J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/02/07/1969020702/justel

Titel
7 FEBRUARI 1969. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-09-2020 en tekstbijwerking tot 28-09-2020)

Publicatie : 13-02-1969 nummer :   1969020702 bladzijde : 1157       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1969-02-07/01
Inwerkingtreding : 18-02-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De aangifte van een ongeval wordt gedaan door middel van een formulier dat overeenstemt met het bij dit besluit gevoegde model A.

  Art. 2. Het doktersattest wordt opgemaakt volgens het hierbijgevoegde model B.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking dezelfde dag als het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

  BIJLAGEN

  Art. N. Bijlagen - model A : "Aangifte van ongeval" en model B : "Doktersattest" werden om technische redenen weggelaten.
  (U kunt ze terugvinden in B.St. van 13-02-1969 p. 1158-1159)
  <Model A gewijzigd bij : >
  <MB 1999-04-22/44, art. 1; Inwerkingtreding : 01-07-1999; zie B.S. 26-06-1999, p. 24160-24161>
  <MB 2005-12-06/33, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-2005; voir B.S. 12-12-2005, p. 53438-53443>
  <MB 2006-09-01/43, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-2006; voir B.S. 11-09-2006, p. 45887-45889>
  <MB 2008-04-13/31, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-2008; zie B.S. 24-04-2008, p. 22188-22194>
  <MB 2020-09-08/03, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van het Openbaar Ambt,
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, inzonderheid op artikel 7;
   Gelet op het advies van de Algemene syndicale raad van advies;
   Gelet op het advies van het Comitť tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten;
   Gelet op het advies van de Syndicale raad van advies van de gerechtelijke politie bij de parketten;
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 08-09-2020 GEPUBL. OP 28-09-2020
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 13-04-2008 GEPUBL. OP 24-04-2008
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-09-2006 GEPUBL. OP 11-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-12-2005 GEPUBL. OP 12-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22-04-1999 GEPUBL. OP 26-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie