J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 160 uitvoeringbesluiten 18 gearchiveerde versies
Errata Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/06/30/1994009586/justel

Titel
30 JUNI 1994. - Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-04-1995 en tekstbijwerking tot 29-12-2017) Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 27-07-1994 nummer :   1994009586 bladzijde : 19297
Dossiernummer : 1994-06-30/35
Inwerkingtreding : 01-08-1994
Opheffing : 01-01-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1921062550        1991011261        1886032250        1965040838        1851121650        1969070305       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Afdeling 1.
Art. 1-7
Afdeling 2.
Art. 8
Afdeling 3.
Art. 9-13
Afdeling 4.
Art. 14-20
Afdeling 4bis.
Art. 20bis, 20ter, 20quater
Afdeling 5. - Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur.
Art. 21-22, 22bis, 23, 23bis
Afdeling 6.
Art. 24
Afdeling 7.
Art. 25-30
Afdeling 8.
Art. 31-32
HOOFDSTUK II.
Afdeling 1.
Art. 33
Afdeling 2.
Art. 34-38
Afdeling 3.
Art. 39
Afdeling 4.
Art. 40
Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten.
Art. 41-43
Afdeling 6.
Art. 44-45
Afdeling 7.
Art. 46-47, 47bis
HOOFDSTUK III.
Afdeling 1.
Art. 48-50
Afdeling 2.
Art. 51-54
HOOFDSTUK IV.
Art. 55, 55bis, 56-58
HOOFDSTUK V.
Art. 59-60, 60bis, 61
HOOFDSTUK Vbis.
Art. 61bis, 61ter, 61quater
HOOFDSTUK VI.
Art. 62-64
HOOFDSTUK VII.
Art. 65, 65bis, 65ter, 65quater, 65quinquies, 65sexies, 66, 66bis, 66ter, 66quater, 66quinquies, 66sexies, 67, 67bis, 68, 68bis, 68ter, 68quater, 69, 69bis, 70-75, 75bis, 76, 76bis, 76ter, 77, 77bis, 77ter, 77quater, 77quinquies, 78, 78bis, 78ter
HOOFDSTUK VIII.
Afdeling 1.
Art. 79
Afdeling 1bis.
Art. 79bis, 79ter
Afdeling 2.
Art. 80-86
Afdeling 3.
Art. 86bis, 86ter, 87
Afdeling 3bis.
Art. 87bis
Afdeling 4.
Art. 88
Afdeling 5.
Art. 89-90
Afdeling 6.
Art. 91
Afdeling 7. - Inwerkingtreding.
Art. 92
NOTA'S
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 4bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 20bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 20ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 20quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 5. - Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur.

  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 22.§ 1. [3 ...]3
  1° [3 ...]3
  2° [3 ...]3
  3° [3 ...]3
  4° [4 ...]4
  (4°bis [4 ...]4
  4°ter [1 [3 ...]3]1
  (4°quater. [3 ...]3) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  5° [2 [3 ...]3;]2
  6° [3 ...]3
  7° [3 ...]3
  8° ([3 ...]3;) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  (9° [3 ...]3
  10° [3 ...]3
  11° [3 ...]3
  12° [3 ...]3
  13° [3 ...]3.) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  § 2. ([3 ...]3) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  ----------
  (1)<W 2009-12-10/21, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  (2)<W 2012-12-31/01, art. 5, c, 015; Inwerkingtreding : 01-12-2013>
  (3)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (4)<KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 22bis.<Ingevoegd bij W 1998-08-31/41, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 14-11-1998> § 1.[2 ...]2
  1° [2 ...]2
  2° [2 ...]2
  3° ([1 ...]1 ) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  4° ([1 ...]1 ) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005>
  5° [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 23bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 8.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten.

  Art. 41.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 43.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 46.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 47bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 53.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 54.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 55.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 55bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 56.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 57.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 58.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK V.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 59.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 60.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 60bis.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 61.
  <Opgeheven bij KB 2017-12-22/06, art. 2, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  HOOFDSTUK Vbis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 61bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 61ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 61quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 62.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 63.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 64.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 65sexies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 66sexies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 67.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 67bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 68.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 68bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 68ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 68quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 69.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 69bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 70.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 71.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 72.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 73.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 74.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 75.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 75bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 76.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 76bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 76ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 77.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 77bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 77ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 77quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 77quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 78.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 78bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 78ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK VIII.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 79.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 79bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 79ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 80.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 81.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 82.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 83.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 84.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 85.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 86.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 86bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 86ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 87.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 87bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 88.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 89.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 90.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 91.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 7. - Inwerkingtreding.

  Art. 92.§ 1. [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  (De volgrechten met betrekking tot de doorverkopen bij openbare veiling van werken, in de zin van artikel 1 van de wet van 25 juni 1921 tot het innen van een recht op de openbare kunstveilingen, ten bate der kunstenaars, auteurs der verkochte werken, die plaatsvonden voor 2 februari 1999, waarvoor de verschuldigde rechten op de dag van inwerkingtreding van dit lid nog niet betaald werden aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten, zullen verdeeld worden door de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen.
  Ongeacht het ogenblik waarop de in het vorige lid voorziene doorverkopen plaatsvonden, verjaart de vordering van de auteur met betrekking tot de volgrechten bepaald in het vorige lid, door verloop van drie jaren te rekenen van het ogenblik bepaald door de Koning. De bedragen die na het verstrijken van deze verjaringstermijn niet konden betaald worden aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten, worden verdeeld onder de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen in verhouding tot het bedrag aan volgrechten dat elk van hen tijdens het voorgaande kalenderjaar heeft geïnd. Deze bedragen worden vervolgens herverdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 69.) <W 2006-12-04/38, art. 8, 007; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  § 6. [1 ...]1
  § 7. [1 ...]1
  ----------
  (1)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  NOTA'S

  Art. M.
  (NOTA : art. 22, 4° en 5°, 46, 4°, 55, 56, 58, 59, 61 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij 2005-05-22/33 ; 005; 006; Inwerkingtreding : onbepaald>).
  (NOTA : art. 22, § 1, ook gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij 2006-12-04/38, art. 7, 007; Inwerkingtreding : onbepaald>)
  (NOTA : art. 22, § 1, 4°bis ook gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum. 2009-05-06/03, art. 133; Inwerkingtreding : onbepaald>)
  (NOTA : art. 22, §1, 4bis, nog gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-30/01, art. 169)
  (NOTA : art. 61, L3, gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-10/21, art. 6, 014; de artikelen 65ter,65quater,66sexies,68quater,76bis, 78ter ingevoegd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-10/21; evenals de invoeging van art. 78bis, waarvan §1, 2°, 3°, 6° en 7°, §3 en §4 uitwerking hebben op een onbepaalde datum; evenals de vervanging van art. 67, waarvan §1 tot §3 uitwerking hebben op een onbepaalde datum)
  (NOTA : art. 22 ; 46 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 en 61 gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2012-12-31/01, art. 5 tot 13; Inwerkingtreding : onbepaald)
  (NOTA : Opgeheven met inwerkingtredingsdatum vastgesteld op 01-01-2015 bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, 8ste streepje, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015, zie KB 2014-04-19/61, art. 1)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 30 juni 1994.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Errata Tekst Begin

originele versie
1994009723
PUBLICATIE :
1994-11-05
bladzijde : 27467

Erratum


originele versie
1994009952
PUBLICATIE :
1994-11-22
bladzijde : 28832

Errata


Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 41-43; 22; 22bis; 59-61)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 28-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 11-13)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-10; 14-21; 22; 22bis; 23; 23bis; 24-40; 43; 44-58; 62-91; 92)
 • originele versie
 • WET VAN 31-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 46; 55; 56; 57; 58; 59; 61) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 22) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 10-12-2009 GEPUBL. OP 23-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 56; 61; 65ter; 65quater; 66sexies; 67; 68quater; 78bis; 78ter) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 10-12-2009 GEPUBL. OP 23-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 55bis; 60bis; 65; 65bis; 65ter; 65quinquies; 65sexies; 66; 66bis-66quinquies; 67; 67bis; 68; 68bis-68ter; 69; 69bis; 70; 75; 75bis; 76; 76bis; 76ter; 77; 77bis-77quinquies; 78bis)
 • originele versie
 • WET VAN 06-05-2009 GEPUBL. OP 19-05-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 22) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 42; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 57; 79BIS; 81)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-08-2007 GEPUBL. OP 10-09-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2007 GEPUBL. OP 18-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 80; 81)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 87; 87BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 35; 39; 44; 86BIS; 86TER)
 • originele versie
 • WET VAN 04-12-2006 GEPUBL. OP 23-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 11; 12; 13; 22; 92)
 • originele versie
 • WET VAN 04-12-2006 GEPUBL. OP 23-01-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 22) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2005 GEPUBL. OP 27-05-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 46; 55; 56; 58; 59; 61) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2005 GEPUBL. OP 27-05-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 21; 22; 22BIS; 23BIS; 35; 39)
  (GEWIJZIGDE ART. : 44; 46; 47BIS; 57; 61BIS; 61QUA)
  (GEWIJZIGDE ART. : 62; 64; 79BIS; 79TER; 81; 87BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • WET VAN 31-08-1998 GEPUBL. OP 14-11-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 20BIS-2OQUA; 22; 22BIS; 23)
  (GEWIJZIGDE ART. : 23BIS; 42; 46; 47BIS; 59)
  (GEWIJZIGDE ART. : 61BIS-61QUA; 62; 79; 88)
 • WET VAN 03-04-1995 GEPUBL. OP 29-04-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 22; 23; 42; 46; 47; 61; 76; 85)
  (GEWIJZIGDE ART. : 91; 92)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gedr. St. van de Senaat : 145 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Voorstel van wet. - Nr. 2 : Verslag. - Nrs. 3 tot 9 : Amendementen. - Nr. 10 : Artikelen in eerste lezing aangenomen. Handelingen van de Senaat : 19, 20 en 21 mei 1992. Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 450 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Voorstel van wet. - Nr. 2 : Verslag, 473 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. - Nrs. 2 tot 26 : Amendementen. - Nr. 27 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 28 en 29 : Amendementen. - Nr. 30 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 31 en 32 : Amendementen. - Nr. 33 : Verslag. - Nr. 34 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nrs. 35 tot 38 : Amendementen. [- Nr. 39 : Artikels gewijzigd in pleniaire vergadering.] (Err. B.St. 05-11-1994, p. 27467) Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 30 en 31 maart 1994. [Gedr. St. van de Senaat : 145 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 11 : Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 12 : Verslag. - Nrs. 13 tot 15 : Amendementen. Handelingen van de Senaat : 23 juni 1994.] (Err. B.St. 05-11-1994, p. 27467)

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 160 uitvoeringbesluiten 18 gearchiveerde versies
  Errata Franstalige versie