J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1945/07/19/1945071901/justel

Titel
19 JULI 1945. - Wet strekkend tot het voorzien in de uitvoering van [artikel 93] van de Grondwet <Opschrift gewijzigd bij W 2014-05-05/10, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-07-2014 en tekstbijwerking tot 08-07-2014)

Publicatie : 03-08-1945 nummer :   1945071901 bladzijde : 4902
Dossiernummer : 1945-07-19/30
Inwerkingtreding : 13-08-1945

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1.Eenig artikel

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Eenig artikel. Wanneer toepassing werd gemaakt van [1 artikel 93]1 van de Grondwet, hervat de Koning de uitoefening van zijn grondwettelijke machten slechts na een beraadslaging van de vereenigde Kamers vaststellend dat de onmogelijkheid te regeren een einde heeft genomen.
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/10, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1944-1945. Kamer der volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Wetsontwerp nr 145. - Verslag nr 146. Handelingen. - Vergadering van 17 juli 1945. Senaat. Bescheiden. - Wetsontwerp nr 64. - Verslag nr 65. Handelingen. - Vergadering van 18 Juli 1945.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie