het economisch leven :
  a) projecten tot ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden;
  b) projecten tot modernisering of overschakeling van ondernemingen of voor het scheppen van nieuwe bedrijvigheid, [1 teweeggebracht door]1 de [1 instelling of de werking]1 van de [2 interne markt]2, welke projecten door hun omvang of hun aard niet geheel kunnen worden gefinancierd uit de verschillende middelen welke in ieder van de Lid-Staten voorhanden zijn;
  c) projecten welke voor verscheidene Lid-Staten van gemeenschappelijk belang zijn en die door hun omvang of aard niet geheel kunnen worden gefinancierd uit de verschillende middelen welke in ieder van de Lid-Staten voorhanden zijn.
  Bij de vervulling van haar taak vergemakkelijkt de Bank de financiering van investeringsprogramma's in samenhang met bijstandsverlening van de structuurfondsen en van de andere financieringsinstrumenten van [3 de Unie]3.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.256, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 2. - Financiële bepalingen.

  Art. 310.(ex artikel 199, ex-Artikel 268)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 69), 003; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 1.]1 Alle ontvangsten en uitgaven van [2 de Unie]2 [1 ...]1 moeten voor elk begrotingsjaar worden geraamd en opgenomen in de begroting.
  [1 De jaarlijkse begroting van de Unie wordt door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld volgens artikel 272 (lezen 314).]1
  De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn.
  [1 2. De op de begroting opgevoerde uitgaven worden toegestaan voor de duur van het begrotingsjaar, in overeenstemming met de in artikel 279 (lezen 322) bedoelde verordening.
   3. Op de begroting opgevoerde uitgaven kunnen niet worden uitgevoerd dan nadat een juridisch bindende handeling van de Unie is vastgesteld die een rechtsgrond geeft aan haar optreden en aan de uitvoering van de overeenkomstige uitgave, in overeenstemming met het in artikel 279 (lezen 322) bedoelde reglement, behoudens de daarin bepaalde uitzonderingen.
   4. Teneinde de begrotingsdiscipline zeker te stellen, stelt de Unie geen handelingen vast die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de verzekering te geven dat de uitgaven die uit die handelingen voortvloeien, gefinancierd kunnen worden binnen de grenzen van de eigen middelen van de Unie en met inachtneming van het in artikel 270bis (lezen 312) bedoelde meerjarig financieel kader.
   5. De begroting wordt uitgevoerd volgens het beginsel van goed financieel beheer. De lidstaten en de Unie dragen er samen zorg voor dat de op de begroting opgevoerde kredieten volgens dit beginsel worden gebruikt.
   6. De Unie en de lidstaten bestrijden overeenkomstig artikel 280 (lezen 325) fraude en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.257, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 1. [1 - DE EIGEN MIDDELEN VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.258, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 311.(ex artikel 201, ex-Artikel 269)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 71), 004; Inwerkingtreding : 01-11-1993> [1 De Unie voorziet zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en aan haar beleid uitvoering te geven.]1
  De begroting wordt, onverminderd andere ontvansten, volledig uit eigen middelen gefinancierd.
  [1 De Raad stelt, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen een besluit vast houdende de bepalingen die van toepassing zijn op het stelsel van eigen middelen van de Unie. In dit kader kunnen nieuwe categorieën van eigen middelen worden vastgesteld, dan wel bestaande categorieën worden ingetrokken. Dit besluit treedt pas in werking na door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen te zijn goedgekeurd.
   De Raad stelt volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen de uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Unie vast voor zover het krachtens de derde alinea vastgestelde besluit daarin voorziet. De Raad besluit na goedkeuring door het Europees Parlement.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.259, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 2. [1 - MEERJARIG FINANCIEEL KADER.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.261, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 312.(ex-Artikel 270bis)
  [1 1. Het meerjarig financieel kader beoogt een ordelijke ontwikkeling van de uitgaven van de Unie te waarborgen binnen de grenzen van haar eigen middelen.
   Het meerjarig financieel kader wordt vastgesteld voor een periode van ten minste vijf jaar.
   In de jaarlijkse begroting van de Unie wordt het meerjarig financieel kader in acht genomen.
   2. De Raad stelt volgens een bijzondere wetgevingsprocedure een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader vast. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden.
   De Europese Raad kan met eenparigheid van stemmen een besluit vaststellen op grond waarvan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan besluiten bij de vaststelling van de in de eerste alinea bedoelde verordening.
   3. In het financieel kader worden de jaarlijkse maximumbedragen aan kredieten voor vastleggingen per uitgavencategorie vastgesteld, alsmede het jaarlijkse maximumbedrag van de kredieten voor betalingen. De uitgavencategorieën, die beperkt in aantal zijn, corresponderen met de grote beleidsdomeinen van de Unie.
   Het financieel kader omvat alle andere bepalingen die dienstig zijn voor het goede verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure.
   4. Indien de verordening van de Raad tot bepaling van een nieuw financieel kader nog niet is vastgesteld wanneer het voorgaand financieel kader verstrijkt, blijven de maximumbedragen en de overige bepalingen betreffende het laatste jaar van het voorgaand financieel kader van toepassing totdat deze handeling vastgesteld.
   5. Tijdens de gehele procedure die leidt tot vaststelling van het financieel kader, nemen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie alle maatregelen die nodig zijn om de vaststelling te vergemakkelijken.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.261, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 3. [1 - DE JAARLIJKSE BEGROTING VAN DE UNIE]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.262, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 313. (ex-Artikel 270ter)
  [1 Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.263 en 2.265, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 314.(ex artikel 203, ex-Artikel 272)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 22-07-1975, art. 12> [1 ...]1 [1 ...]1
  [1 De jaarlijkse begroting van de Unie wordt door het Europees Parlement en de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure vastgesteld overeenkomstig de volgende bepalingen :
   1. Iedere instelling, met uitzondering van de Europese Centrale Bank, maakt voor 1 juli een raming op van haar uitgaven voor het volgende begrotingsjaar. De Commissie voegt die ramingen samen in een ontwerpbegroting, die afwijkende ramingen mag inhouden.
   Dit ontwerp omvat een raming van de uitgaven en een raming van de ontvangsten.
   2. De Commissie dient uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar bij het Europees Parlement en bij de Raad een voorstel in dat de ontwerpbegroting bevat.
   De Commissie kan de ontwerpbegroting in de loop van de procedure wijzigen totdat het in punt 5 bedoelde bemiddelingscomité bijeen wordt geroepen.
   3. De Raad stelt zijn standpunt over de ontwerpbegroting vast en deelt dit standpunt uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar aan het Europees Parlement mee. De Raad stelt het Europees Parlement ten volle in kennis van de redenen die hem hebben geleid tot het vaststellen van zijn standpunt.
   4. Indien het Europees Parlement binnen een termijn van tweeënveertig dagen na deze mededeling :
   a) het standpunt van de Raad goedkeurt, is de begroting vastgesteld;
   b) geen besluit heeft genomen, wordt de begroting geacht te zijn vastgesteld;
   c) met een meerderheid van zijn leden amendementen aanneemt, wordt het aldus geamendeerde ontwerp toegezonden aan de Raad en aan de Commissie. De voorzitter van het Europees Parlement roept in overleg met de voorzitter van de Raad onverwijld het bemiddelingscomité bijeen. Het bemiddelingscomité komt evenwel niet bijeen indien de Raad het Europees Parlement binnen een termijn van tien dagen na de toezending van het ontwerp meedeelt dat hij alle amendementen van het Parlement aanvaardt.
   5. Het bemiddelingscomité bestaat uit de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en een gelijk aantal leden die het Europees Parlement vertegenwoordigen en heeft tot taak om, op basis van de standpunten van het Europees Parlement en van de Raad, binnen een termijn van eenentwintig dagen nadat het is bijeengeroepen, met een gekwalificeerde meerderheid van de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en met een meerderheid van de leden die het Europees Parlement vertegenwoordigen, overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk ontwerp.
   De Commissie neemt deel aan de werkzaamheden van het bemiddelingscomité en neemt alle initiatieven die nodig zijn om de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.
   6. Indien het bemiddelingscomité binnen de in punt 5 bedoelde termijn van eenentwintig dagen overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp, beschikken het Europees Parlement en de Raad over een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van deze overeenstemming, om het gemeenschappelijk ontwerp goed te keuren.
   7. Indien, binnen de in lid 6 genoemde termijn van veertien dagen :
   a) zowel het Europees Parlement als de Raad het gemeenschappelijk ontwerp goedkeurt of geen besluit neemt, of één van deze instellingen het gemeenschappelijk ontwerp goedkeurt terwijl de andere geen besluit neemt, wordt de begroting geacht definitief te zijn vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk ontwerp, of
   b) zowel het Europees Parlement met een meerderheid van zijn leden, als de Raad het gemeenschappelijk ontwerp afwijst, of indien één van deze instellingen het gemeenschappelijk ontwerp afwijst en de andere geen besluit neemt, wordt door de Commissie een nieuwe ontwerp-begroting ingediend, of
   c) het Europees Parlement met een meerderheid van zijn leden het gemeenschappelijk ontwerp afwijst terwijl de Raad het goedkeurt, wordt door de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting ingediend, of
   d) het Europees Parlement het gemeenschappelijk ontwerp goedkeurt, terwijl de Raad het afwijst, kan het Europees Parlement binnen veertien dagen na de afwijzing door de Raad met een meerderheid van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen besluiten alle of een aantal van de in punt 4, onder c), bedoelde amendementen te bevestigen. Indien een amendement van het Europees Parlement niet wordt bevestigd, wordt het in het bemiddelingscomité overeengekomen standpunt ten aanzien van de begrotingsonderdelen waarop het amendement betrekking heeft, ingenomen. De begroting wordt geacht definitief te zijn vastgesteld op deze basis.
   8. Indien het bemiddelingscomité niet binnen de in lid 5 genoemde termijn van eenentwintig dagen overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp, wordt door de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting ingediend.
   9. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de voorzitter van het Europees Parlement dat de begroting definitief is vastgesteld.
   10. Iedere instelling oefent de haar bij dit artikel toegekende bevoegdheden uit met inachtneming van de Verdragen en van de krachtens deze Verdragen vastgestelde handelingen, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de eigen middelen van de Unie en op het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.265, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 315.(ex artikel 204, ex-Artikel 273)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 22-07-1975, art. 13> Indien bij het begin van een begrotingsjaar de begroting nog niet [1 definitief is vastgesteld]1, kunnen de uitgaven maandelijks worden verricht per hoofdstuk [1 ...]1, overeenkomstig de bepalingen van het ter uitvoering van artikel (279) (lezen 322) vastgestelde reglement, [1 met een maximum van een twaalfde van de in hetzelfde hoofdstuk van de begroting van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten, en zonder meer dan een twaalfde te mogen bedragen van de in hetzelfde hoofdstuk van de ontwerpbegroting opgenomen kredieten]1. <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  De Raad kan [1 op voorstel van de Commissie]1 [2 ...]2, onder voorbehoud dat aan de overige in de eerste alinea gestelde voorwaarden wordt voldaan, uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan [1 overeenkomstig het ter uitvoering van artikel 279 (lezen 322) vastgestelde reglement. De Raad zendt dit besluit onverwijld aan het Europees Parlement]1.
  [1 ...]1
  [1 Het in de tweede alinea bedoelde besluit voorziet in de beschikbaarstelling van de nodige middelen voor de toepassing van dit artikel, met inachtneming van de in artikel 269 (lezen 311) bedoelde handelingen.
   Het besluit wordt van kracht op de dertigste dag volgende op de vaststelling ervan indien het Europees Parlement binnen die termijn niet bij meerderheid van zijn leden besluit die uitgaven te verminderen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.266, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 316. (ex-Artikel 273bis)
  [1 [2 ...]2
  Onder de voorwaarden die worden vastgesteld met toepassing van artikel 279 (lezen 322), kunnen de kredieten welke aan het einde van het begrotingsjaar ongebruikt zijn gebleven, worden overgedragen uitsluitend naar het eerstvolgende begrotingsjaar, voor zover deze kredieten geen betrekking hebben op personeelsuitgaven.
  De kredieten worden ingedeeld in hoofdstukken, waarin de uitgaven worden gegroepeerd naar hun aard en bestemming en [2 ...]2 onderverdeeld overeenkomstig het ter uitvoering van artikel 279 (lezen 322) vastgestelde reglement.
  De uitgaven [2 van de Europese Raad en van de Raad, van de Commissie, evenals van het Hof van Justitie van de Europese Unie]2 worden als afzonderlijke afdelingen in de begroting opgenomen, onverminderd een speciale regeling voor bepaalde gemeenschappelijke uitgaven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.264, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.267, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 4. [1 - UITVOERING VAN DE BEGROTING EN KWIJTINGVERLENING]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.268, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 317.(ex artikel 205, ex-Artikel 274)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 73), 004; Inwerkingtreding : 01-11-1993> ([1 De Commissie voert de begroting in samenwerking met de lidstaten]1 overeenkomstig de bepalingen van het ter uitvoering van artikel (279) (lezen 322) vastgestelde reglement uit onder haar eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen der toegekende kredieten en met het beginsel van goed financieel beheer. De lidstaten werken met de Commissie samen om te verzekeren dat de toegekende kredieten volgens het beginsel van goed financieel beheer worden gebruikt.) <V 1997-10-02/44, art. 2,50°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 Bij het reglement worden de met de uitvoering van de begroting verbandhoudende controle- en auditverplichtingen van de lidstaten en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden vastgesteld. Het reglement voorziet ook in de wijze waarop en de mate waarin iedere instelling haar eigen uitgaven doet.]1
  Binnen de begroting kan de Commissie, met inachtneming van de grenzen en de voorwaarden bepaald in het ter uitvoering van artikel (279) (lezen 322) vastgestelde reglement, kredieten overschrijven hetzij van het ene hoofdstuk naar het andere, hetzij van de ene onderafdeling naar de andere. <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.268, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 318.(ex artikel 205bis, ex-Artikel 275)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 22-07-1975, art. 14> De Commissie legt elk jaar [1 aan het Europees Parlement en aan de Raad]1 de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van [2 de Unie]2 toekomen.
  [1 De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad ook een evaluatieverslag over de financiën van de Unie in, waarin de bereikte resultaten met name worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel 276 (lezen 319) verstrekte aanwijzingen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.269, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 319.(ex artikel 206, ex-Artikel 276)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 74), 004; Inwerkingtreding : 01-11-1993> (1. Op aanbeveling van de Raad, [2 ...]2, verleent het Europees Parlement aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Te dien einde onderzoekt het, na de Raad, [1 de rekeningen, de financiële balans en het evaluatieverslag genoemd in artikel 275 (lezen 318),]1 het jaarverslag van de Rekenkamer tezamen met de antwoorden van de gecontroleerde instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, de in artikel (248 (lezen 287)), lid 1, tweede alinea, genoemde verklaring, alsmede de relevante speciale verslagen van de Rekenkamer.) <V 1997-10-02/44, art. 2,51°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. Alvorens kwijting te verlenen aan de Commissie of voor enig ander doel in verband met de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de begroting, kan het Europees Parlement de Commissie verzoeken verantwoording af te leggen ter zake van de uitvoering van de uitgaven of de werking van de financiële controlestelsels. De Commissie verstrekt het Europees Parlement op verzoek alle nodige inlichtingen.
  3. De Commissie stelt alles in het werk om gevolg te geven aan de opmerkingen in de kwijtingsbesluiten en aan andere opmerkingen van het Europees Parlement over de uitvoering van de uitgaven, alsook aan de opmerkingen waarvan de door de Raad aangenomen aanbevelingen tot kwijting vergezeld gaan.
  Op verzoek van het Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie verslag uit over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze opmerkingen, met name over de instructies die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de begroting zijn belast. Deze verslagen worden ook aan de Rekenkamer toegezonden.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.270, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 5. [1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.271, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 320. (ex-Artikel 277)
  [1 Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.272, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 321.(ex artikel 208, ex-Artikel 278)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Commissie kan, onder voorbehoud dat zij daarvan de bevoegde instanties der betrokken Staten in kennis stelt, de saldi, welke zij in de valuta van een der Lid-Staten in haar bezit heeft, overmaken in de valuta van een andere Lid-Staat, voor zover zij gebruikt moeten worden voor de doeleinden die [1 in de Verdragen]1 zijn aangewezen. De Commissie vermijdt dergelijke overmakingen zoveel mogelijk, indien zij saldi beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken in de valuta waaraan zij behoefte heeft.
  De Commissie onderhoudt de betrekkingen met elke Lid-Staat door tussenkomst van de door deze aangewezen autoriteit. Voor de uitvoering van financiële verrichtingen heeft zij toegang tot de centrale bank van de betrokken Lid-Staat of tot een andere door deze Staat gemachtigde financiële instelling.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 322.(ex artikel 209, ex-Artikel 279)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.44, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> 1. [1 Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van de Rekenkamer bij verordeningen :
   a) de financiële regels vast, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
   b) de regels vast betreffende de controle van de verantwoordelijkheid van de financiële actoren, met name van ordonnateurs en rekenplichtigen.]1
  2. De Raad, handelend [1 ...]1 op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en [1 ...]1 van de Rekenkamer, bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van [2 de Unie]2 voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.273, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 323. (ex-Artikel 279bis)
  [1 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.274, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 324. (ex-Artikel 279ter)
  [1 In het kader van de in deze titel bedoelde begrotingsprocedures roept de Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van hun respectieve instellingen dichter bij elkaar te brengen, om de uitvoering van deze titel te vergemakkelijken.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.274, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  HOOFDSTUK 6. [1 FRAUDEBESTRIJDING]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.275, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 325.(ex artikel 209A, ex-Artikel 280)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 2,52°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. [3 de Unie]3 en de lidstaten [1 , alsmede in de instellingen, organen en instanties van de Unie,]1 bestrijden fraude en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van [3 de Unie]3 worden geschaad, met overeenkomstig dit artikel te nemen maatregelen die afschrikkend moeten werken en in de lidstaten een doeltreffende bescherming moeten bieden.
  2. De lidstaten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van [3 de Unie]3 worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij treffen ter bestrijding van fraude waardoor hun eigen financiële belangen worden geschaad.
  3. Onverminderd de andere bepalingen [2 van de Verdragen]2 coördineren de lidstaten hun optreden om de financiële belangen van [3 de Unie]3 tegen fraude te beschermen. Zij organiseren daartoe samen met de Commissie een nauwe en geregelde samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten.
  4. De Raad neemt volgens de procedure van artikel (251), na raadpleging van de Rekenkamer, de nodige maatregelen aan op het gebied van de preventie en bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van [3 de Unie]3 worden geschaad, om in de lidstaten [1 alsmede in de instellingen, de organen en de instanties van de Unie]1 een doeltreffende en gelijkwaardige bescherming te bieden. [1 ...]1 <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  5. De Commissie brengt in samenwerking met de lidstaten jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de ter uitvoering van dit artikel genomen maatregelen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.276, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  TITEL 3. [1 - NAUWERE SAMENWERKING]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.277, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 326. (ex-Artikel 280A)
  [1 Bij nauwere samenwerking worden de Verdragen en het recht van de Unie geëerbiedigd.
   Nauwere samenwerking mag geen afbreuk doen aan de interne markt, noch aan de economische, sociale en territoriale samenhang. Zij mag geen belemmering of discriminatie in de handel tussen de lidstaten vormen, en zij mag de mededinging tussen de lidstaten niet verstoren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 327. (ex-Artikel 280B)
  [1 Bij nauwere samenwerking worden de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de niet-deelnemende lidstaten geëerbiedigd. De niet-deelnemende lidstaten belemmeren niet de uitvoering ervan door de deelnemende lidstaten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 328. (ex-Artikel 280C)
  [1 1. Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan, mits de deelnemingsvoorwaarden worden nageleefd die eventueel zijn vastgesteld bij het besluit waarbij toestemming wordt verleend. Deelneming op een later tijdstip blijft steeds mogelijk, mits, naast de genoemde voorwaarden, de in dit kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd.
   De Commissie en de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten, zien erop toe dat de deelneming van zoveel mogelijk lidstaten wordt bevorderd.
   2. De Commissie en in voorkomend geval de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid stellen het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte van het verloop van de nauwere samenwerking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 329. (ex-Artikel 280D)
  [1 1. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op een van de gebieden die onder de Verdragen vallen, met uitzondering van de gebieden van exclusieve bevoegdheid en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Commissie, met opgave van het toepassingsgebied en de met de voorgenomen nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen. De Commissie kan bij de Raad een voorstel in die zin indienen. Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvan mee aan de betrokken lidstaten.
   De toestemming om een in de eerste alinea 1 bedoelde nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend door de Raad, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement.
   2. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Raad. Het verzoek wordt doorgezonden aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die advies uitbrengt over de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie, alsmede aan de Commissie, die advies uitbrengt over met name de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het beleid van de Unie op andere gebieden. Het verzoek wordt ter informatie ook toegezonden aan het Europees Parlement.
   De toestemming om een nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend bij een besluit van de Raad, die met eenparigheid van stemmen besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 330. (ex-Artikel 280E)
  [1 Alle leden van de Raad kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad, maar alleen de leden van de Raad die de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, nemen deel aan de stemming.
   Eenparigheid van stemmen wordt alleen door de stemmen van de vertegenwoordigers van de deelnemende staten gevormd.
   De gekwalificeerde meerderheid wordt bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 331. (ex-Artikel 280F)
  [1 1. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking op een van de in artikel 280 D (lezen 329), lid 1 bedoelde gebieden, stelt de Raad en de Commissie van zijn voornemen in kennis.
   Binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving bevestigt de Commissie de deelneming van de betrokken lidstaat. Zij constateert, in voorkomend geval, dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan en stelt de nodige overgangsmaatregelen vast voor de toepassing van de reeds in het kader van de nauwere samenwerking vastgestelde handelingen.
   Is de Commissie evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet is voldaan, dan geeft zij aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel wordt voldaan, en stelt zij een termijn vast waarbinnen zij het verzoek opnieuw in overweging zal nemen. Bij het verstrijken van die termijn neemt zij het verzoek opnieuw in overweging overeenkomstig de in de tweede alinea omschreven procedure. Indien de Commissie van mening is dat aan de voorwaarden voor deelneming nog steeds niet is voldaan, kan de betrokken lidstaat de kwestie voorleggen aan de Raad, die zich uitspreekt over het verzoek. De Raad besluit overeenkomstig artikel 280 E (lezen 330). Hij kan ook, op voorstel van de Commissie, de in de tweede alinea bedoelde overgangsmaatregelen vaststellen.
   2. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, stelt de Raad, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie van zijn voornemen in kennis.
   De Raad bevestigt de deelneming van de betrokken lidstaat, na de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te hebben geraadpleegd en na in voorkomend geval te hebben geconstateerd dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan. De Raad kan op voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ook de nodige overgangsbepalingen vaststellen voor de toepassing van de handelingen die al zijn vastgesteld in het kader van de nauwere samenwerking. Is de Raad evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet is voldaan, dan geeft hij aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel wordt voldaan, en stelt hij een termijn vast waarbinnen hij het verzoek tot deelneming opnieuw in overweging zal nemen.
   Voor de toepassing van dit lid besluit de Raad met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 280 E (lezen 330).]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 332. (ex-Artikel 280G)
  [1 De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een nauwere samenwerking, met uitzondering van de administratieve kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden anders besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 333.(ex-Artikel 280H)
  [1 1. Indien een bepaling van de Verdragen die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, bepaalt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Raad met eenparigheid van stemmen overeenkomstig het bepaalde in artikel 280 E (lezen 330), een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal besluiten.
   2. Indien een bepaling van de Verdragen die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, bepaalt dat de Raad handelingen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure vaststelt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen overeenkomstig het bepaalde in artikel 280 E (lezen 330), een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat hij volgens de gewone wetgevingsprocedure zal besluiten. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
   3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 334. (ex-Artikel 280I)
  [1 De Raad en de Commissie zorgen voor de samenhang van ieder optreden in het kader van een nauwere samenwerking, zowel onderling als met het beleid van de Unie, en werken daartoe samen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.278, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Deel 7. [1 (deel 6 wordt deel 7)]1 - Algemeen en slotbepalingen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.279, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 335.(ex artikel 211, ex-Artikel 282)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> In elk der Lid-Staten heeft [2 de Unie]2 de ruimste handelingsbevoegdheid welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd. [1 De Unie wordt evenwel door elk van de instellingen vertegenwoordigd, uit hoofde van hun administratieve autonomie, voor de aangelegenheden die verband houden met hun respectieve werking.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.281, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 336.(ex artikel 212, ex-Artikel 283)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,71°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging]1 van de andere betrokken instellingen, [1 bij verordeningen]1 het statuut vast van de ambtenaren [2 van de Europese Unie]2, alsmede de regeling welke van toepassing is op de andere [1 personeelsleden van de Unie]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.282, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 337.(ex artikel 213, ex-Artikel 284)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Voor de vervulling van de haar opgedragen taken kan de Commissie, binnen de grenzen en onder de voorwaarden door de Raad [1 met gewone meerderheid]1 overeenkomstig de bepalingen [2 van de Verdragen]2 vastgesteld, alle gegevens verzamelen en alle noodzakelijke verificaties verrichten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.4, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 338.(ex artikel 213A, ex-Artikel 285)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> (Ingevoegd bij <V 1997-10-02/44, art. 2,53°, Inwerkingtreding : 01-05-1999>) 1. Onverminderd artikel 5 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank neemt de Raad volgens de procedure van artikel (251) maatregelen aan voor de opstelling van statistieken wanneer zulks voor de vervulling van de taken van [1 de Unie]1 nodig is. <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  2. De productie van communautaire statistieken geschiedt op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding; het mag geen buitensporige lasten voor de economische actoren met zich mee brengen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 339.(ex artikel 214, ex-Artikel 287)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De leden van de instellingen [1 van de Unie]1, de leden van de comités, alsmede de ambtenaren en personeelsleden van [1 de Unie]1 zijn gehouden, zelfs na afloop van hun functie, de inlichtingen die naar hun aard vallen onder de geheimhoudingsplicht en met name de inlichtingen betreffende de ondernemingen en hun handelsbetrekkingen of de bestanddelen van hun kostprijzen, niet openbaar te maken.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 340.(ex artikel 215, ex-Artikel 288)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1992-02-07/32, art. G, 78), 004; Inwerkingtreding : 01-11-1993> De contractuele aansprakelijkheid van [2 de Unie]2 wordt beheerst door de wet welke op het betrokken contract van toepassing is.
  Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet [2 de Unie]2 overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar Instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.
  [1 In afwijking van de tweede alinea moet de Europese Centrale Bank overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar zelf of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.]1
  De persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden jegens [2 de Unie]2 wordt geregeld bij de bepalingen welke hun statuut of de op hen toepasselijke regeling vaststellen.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.283, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 341.(ex artikel 216, ex-Artikel 289)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De zetel van de instellingen [1 van de Unie]1 wordt in onderlinge overeenstemming door de regeringen der Lid-Staten vastgesteld.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 342.(ex artikel 217, ex-Artikel 290)
  <V 2001-02-26/49, art. 2.45, 015; Inwerkingtreding : 01-02-2003> De regeling van het taalgebruik door de instellingen van [3 de Unie]3 wordt, onverminderd de bepalingen van het [2 statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie]2, door de Raad met eenparigheid van stemmen [1 bij verordeningen]1 vastgesteld.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.284, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.m, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 343.(ex artikel 218, ex-Artikel 291)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 6,I,72°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [3 de Unie]3 geniet, overeenkomstig de bepalingen van het aan [2 de Verdragen]2 gehechte Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten [3 van de Europese Unie]3, op het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn ter vervulling van haar taak. Ditzelfde geldt voor de Europese Centrale Bank [1 ...]1 en de Europese Investeringsbank.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.285, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 344.(ex artikel 219, ex-Artikel 292)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten verbinden zich, een geschil betreffende de uitlegging of de toepassing [1 van de Verdragen]1 niet op andere wijze te doen beslechten dan [1 in de Verdragen]1 [1 zijn]1 voorgeschreven.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 345.(ex artikel 222, ex-Artikel 295)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 de Verdragen]1 laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 346.(ex artikel 223, ex-Artikel 296)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> 1. De bepalingen [2 van de Verdragen]2 vormen geen beletsel voor de volgende regels :
  a) geen enkele Lid-Staat is gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid;
  b) elke Lid-Staat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de produktie van of de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal; die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de [1 interne markt]1 niet wijzigen voor produkten die niet bestemd zijn voor specifiek militaire doeleinden.
  (2. De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie wijzigingen aanbrengen in de lijst van de producten waarop de bepalingen van lid 1, b), van toepassing zijn, die hij op 15 april 1958 heeft vastgesteld.) <V 1997-10-02/44, art. 6,I,74°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 347.(ex artikel 224, ex-Artikel 297)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De Lid-Staten plegen onderling overleg ten einde gezamenlijk de regelingen te treffen noodzakelijk om te voorkomen dat de werking van de [1 interne markt]1 ongunstig wordt beïnvloed door de maatregelen waartoe een Lid-Staat zich genoopt kan voelen, in geval van ernstige binnenlandse onlusten waardoor de openbare orde wordt verstoord, in geval van oorlog of van een ernstige internationale spanning welke oorlogsgevaar inhoudt, of om te voldoen aan de verplichtingen die hij met het oog op het behoud van de vrede en van de internationale veiligheid heeft aangegaan.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 348.(ex artikel 225, ex-Artikel 298)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Indien maatregelen, genomen in de gevallen bedoeld in de artikelen (296) (lezen 346) en (297) (lezen 347), tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen op de [1 interne markt]1 worden vervalst, onderzoekt de Commissie tezamen met de betrokken Staat onder welke voorwaarden die maatregelen kunnen worden aangepast aan de [2 in de Verdragen]2 vastgestelde regels. <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen (226) (lezen 258) en (227) (lezen 259), kan de Commissie of iedere Lid-Staat zich rechtstreeks wenden tot het Hof van Justitie, indien zij menen dat een andere Lid-Staat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen (296) (lezen 346) en (297) (lezen 347). Het Hof van Justitie beslist met gesloten deuren. <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.g, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 349.(ex artikel 227, ex-Artikel 299)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> [1 ...]1 [1 ...]1
  ([1 ...]1 [1 ...]1
  Gezien de structurele economische en sociale situatie van de [1 Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy en Saint Martin]1, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van enkele producten, welke factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden, neemt de Raad [1 ...]1 [2 ...]2 op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen aan die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing [3 van de Verdragen]3, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast te stellen. [1 Wanneer de betrokken specifieke maatregelen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure door de Raad worden vastgesteld, besluit hij eveneens op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.]1
  [1 De in de eerste alinea bedoelde maatregelen hebben met name betrekking op]1 het douane- en handelsbeleid, het fiscaal beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot horizontale [4 programma's van de Unie]4.
  De Raad neemt de in de [1 eerste]1 alinea bedoelde maatregelen aan, rekening houdend met de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de samenhang van de communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt en het gemeenschappelijk beleid.) <V 1997-10-02/44, art. 2,55°; 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  [1 de leden 3 tot en met 6 geschrapt]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.287, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009; de eerste alinea van lid 2 en de leden 3 tot en met 6 worden artikel 311bis>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (4)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 350.(ex artikel 233, ex-Artikel 306)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De bepalingen [1 van de Verdragen]1 vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unie tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing [1 van de Verdragen]1.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 351.(ex artikel 234, ex-Artikel 307)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten (vóór 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, vóór de datum van hun toetreding) gesloten tussen een of meer Lid-Staten enerzijds en een of meer derde Staten anderzijds, worden door de bepalingen [1 van de Verdragen]1 niet aangetast. <V 1997-10-02/44, art. 6,I,78°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  Voor zover deze overeenkomsten niet verenigbaar zijn met [1 de Verdragen]1 maken de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten gebruik van alle passende middelen om de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de Lid-Staten elkaar bijstand ten einde dat doel te bereiken en volgen in voortkomende gevallen een gemeenschappelijke gedragslijn.
  Bij de toepassing van de overeenkomsten, bedoeld in de eerste alinea, houden de Lid-Staten rekening met het feit dat de voordelen door elke Lid-Staat [1 in de Verdragen]1 toegestaan, een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totstandkoming van [2 de Unie]2 en dientengevolge onverbrekelijk verbonden zijn met de oprichting van gemeenschappelijke instellingen, met het toekennen van bevoegdheden aan die instellingen en met het verlenen van dezelfde voordelen door de overige Lid-Staten.
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.a, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 352. (ex-Artikel 308)
  [1 1. Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder dat deze Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen passende bepalingen vast. "Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, besluit hij eveneens met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring van het Europees Parlement.
   2. In het kader van de in artikel 3ter (lezen 5), lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde procedure voor toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel vestigt de Commissie de aandacht van de nationale parlementen op de voorstellen die op het onderhavige artikel worden gebaseerd.
   3. De op het onderhavige artikel gebaseerde maatregelen mogen in gevallen waarin de Verdragen zulks uitsluiten geen harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inhouden.
   4. Dit artikel kan niet als basis kan dienen voor het verwezenlijken van doelstellingen die tot het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid behoren en elke overeenkomstig het huidige artikel vastgestelde handeling eerbiedigt de in artikel 25ter (lezen 40), tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie gestelde beperkingen.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.289, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 353. (ex-Artikel 308bis)
  [1 Artikel 48, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is niet van toepassing op onderstaande artikelen :
   - artikel 269 (lezen 311), derde en vierde alinea,
   - artikel 270bis (lezen 312), lid 2, eerste alinea
   - artikel 308 (lezen 352), en
   - artikel 309 (lezen 354).]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.290, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 354. (ex-Artikel 309)
  [1 Voor de toepassing van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in verband met de schorsing van bepaalde rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Unie, neemt het lid van de Europese Raad of van de Raad dat de betrokken lidstaat vertegenwoordigt, niet deel aan de stemming, en de betrokken lidstaat wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van het in de leden 1 en 2 van dat artikel voorgeschreven derde of vier vijfde deel van de lidstaten. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van de in lid 2 van dat artikel bedoelde besluiten.
   Voor de vaststelling van de in artikel 7, leden 3 en 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde besluiten, wordt de gekwalificeerde meerderheid bepaald overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder b), van dit Verdrag.
   Indien de Raad, ten vervolge op een overeenkomstig artikel 7, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgesteld besluit tot schorsing van de stemrechten, [2 ...]2 besluit op basis van een van de bepalingen van de Verdragen, wordt de gekwalificeerde meerderheid van stemmen gedefinieerd overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder b), van dit Verdrag, en indien de Raad besluit op voorstel van de Commissie of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, wordt de gekwalificeerde meerderheid gedefinieerd overeenkomstig artikel 205 (lezen 238), lid 3, onder a).
   Voor de toepassing van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie besluit het Europees Parlement met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen welke tevens de meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt.]1
  ----------
  (1)<V 2007-12-13/56, art. 2.291, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.d, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 355. (ex-Artikel 311bis)
  [2 Naast de bepalingen van artikel 49C (lezen 52) van het Verdrag betreffende de Europese Unie over het territoriale toepassingsgebied van de Verdragen, gelden onderstaande bepalingen :]2
   [1 [2 1.]2 De bepalingen [3 van de Verdragen]3 zijn van toepassing [2 op Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy en Saint Martin]2, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden [2 , overeenkomstig artikel 299 (lezen 349)]2.
  [2 2.]2 De landen en gebieden overzee waarvan de lijst als bijlage II [2 ...]2 is gehecht, vormen het onderwerp van de bijzondere associatieregeling omschreven in het vierde deel [2 ...]2.
  [3 De Verdragen]3 [3 zijn]3 niet van toepassing op de landen en gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden, die niet op bovengenoemde lijst voorkomen.
  [2 3.]2 De bepalingen [3 van de Verdragen]3 zijn van toepassing op de Europese grondgebieden welker buitenlandse betrekkingen door een Lid-Staat worden behartigd.
  [2 4.]2 De bepalingen [3 van de Verdragen]3 zijn van toepassing op de Aland-eilanden, overeenkomstig Protocol nr. 2 bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.
  [2 5.]2 [2 In afwijking van artikel 49C (lezen 52) van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de leden 1 tot en met 4 van dit artikel :]2
  a) [3 zijn]3 [3 de Verdragen]3 niet van toepassing op de Faeröer.
  b) [3 zijn]3 [3 de Verdragen]3 niet van toepassing op de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen;
  c) zijn de bepalingen [3 van de Verdragen]3 op de Kanaal-eilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze eilanden is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.]1
  [2 6. De Europese Raad kan op initiatief van de betrokken lidstaat een besluit vaststellen tot wijziging van de status ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans of Nederlands land of gebied als bedoeld in de leden 1 en 2. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.287, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (2)<V 2007-12-13/56, art. 2.293, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
  (3)<V 2007-12-13/56, art. 2.2.b, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 356. (ex artikel 240, ex-Artikel 312)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

  [1 ...]1
  <Opgeheven bij V 2007-12-13/56, art. 2.294, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. 357. (ex artikel 247, ex-Artikel 313)
  <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999> Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van de Italiaanse Republiek.
  Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekende Staat die als laatste deze handeling verricht. Indien deze nederlegging echter minder dan vijftien dagen vóór het begin van de eerstvolgende maand plaatsvindt, wordt de inwerkingtreding van het Verdrag verschoven naar de eerste dag van de tweede maand volgende op die nederlegging.

  Art. 358. (ex-Artikel 313bis)
  [1 De bepalingen van artikel 53 (lezen 55) van het Verdrag betreffende de Europese Unie gelden voor dit Verdrag.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij V 2007-12-13/56, art. 2.295, 018; Inwerkingtreding : 01-12-2009>

  Art. N1.(Oude artikel N2.) Bijlage (1) : Lijst genoemd in artikel (32) van het Verdrag. <T 1997-10-02/44, art. 6,II,2°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999> <V 1997-10-02/44, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-05-1999>
  (NOTA : Bijlage niet opgenomen wegens technische redenen, zie B.St. 25-12-1957, p. 9244)

  Art. N2. (Oude artikel N4.) Bijlage (2) : (LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE
  waarop toepasselijk zijn de bepalingen
  van het vierde deel van het Verdrag
  - Groenland
  - Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
  - Frans Polynesië
  - de Franse Zuidelijke en Zuidpool-gebieden
  - Wallis-archipel en Futuna-eiland
  - Mayotte
  - Saint Pierre en Miquelon
  - Aruba
  - Nederlandse Antillen :
  . Bonaire
  . Curaçao
  . Saba
  . Sint Eustatius
  . Sint Maarten
  - Anguilla
  - Caymaneilanden
  - Falklandeilanden
  - South Georgia en de Zuidelijke Sandwich-eilanden
  - Montserrat
  - Pitcairn
  - St. Helena met onderhorigheden
  - Brits Antarctica
  - Brits gebied in de Indische Oceaan
  - Turks- en Caicoseilanden
  - Britse Maagdeneilanden
  - Bermuda-eilanden.) <V 1997-10-02/44, art. 6,II,4°, 007; Inwerkingtreding : 01-05-1999>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de President van de Bondsrepubliek Duitsland, de President van de Franse Republiek, de President van de Italiaanse Republiek, Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
   Vastberaden, de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren,
   Besloten hebbende, door gemeenschappelijk optreden de economische en sociale vooruitgang van hun [staten] te verzekeren en daartoe de barrières die Europa verdelen te verwijderen, (V 2007-12-13/56, art. 2.10, 018; ED : 01-12-2009)
   Vaststellende, als wezenlijk doel van hun streven, een voortdurende verbetering van de omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken, te verzekeren,
   Erkennende, dat de verwijdering van de bestaande hinderpalen eensgezind optreden vereist ten einde de gestadige expansie, het evenwicht in het handelsverkeer en de eerlijkheid in de mededinging te waarborgen,
   Verlangende, de eenheid hunner volkshuishoudingen te versterken en de harmonische ontwikkeling daarvan te bevorderen door het verschil in niveau tussen de onderscheidene gebieden en de achterstand van de minder begunstigde gebieden te verminderen,
   Geleid door de wens, door middel van een gemeenschappelijke handelspolitiek bij te dragen tot de geleidelijke opheffing der beperkingen in het internationale handelsverkeer,
   Wensende, de verbondenheid van Europa met de landen overzee te bevestigen en verlangende, de ontwikkeling van hun welvaart te verzekeren, overeenkomstig de beginselen van het Handvest der Verenigde Naties,
   Vastbesloten door deze bundeling van krachten de waarborgen voor vrede en vrijheid te versterken, en de overige Europese volkeren die hun idealen delen, oproepende zich bij hun streven aan te sluiten,
   [Vastbesloten het hoogst mogelijke kennisniveau voor hun volkeren na te streven door middel van ruime toegang tot onderwijs en door middel van de voortdurende vernieuwing daarvan,] (V 1997-10-02/44, art. 2,1°, 005; ED: 01-05-1999)
   [Hebben] te dien einde als hun gevolmachtigden [aangewezen] : " ..... "; (V 2007-12-13/56, art. 2.10, 018; ED : 01-12-2009)
   die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • VERDRAG VAN 09-12-2011 GEPUBL. OP 02-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 64)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 25-03-2011 GEPUBL. OP 02-10-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 136)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 13-12-2007 GEPUBL. OP 19-02-2009
  (GEWIJZIGD ART. : HERNUMMERING)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 13-12-2007 GEPUBL. OP 19-02-2009
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGEN)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 13-12-2007 GEPUBL. OP 19-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 13; 19; 22; 93; 94; 95; 104; 175; 130; 144; 208; 209:2013; 216; 284; 13; 22; 195; 232; 233; 234; 255; 83; 88; 95; 195; 225A; 226; 227; 229; 229A; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 240; 242; 243; 247; 256; 227; 228; 230; 232; 234; 237; 256; 21; 4; 97ter; 98; 105; 215; 1; 2; 1bis; 2A-2E; 2F; 3; 4; 97ter; 5; 5bis; 5ter; 6; 6bis; 6ter; 7-10; 11; 11A; 10; 12; 16B; 13; 16D; 14; 22bis; 15; 22ter; 16; 16A; 16B; 16C; 17; 18; 20; 21; 22; 22bis; 22ter; 23; 32; 36; 37; 39; 42; 44; 45; 47; 48bis; 49; 50; 52; 53; 57; 58; 60; 61H; 61; 61A; 61B; 61C; 61D; )
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 25-04-2005 GEPUBL. OP 27-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 314)
  (GEWIJZIGDE ART. : 189; 190; 205; 258; 263; 57; 299)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 16-04-2003 GEPUBL. OP 26-04-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 299)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 16-04-2003 GEPUBL. OP 26-04-2004
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 16-04-2003 GEPUBL. OP 26-04-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 190; 205; 258; 263; 57; 299)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 26-02-2001 GEPUBL. OP 11-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 190; 205; 213)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 26-02-2001 GEPUBL. OP 11-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 11A; 13; 18; 67; 100; 111; 123; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 133; 137; 139; 144; 157; 159; 161; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 175; 181A; 189; 190; 191; 207; 210)
  (GEWIJZIGDE ART. : 214; 215; 217; 219; 220; 221; 222; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 223; 224; 225; 225A; 229A; 230; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 245; 247; 248; 254; 257; 258; 263; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 266; 279; 290; 300; 309; 259)
 • originele versie
 • VERDRAG VAN 02-10-1997 GEPUBL. OP 30-04-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 130S; 130W; 131; 133; 136; 138)
  (GEWIJZIGDE ART. : 158; 166; 188B; 197; 207; 212; 218)
  (GEWIJZIGDE ART. : 221; 223; 226; 227; 229; 234)
  (GEWIJZIGDE ART. : 241-246; 248; BIJL.I; BIJL.II)
  (GEWIJZIGDE ART. : BIJL.III; BIJL.IV; 137)
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 3C; 5A; 6; 6A; 7D; 8; 8A; 8D; 51)
  (GEWIJZIGDE ART. : 56; 57; 73I; 73J-73Q; 75; 100A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 100C; 100D; 109N-109S; 113; 116)
  (GEWIJZIGDE ART. : 117-118; 118A-118C; 119; 119A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 120; 125; 127; 128; 129; 129A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 129C; 129D; 130A; 130E; 130I)
  (GEWIJZIGDE ART. : 130O; 130R; 130S; 130W; 138; 151)
  (GEWIJZIGDE ART. : 158; 163; 173; 188C; 189B; 191A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 198; 198A-198C; 205; 206; 109A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 213A; 213B; 227; 228; 236; 3; 7; 7A)
  (GEWIJZIGDE ART. : 7B; 8B; 8C; 8E; 9; 10; 11; 12; 13-17)
  (GEWIJZIGDE ART. : 18-27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34)
  (GEWIJZIGDE ART. : 35; 36; 37; 38; 40.43; 44; 45; 47)
  (GEWIJZIGDE ART. : 48; 49; 52; 53; 54; 59; 61; 62; 63)
  (GEWIJZIGDE ART. : 64; 67-73; 75; 76; 79; 80; 83; 84)
  (GEWIJZIGDE ART. : 87; 89; 90; 91; 92; 95; 97; 100B)
  (GEWIJZIGDE ART. : 101; 109E; 109F; 112; 129C; 130D)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 443 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
  Franstalige versie