J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/07/2013011569/justel

Titel
7 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 11, § 1, van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-11-2013 nummer :   2013011569 bladzijde : 86075       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-07/06
Inwerkingtreding : 29-11-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zijn bevoegd tot het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 11, § 1, van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.
  
  Brussel, 7 november 2013.
  J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,
   Gelet op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, artikel 11, § 1,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie