J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/19/2016035842/justel

Titel
19 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige <veebedrijven> en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van <krengen> voor 2016

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 15-06-2016 nummer :   2016035842 bladzijde : 36390       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-19/07
Inwerkingtreding : 01-01-2016
Opheffing : 31-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. De overeenkomst over de financiering van de ophaling van kadavers van landbouwhuisdieren in de zin van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen. Alle bedrijven die voor het aanslagjaar 2015 bij de Mestbank een aangifte hebben ingediend overeenkomstig artikel 23, § 1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, waarop minstens één dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig veebedrijf. Voor <veebedrijven> met loopvogels wordt geen abonnementssysteem opgezet. De prijs wordt dan bepaald door de ophaler en/of verwerker van dierlijk afval.
  § 2. Het bedrag voor 2016 bedraagt:
  1° voor rundveebedrijven (rekening houdend met alle runderen, exclusief mestkalveren):
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
  b) 41 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
  c) 74 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 75 dieren;
  d) 103 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 76 tot 100 dieren;
  e) 133 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 125 dieren;
  f) 144 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 126 tot 150 dieren;
  g) 191 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 175 dieren;
  h) 221 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 176 tot 200 dieren;
  i) 250 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 225 dieren;
  j) 280 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 226 tot 250 dieren;
  k) 310 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 251 tot 275 dieren;
  l) 338 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 276 tot 300 dieren;
  m) 464 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 of meer dieren;
  2° voor mestkalverenbedrijven:
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
  b) 58 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
  c) 154 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
  d) 264 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
  e) 370 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
  f) 453 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
  g) 552 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
  h) 662 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
  i) 755 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
  j) 845 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
  k) 954 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
  l) 1136 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 of meer dieren;
  3° voor pluimveebedrijven (rekening houdend met alle pluimveesoorten, uitgezonderd struisvogels):
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 1500 dieren;
  b) 32 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1501 tot 3000 dieren;
  c) 57 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3001 tot 5000 dieren;
  d) 90 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5001 tot 7500 dieren;
  e) 124 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 7501 tot 10.000 dieren;
  f) 180 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 10.001 tot 15.000 dieren;
  g) 251 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 15.001 tot 20.000 dieren;
  h) 321 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 20.001 tot 25.000 dieren;
  i) 396 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 25.001 tot 30.000 dieren;
  j) 470 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 30.001 tot 35.000 dieren;
  k) 545 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 35.001 tot 40.000 dieren;
  l) 603 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 40.001 tot 45.000 dieren;
  m) 683 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 45.001 tot 50.000 dieren;
  n) 787 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 50.001 tot 60.000 dieren;
  o) 937 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 60.001 tot 70.000 dieren;
  p) 1064 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 70.001 tot 80.000 dieren;
  q) 1226 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 80.001 tot 90.000 dieren;
  r) 1388 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 90.001 tot 100.000 dieren;
  s) 1559 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 100.001 tot 125.000 dieren;
  t) 1973 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 125.001 tot 150.000 dieren;
  u) 2883 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 150.001 of meer dieren;
  4° voor varkensbedrijven (rekening houdend met alle varkens, exclusief biggen van 7 tot 20 kg):
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
  b) 67 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
  c) 109 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
  d) 153 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
  e) 216 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
  f) 301 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
  g) 428 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 600 dieren;
  h) 602 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 800 dieren;
  i) 776 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 1000 dieren;
  j) 940 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;
  k) 1117 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1400 dieren;
  l) 1284 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1401 tot 1600 dieren;
  m) 1458 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1601 tot 1800 dieren;
  n) 1631 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1801 tot 2000 dieren;
  o) 1884 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2001 tot 2400 dieren;
  p) 2204 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2401 tot 2800 dieren;
  q) 2547 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2801 tot 3200 dieren;
  r) 2891 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3201 tot 3700 dieren;
  s) 4568 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3701 of meer dieren;
  5° voor schapen- en geitenbedrijven:
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
  b) 38 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
  c) 80 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
  d) 136 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
  e) 195 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
  f) 268 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
  g) 419 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
  h) 508 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
  i) 627 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
  j) 732 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
  k) 830 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
  l) 965 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
  m) 1076 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
  n) 1542 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 of meer dieren;
  6° voor konijnenbedrijven:
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 100 dieren;
  b) 32 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
  c) 57 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
  d) 90 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
  e) 124 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 of meer dieren;
  7° voor paardenbedrijven:
  a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 10 dieren;
  b) 82 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 11 tot 20 dieren;
  c) 109 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
  d) 163 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
  e) 217 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
  f) 272 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
  g) 327 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 of meer dieren.
  § 3. De bijdrage voor de broeierijen omvat enerzijds een vast bedrag per ophaling van 30 euro en anderzijds een vast bedrag per opgehaald gewicht van 80,20 euro/ton.
  De bedragen die vastgelegd worden in dit besluit, zijn exclusief btw.
  De gemiddelde bezetting wordt bepaald op basis van de gemiddelde veebezetting, geregistreerd bij de aangifte van het aanslagjaar 2015, overeenkomstig artikel 23, § 1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
  Het is mogelijk dat eenzelfde bedrijf de som van de forfaitaire bedragen voor verschillende diersoorten moet betalen, uitgezonderd voor de laagste klasse, waar één abonnement voor verschillende diersoorten in de laagste klasse volstaat.

  Art. 2. Bij de overname van een veebedrijf moet de nieuwe eigenaar abonnementskosten betalen op basis van de mestbankaangifte van dat bedrijf die door de vorige eigenaar werd gedaan.

  Art. 3. Producenten van dierlijk afval die niet genoemd worden in artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten, en waarvoor geen abonnementstarieven werden vastgelegd, moeten zelf met een erkende ophaler of verwerker een financiële overeenkomst sluiten.

  Art. 4. Het niet betalen van de abonnementsfactuur binnen de 8 weken na facturatie door de erkende ophaler wordt aanzien als een afstand doen ten opzichte van de aanbieder van het abonnement. De ophaling en verwerking door de erkende ophaler zullen dan automatisch verricht worden tegen een vergoeding per prestatie. Daarbij kan het maximumtarief worden toegepast dat bepaald is in de erkenning van de ophaler.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016 en is geldig tot 31 december 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 mei 2016.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
   Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 33;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016;
   Gelet op het advies van de Commissie Dierlijk Afval, gegeven op 9 december 2015;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2016,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie