J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1807/09/10/1807091050/justel

Titel
10 SEPTEMBER 1807. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL : BOEK I. _ Koophandel in het algemeen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-01-1989 en tekstbijwerking tot 27-04-2018)

Publicatie : 10-09-1807 nummer :   1807091050 bladzijde : 3803       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1807-09-10/30
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
EERSTE TITEL.
Art. 1-2, 2bis, 2ter, 3-11
TITEL II. - Huwelijksvoorwaarden van kooplieden.
Art. 12-15
TITEL III.
Art. 16-24
TITEL IV.
Art. 25
TITEL V. - Handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 61-63
HOOFDSTUK I. - WISSELAGENTEN EN MAKELAARS. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
AFDELING I. - Bepalingen die hun gemeen zijn. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 64, 64bis, 65-68
AFDELING II. - Het beroep van wisselagent. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 69-71, 71bis, 72-75, 75bis, 76-80
HOOFDSTUK II. - HANDELSBEURZEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
AFDELING 1. - Omschrijvingen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 81
AFDELING 2. - Warenbeurzen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 82-86
AFDELING 3. - Openbare fondsen- en wisselbeurzen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 87-100, 100bis, 101-104, 104bis, 105-109
HOOFDSTUK III. - STRAFBEPALINGEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 110-112, 112bis, 112ter, 113
HOOFDSTUK IV. - OVERGANGSBEPALINGEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
Art. 114-117, 117bis, 118
TITEL VI. - Pand. (NOTA : zie de wet van 05-05-1872 - Voor de autonome Tekst : 1872-05-05/01)
TITEL VII. - Commissie. (NOTA : zie de wet van 05-05-1872 - Voor de autonome Tekst : 1872-05-05/01)
TITEL VIIbis. - Vervoerovereenkomst. (NOTA : zie de wet van 25-08-1891 - Voor de autonome Tekst : 1891-08-25/30)
TITEL VIII. - Geco÷rdineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes. (NOTA : zie de wet van 31-12-1955 - Voor de autonome Tekst : 1955-12-31/31)
TITEL IX. - Handelsvennootschappen. (NOTA : zie het koninklijk besluit van 30-11-1935 - Zie 1935-11-30/31, vervangen door het Wetboek van vennootschappen van 07-05-1999 - Voor de autonome Tekst : 1991-05-07/69)
TITEL X. - Verzekering in het algemeen. (NOTA : zie de wet van 11-06-1874 - Voor de autonome Tekst : 1874-06-11/01)
TITEL XI. - Enkele landsverzekeringen in het bijzonder. (NOTA : zie de wet van 11-06-1874 - Zie 1874-06-11/01, vervangen door de Wet van 25-06-1992 - Voor de autonome Tekst : 1992-06-25/32)

Tekst Inhoudstafel Begin
EERSTE TITEL.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 2bis.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 2ter.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  TITEL II. - Huwelijksvoorwaarden van kooplieden.

  Art. 12.
  <Opgeheven bij W 2013-01-14/16, art. 7, 013; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-09-2015>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij W 2013-01-14/16, art. 8, 013; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-09-2015>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2013-01-14/16, art. 9, 013; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-09-2015>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2013-01-14/16, art. 10, 013; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-09-2015>

  TITEL III.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  TITEL IV.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2018-04-15/14, art. 256, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  TITEL V. - Handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 61. (Opgeheven) <KB84 30-01-1935, art. 2 en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 62. (Opgeheven) <KB84 30-01-1935, art. 2 en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 63. (Opgeheven) <KB84 30-01-1935, art. 2 en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  HOOFDSTUK I. - WISSELAGENTEN EN MAKELAARS. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  AFDELING I. - Bepalingen die hun gemeen zijn. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 64. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 64bis. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 65. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 66. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 67. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 68. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  AFDELING II. - Het beroep van wisselagent. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 69. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 70. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 71. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 71bis. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 72. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 73. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 74. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 75. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 75bis. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 76. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 77. (Opgeheven) <KB61 10-11-1967, art. 7 en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 78. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 79. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 80. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  HOOFDSTUK II. - HANDELSBEURZEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  AFDELING 1. - Omschrijvingen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 81. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  AFDELING 2. - Warenbeurzen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 82. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 83. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 84. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 85. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 86. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  AFDELING 3. - Openbare fondsen- en wisselbeurzen. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 87. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 88. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 89. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 90. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 91. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 92. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 93. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 94. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 95. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 96. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 97. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 98. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 99. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 100. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 100bis. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 101. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 102. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 103. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 104. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 104bis. (Opgeheven) <W 1989-03-09/31, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 25-11-1989 en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 105. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 106. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 107. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 108. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 109. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  HOOFDSTUK III. - STRAFBEPALINGEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 110. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 111. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 112. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 112bis. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 112ter. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 113. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  HOOFDSTUK IV. - OVERGANGSBEPALINGEN. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 114. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 115. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 116. (Opgeheven) <W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 117. (Opgeheven) <KB61 10-11-1967, art. 16, 3░ en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 117bis. (Opgeheven) <KB61 10-11-1967, art. 16, 4░ en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 118. (Opgeheven) <KB61 10-11-1967, art. 16, 5░ en bevestigd door W 1990-12-04/32, art. 104, 1░, 006; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  

  TITEL VI. - Pand. (NOTA : zie de wet van 05-05-1872 - Voor de autonome Tekst : 1872-05-05/01)
  

  TITEL VII. - Commissie. (NOTA : zie de wet van 05-05-1872 - Voor de autonome Tekst : 1872-05-05/01)
  

  TITEL VIIbis. - Vervoerovereenkomst. (NOTA : zie de wet van 25-08-1891 - Voor de autonome Tekst : 1891-08-25/30)
  

  TITEL VIII. - Geco÷rdineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes. (NOTA : zie de wet van 31-12-1955 - Voor de autonome Tekst : 1955-12-31/31)
  

  TITEL IX. - Handelsvennootschappen. (NOTA : zie het koninklijk besluit van 30-11-1935 - Zie 1935-11-30/31, vervangen door het Wetboek van vennootschappen van 07-05-1999 - Voor de autonome Tekst : 1991-05-07/69)
  

  TITEL X. - Verzekering in het algemeen. (NOTA : zie de wet van 11-06-1874 - Voor de autonome Tekst : 1874-06-11/01)
  

  TITEL XI. - Enkele landsverzekeringen in het bijzonder. (NOTA : zie de wet van 11-06-1874 - Zie 1874-06-11/01, vervangen door de Wet van 25-06-1992 - Voor de autonome Tekst : 1992-06-25/32)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-11; 16-24; 25)
 • originele versie
 • WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 01-03-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 13; 14; 15)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2ter)
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-2008 GEPUBL. OP 14-08-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • WET VAN 29-04-2001 GEPUBL. OP 31-05-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-1998 GEPUBL. OP 07-08-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • WET VAN 21-10-1997 GEPUBL. OP 27-11-1997
  (GEWIJZIGD ART. : F.10)
 • WET VAN 13-04-1995 GEPUBL. OP 02-06-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • WET VAN 04-12-1990 GEPUBL. OP 22-12-1990
 • WET VAN 19-01-1990 GEPUBL. OP 30-01-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 6; 7)
 • WET VAN 09-03-1989 GEPUBL. OP 09-06-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 79; 101; 102; 104; 104BIS; 105)
  (GEWIJZIGDE ART. : 107; 112BIS; 122TER)
 • WET VAN 30-12-1988 GEPUBL. OP 05-01-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 71; 73; 114)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie