J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 25 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1900/03/10/1900031050/justel

Titel
10 MAART 1900. _ Wet op de arbeidsovereenkomst.

Publicatie : 14-03-1900 nummer :   1900031050 bladzijde : 1089
Dossiernummer : 1900-03-10/01
Inwerkingtreding : 24-03-1900

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-13, 15-43

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 2. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 3. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 4. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 5. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 6. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 7. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 8. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 9. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 10. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 11. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 12. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 13. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 15. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 16. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 17. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 18. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 19. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 20. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 21. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 22. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 23. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 24. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 25. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 26. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 27. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 28. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 29. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 30. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 31. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 32. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 33. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 34. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 35. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 36. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 37. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 38. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 39. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 40. (...) <W 3-7-1978, art. 135> De bepalingen van de artikelen 44 en 45 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing op elk loon, aan de minderjarige wegens zijn arbeid verschuldigd.

  Art. 41. <W 10-10-1967, art. 3, art. 57> De rechter die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil inzake werk, arbeid en loon, kan voor de minderjarige een voogd ad hoc aanstellen om de afwezige of verhinderde voogd in het geding te vervangen.

  Art. 42. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

  Art. 43. (...) <W 3-7-1978, art. 137, 1>

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zittijd 1896-1897. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Memorie van toelichting en tekst van het ontwerp, n 26. Handelingen. _ Indiening van het ontwerp. Zitting van 27 November 1896. Zittijd 1897-1898. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Verslag van de midden afdeeling, n 76. Handelingen. _ Indiening van het verslag der midden afdeeling. Zitting van 24 februari 1898. Zittijd van 1898-1899. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Wijziging van de Regeering, n 109.Verslag van de commisie betreffende het loon van de gehuwde vrouw en van den minderjarige, n 246. Handelingen. _ Indiening van de wijzigingen der Regeering. Zitting van 24 Februari 1899. _ Algemeene bespreking . Zittingen van 24 Februari, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15 Maart 1899. _ Bespreking der artikels en eerste stemming. Zitttingen van 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29 Maart; 20, 25, 26, 27, 28 April 1899. _ Indiening van het verslag der commisie. Zitting van 12 Juli 1899. _ Tweede stemming der gewijzigde artikels. Zittingen van 23, 24 Augustus; 1, 5, 6, 7, 8 September 1899. _ Aanneming van het ontwerp. Zitting van 8 September 1899. Zittijd 1899-1900. SENAAT. Bescheiden. _ Verslag der Commisie van Nijverheid en Arbeid, n 19. Handelingen. _ Algemeene bespreking en bespreking der artikels. Zittingen van 28 Februari; 1,2 Maart 1900. _ Goedkeuring. Zitting van 2 Maart 1900.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 25 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie