J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032151/justel

Titel
21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710bis). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2020)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1994 en tekstbijwerking tot 24-12-2020)

Publicatie : 03-09-1807 nummer :   1804032151 bladzijde : 0       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1804-03-21/31
Inwerkingtreding : 13-09-1807

Inhoudstafel Tekst Begin
BOEK II. - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM.
TITEL I. - ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN.
Art. 516
HOOFDSTUK I. - ONROERENDE GOEDEREN.
Art. 517-526
HOOFDSTUK II. - ROERENDE GOEDEREN.
Art. 527-536
HOOFDSTUK III. - GOEDEREN MET BETREKKING TOT HUN BEZITTERS.
Art. 537-543
TITEL II. - EIGENDOM.
Art. 544-546
HOOFDSTUK I. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN DOOR EEN ZAAK WORDT VOORTGEBRACHT.
Art. 547-550
HOOFDSTUK II. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN MET DE ZAAK VERENIGD WORDT EN EEN LICHAAM ERMEE UITMAAKT.
Art. 551
AFDELING I. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN.
Art. 552-564
AFDELING II. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN.
Art. 565-577
HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM.
AFDELING I. - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-08-1995>
Art. 577-2
AFDELING II. - (GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995>
Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 577-3-577-4
Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars.
Art. 577-5
Onderafdeling III. - [1 Organen van de vereniging van mede-eigenaars.]1
Art. 577-6-577-8, 577-8/1, 577-8/2
Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.
Art. 577-9-577-11, 577-11/1, 577-11/2
Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening.
Art. 577-12-577-13, 577-13/1
Onderafdeling VI. - Dwingend karakter.
Art. 577-14
TITEL III. - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING.
HOOFDSTUK I. - VRUCHTGEBRUIK.
Art. 578-581
AFDELING I. - RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.
Art. 582-599
AFDELING II. - VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.
Art. 600-616
AFDELING III. - HOE VRUCHTGEBRUIK EINDIGT.
Art. 617-624, 624/1
HOOFDSTUK II. - GEBRUIK EN BEWONING.
Art. 625-636
TITEL IV. - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.
Art. 637-639
HOOFDSTUK I. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN.
Art. 640-648
HOOFDSTUK II. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN.
Art. 649-652
AFDELING I. - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT.
Art. 653-673
AFDELING II. - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN.
Art. 674
AFDELING III. - UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR.
Art. 675-680, 680bis
AFDELING IV. - DAKDROP.
Art. 681
AFDELING V. - RECHT VAN UITWEG.
Art. 682-685
HOOFDSTUK III. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD WORDEN.
AFDELING I. - ONDERSCHEIDEN SOORTEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DIE OP GOEDEREN KUNNEN WORDEN GEVESTIGD.
Art. 686-689
AFDELING II. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN GEVESTIGD WORDEN.
Art. 690-696
AFDELING III. - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.
Art. 697-702
AFDELING IV. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.
Art. 703-710, 710bis

Tekst Inhoudstafel Begin
BOEK II. - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM.

  TITEL I. - ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN.

  Artikel. 516.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK I. - ONROERENDE GOEDEREN.

  Art. 517.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 518.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 519.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 520.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 521.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 522.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 523.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 524.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 525.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 526.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK II. - ROERENDE GOEDEREN.

  Art. 527.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 528.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 529.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 530.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 531.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 532.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 533.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 534.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 535.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 536.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK III. - GOEDEREN MET BETREKKING TOT HUN BEZITTERS.

  Art. 537.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 538.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 539.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 540.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 541.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 542.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 543.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  TITEL II. - EIGENDOM.

  Art. 544.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 545. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 546.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK I. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN DOOR EEN ZAAK WORDT VOORTGEBRACHT.

  Art. 547.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 548.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 549.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 550.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK II. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN MET DE ZAAK VERENIGD WORDT EN EEN LICHAAM ERMEE UITMAAKT.

  Art. 551.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING I. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN.

  Art. 552.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 553.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 554.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 555.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 556.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 557.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 558.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 559.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 560.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 561.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 562.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 563.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 564.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING II. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN.

  Art. 565.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 566.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 567.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 568.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 569.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 570.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 571.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 572.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 573.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 574.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 575.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 576.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM.

  AFDELING I. - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

  Art. 577-2.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING II. - (GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

  Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 577-3.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-4.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars.

  Art. 577-5.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Onderafdeling III. - [1 Organen van de vereniging van mede-eigenaars.]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-02/33, art. 5, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2010; zie ook art. 19>

  Art. 577-6.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-7.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-8.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-8/1.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-8/2.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.

  Art. 577-9.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-10.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-11.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-11/1.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-11/2.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening.

  Art. 577-12.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-13.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 577-13/1.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Onderafdeling VI. - Dwingend karakter.

  Art. 577-14.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  TITEL III. - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING.

  HOOFDSTUK I. - VRUCHTGEBRUIK.

  Art. 578.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 579.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 580.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 581.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING I. - RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

  Art. 582.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 583.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 584.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 585.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 586.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 587.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 588.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 589.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 590.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 591.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 592.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 593.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 594.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 595.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 596.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 597.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 598.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 599.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING II. - VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

  Art. 600.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 601.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 602.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 603.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 604.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 605.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 606.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 607.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 608.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 609.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 610.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 611.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 612.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 613.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 614.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 615.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 616.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING III. - HOE VRUCHTGEBRUIK EINDIGT.

  Art. 617.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 618.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 619.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 620.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 621.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 622.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 623.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 624.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 624/1.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK II. - GEBRUIK EN BEWONING.

  Art. 625.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 626.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 627.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 628.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 629.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 630.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 631.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 632.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 633.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 634.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 635.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 636.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  TITEL IV. - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.

  Art. 637.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 638.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 639.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK I. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN.

  Art. 640.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 641.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 642.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 643.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 644.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 645.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 646.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 647.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 648. (Opgeheven) <W 04-12-1961, art. 1, b>

  HOOFDSTUK II. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN.

  Art. 649.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 650.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 651.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 652.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING I. - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT.

  Art. 653.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 654.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 655.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 656.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 657.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 658.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 659.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 660.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 661.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 662.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 663.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 664. (Opgeheven) <W 08-07-1924, art. 2>

  Art. 665.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 666.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 667.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 668.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 669. (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

  Art. 670. (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

  Art. 671. (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

  Art. 672. (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

  Art. 673. (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

  AFDELING II. - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN.

  Art. 674.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING III. - UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR.

  Art. 675.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 676.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 677.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 678.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 679.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 680.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 680bis.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING IV. - DAKDROP.

  Art. 681.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING V. - RECHT VAN UITWEG.

  Art. 682.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 683.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 684.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 685.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  HOOFDSTUK III. - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD WORDEN.

  AFDELING I. - ONDERSCHEIDEN SOORTEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DIE OP GOEDEREN KUNNEN WORDEN GEVESTIGD.

  Art. 686.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 687.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 688.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 689.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING II. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN GEVESTIGD WORDEN.

  Art. 690.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 691.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 692.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 693.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 694.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 695.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 696.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING III. - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.

  Art. 697.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 698.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 699.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 700.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 701.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 702.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  AFDELING IV. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.

  Art. 703.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 704.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 705.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 706.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 707.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 708.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 709.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 710.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 710bis.
  <Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 20-12-2020 GEPUBL. OP 24-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 577-6)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2020 GEPUBL. OP 07-08-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 577-7; 577-9)
 • originele versie
 • WET VAN 04-02-2020 GEPUBL. OP 17-03-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 516-710bis)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 531)
 • originele versie
 • WET VAN 13-04-2019 GEPUBL. OP 14-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 577-3; 577-4)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2018 GEPUBL. OP 20-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 577-5; 577-8; 577-13; 577-13/1)
 • originele versie
 • WET VAN 18-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 577-2; 577-3; 577-4; 577-5; 577-6; 577-7; 577-8; 577-8/1; 577-8/2; 577-9; 577-10; 577-11; 577-11/1; 577-14)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 531)
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2014 GEPUBL. OP 13-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 624/1)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2012 GEPUBL. OP 08-06-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 577-6; 577-8; 577-11/1)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 28-06-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 577-3-577-4; 577-5; 577-6; 577-7; 577-8; 577-8/1; 577-8/2; 577-9; 577-10; 577-11; 577-11/1; 577-11/2; 577-13; 577-13/1; 577-14)
 • originele versie
 • WET VAN 23-04-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 587)
 • originele versie
 • WET VAN 14-12-2005 GEPUBL. OP 28-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 577-8)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 680BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 25-08-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 598)
 • WET VAN 30-06-1994 GEPUBL. OP 26-07-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 577BIS; 577/2-577/14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
  Franstalige versie