J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 9 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1952/03/05/1952030505/justel

Titel
5 MAART 1952. - Wet betreffende de opdÚcimes op de strafrechtelijke geldboeten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-08-1991 en tekstbijwerking tot 29-12-2016)

Bron : FINANCIEN.JUSTITIE
Publicatie : 03-04-1952 nummer :   1952030505 bladzijde : 2606
Dossiernummer : 1952-03-05/30
Inwerkingtreding : 13-04-1952

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Het bedrag der strafrechtelijke geldboeten uitgesproken door de hoven en rechtbanken krachtens het Strafwetboek en de bijzondere, zelfs van na deze wet daterende wetten en reglementen, wordt met ([1 zeventig]1) decimes) verhoogd, zonder dat die verhoging het juridisch karakter van die boeten wijzigt. <W 2000-06-26/42, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2003-02-07/38, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-03-2004>
  De hoven en rechtbanken stellen in hun arresten of vonnissen vast, dat de geldboeten ten laste van de beklaagde uitgesproken bij toepassing van het Strafwetboek, van de bijzondere wet of van de bijzondere reglementen, met ([1 zeventig]1) decimes) is verhoogd bij toepassing van deze wet; tevens wordt het uit die verhoging voortvloeiende cijfer vermeld. <W 2000-06-26/42, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2003-02-07/38, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-03-2004>
  De opdecimes worden terzelfdertijd en door dezelfde middelen als de hoofdsom ge´nd, overeenkomstig de wet en het vonnis van veroordeling.
  (NOTA : de opdecimes werden in het veleden verhoogd als volgt :
  - 190 opdecimes bij W 1952-03-05/30, Inwerkingtreding : 13-04-1952 (oorspronkelijk aantal)
  - 290 opdecimes bij W 22-12-1969, art. 1, Inwerkingtreding : 10-01-1970
  - 390 opdecimes bij W 25-06-1975, art. 1, Inwerkingtreding : 03-08-1975
  - 590 opdecimes bij W 02-07-1981, art. 36, Inwerkingtreding : 08-07-1981
  - 790 opdecimes bij W 1989-12-22/31, art. 326, Inwerkingtreding : 09-01-1990
  - 890 opdecimes bij W 1991-07-20/30, art. 48, Inwerkingtreding : 11-07-1991
  - 990 opdecimes bij W 1996-06-26/30, art. 162, Inwerkingtreding : 10-07-1992
  - 1490 opdecimes bij W 1993-12-24/33, art. 1, 1░, Inwerkingtreding : 01-01-1994)
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/01, art. 59, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 1bis. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 13░, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 2. De verhoging bepaald bij artikel 1 is niet van toepassing op de geldboeten uitgesproken krachtens de wet van 29 Augustus 1919 betreffende de slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij de besluitwet van 14 November 1939 tot het tegengaan van het ongeoorloofd slijten van gegiste dranken, of in de gevallen waarin die verhoging door een bijzondere wet wordt uitgesloten.

  Art. 3. De wet van 24 Juli 1921, artikel 176 van de wet van 2 Januari 1926, artikel 37 van de wet van 8 Juni 1926, de wet van 27 December 1928, artikel 6 van de besluitwet van 14 November 1939 tot wijziging van de wet van 29 Augustus 1919 op het regiem van de alcohol, en artikel 12 van de wet van 14 Augustus 1947 zijn opgeheven.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 28-12-2011 GEPUBL. OP 30-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1bis)
 • originele versie
 • WET VAN 07-02-2003 GEPUBL. OP 25-02-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 26-06-2000 GEPUBL. OP 29-07-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-1999 GEPUBL. OP 31-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • WET VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • WET VAN 24-12-1993 GEPUBL. OP 31-12-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 26-06-1992 GEPUBL. OP 30-06-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 20-07-1991 GEPUBL. OP 01-08-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 30-12-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zittijden 1950-1951 en 1951-1952. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr 180, van 16 Januari 1951. - Verslag, nr 441, van 10 Mei 1951, door de heer De Gryse. Parlementaire Handelingen. - Onderzoek en stemming. Vergadering van 24 Mei 1951. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr 96, van 30 Januari 1952, van de Commissie van Justitie. Palementaire Handelingen. - Aanneming. Vergadering van 20 Februari 1952. - Stemming. Vergadering van 27 Februari 1952.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie