J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1919/08/26/1919082600/justel

Titel
26 AUGUSTUS 1919. - Wet tot inrichting van het Prijsgerecht
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-08-2019 en tekstbijwerking tot 01-08-2019)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 01-09-1919 nummer :   1919082600 bladzijde : 4305       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1919-08-26/01
Inwerkingtreding : 11-09-1919
Opheffing : 01-09-2020

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2019-05-08/14, art. 106, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 17-08-1920 GEPUBL. OP 12-09-1920
    (GEWIJZIGDE ART. : 23; 25)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie