J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/06/26/2003009559/justel

Titel
26 JUNI 2003. - [Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen] <KB 2006-12-21/37, art. 1, 004 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-07-2004 en tekstbijwerking tot 30-04-2019)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 27-06-2003 nummer :   2003009559 bladzijde : 34896       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-06-26/31
Inwerkingtreding : 01-07-2003

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2019-04-29/01, art. 9;1,2į, 006; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-04-2019 GEPUBL. OP 30-04-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-2013 GEPUBL. OP 27-03-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 5; 7/1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 12BIS; N1; N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-05-2005 GEPUBL. OP 08-06-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 5; N1; N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-07-2004 GEPUBL. OP 22-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 6)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie