J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/03/25/1969032502/justel

Titel
25 MAART 1969. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 32 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, betreffende de Orde der geneesheren.

Publicatie : 28-03-1969 nummer :   1969032502 bladzijde : 2658
Dossiernummer : 1969-03-25/32
Inwerkingtreding : 07-04-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, betreffende de Orde der geneesheren, treedt in werking op 1 april 1969.
  Met ingang van dezelfde datum, wordt de wet van 25 juli 1938, tot oprichting van de Orde der geneesheren, opgeheven.

  Art. 2. Voor de eerste verkiezingen, die bij toepassing van artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit zullen worden uitgeschreven, wordt de volgens de bepalingen van de bovengenoemde wet van 25 juli 1938 gehouden lijst van de Orde, afgesloten op 1 april 1969.

  Art. 3. De gemengde raden van beroep, ingesteld bij de meergenoemde wet van 25 juli 1938 zijn, ter gelegenheid van de eerste verkiezingen ingericht in uitvoering van artikel 32 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, belast met de taak die aan de raden van beroep is opgedragen krachtens artikel 13, lid 2, 1į, van het bovengenoemde koninklijk besluit.

  Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 32 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   .....
   

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie